Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vzdělávání dospělých v zájmovém a občanském vzdělávání

Vzdělávání dospělých v zájmovém a občanském vzdělávání

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Libuše Pavelková
Šetření:21. 01. 2010 - 15. 02. 2010
Počet respondentů:56
Počet otázek (max/průměr):21 / 21
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:23,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.07:40
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den! Velice by mi pomohla Vaše pomoc s vyplněním tohoto dotazníku. Děkuji. 
Cíl výzkumu: srovnání přístupů ke vzdělávání dospělých v zájmovém a občanském vzdělávání z pohledu učitele/lektora.

 

Výzkum je součástí bakalářské práce (studium andragogiky) na téma srovnání přístupů ke vzdělávání dětí a dospělých. Výsledky mohou být užitečné široké veřejnosti, především z řad vzdělavatelů dospělých v zájmovém a občanském vzdělávání. Díky za pomoc!

Odpovědi respondentů

1. Jak dlouho se podílíte na výuce dospělých?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
11 a více2137,5 %37,5 %  
0-5 let2035,71 %35,71 %  
6-10 let1526,79 %26,79 %  

Graf

2. Jaké věkové rozmezí účastníků převládá ve výuce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Smíšená skupina3460,71 %60,71 %  
27-35 let814,29 %14,29 %  
20-26 let58,93 %8,93 %  
36-50 let58,93 %8,93 %  
51 a více35,36 %5,36 %  
15-19 let11,79 %1,79 %  

Graf

3. V jaké oblasti dospělé vzděláváte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Náboženské vzdělávání3053,57 %53,57 %  
Občanské vzdělávání (politické, příprava na rodičovství, manželství, sexuální poradenství, prevence patolog. jevů)1425 %25 %  
Jiná možnost1119,64 %19,64 %  
Jazykové vzdělávání916,07 %16,07 %  
Zájmový kroužek/klub712,5 %12,5 %  
Hudební a výtvarné činnosti58,93 %8,93 %  
Informatika47,14 %7,14 %  
Zdravotní a tělesné aktivity23,57 %3,57 %  
Občanské vzdělávání (politické, příprava na rodičovství, manželství, sexuální poradenství, prevence patollog. jevů)11,79 %1,79 %  

Graf

4. Studoval/a jste?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nikdy jsem andragogiku/vzděl. dospělých nestudoval/a2646,43 %46,43 %  
Jiné studium zaměřené na vzdělávání dospělých1628,57 %28,57 %  
Kurz zaměřený na vzdělávání dospělých1017,86 %17,86 %  
Andragogiku/andragogiku volného času na VŠ610,71 %10,71 %  

Graf

5. Účastníte se pravidelně seminářů nebo kurzů zaměřených na vzděl. dosp.?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4173,21 %73,21 %  
ano1526,79 %26,79 %  

Graf

6. Měl(a) byste zájem o takový kurz/seminář?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3969,64 %69,64 %  
ne1730,36 %30,36 %  

Graf

7. Spolupracujete s účastníky vzdělávání na tvorbě učebního plánu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3562,5 %62,5 %  
ne2137,5 %37,5 %  

Graf

8. Přizpůsobujete obsah látky věku vyučovaných?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4987,5 %87,5 %  
ne712,5 %12,5 %  

Graf

9. Při probírání výukové látky s dospělými postupujete:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Podle potřeb vyučovaných4071,43 %71,43 %  
Podle vypracovaného schématu na celý rok/cyklus/kurz2544,64 %44,64 %  
Od známého k neznámému1832,14 %32,14 %  

Graf

10. Berete účastníka vzdělávání ve výuce jako svého partnera?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano56100 %100 %  

Graf

11. Berete ve výuce dospělých v úvahu jejich předchozí zkušenost? V případě, že ano, napiště krátce jak.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne47,14 %7,14 %  
diskutujem11,79 %1,79 %  
Diskuse, dotazník, test11,79 %1,79 %  
diskuse, kladení otázek, osobní rozhovor11,79 %1,79 %  
je to studium Bible, to vychádza zo skúseností s B11,79 %1,79 %  
tato "výuka" je svou podstatou sdílení zkšeností11,79 %1,79 %  
kladením otázek, diskuzí11,79 %1,79 %  
ne, své studenty poznávám až na kurzech11,79 %1,79 %  
jsou velice rozdílní vzděláním11,79 %1,79 %  
zeptám se, co se jim líbilo/nelibilo, proč11,79 %1,79 %  
ostatní odpovědi vyptávám se
snažíme se navázat
hledání paralel, konfrontace, užitku
Interakce, ilustrují principy, sami objevují princ
Ano, vycházím z toho co znají.
osobní zkušenosti
diskuse,základ pro rozvoj vize,
Ptám se jich, jak jejich zk. koresponduje s témate
obecně
Zjistím, kde je "starovací" čára, odkud potřebují
Posuzuji jejich předchozí znalosti
zapojuji je v praktických oblastech výuky
přizpůsobuju výuku
ano, při navazujících kurzech, nadst modulech
navazuji
stavím na jejich zkušenosti
diskusemi, interakcí
testuji dosavadní jaz. znalost a z té pak vycházím
Ano - protože vycházím z toho, co už znají.
zz
ano
vycházím z profilu účastníka
V konverzaci je nechám mluvit plynule,nepřerušuji
to je to "známé" z něhož jdeme k "neznámému"
Reagujina to příklady nebo pokynyz Bible
z rozhovorů, setkání je aspoň trošku znám, vychází
ptám se, co zkoušeli dříve
ano; diskuse
Ptám se jich, zda to odpovídá jeijch zkušenosti
Zjistím, co znají a jak tomu rozumí. Na to navážu.
formou spolupráce na právě probíraném tématu
Je to různé, jak. Záleží na lidech, prostředí atp.
pomocí zpětné vazby a osobních sdělení účastníků
dle věku a život. zkušenosti
reaguji na jejich zkušenosti s výchovou dětí
navazuji na již poznané
zkušenosti z práce
odvolávám se na ně, snažím se, aby je využili
NEOPAKUJI JIŽ OSVOJENÉ
Dotaz na první schůzce a zapracování do příprav.
dosavadní znalodti v oboru
Známe veci preskočíme.
V diskusi, aktivním nasloucháním...
4376,79 %76,79 % 

