Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vzdělávání dětí v zájmovém a občanském vzdělávání

Vzdělávání dětí v zájmovém a občanském vzdělávání

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Libuše Pavelková
Šetření:20. 01. 2010 - 13. 02. 2010
Počet respondentů:89
Počet otázek (max/průměr):21 / 21
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:42,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.06:42
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den! Velice bych uvítala pomoc s vyplněním tohoto dotazníku!
Cíle výzkumu: srovnání přístupů ke vzdělávání dětí v zájmovém a občanském vzdělávání z pohledu učitele/lektora. 
Výzkum je součástí bakalářské práce  (studium andragogiky) na téma srovnání přístupů ke vzdělání dětí a dospělých. Výsledky mohou být užitečné široké veřejnosti, především z řad vzdělavatelů dospělých v zájmovém a občanském vzdělávání. Díky za pomoc!

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

Dotazník je sestaven jednoduše, stačí si vybrat z nabízených odpovědí nebo krátce vyplnit prázdná místa.

U některých otázek můžete vybrat i více možností.

Odpovědi respondentů

1. Jak dlouho se podílíte na výuce dětí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
11 a více let4449,44 %49,44 %  
6-10 let2730,34 %30,34 %  
0-5 let1820,22 %20,22 %  

Graf

2. Jaké věkové rozmezí účastníků máte ve výuce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Různý věk dohromady4348,31 %48,31 %  
7-11 let2426,97 %26,97 %  
12-15 let1112,36 %12,36 %  
0-6 let910,11 %10,11 %  
16 let a starší22,25 %2,25 %  

Graf

3. V jaké oblasti děti vzděláváte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Náboženské vzdělávání5359,55 %59,55 %  
Zájmový kroužek3741,57 %41,57 %  
Jazykové vzdělávání1617,98 %17,98 %  
Občanské vzdělávání (politické, příprava na rodičovství, manželství, sexuální výchova, prevence patolog. jevů)1617,98 %17,98 %  
Jiná možnost1617,98 %17,98 %  
Hudební a výtvarné činnosti1213,48 %13,48 %  
Zdravotní a tělesná aktivita910,11 %10,11 %  
Ekologická výchova910,11 %10,11 %  
Informatika88,99 %8,99 %  

Graf

4. Studoval/a jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jiné studium, které obsahovalo pedagogiku4044,94 %44,94 %  
Pedagogiku/pedagogiku volného času na VŠ2426,97 %26,97 %  
Nikdy jsem pedagogiku nestudoval(a)1719,1 %19,1 %  
Pedagogiku na ŠS1011,24 %11,24 %  
Pedagogický kurz77,87 %7,87 %  
Pedagogiku na Š S11,12 %1,12 %  

Graf

5. Účastníte se pravidelně seminářů nebo kurzů zaměřených na vzdělávání dětí?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5865,17 %65,17 %  
ne3134,83 %34,83 %  

Graf

6. Měl(a) byste zájem o takový kurz/seminář?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7179,78 %79,78 %  
ne1820,22 %20,22 %  

Graf

7. Spolupracujete s dětmi na tvorbě učebního plánu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6370,79 %70,79 %  
ano2629,21 %29,21 %  

Graf

8. Přizpůsobujete obsah látky věku vyučovaných?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8797,75 %97,75 %  
ne22,25 %2,25 %  

Graf

9. Berete ve výuce dítě jako svého partnera?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7179,78 %79,78 %  
ne1820,22 %20,22 %  

Graf

10. Při probírání výukové látky postupujete:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Podle potřeb vyučovaných5561,8 %61,8 %  
Od známého k neznámému4146,07 %46,07 %  
Podle vypracovaného schámatu na celý rok3337,08 %37,08 %  

