Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vzdělávání dospělých v zájmovém a občanském vzdělávání

Vzdělávání dospělých v zájmovém a občanském vzdělávání

Povědomí o značkách kvality potravin
Podle čeho si vybíráte při nakupování potraviny? Všímáte si značek kvality?

(cca 3 minuty, dotazník pro bakalářskou práci)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Libuše Pavelková
Šetření:21. 01. 2010 - 15. 02. 2010
Počet respondentů:56
Počet otázek (max/průměr):21 / 21
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:23,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.07:40
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den! Velice by mi pomohla Vaše pomoc s vyplněním tohoto dotazníku. Děkuji. 
Cíl výzkumu: srovnání přístupů ke vzdělávání dospělých v zájmovém a občanském vzdělávání z pohledu učitele/lektora.

 

Výzkum je součástí bakalářské práce (studium andragogiky) na téma srovnání přístupů ke vzdělávání dětí a dospělých. Výsledky mohou být užitečné široké veřejnosti, především z řad vzdělavatelů dospělých v zájmovém a občanském vzdělávání. Díky za pomoc!

Odpovědi respondentů

1. Jak dlouho se podílíte na výuce dospělých?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
11 a více2137,5 %37,5 %  
0-5 let2035,71 %35,71 %  
6-10 let1526,79 %26,79 %  

Graf

2. Jaké věkové rozmezí účastníků převládá ve výuce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Smíšená skupina3460,71 %60,71 %  
27-35 let814,29 %14,29 %  
20-26 let58,93 %8,93 %  
36-50 let58,93 %8,93 %  
51 a více35,36 %5,36 %  
15-19 let11,79 %1,79 %  

Graf

3. V jaké oblasti dospělé vzděláváte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Náboženské vzdělávání3053,57 %53,57 %  
Občanské vzdělávání (politické, příprava na rodičovství, manželství, sexuální poradenství, prevence patolog. jevů)1425 %25 %  
Jiná možnost1119,64 %19,64 %  
Jazykové vzdělávání916,07 %16,07 %  
Zájmový kroužek/klub712,5 %12,5 %  
Hudební a výtvarné činnosti58,93 %8,93 %  
Informatika47,14 %7,14 %  
Zdravotní a tělesné aktivity23,57 %3,57 %  
Občanské vzdělávání (politické, příprava na rodičovství, manželství, sexuální poradenství, prevence patollog. jevů)11,79 %1,79 %  

Graf

4. Studoval/a jste?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nikdy jsem andragogiku/vzděl. dospělých nestudoval/a2646,43 %46,43 %  
Jiné studium zaměřené na vzdělávání dospělých1628,57 %28,57 %  
Kurz zaměřený na vzdělávání dospělých1017,86 %17,86 %  
Andragogiku/andragogiku volného času na VŠ610,71 %10,71 %  

Graf

5. Účastníte se pravidelně seminářů nebo kurzů zaměřených na vzděl. dosp.?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4173,21 %73,21 %  
ano1526,79 %26,79 %  

Graf

6. Měl(a) byste zájem o takový kurz/seminář?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3969,64 %69,64 %  
ne1730,36 %30,36 %  

Graf

7. Spolupracujete s účastníky vzdělávání na tvorbě učebního plánu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3562,5 %62,5 %  
ne2137,5 %37,5 %  

Graf

8. Přizpůsobujete obsah látky věku vyučovaných?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4987,5 %87,5 %  
ne712,5 %12,5 %  

Graf

9. Při probírání výukové látky s dospělými postupujete:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Podle potřeb vyučovaných4071,43 %71,43 %  
Podle vypracovaného schématu na celý rok/cyklus/kurz2544,64 %44,64 %  
Od známého k neznámému1832,14 %32,14 %  

Graf

10. Berete účastníka vzdělávání ve výuce jako svého partnera?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano56100 %100 %  