Graf

12. Dáváte se účastníkům vzdělávání k dispozici ke konzultacím během průběhu vzdělávání?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5496,43 %96,43 %  
ne23,57 %3,57 %  

Graf

13. Vytyčujete si pro své studenty dílčí a finální cíle výuky?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4275 %75 %  
ne1425 %25 %  

Graf

14. Jaké metody výuky používáte ve výuce dospělých?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Přednáška4580,36 %80,36 %  
Modelové situace3460,71 %60,71 %  
Instruktáž2646,43 %46,43 %  
Brainstorming2544,64 %44,64 %  
Didaktické hry2035,71 %35,71 %  
Hraní rolí1933,93 %33,93 %  
Instruktážní filmy1017,86 %17,86 %  
Memorování712,5 %12,5 %  
Didktické hry11,79 %1,79 %  
Nepoužívám rozmanité metody11,79 %1,79 %  

Graf

15. Dáváte účastníkům vzdělávání po výuce/bloku výuky hodnotící dotazník?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3460,71 %60,71 %  
ano2239,29 %39,29 %  

Graf

16. Požadujete po účastnících vzdělávání po ukončení školního roku/kurzu/kroužku hodnotící zpětnou vazbu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3969,64 %69,64 %  
ne1730,36 %30,36 %  

Graf

17. Jak motivujete dospělé k výuce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vlastním nadšením3562,5 %62,5 %  
Odměnou, pochvalou, povzbuzením3358,93 %58,93 %  
Předpokládám vnitřní motivaci2850 %50 %  
Vyvoláním potřeby vzdělávací látky2341,07 %41,07 %  

Graf

18. Máte problémy s nezájmem účastníků vzdělávání ve výuce?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5191,07 %91,07 %  
ano58,93 %8,93 %  

Graf

19. Máte možnost navázání osobního vztahu s vyučovnými?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5292,86 %92,86 %  
ne47,14 %7,14 %  

Graf

20. Jste?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena3257,14 %57,14 %  
Muž2442,86 %42,86 %  

Graf

21. Vaše rozmezí věku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
36-50 let2137,5 %37,5 %  
26-35 let1730,36 %30,36 %  
50 let a více1526,79 %26,79 %  
18-25 let35,36 %5,36 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jak dlouho se podílíte na výuce dospělých?

2. Jaké věkové rozmezí účastníků převládá ve výuce?

3. V jaké oblasti dospělé vzděláváte?

4. Studoval/a jste?

5. Účastníte se pravidelně seminářů nebo kurzů zaměřených na vzděl. dosp.?

6. Měl(a) byste zájem o takový kurz/seminář?

7. Spolupracujete s účastníky vzdělávání na tvorbě učebního plánu?

8. Přizpůsobujete obsah látky věku vyučovaných?

9. Při probírání výukové látky s dospělými postupujete:

10. Berete účastníka vzdělávání ve výuce jako svého partnera?

12. Dáváte se účastníkům vzdělávání k dispozici ke konzultacím během průběhu vzdělávání?

13. Vytyčujete si pro své studenty dílčí a finální cíle výuky?

14. Jaké metody výuky používáte ve výuce dospělých?

15. Dáváte účastníkům vzdělávání po výuce/bloku výuky hodnotící dotazník?

16. Požadujete po účastnících vzdělávání po ukončení školního roku/kurzu/kroužku hodnotící zpětnou vazbu?

17. Jak motivujete dospělé k výuce?

18. Máte problémy s nezájmem účastníků vzdělávání ve výuce?

19. Máte možnost navázání osobního vztahu s vyučovnými?

20. Jste?

21. Vaše rozmezí věku?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jak dlouho se podílíte na výuce dospělých?

2. Jaké věkové rozmezí účastníků převládá ve výuce?

3. V jaké oblasti dospělé vzděláváte?

4. Studoval/a jste?

5. Účastníte se pravidelně seminářů nebo kurzů zaměřených na vzděl. dosp.?

6. Měl(a) byste zájem o takový kurz/seminář?

7. Spolupracujete s účastníky vzdělávání na tvorbě učebního plánu?

8. Přizpůsobujete obsah látky věku vyučovaných?

9. Při probírání výukové látky s dospělými postupujete:

10. Berete účastníka vzdělávání ve výuce jako svého partnera?

12. Dáváte se účastníkům vzdělávání k dispozici ke konzultacím během průběhu vzdělávání?

13. Vytyčujete si pro své studenty dílčí a finální cíle výuky?

14. Jaké metody výuky používáte ve výuce dospělých?

15. Dáváte účastníkům vzdělávání po výuce/bloku výuky hodnotící dotazník?

16. Požadujete po účastnících vzdělávání po ukončení školního roku/kurzu/kroužku hodnotící zpětnou vazbu?

17. Jak motivujete dospělé k výuce?

18. Máte problémy s nezájmem účastníků vzdělávání ve výuce?

19. Máte možnost navázání osobního vztahu s vyučovnými?

20. Jste?

21. Vaše rozmezí věku?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Pavelková, L.Vzdělávání dospělých v zájmovém a občanském vzdělávání (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://vzdelavani-dospelych-v-zajmove.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.