Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vzdělávání dospělých v ČR

Vzdělávání dospělých v ČR

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lucie Ptáčníková
Šetření:20. 03. 2012 - 31. 03. 2012
Počet respondentů:118
Počet otázek (max/průměr):15 / 13.25
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:64,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:55
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,
ráda bych Vás poprosila o pomoc při vyplnění dotazníku, který bude sloužit jako podklad pro mou bakalářskou práci na téma: Motivace a bariéry vzdělávání dospělých v ČR.


CÍLOVÁ SKUPINA:     pracující, podnikatelé, dospělí v důchodovém věku

Pokud máte status studenta, dotazník prosím nevyplňujte!

Děkuji Vám

                                                                                                                                               Lucie Ptáčníková

Studentka Vysoké školy ekonomické

Odpovědi respondentů

1. S tímto výrokem: "Investice do vzdělání je nejlepší investicí":

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím6151,69 %51,69 %  
spíše souhlasím5042,37 %42,37 %  
nevím43,39 %3,39 %  
spíše nesouhlasím21,69 %1,69 %  
nesouhlasím10,85 %0,85 %  

Graf

2. Na celoživotní vzdělávání pohlížím ze svého hlediska jako na věc:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Užitečnou6857,63 %57,63 %  
Nezbytnou4638,98 %38,98 %  
Zbytečnou21,69 %1,69 %  
Záleží na oboru, který mě živý, ale obecně toto jistě platí10,85 %0,85 %  
Nevyhnutelnou10,85 %0,85 %  

Graf

3. Víte, co znamená pojem ANDRAGOGIKA?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vím5647,46 %47,46 %  
V životě jsem tento pojem neslyšel/a2521,19 %21,19 %  
Tuším, ale nejsem si jistý/á2420,34 %20,34 %  
Někde jsem to slyšel/a, ale teď si nevybavuji1311,02 %11,02 %  

Graf

4. Navštěvoval/a jste v posledních 5ti letech kurz cizího jazyka či kurz týkající se práce s PC?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, navštěvoval/a jsem kurz cizího jazyka5950 %50 %  
Ne3529,66 %29,66 %  
Ano, navštěvoval/a jsem oboje (jak kurz cizího jazyka, tak kurz práce s PC)1512,71 %12,71 %  
Ano, navštěvoval/a jsem kurz práce s PC97,63 %7,63 %  

Graf

5. Zúčastnil/a jste se některých dalších kurzů či vzdělavacích aktivit (ne cizí jazyky, ne práce s PC) v posledních 5ti letech VZTAHUJÍCÍ SE k náplni Vaší práce (např. rekvalifikační kurz, školení k novým předpisům apod.)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, jednalo se o kurz, který mi zprostředkoval zaměstnavatel7462,71 %62,71 %  
Ne3025,42 %25,42 %  
Ano, jednalo se o kurz, který jsem si zprostředoval/a z mé vlastní iniciativy1411,86 %11,86 %  

Graf

6. Zúčastnil/a jste se v posledních 5ti letech nějáké vzdělávací aktivity, která NESOUVISÍ s Vaší prací (např. rodičovský kurz apod.)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne9076,27 %76,27 %  
ano2823,73 %23,73 %  

Graf

7. Pokud jste na otázku č.6 odpověděli ANO: O jakou vzdělávací aktivitu se jednalo?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dálkové studium VŠ28 %1,69 %  
Školení posuzovatelů14 %0,85 %  
Kurz námořního yachtingu14 %0,85 %  
"Školení" vedoucích pro letní tábor14 %0,85 %  
Vysoká škola - obor který vůbec nesouvisí s mou prací 14 %0,85 %  
kurz pro hlavné vedoucí táborů14 %0,85 %  
přirozené plánování rodičovství na MU, včetnš zkoušky a získání diplomu14 %0,85 %  
zdravotnicky kurz14 %0,85 %  
kurz muzikoterapie, kurz pro snoubence14 %0,85 %  
skoleni prezentacnich dovednosti14 %0,85 %  
ostatní odpovědi Výchova mládeže
kurz korálkování
Ruzna skoleni tykajici se lektorskych dovednosti.
kurz drátkování a korálkování, tancování
neformální tematický diskuzni klub
Kurz první pomoci
seberozvojove zamereny seminar, psychologie
Jezdectví
soubor kurzu k nahradni rodicovske peci
stále studuji (kombinovaným studiem při zaměstnání)
zkoušky na rozhodčího závodních pramic P5 při SVOČR
Tanecni a choreograficke soustredeni
sportovní
Jazykový kurz anglického jazyka
1456 %11,86 % 