Graf

11. Berete ve výuce dětí v úvahu jejich předchozí zkušenost? V případě ano, napiště krátce jak.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE33,37 %3,37 %  
ano22,25 %2,25 %  
jjjj11,12 %1,12 %  
neumí=seřezat11,12 %1,12 %  
respektuji to co už znají a navazuji na to11,12 %1,12 %  
Pomocí otázek během výuky, testy11,12 %1,12 %  
formou kladení otázek, diskuse, osobní rozhovory11,12 %1,12 %  
ano, musím přihlížet k tomu, jaký vztah mají děti 11,12 %1,12 %  
kladením otázek dětem, diskuzí s dětmi11,12 %1,12 %  
už jí tolik nerozvýjím11,12 %1,12 %  
ostatní odpovědi ani ne, mám různé děti i děti bez zkošenosti
ano, vždy na začátku opakujeme předchozí látku
snažíme se najít společnou řeč
hledání paralel, diskuse o tématu
někdy
Povídám si s nimi, ptám se jestli to již neznají
Vpracuji to do svého scénáře
většinu znám odmalička
Beru v úvahu, zda jsou z křesťanské rodiny apod.
zjistím, co kdo umí, shrnu to, pak pokračujeme dál
vysvetlovani ruznych veci
Ano, povídání a vzájemná výměa názorů.
beru; podmiňuji tomu téměř celý obsah hodiny
znám je osobně a na to navazuji a reaguji
Přizpůsobuji vyučování jejich znalostem
nevím
Ano. Přizpůsobuji většině podle jejich zkušeností.
povádání o tématu, opakování
dávám jim prostor o tom hovořit a rozebíráme to sp
zajímá mě jejich pohled na probíranou látku
snažím se z ní vycházet při názorné ilustraci
přizpůsobuju výuku
navazuji na jejich zkušenost z rodiny či školky
Som ucitelka 1. stupna ZS, teraz ucim prvakov
na jejich zkušenosti navazuji.
vycházím z jejich zkušenosti
Dotazuji se, a směruji správně.
Odkazuji si na ni, využívám ji a používám ji.
diskuse, hry, interakce
znalosti a hodnoty, které si přinášejí z domova
Přispůsobím se, tedy dle situace...
Ano, vychazím z toho, co znají a co je baví.
Ano, navazuji na to, co už slyšely, co znají.
ukázání příkladů vyučované látky
víra v praktickém životě člověka - dětí
na jejich zk. promitam, co je chci naucit
Nechám jevyprávětsvé zážitky, znalosti apod.
Vycházím ze situace, která je dětem důvěrně známá.
určitě ano pracuji s romskými dětmi
v aplikaci Božího slova do jijichkonkrétníchživotů
Ptám se na jejich zážitky
Známé zajímavě, návaznost na předchozí látku, opak
kladu otýázky k tématu a snažím se dítě zapojit
z rozhovoru
závisí na věku dítěte
vycházím zo tho, co znjí, ptám se, hledáme parale
ano; v diskusi
ano - záleží na tom, co děti prožívají
Povídám si s dětmi co již slyšely a zažily a navaz
vyučování je uvedeno do praxe s vl. zkušeností
Probíráme společně jejich zkušenosti
Ano, neustále se o všem bavíme-delší text nejde vl
zadávám obtížnější úkoly
ano, navazuji na předchozí
Pokročilí navazují na to, co již umí,
Navazuju na jejich znalosti a rozšiřuju je.
rozdělíním na začátečníky a pokročilé
kurzy pro začátečníky,mírně pokročilé,pokročilé
ano, nechám je říct, co samy o tématu vědí
Diskutuji s nimi a podle jejich reakcí postupuji.
Diskutuji s nimi a podle toho postupuji dál
ano,přizpůsobím výběr učiva,rychlostpostupu,metody
řada témat vychází z dětských otázek
Navazuju na to, co ví a dále rozvíjíme v diskuzi.
dá se z ní vycházet
Individuální přístup, nefrontální metody
Ano, v navazujících souvislostech
xx
viz. předchozí otázka - od známého k neznámému
stavím na známém
Kontakt s detmi, pruzkum behem aktivit
každé dítě je jiné a s každým pracuji individuálně
diskuse, příprava tematu, předávání zkušeností
odkazuji na známé, nechám je samotné se zapojit
Inscenační metody na základě předchozích zkušenost
podle toho, jak dlouho se dítě zapojuje do zájmové
7685,39 %85,39 % 

Graf

12. Dáváte se dětem k dispozici ke konzultacím během průběhu vzdělávání?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8393,26 %93,26 %  
ne66,74 %6,74 %  

Graf

13. Vytyčujete si pro své studenty dílčí a finální cíle?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6876,4 %76,4 %  
ne2123,6 %23,6 %  

Graf

14. Jaké metody výuky používáte s dětmi?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Didaktické hry7078,65 %78,65 %  
Hraní rolí6471,91 %71,91 %  
Modelové situace6168,54 %68,54 %  
Přednáška4449,44 %49,44 %  
Instruktáž3640,45 %40,45 %  
Memorování3134,83 %34,83 %  
Brainstorming3134,83 %34,83 %  
Instruktážní filmy2224,72 %24,72 %  
Nepoužívám rozmanité metody22,25 %2,25 %  

