Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vzdělávání manažerů a zaměstnanců

Vzdělávání manažerů a zaměstnanců

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Šárka Korychová
Šetření:23. 08. 2015 - 06. 09. 2015
Počet respondentů:49
Počet otázek (max/průměr):14 / 13.65
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:71,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:47
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

cílem tohoto průzkumu je získat informace a názory především manažerů na jejich formu sebevzdělávání. Dotazník je ale určen všem, zaměstnancům i podnikatelům, kteří mají jakékoli zkušenosti či názory na profesní vzdělávání, školení a podobně.

Odpovědi respondentů

1. Jaké by podle Vás měl mít manažer vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Měl by být především odborníkem ve svém oboru2653,06 %53,06 %  
Vysokoškolské vzdělání považuji za samozřejmost1428,57 %28,57 %  
Vysokoškolské vzdělání nepovažuji za nutné510,2 %10,2 %  
Vzdělání není rozhodujícím faktorem48,16 %8,16 %  

Graf

2. Úroveň znalostí manažerů v ČR vnímám jako dostatečnou

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ne2346,94 %46,94 %  
Spíše ano1938,78 %38,78 %  
Ne510,2 %10,2 %  
Ano24,08 %4,08 %  

Graf

3. Jaký význam má ve Vaší funkci vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Neustále se sebevzdělávám3673,47 %73,47 %  
Vzdělávám se pouze na povinných firemních školeních1020,41 %20,41 %  
Nevzdělávám se vůbec36,12 %6,12 %  

Graf

4. Považujete své dosavadní znalosti v porovnání k nárokům své práce za dostačující?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano3265,31 %65,31 %  
Ne1734,69 %34,69 %  

Graf

5. Považujete své dosavadní MANAŽERSKÉ znalosti za dostačující?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano1836,73 %36,73 %  
Ne1734,69 %34,69 %  
Manažerské znalosti na své pozici nepotřebuji a potřebovat nikdy nebudu1428,57 %28,57 %  

Graf

6. Domníváte se, že by Vám účast na vhodném vzdělávacím programu zlepšila Váš pracovní výkon (znalosti, dovednosti)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano2653,06 %53,06 %  
Ano1122,45 %22,45 %  
Spíše ne714,29 %14,29 %  
Ne510,2 %10,2 %  

Graf

7. Jaký přínos pro Vás má další vzdělávání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Osobní růst2551,02 %51,02 %  
Všechny z uvedených přínosů1530,61 %30,61 %  
Žádný612,24 %12,24 %  
Kariérní postup24,08 %4,08 %  
Zvýšení finančního ohodnocení12,04 %2,04 %  

Graf

8. Vzdělávacích programů se účastníte, především z důvodu:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Prohloubení kvalifikace1836,73 %36,73 %  
Využití vlastního potenciálu při nových projektech1122,45 %22,45 %  
Neúčastním se žádných vzdělávacích programů714,29 %14,29 %  
Získání větší flexibility714,29 %14,29 %  
Udržení si pracovního místa48,16 %8,16 %  
Zvýšení výkonnosti práce24,08 %4,08 %  

Graf

9. Jaká je vaše motivace pro sebevzdělávání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Prohlubování znalostí a získávání nových poznatků3367,35 %67,35 %  
Vylepšení pozice na trhu práce1020,41 %20,41 %  
Žádná36,12 %6,12 %  
Rozšiřování sítě kontaktů, poznávání potenciálních business partnerů36,12 %6,12 %  

Graf

10. Jakou formu kurzů/školení/seminářů preferujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Praktickou i teoretickou3979,59 %79,59 %  
Praktickou612,24 %12,24 %  
Teoretickou48,16 %8,16 %  

Graf

11. Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena2959,18 %59,18 %  
Muž2040,82 %40,82 %  

Graf

12. Věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
26-392653,06 %53,06 %  
40-551428,57 %28,57 %  
19-25612,24 %12,24 %  
56 a více24,08 %4,08 %  
0-1812,04 %2,04 %  

Graf

13. Jste?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zaměstnanec3673,47 %73,47 %  
Podnikatel714,29 %14,29 %  
Nezaměstnaný36,12 %6,12 %  
Pracující student36,12 %6,12 %  

Graf

14. Jakou práci a na jaké pozici vykonáváte?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Marketing manager13,13 %2,04 %  
Momentálně žádnou, dříve operátor výroby televizorů13,13 %2,04 %  
markating analyst13,13 %2,04 %  
učitelka MŠ13,13 %2,04 %  
top13,13 %2,04 %  
jsem teď na pozici v IT, to není můj cílový obor, proto mě vzdělávání v tomto oboru prakticky nezajímá. V mím studijním oboru je tomu jinak! K položce 1 - chápu ji tak, že oborem nanažera je management, nikoli předmět činnosti firmy. Není úplně jasné, jak svou otázku myslíte.13,13 %2,04 %  
programátor 13,13 %2,04 %  
manager chraneneho bydleni 13,13 %2,04 %  
manager - vyšší management13,13 %2,04 %  
hypotéční poradce13,13 %2,04 %  
ostatní odpovědi Vedoucí týmu ve strojírnské výrobě
koordinátor projektu
technik
úředník
administrativa ve státní správě
pěstounka 10 dětí
system administrator
Seřizovač
Office manager v IT společnosti
IT, údržba, pedagogika
Asistent prodeje v obchodě Datart (elektronika)
zamecnik/monter
referentka městského úřadu, odbor dopravy
daňař ve firmě s 3300 zaměstnanci
Odborník specialista
Provozní
manažer
Manažer organizace
kouřím čůráky
Trenér obchodních dovedností
zástupce vedoucího
Kontrola u vyrobcu, tvorba podkladu pro kontrolu, prototypovani. Pozice Quality Engeener.
2268,75 %44,9 % 

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaké by podle Vás měl mít manažer vzdělání?

2. Úroveň znalostí manažerů v ČR vnímám jako dostatečnou

3. Jaký význam má ve Vaší funkci vzdělání?

4. Považujete své dosavadní znalosti v porovnání k nárokům své práce za dostačující?

5. Považujete své dosavadní MANAŽERSKÉ znalosti za dostačující?

6. Domníváte se, že by Vám účast na vhodném vzdělávacím programu zlepšila Váš pracovní výkon (znalosti, dovednosti)?

7. Jaký přínos pro Vás má další vzdělávání?

8. Vzdělávacích programů se účastníte, především z důvodu:

9. Jaká je vaše motivace pro sebevzdělávání?

10. Jakou formu kurzů/školení/seminářů preferujete?

11. Vaše pohlaví?

12. Věk?

13. Jste?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaké by podle Vás měl mít manažer vzdělání?

2. Úroveň znalostí manažerů v ČR vnímám jako dostatečnou

3. Jaký význam má ve Vaší funkci vzdělání?

4. Považujete své dosavadní znalosti v porovnání k nárokům své práce za dostačující?

5. Považujete své dosavadní MANAŽERSKÉ znalosti za dostačující?

6. Domníváte se, že by Vám účast na vhodném vzdělávacím programu zlepšila Váš pracovní výkon (znalosti, dovednosti)?

7. Jaký přínos pro Vás má další vzdělávání?

8. Vzdělávacích programů se účastníte, především z důvodu:

9. Jaká je vaše motivace pro sebevzdělávání?

10. Jakou formu kurzů/školení/seminářů preferujete?

11. Vaše pohlaví?

12. Věk?

13. Jste?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Korychová, Š.Vzdělávání manažerů a zaměstnanců (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://vzdelavani-manazeru-a-zamest.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.