Graf

8. Budoucnost: Chcete se v příštích 24 měsících zúčastnit nějaké vzdělávací aktivity?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9378,81 %78,81 %  
ne2521,19 %21,19 %  

Graf

9. Bez ohledu na to, zda jste se vzdělávání zúčastnil/a, zaškrtněte ty možnosti, které mohou být (nebo jsou) pro Vás největší PŘEKÁŽKOU:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nedostatek času8168,64 %68,64 %  
Nedostatek peněz, vysoké náklady na vzdělávání5445,76 %45,76 %  
Vaše lenost4538,14 %38,14 %  
Nedostatečná motivace3025,42 %25,42 %  
Váš věk1815,25 %15,25 %  
Nedostatek vhodných programů1512,71 %12,71 %  
Strach z návratu k učení 1311,02 %11,02 %  
Dostatek znalostí a dovedností pro výkon profese119,32 %9,32 %  
Špatná doprava do místa vzdělávání108,47 %8,47 %  
Nedostatek informací108,47 %8,47 %  
Demotivující zkušenosti ze školy97,63 %7,63 %  
Jiný důvod32,54 %2,54 %  

Graf

10. Bez ohledu na to, zda jste se vzdělávání zúčastnil/a, zaškrtněte ty možnosti, které mohou být (nebo jsou) pro Vás největší MOTIVACÍ:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Snaha o osobní rozvoj8168,64 %68,64 %  
Zlepšení možnosti pracovního uplatnění 7966,95 %66,95 %  
Zvídavost, radost z poznání a učení se5647,46 %47,46 %  
Zvýšení prestiže a touha po sociálním uznání u příbuzných a známých3227,12 %27,12 %  
Hodnotné trávení volného času3126,27 %26,27 %  
Sociální kontakt1916,1 %16,1 %  
Podnět od lidí z okolí 1815,25 %15,25 %  
Investice do vzdělání1613,56 %13,56 %  
Ocitnutí se v nové nebo problémové situaci119,32 %9,32 %  
Jiný důvod21,69 %1,69 %  
Být odpovědným občanem21,69 %1,69 %  

Graf

11. Kolik hodin týdně věnujete přibližně sebevzdělávání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2-3h3126,27 %26,27 %  
1h2924,58 %24,58 %  
4-5h 1613,56 %13,56 %  
0h1311,02 %11,02 %  
6-7h1311,02 %11,02 %  
10h a více1210,17 %10,17 %  
8-10h43,39 %3,39 %  

Graf

12. Jsem:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena7361,86 %61,86 %  
Muž4538,14 %38,14 %  

Graf

13. Zaškrněte, věkovou kategorii, ve které se nacházíte:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20-39let6655,93 %55,93 %  
40-59let4739,83 %39,83 %  
60-65let43,39 %3,39 %  
Více jak 65let10,85 %0,85 %  

Graf

14. Jakého nejvyššího vzdělání jste dosáhl/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Úplné střední odborné s mauritou4235,59 %35,59 %  
Ukončené vysokoškolské (s diplomem)3529,66 %29,66 %  
První stupeň vysokoškolského vzdělání (hodnost "bakalář")1311,02 %11,02 %  
Úplné střední všebobecné s maturitou1210,17 %10,17 %  
Vyučení s maturitou54,24 %4,24 %  
Vyšší odborné vzdělání (vyšší odborná škola, konzervatoř)43,39 %3,39 %  
Vyučení bez maturity43,39 %3,39 %  
Základní21,69 %1,69 %  
Vysokoškolské + vyšší kvalifikace (vědecké hodnosti, jmenování docentem, profesorem)10,85 %0,85 %  

Graf

15. Případné připomínky napište zde:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Jak jsem napsal v úvodu, záleží na oboru, ve kterém člověk pracuje. Mnohé programy jsou zbytečně teoretické, pro praxi zbytečné. Jsem učitel, a takových kurzů jsem pár zažil. myslím, že je třeba vždy při přípravě kurzů a jejich metodiky zvážit, pro koho kurz je a co má lidem v praxi dát. Jestliže se pořádá kurz práce na PC a přednáší počítačový génius, který věci jistě rozumí, ale nebere ohled kdo před ním sedí, pak je něco špatně. Efekt je minimální. Ale mám za sebou i pěkné a přínosné věci.

