Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > vzdělávání na pracovišti

vzdělávání na pracovišti

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:eva poup
Šetření:18. 11. 2013 - 25. 11. 2013
Počet respondentů:187
Počet otázek (max/průměr):36 / 36.17
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:62,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:15
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den

hlavním účelem tohoto dotazníku je ověřit, nebo vyvrátit, zda má důvěra zaměstnanců v nadřízeného vliv na podporu a otevřenost ke změnám vzdělávacích systémů v podniku. Dále má dotazník poukázat na sílu závislostí mezi jednotlivými kategoriemi dotazníku. Výsledky tohoto průzkumu budou použity v bakalářské práci.

Většina otázek je formou škálové odpovědi od 1 do 5.  5 značí silný souhlas, 1 silný nesouhlas. V závěru dotazníku je jedna sekce otázek hodnocena osmi bodovou škálou odpovědí, ve které je uplatněn stejný princip jako v otázkách s pětibodovou škálou odpovědí. Vyjádřete prosím do jaké míry s otázkou souhlasíte, či nikoliv. Pokud se otázka týká skutečnosti, ve které jste se neocitli, situaci si představte (očekávané chování).

Předem děkuji za vyplnění

Odpovědi respondentů

1. Vaše pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena9651,06 %51,34 %  
muž9248,94 %49,2 %  

Graf

2. Váš věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-35let16286,17 %86,63 %  
36let a více2613,83 %13,9 %  

Graf

3. Jaká je přibližná velikost podniku, ve kterém pracujete?

kolik pracovníků zaměstnává podnik ve kterém pracujete

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
velký: nad 250 zaměstnanců6837,16 %36,36 %  
malý: do 50 zaměstnanců4122,4 %21,93 %  
střední: do 250 zaměstnanců4122,4 %21,93 %  
mikropodnik: méně než 10 zaměstnanců3318,03 %17,65 %  

Graf

Důvěra v nadřízeného

4. Důvěřuji svému nadřízenému, že dodrží to, co říká.

1= silně nesouhlasím, 5=rozhodně souhlasím

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
46132,45 %32,62 %  
34423,4 %23,53 %  
54222,34 %22,46 %  
22211,7 %11,76 %  
11910,11 %10,16 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:3.5
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.26
Směrodatná odchylka:1.12
Medián:4
Modus:4

Graf

Důvěra v nadřízeného

5. Mám jistotu, že můj přímý nadřízený ví, co má dělat.

1=silně nesouhlasím, 5=rozhodně souhlasím

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
55629,79 %29,95 %  
45428,72 %28,88 %  
33619,15 %19,25 %  
22412,77 %12,83 %  
1189,57 %9,63 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:3.62
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.4
Směrodatná odchylka:1.18
Medián:4
Modus:5

Graf

Důvěra v nadřízeného

6. Mám jistotu, že můj nadřízený je technicky způsobilý v kritických bodech jeho práce.

1=silně nesouhlasím, 5=rozhodně souhlasím

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
56434,04 %34,22 %  
45830,85 %31,02 %  
33719,68 %19,79 %  
21910,11 %10,16 %  
1105,32 %5,35 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:3.86
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.03
Směrodatná odchylka:1.01
Medián:4
Modus:5

Graf

Důvěra v nadřízeného

7. Mám jistotu, že můj nadřízený bude dělat dobře promyšlená rozhodnutí týkající se jeho práce.

1=silně nesouhlasím, 5=rozhodně souhlasím

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
46232,98 %33,16 %  
34926,06 %26,2 %  
54825,53 %25,67 %  
2157,98 %8,02 %  
1147,45 %7,49 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:3.68
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.04
Směrodatná odchylka:1.02
Medián:4
Modus:4

Graf

Důvěra v nadřízeného

8. Když mi můj nadřízený něco sděluje, mám jistotu, že se mohu spolehnout na to, co říká.

1=silně nesouhlasím, 5=rozhodně souhlasím

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
46333,51 %33,69 %  
54322,87 %22,99 %  
33317,55 %17,65 %  
22915,43 %15,51 %  
12010,64 %10,7 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:3.47
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.39
Směrodatná odchylka:1.18
Medián:4
Modus:4

Graf

Důvěra v nadřízeného

9. Mám jistotu, že můj nadřízený bude vykonávat své povinnosti bez problémů.

1=silně nesouhlasím, 5=rozhodně souhlasím

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
46735,64 %35,83 %  
55026,6 %26,74 %  
33920,74 %20,86 %  
22010,64 %10,7 %  
1126,38 %6,42 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:3.72
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.03
Směrodatná odchylka:1.01
Medián:4
Modus:4

