Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vzdělávání dobrovolníků

Vzdělávání dobrovolníků

Jedl(a) jste již hmyz? Pokud ne, lákalo by Vás to?
Mouchy spolknuté při jízdě na kole a pavouci snězení ve spánku se nepočítají :-)

(cca 1 min, veřejné výsledky)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Tereza Vávrová
Šetření:21. 02. 2012 - 29. 02. 2012
Počet respondentů:9
Počet otázek (max/průměr):7 / 7
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:50
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

chtěla bych Vás požádat o vyplnění krátkého dotazníku. Dotazník je určen pro dobrovolníky působící v sociálních službách a to buď aktuálně nebo i v minulosti. Výsledky šetření použiju v praktické části absolvenské práce, jejímž cílem je sestavení vzdělávacího programu pro dobrovolníky, tak jak by ho sami dobrovolníci uvítali. 

Odpovědi respondentů

1. V jaké organizaci působíte jako dobrovolník a jak dlouho?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dobrovolnické centrum Kladno, tři a půl roku111,11 %11,11 %  
Asi 3. rokem působím v Anabell a cca půl roku v BKB.111,11 %11,11 %  
Sue Ryder 3 roky, Inex SDA 5 let, Hope and Help 2 roky, Člověk v tísni 5 let111,11 %11,11 %  
NaZemi, 1 rok111,11 %11,11 %  
v letech 2006 až 2008 jsem působila v o. s. Jahoda111,11 %11,11 %  
Okamžik, o.s., 2 roky111,11 %11,11 %  
Duha, Alfa Human Service, ALKA, Máme otevřeno?111,11 %11,11 %  
Nemocnice Kladno 2 roky, před tím Dětský domov v Kladně 4 roky111,11 %11,11 %  
Salome - dětský stacionář, 2 roky111,11 %11,11 %  

Graf

2. S jakou klientelou pracujete?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
cílovou skupinou jsou děti do 15 let s rizikem sociálně patologických jevů, ale já mám 17ti letou mentálně postiženou dívku se záchvaty agrese111,11 %11,11 %  
Anabell - klienti/ky s PPP (netstreet), žákovský kolektiv (jedná se o prevenci PPP), BKB - oběti, svědci TČ a jejich rodinní příslušníci111,11 %11,11 %  
senioři, sociální rodiny, studenti111,11 %11,11 %  
verejnosť111,11 %11,11 %  
děti ve věku od 3 do 15 let žijící v azylových domech, klokáncích apod.111,11 %11,11 %  
Zrakově postižené osoby111,11 %11,11 %  
děti a dospělí s postižením111,11 %11,11 %  
nemocní a děti111,11 %11,11 %  
děti s psychickým, fyzickým a kombinovaným postižením111,11 %11,11 %  

Graf

3. Z jakých částí sestává program vzdělání pro dobrovolníky? Jde o dlouhodobý program nebo jednorázový výcvik?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jednorázový výcvik333,33 %33,33 %  
jednorázový výcvik, psychologické vyšetření111,11 %11,11 %  
v obou případech se jendá o dlouhodobé projekty, skladají se z vstupního školení/výcviku, "praxe", pravidelných supervizí111,11 %11,11 %  
přípravný kurz pro dobrovolníky, průběžné vzdělávání formou kurzů111,11 %11,11 %  
príležitostné111,11 %11,11 %  
měli jsme jednou za půl roku víkendový kurz týmové spolupráce, absolvovala jsem 4 tyto víkendy111,11 %11,11 %  
2 jednorázové výcviky průvodcovství a osobní asistence klienta se ZP111,11 %11,11 %  

Graf

4. Jaké oblasti Vám přijdou nejdůležitější, v praxi nejvíce využitelné?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
náplň samotné dobrovolnické činnosti, na ostatní si stejně jedinec musí řijít sám, jo a následne teda supervize111,11 %11,11 %  
metody/techniky, výcviky v komunikaci s danou klientelou111,11 %11,11 %  
volný čas seniorů, relaxační techniky, trénování paměti, krizová intervence111,11 %11,11 %  
-111,11 %11,11 %  
týmová spolupráce, podpora ze strany nadřízených a supervizorů, odbornost, modelové situace111,11 %11,11 %  
Průvodcovské dovednosti, praktické nácviky situací111,11 %11,11 %  
informace o konkrétních praktických činnostech s klienty111,11 %11,11 %  
Nácvik komunikace111,11 %11,11 %  
práce s dětmi111,11 %11,11 %  

Graf

5. Jaké oblasti Vám ve vzdělávání dobrovolníků chyběly?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
konkrétní zaměření obtíže dítěte (v mém případe mentální postižení, agresivita - možné způsoby jak s ní pracovat)111,11 %11,11 %  
BKB - vše ok, Anabell - chybí jasná konceptualizace projektů, proto nejsou zcela jasné prostředky, kterých bychom měli využívat a jak docílit daných úkolů111,11 %11,11 %  
nechyběly 111,11 %11,11 %  
-111,11 %11,11 %  
moc mi toho nechybělo, ale zajímavý by byl určitě videotrénink interakcí111,11 %11,11 %  
Technické pomůcky, modelové situace možných komplikací během asistování klientovi111,11 %11,11 %  
v některých organizacích mi chyběla supervize111,11 %11,11 %  
Nácvik asertivity111,11 %11,11 %  
postupy a metody při práci s dětmi111,11 %11,11 %  

Graf

6. Jak jste spokojen s programem vzdělávání dobrovolníků ve vaší organizaci?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano222,22 %22,22 %  
určitě by to chtělo více111,11 %11,11 %  
BKB - ano, Anabell - 50:50111,11 %11,11 %  
maximálně spokojena111,11 %11,11 %  
ano, byla jsem spokojená111,11 %11,11 %  
viz. otázka výše. Jinak spíše spokojenost.111,11 %11,11 %  
Docela OK111,11 %11,11 %  
nijak zvlášť111,11 %11,11 %  

Graf

7. Co byste na programu změnil/a?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jen trochu více koordinace ze strany koordinátora, více společných akcí111,11 %11,11 %  
ocenila bych průběžné vzdělávání a doplňování aktuálních informací111,11 %11,11 %  
neměnila bych, vyhovuje mi to111,11 %11,11 %  
-111,11 %11,11 %  
program mi vyhovoval, vždy v něm bylo něco nového a vždy to pro mě bylo přínosné111,11 %11,11 %  
Zařadil/a bych výše zmíněné modelové situace náročných momentů.111,11 %11,11 %  
supervize, více praktických seminářů111,11 %11,11 %  
Zrušila bych pořádání o víkendech111,11 %11,11 %  
rozšíříla bych jej111,11 %11,11 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Nebyly nalezeny žádné vhodné segmentační otázky.

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Vávrová, T.Vzdělávání dobrovolníků (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://vzdelavani-dobrovolniku.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.