OTÁZKA Č. 9 - CHYBÍ ZDRAVOTNÍ DŮVODY

S první otázkou sice souhlasím, ale mám pochybnosti zda v dnešní době je to ještě platné.

Snad Vám to k něčemu bude :)

Škola (ať už základní, nebo střední) mi v rámci mé dosavadní profese (ve studovaném oboru!) nedala ani procento znalostí, které teď uplatňuji. Troufám si tvrdit, že kurzy a semináře dle vlastního výběru jsou tím co mi dalo opravdové vzdělání, které uplatním.

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

13. Zaškrněte, věkovou kategorii, ve které se nacházíte:

  • odpověď 20-39let:
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 6. Zúčastnil/a jste se v posledních 5ti letech nějáké vzdělávací aktivity, která NESOUVISÍ s Vaší prací (např. rodičovský kurz apod.)?
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi První stupeň vysokoškolského vzdělání (hodnost "bakalář") na otázku 14. Jakého nejvyššího vzdělání jste dosáhl/a?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. S tímto výrokem: "Investice do vzdělání je nejlepší investicí":

2. Na celoživotní vzdělávání pohlížím ze svého hlediska jako na věc:

3. Víte, co znamená pojem ANDRAGOGIKA?

4. Navštěvoval/a jste v posledních 5ti letech kurz cizího jazyka či kurz týkající se práce s PC?

5. Zúčastnil/a jste se některých dalších kurzů či vzdělavacích aktivit (ne cizí jazyky, ne práce s PC) v posledních 5ti letech VZTAHUJÍCÍ SE k náplni Vaší práce (např. rekvalifikační kurz, školení k novým předpisům apod.)?

6. Zúčastnil/a jste se v posledních 5ti letech nějáké vzdělávací aktivity, která NESOUVISÍ s Vaší prací (např. rodičovský kurz apod.)?

8. Budoucnost: Chcete se v příštích 24 měsících zúčastnit nějaké vzdělávací aktivity?

9. Bez ohledu na to, zda jste se vzdělávání zúčastnil/a, zaškrtněte ty možnosti, které mohou být (nebo jsou) pro Vás největší PŘEKÁŽKOU:

10. Bez ohledu na to, zda jste se vzdělávání zúčastnil/a, zaškrtněte ty možnosti, které mohou být (nebo jsou) pro Vás největší MOTIVACÍ:

11. Kolik hodin týdně věnujete přibližně sebevzdělávání?

12. Jsem:

13. Zaškrněte, věkovou kategorii, ve které se nacházíte:

14. Jakého nejvyššího vzdělání jste dosáhl/a?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. S tímto výrokem: "Investice do vzdělání je nejlepší investicí":

2. Na celoživotní vzdělávání pohlížím ze svého hlediska jako na věc:

3. Víte, co znamená pojem ANDRAGOGIKA?

4. Navštěvoval/a jste v posledních 5ti letech kurz cizího jazyka či kurz týkající se práce s PC?

5. Zúčastnil/a jste se některých dalších kurzů či vzdělavacích aktivit (ne cizí jazyky, ne práce s PC) v posledních 5ti letech VZTAHUJÍCÍ SE k náplni Vaší práce (např. rekvalifikační kurz, školení k novým předpisům apod.)?

6. Zúčastnil/a jste se v posledních 5ti letech nějáké vzdělávací aktivity, která NESOUVISÍ s Vaší prací (např. rodičovský kurz apod.)?

8. Budoucnost: Chcete se v příštích 24 měsících zúčastnit nějaké vzdělávací aktivity?

9. Bez ohledu na to, zda jste se vzdělávání zúčastnil/a, zaškrtněte ty možnosti, které mohou být (nebo jsou) pro Vás největší PŘEKÁŽKOU:

10. Bez ohledu na to, zda jste se vzdělávání zúčastnil/a, zaškrtněte ty možnosti, které mohou být (nebo jsou) pro Vás největší MOTIVACÍ:

11. Kolik hodin týdně věnujete přibližně sebevzdělávání?

12. Jsem:

13. Zaškrněte, věkovou kategorii, ve které se nacházíte:

14. Jakého nejvyššího vzdělání jste dosáhl/a?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Ptáčníková, L.Vzdělávání dospělých v ČR (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://vzdelavani-dospelych-v-cr.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.