Graf

11. Berete ve výuce dospělých v úvahu jejich předchozí zkušenost? V případě, že ano, napiště krátce jak.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne47,14 %7,14 %  
diskutujem11,79 %1,79 %  
Diskuse, dotazník, test11,79 %1,79 %  
diskuse, kladení otázek, osobní rozhovor11,79 %1,79 %  
je to studium Bible, to vychádza zo skúseností s B11,79 %1,79 %  
tato "výuka" je svou podstatou sdílení zkšeností11,79 %1,79 %  
kladením otázek, diskuzí11,79 %1,79 %  
ne, své studenty poznávám až na kurzech11,79 %1,79 %  
jsou velice rozdílní vzděláním11,79 %1,79 %  
zeptám se, co se jim líbilo/nelibilo, proč11,79 %1,79 %  
ostatní odpovědi vyptávám se
snažíme se navázat
hledání paralel, konfrontace, užitku
Interakce, ilustrují principy, sami objevují princ
Ano, vycházím z toho co znají.
osobní zkušenosti
diskuse,základ pro rozvoj vize,
Ptám se jich, jak jejich zk. koresponduje s témate
obecně
Zjistím, kde je "starovací" čára, odkud potřebují
Posuzuji jejich předchozí znalosti
zapojuji je v praktických oblastech výuky
přizpůsobuju výuku
ano, při navazujících kurzech, nadst modulech
navazuji
stavím na jejich zkušenosti
diskusemi, interakcí
testuji dosavadní jaz. znalost a z té pak vycházím
Ano - protože vycházím z toho, co už znají.
zz
ano
vycházím z profilu účastníka
V konverzaci je nechám mluvit plynule,nepřerušuji
to je to "známé" z něhož jdeme k "neznámému"
Reagujina to příklady nebo pokynyz Bible
z rozhovorů, setkání je aspoň trošku znám, vychází
ptám se, co zkoušeli dříve
ano; diskuse
Ptám se jich, zda to odpovídá jeijch zkušenosti
Zjistím, co znají a jak tomu rozumí. Na to navážu.
formou spolupráce na právě probíraném tématu
Je to různé, jak. Záleží na lidech, prostředí atp.
pomocí zpětné vazby a osobních sdělení účastníků
dle věku a život. zkušenosti
reaguji na jejich zkušenosti s výchovou dětí
navazuji na již poznané
zkušenosti z práce
odvolávám se na ně, snažím se, aby je využili
NEOPAKUJI JIŽ OSVOJENÉ
Dotaz na první schůzce a zapracování do příprav.
dosavadní znalodti v oboru
Známe veci preskočíme.
V diskusi, aktivním nasloucháním...
4376,79 %76,79 % 

Graf

12. Dáváte se účastníkům vzdělávání k dispozici ke konzultacím během průběhu vzdělávání?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5496,43 %96,43 %  
ne23,57 %3,57 %  

Graf

13. Vytyčujete si pro své studenty dílčí a finální cíle výuky?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4275 %75 %  
ne1425 %25 %  

Graf

14. Jaké metody výuky používáte ve výuce dospělých?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Přednáška4580,36 %80,36 %  
Modelové situace3460,71 %60,71 %  
Instruktáž2646,43 %46,43 %  
Brainstorming2544,64 %44,64 %  
Didaktické hry2035,71 %35,71 %  
Hraní rolí1933,93 %33,93 %  
Instruktážní filmy1017,86 %17,86 %  
Memorování712,5 %12,5 %  
Didktické hry11,79 %1,79 %  
Nepoužívám rozmanité metody11,79 %1,79 %  

Graf

15. Dáváte účastníkům vzdělávání po výuce/bloku výuky hodnotící dotazník?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3460,71 %60,71 %  
ano2239,29 %39,29 %  

Graf

16. Požadujete po účastnících vzdělávání po ukončení školního roku/kurzu/kroužku hodnotící zpětnou vazbu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3969,64 %69,64 %  
ne1730,36 %30,36 %  