Graf

Důvěra v nadřízeného

10. Mám jistotu, že můj nadřízený bude vykonávat své povinnosti velmi přijatelným způsobem.

1=silně nesouhlasím, 5=rozhodně souhlasím

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
46333,51 %33,69 %  
35227,66 %27,81 %  
54523,94 %24,06 %  
2179,04 %9,09 %  
1115,85 %5,88 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:3.67
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:0.92
Směrodatná odchylka:0.96
Medián:4
Modus:4

Graf

Důvěra v nadřízeného

11. Mám jistotu, že můj nadřízený má vysokou úroveň znalostí, týkajících se jeho práce která souvisí s odpovědností.

1=silně nesouhlasím, 5=rozhodně souhlasím

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
57439,36 %39,57 %  
44825,53 %25,67 %  
33518,62 %18,72 %  
22010,64 %10,7 %  
1115,85 %5,88 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:3.91
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.16
Směrodatná odchylka:1.08
Medián:4
Modus:5

Graf

Personální sekce - úkolová komunikace

12. Můj nadřízený mě informuje o nadcházejících politických změnách. (souvisejících s podnikem, např. změny legislativní)

1=silně nesouhlasím, 5=rozhodně souhlasím

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
36132,45 %32,62 %  
44222,34 %22,46 %  
53217,02 %17,11 %  
22714,36 %14,44 %  
12613,83 %13,9 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:3.16
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.33
Směrodatná odchylka:1.15
Medián:3
Modus:3

Graf

Personální sekce - úkolová komunikace

13. Můj nadřízený dostatečně zdůvodňuje změny v podniku, které přicházejí.

1=silně nesouhlasím, 5=rozhodně souhlasím

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
35529,26 %29,41 %  
45227,66 %27,81 %  
53317,55 %17,65 %  
22513,3 %13,37 %  
12312,23 %12,3 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:3.28
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.28
Směrodatná odchylka:1.13
Medián:3
Modus:3

Graf

Personální sekce - úkolová komunikace

14. Můj nadřízený mi umožňuje vědět, jaká práce je třeba udělat.

1=silně nesouhlasím, 5=rozhodně souhlasím

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
46333,51 %33,69 %  
55931,38 %31,55 %  
33719,68 %19,79 %  
2168,51 %8,56 %  
1136,91 %6,95 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:3.82
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.07
Směrodatná odchylka:1.04
Medián:4
Modus:4

Graf

Personální sekce - úkolová komunikace

15. Můj nadřízený se mnou hovoří o tom, jak zacházet s problémy a změnami v mé práci.

1=silně nesouhlasím, 5=rozhodně souhlasím

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
46031,91 %32,09 %  
35730,32 %30,48 %  
54021,28 %21,39 %  
22111,17 %11,23 %  
1105,32 %5,35 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:3.58
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:0.9
Směrodatná odchylka:0.95
Medián:4
Modus:4

Graf

Personální sekce - kariérní komunikace

16. Můj nadřízený mě povzbuzuje v rozvíjení mé kariéry.

1=silně nesouhlasím, 5=rozhodně souhlasím

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
44121,81 %21,93 %  
34121,81 %21,93 %  
54021,28 %21,39 %  
23418,09 %18,18 %  
13217,02 %17,11 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:3.14
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.7
Směrodatná odchylka:1.31
Medián:3
Modus:4

Graf

Personální sekce - kariérní komunikace

17. Můj nadřízený se mnou hovoří o tom, jak mohu dostat další školení.

1=silně nesouhlasím, 5=rozhodně souhlasím

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
34926,06 %26,2 %  
43820,21 %20,32 %  
23418,09 %18,18 %  
53418,09 %18,18 %  
13317,55 %17,65 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:3.04
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.58
Směrodatná odchylka:1.26
Medián:3
Modus:3

Graf

Personální sekce - kariérní komunikace

18. Můj nadřízený mi dává rady týkající se rozvoje mé kariéry.

1=silně nesouhlasím, 5=rozhodně souhlasím

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
34725 %25,13 %  
23820,21 %20,32 %  
13719,68 %19,79 %  
43518,62 %18,72 %  
53116,49 %16,58 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.91
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.61
Směrodatná odchylka:1.27
Medián:3
Modus:3

Graf

Personální sekce - kariérní komunikace

19. Můj nadřízený mě informuje o požadavcích pracovních pozic v mé budoucí kariéře.

1=silně nesouhlasím, 5=rozhodně souhlasím

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
35629,79 %29,95 %  
14926,06 %26,2 %  
23418,09 %18,18 %  
52513,3 %13,37 %  
42412,77 %12,83 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.66
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.55
Směrodatná odchylka:1.25
Medián:3
Modus:3