Graf

15. Dáváte žákům/studentům po výuce/bloku výuky hodnotící dotazník?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7179,78 %79,78 %  
ano1820,22 %20,22 %  

Graf

16. Požadujete po dětech po ukončení školního roku/kurzu/kroužku hodnotící zpětnou vazbu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5157,3 %57,3 %  
ano3842,7 %42,7 %  

Graf

17. Jak motivujete děti k výuce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Odměnou, pochvalou, povzbuzením7988,76 %88,76 %  
Vlastním nadšením6876,4 %76,4 %  
Vyvoláním potřeby vzdělávací látky2528,09 %28,09 %  
Předpokládám vnitřní motivaci1011,24 %11,24 %  
Trestem (např. zákazem, vyloučením apod.)88,99 %8,99 %  

Graf

18. Máte problémy s kázní ve výuce?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7382,02 %82,02 %  
ano1617,98 %17,98 %  

Graf

19. Máte možnost navázání osobního vztahu s vyučovanými?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8696,63 %96,63 %  
ne33,37 %3,37 %  

Graf

20. Jste?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena7078,65 %78,65 %  
Muž1921,35 %21,35 %  

Graf

21. Vaše rozmezí věku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
36-503640,45 %40,45 %  
26-353134,83 %34,83 %  
50 a více1314,61 %14,61 %  
18-25910,11 %10,11 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Jak dlouho se podílíte na výuce dětí?

  • odpověď 11 a více let:
    • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 50 a více na otázku 21. Vaše rozmezí věku?

5. Účastníte se pravidelně seminářů nebo kurzů zaměřených na vzdělávání dětí?

  • odpověď ano:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 12-15 let na otázku 2. Jaké věkové rozmezí účastníků máte ve výuce?

14. Jaké metody výuky používáte s dětmi?

  • odpověď Instruktáž:
    • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi 50 a více na otázku 21. Vaše rozmezí věku?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jak dlouho se podílíte na výuce dětí?

2. Jaké věkové rozmezí účastníků máte ve výuce?

3. V jaké oblasti děti vzděláváte?

4. Studoval/a jste:

5. Účastníte se pravidelně seminářů nebo kurzů zaměřených na vzdělávání dětí?

6. Měl(a) byste zájem o takový kurz/seminář?

7. Spolupracujete s dětmi na tvorbě učebního plánu?

8. Přizpůsobujete obsah látky věku vyučovaných?

9. Berete ve výuce dítě jako svého partnera?

10. Při probírání výukové látky postupujete:

12. Dáváte se dětem k dispozici ke konzultacím během průběhu vzdělávání?

13. Vytyčujete si pro své studenty dílčí a finální cíle?

14. Jaké metody výuky používáte s dětmi?

15. Dáváte žákům/studentům po výuce/bloku výuky hodnotící dotazník?

16. Požadujete po dětech po ukončení školního roku/kurzu/kroužku hodnotící zpětnou vazbu?

17. Jak motivujete děti k výuce?

18. Máte problémy s kázní ve výuce?

19. Máte možnost navázání osobního vztahu s vyučovanými?

20. Jste?

21. Vaše rozmezí věku?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jak dlouho se podílíte na výuce dětí?

2. Jaké věkové rozmezí účastníků máte ve výuce?

3. V jaké oblasti děti vzděláváte?

4. Studoval/a jste:

5. Účastníte se pravidelně seminářů nebo kurzů zaměřených na vzdělávání dětí?

6. Měl(a) byste zájem o takový kurz/seminář?

7. Spolupracujete s dětmi na tvorbě učebního plánu?

8. Přizpůsobujete obsah látky věku vyučovaných?

9. Berete ve výuce dítě jako svého partnera?

10. Při probírání výukové látky postupujete:

12. Dáváte se dětem k dispozici ke konzultacím během průběhu vzdělávání?

13. Vytyčujete si pro své studenty dílčí a finální cíle?

14. Jaké metody výuky používáte s dětmi?

15. Dáváte žákům/studentům po výuce/bloku výuky hodnotící dotazník?

16. Požadujete po dětech po ukončení školního roku/kurzu/kroužku hodnotící zpětnou vazbu?

17. Jak motivujete děti k výuce?

18. Máte problémy s kázní ve výuce?

19. Máte možnost navázání osobního vztahu s vyučovanými?

20. Jste?

21. Vaše rozmezí věku?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Pavelková, L.Vzdělávání dětí v zájmovém a občanském vzdělávání (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://vzdelavani-deti-v-zajmovem-a-o.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.