Graf

17. Jak motivujete dospělé k výuce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vlastním nadšením3562,5 %62,5 %  
Odměnou, pochvalou, povzbuzením3358,93 %58,93 %  
Předpokládám vnitřní motivaci2850 %50 %  
Vyvoláním potřeby vzdělávací látky2341,07 %41,07 %  

Graf

18. Máte problémy s nezájmem účastníků vzdělávání ve výuce?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5191,07 %91,07 %  
ano58,93 %8,93 %  

Graf

19. Máte možnost navázání osobního vztahu s vyučovnými?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5292,86 %92,86 %  
ne47,14 %7,14 %  

Graf

20. Jste?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena3257,14 %57,14 %  
Muž2442,86 %42,86 %  

Graf

21. Vaše rozmezí věku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
36-50 let2137,5 %37,5 %  
26-35 let1730,36 %30,36 %  
50 let a více1526,79 %26,79 %  
18-25 let35,36 %5,36 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jak dlouho se podílíte na výuce dospělých?

2. Jaké věkové rozmezí účastníků převládá ve výuce?

3. V jaké oblasti dospělé vzděláváte?

4. Studoval/a jste?

5. Účastníte se pravidelně seminářů nebo kurzů zaměřených na vzděl. dosp.?

6. Měl(a) byste zájem o takový kurz/seminář?

7. Spolupracujete s účastníky vzdělávání na tvorbě učebního plánu?

8. Přizpůsobujete obsah látky věku vyučovaných?

9. Při probírání výukové látky s dospělými postupujete:

10. Berete účastníka vzdělávání ve výuce jako svého partnera?

12. Dáváte se účastníkům vzdělávání k dispozici ke konzultacím během průběhu vzdělávání?

13. Vytyčujete si pro své studenty dílčí a finální cíle výuky?

14. Jaké metody výuky používáte ve výuce dospělých?

15. Dáváte účastníkům vzdělávání po výuce/bloku výuky hodnotící dotazník?

16. Požadujete po účastnících vzdělávání po ukončení školního roku/kurzu/kroužku hodnotící zpětnou vazbu?

17. Jak motivujete dospělé k výuce?

18. Máte problémy s nezájmem účastníků vzdělávání ve výuce?

19. Máte možnost navázání osobního vztahu s vyučovnými?

20. Jste?

21. Vaše rozmezí věku?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jak dlouho se podílíte na výuce dospělých?

2. Jaké věkové rozmezí účastníků převládá ve výuce?

3. V jaké oblasti dospělé vzděláváte?

4. Studoval/a jste?

5. Účastníte se pravidelně seminářů nebo kurzů zaměřených na vzděl. dosp.?

6. Měl(a) byste zájem o takový kurz/seminář?

7. Spolupracujete s účastníky vzdělávání na tvorbě učebního plánu?

8. Přizpůsobujete obsah látky věku vyučovaných?

9. Při probírání výukové látky s dospělými postupujete:

10. Berete účastníka vzdělávání ve výuce jako svého partnera?

12. Dáváte se účastníkům vzdělávání k dispozici ke konzultacím během průběhu vzdělávání?

13. Vytyčujete si pro své studenty dílčí a finální cíle výuky?

14. Jaké metody výuky používáte ve výuce dospělých?

15. Dáváte účastníkům vzdělávání po výuce/bloku výuky hodnotící dotazník?

16. Požadujete po účastnících vzdělávání po ukončení školního roku/kurzu/kroužku hodnotící zpětnou vazbu?

17. Jak motivujete dospělé k výuce?

18. Máte problémy s nezájmem účastníků vzdělávání ve výuce?

19. Máte možnost navázání osobního vztahu s vyučovnými?

20. Jste?

21. Vaše rozmezí věku?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Pavelková, L.Vzdělávání dospělých v zájmovém a občanském vzdělávání (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://vzdelavani-dospelych-v-zajmove.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.