Graf

Personální sekce - kariérní komunikace

20. Můj nadřízený mi dává informace o vzdělávacích příležitostech.

1=silně nesouhlasím, 5=rozhodně souhlasím

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
35127,13 %27,27 %  
24322,87 %22,99 %  
14021,28 %21,39 %  
52714,36 %14,44 %  
42714,36 %14,44 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.75
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.51
Směrodatná odchylka:1.23
Medián:3
Modus:3

Graf

Personální sekce - komunikační reakce

21. Když mám nějaký problém, můj nadřízený je ochoten naslouchat.

1=silně nesouhlasím, 5=rozhodně souhlasím

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
56735,64 %35,83 %  
34725 %25,13 %  
44322,87 %22,99 %  
2189,57 %9,63 %  
1136,91 %6,95 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:3.78
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.21
Směrodatná odchylka:1.1
Medián:4
Modus:5

Graf

Personální sekce - komunikační reakce

22. V případě že mám dotazy, můj nadřízený dělá vše pro to, aby mi poskytl odpověď.

1=silně nesouhlasím, 5=rozhodně souhlasím

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
56132,45 %32,62 %  
44926,06 %26,2 %  
34725 %25,13 %  
22010,64 %10,7 %  
1115,85 %5,88 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:3.76
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.11
Směrodatná odchylka:1.05
Medián:4
Modus:5

Graf

Personální sekce - komunikační reakce

23. Pokud podám žádost svému nadřízenému, mohu se spolehnout na získání odpovědi.

1=silně nesouhlasím, 5=rozhodně souhlasím

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
55931,38 %31,55 %  
45730,32 %30,48 %  
33820,21 %20,32 %  
22211,7 %11,76 %  
1126,38 %6,42 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:3.76
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.14
Směrodatná odchylka:1.07
Medián:4
Modus:5

Graf

Personální sekce - komunikační reakce

24. Můj nadřízený si udělá čas na to vyslechnout, co mu chci sdělit.

1=silně nesouhlasím, 5=rozhodně souhlasím

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
56534,57 %34,76 %  
44825,53 %25,67 %  
34121,81 %21,93 %  
22312,23 %12,3 %  
1115,85 %5,88 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:3.78
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.18
Směrodatná odchylka:1.08
Medián:4
Modus:5

Graf

Účast zaměstnanců

25. Můj nadřízený aktivně vyhledává spoluúčast zaměstnanců ohledně rozhodování o změnách týkajících se podnikového vzdělávání.

1=silně nesouhlasím, 5=rozhodně souhlasím

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
36031,91 %32,09 %  
24121,81 %21,93 %  
53217,02 %17,11 %  
12814,89 %14,97 %  
42714,36 %14,44 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.96
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.4
Směrodatná odchylka:1.18
Medián:3
Modus:3

Graf

Účast zaměstnanců

26. Můj nadřízený mě průběžně informuje o tom, co se děje v organizaci.

1=silně nesouhlasím, 5=rozhodně souhlasím

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
36635,11 %35,29 %  
53920,74 %20,86 %  
43820,21 %20,32 %  
22915,43 %15,51 %  
1168,51 %8,56 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:3.32
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.17
Směrodatná odchylka:1.08
Medián:3
Modus:3

Graf

Účast zaměstnanců

27. Lidé v této organizaci se podílejí na plánovaní a rozhodování v průběhu procesu změn podnikového vzdělávání.

1=silně nesouhlasím, 5=rozhodně souhlasím

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
36232,98 %33,16 %  
24423,4 %23,53 %  
43619,15 %19,25 %  
12412,77 %12,83 %  
52211,7 %11,76 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.93
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.13
Směrodatná odchylka:1.06
Medián:3
Modus:3

Graf

Účast zaměstnanců

28. Lidé v této organizaci spolupracují na tom, aby dosáhly příznivé změny vzdělávacích systémů v podniku.

1=silně nesouhlasím, 5=rozhodně souhlasím

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
36836,17 %36,36 %  
24523,94 %24,06 %  
43619,15 %19,25 %  
12010,64 %10,7 %  
51910,11 %10,16 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.94
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:0.97
Směrodatná odchylka:0.99
Medián:3
Modus:3

Graf

Otevřenost ke změnám vzdělávacího systému

29. Chtěl bych dělat vše pro to, abych přispěl/a ke změně podnikového vzdělávání v organizaci.

1=silně nesouhlasím, 5=rozhodně souhlasím

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
35730,32 %30,48 %  
44423,4 %23,53 %  
53317,55 %17,65 %  
23317,55 %17,65 %  
12111,17 %11,23 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:3.21
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.27
Směrodatná odchylka:1.12
Medián:3
Modus:3

Graf

Otevřenost ke změnám vzdělávacího systému

30. Změny v podnikovém vzdělávání by byly výhodné pro mě a mou organizaci.

1=silně nesouhlasím, 5=rozhodně souhlasím

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
36534,57 %34,76 %  
44523,94 %24,06 %  
54222,34 %22,46 %  
21910,11 %10,16 %  
1179,04 %9,09 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:3.45
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.15
Směrodatná odchylka:1.07
Medián:3
Modus:3

Graf

Otevřenost ke změnám vzdělávacího systému

31. Jsem ochoten vložit úsilí do procesu změn vzdělávacích systému v organizaci.

1=silně nesouhlasím, 5=rozhodně souhlasím

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
36635,11 %35,29 %  
44423,4 %23,53 %  
53920,74 %20,86 %  
22111,17 %11,23 %  
1189,57 %9,63 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:3.38
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.16
Směrodatná odchylka:1.08
Medián:3
Modus:3

Graf

Otevřenost ke změnám vzdělávacího systému

32. Zjistil jsem, že změna vzdělávacího systému v organizaci je osvěžující.

1=silně nesouhlasím, 5=rozhodně souhlasím

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
37137,77 %37,97 %  
44523,94 %24,06 %  
12814,89 %14,97 %  
52613,83 %13,9 %  
2189,57 %9,63 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:3.14
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.21
Směrodatná odchylka:1.1
Medián:3
Modus:3

Graf

Otevřenost ke změnám vzdělávacího systému

33. Ze změny vzdělávání v organizaci mám dobrý pocit.

1=silně nesouhlasím, 5=rozhodně souhlasím

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
37439,36 %39,57 %  
44423,4 %23,53 %  
52412,77 %12,83 %  
12412,77 %12,83 %  
22211,7 %11,76 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:3.13
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.08
Směrodatná odchylka:1.04
Medián:3
Modus:3

Graf

Otevřenost ke změnám vzdělávacího systému

34. Věřím, že většina nových iniciativ k řešení problematiky vzdělávání v naší organizaci přinese dobré výsledky.

1=silně nesouhlasím, 5=rozhodně souhlasím

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
46534,57 %34,76 %  
36031,91 %32,09 %  
53015,96 %16,04 %  
2189,57 %9,63 %  
1157,98 %8,02 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:3.45
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:0.92
Směrodatná odchylka:0.96
Medián:4
Modus:4

Graf

Otevřenost ke změnám vzdělávacího systému

35. Kolektivně navrhované změny v systému podnikového vzdělávání jsou lepší.

1=silně nesouhlasím, 5=rozhodně souhlasím

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
47338,83 %39,04 %  
35529,26 %29,41 %  
53418,09 %18,18 %  
2189,57 %9,63 %  
184,26 %4,28 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:3.62
Minimum:2
Maximum:5
Variační rozpětí:3
Rozptyl:0.73
Směrodatná odchylka:0.86
Medián:4
Modus:4

Graf

Otevřenost ke změnám vzdělávacího systému

36. Myslím, že většina změn vzdělávacího systému v organizaci bude mít pozitivní vliv na naše zákazníky.

1=silně nesouhlasím, 5=rozhodně souhlasím

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
35629,79 %29,95 %  
45227,66 %27,81 %  
54523,94 %24,06 %  
21910,11 %10,16 %  
1168,51 %8,56 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:3.54
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.15
Směrodatná odchylka:1.07
Medián:4
Modus:3

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 7 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

8. Když mi můj nadřízený něco sděluje, mám jistotu, že se mohu spolehnout na to, co říká.

 • odpověď 1:
  • 8.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1 na otázku 22. V případě že mám dotazy, můj nadřízený dělá vše pro to, aby mi poskytl odpověď.

18. Můj nadřízený mi dává rady týkající se rozvoje mé kariéry.

 • odpověď 5:
  • 5.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 5 na otázku 19. Můj nadřízený mě informuje o požadavcích pracovních pozic v mé budoucí kariéře.

21. Když mám nějaký problém, můj nadřízený je ochoten naslouchat.

 • odpověď 5:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 5 na otázku 20. Můj nadřízený mi dává informace o vzdělávacích příležitostech.

23. Pokud podám žádost svému nadřízenému, mohu se spolehnout na získání odpovědi.

 • odpověď 5:
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 5 na otázku 25. Můj nadřízený aktivně vyhledává spoluúčast zaměstnanců ohledně rozhodování o změnách týkajících se podnikového vzdělávání.

32. Zjistil jsem, že změna vzdělávacího systému v organizaci je osvěžující.

 • odpověď 1:
  • 6.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1 na otázku 36. Myslím, že většina změn vzdělávacího systému v organizaci bude mít pozitivní vliv na naše zákazníky.
  • 6.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1 na otázku 34. Věřím, že většina nových iniciativ k řešení problematiky vzdělávání v naší organizaci přinese dobré výsledky.
  • 6.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1 na otázku 33. Ze změny vzdělávání v organizaci mám dobrý pocit.

33. Ze změny vzdělávání v organizaci mám dobrý pocit.

 • odpověď 1:
  • 7.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1 na otázku 34. Věřím, že většina nových iniciativ k řešení problematiky vzdělávání v naší organizaci přinese dobré výsledky.

36. Myslím, že většina změn vzdělávacího systému v organizaci bude mít pozitivní vliv na naše zákazníky.

 • odpověď 5:
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 5 na otázku 33. Ze změny vzdělávání v organizaci mám dobrý pocit.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Vaše pohlaví

2. Váš věk

3. Jaká je přibližná velikost podniku, ve kterém pracujete?

4. Důvěřuji svému nadřízenému, že dodrží to, co říká.

5. Mám jistotu, že můj přímý nadřízený ví, co má dělat.

6. Mám jistotu, že můj nadřízený je technicky způsobilý v kritických bodech jeho práce.

7. Mám jistotu, že můj nadřízený bude dělat dobře promyšlená rozhodnutí týkající se jeho práce.

8. Když mi můj nadřízený něco sděluje, mám jistotu, že se mohu spolehnout na to, co říká.

9. Mám jistotu, že můj nadřízený bude vykonávat své povinnosti bez problémů.

10. Mám jistotu, že můj nadřízený bude vykonávat své povinnosti velmi přijatelným způsobem.

11. Mám jistotu, že můj nadřízený má vysokou úroveň znalostí, týkajících se jeho práce která souvisí s odpovědností.

12. Můj nadřízený mě informuje o nadcházejících politických změnách. (souvisejících s podnikem, např. změny legislativní)

13. Můj nadřízený dostatečně zdůvodňuje změny v podniku, které přicházejí.

14. Můj nadřízený mi umožňuje vědět, jaká práce je třeba udělat.

15. Můj nadřízený se mnou hovoří o tom, jak zacházet s problémy a změnami v mé práci.

16. Můj nadřízený mě povzbuzuje v rozvíjení mé kariéry.

17. Můj nadřízený se mnou hovoří o tom, jak mohu dostat další školení.

18. Můj nadřízený mi dává rady týkající se rozvoje mé kariéry.

19. Můj nadřízený mě informuje o požadavcích pracovních pozic v mé budoucí kariéře.

20. Můj nadřízený mi dává informace o vzdělávacích příležitostech.

21. Když mám nějaký problém, můj nadřízený je ochoten naslouchat.

22. V případě že mám dotazy, můj nadřízený dělá vše pro to, aby mi poskytl odpověď.

23. Pokud podám žádost svému nadřízenému, mohu se spolehnout na získání odpovědi.

24. Můj nadřízený si udělá čas na to vyslechnout, co mu chci sdělit.

25. Můj nadřízený aktivně vyhledává spoluúčast zaměstnanců ohledně rozhodování o změnách týkajících se podnikového vzdělávání.

26. Můj nadřízený mě průběžně informuje o tom, co se děje v organizaci.

27. Lidé v této organizaci se podílejí na plánovaní a rozhodování v průběhu procesu změn podnikového vzdělávání.

28. Lidé v této organizaci spolupracují na tom, aby dosáhly příznivé změny vzdělávacích systémů v podniku.

29. Chtěl bych dělat vše pro to, abych přispěl/a ke změně podnikového vzdělávání v organizaci.

30. Změny v podnikovém vzdělávání by byly výhodné pro mě a mou organizaci.

31. Jsem ochoten vložit úsilí do procesu změn vzdělávacích systému v organizaci.

32. Zjistil jsem, že změna vzdělávacího systému v organizaci je osvěžující.

33. Ze změny vzdělávání v organizaci mám dobrý pocit.

34. Věřím, že většina nových iniciativ k řešení problematiky vzdělávání v naší organizaci přinese dobré výsledky.

35. Kolektivně navrhované změny v systému podnikového vzdělávání jsou lepší.

36. Myslím, že většina změn vzdělávacího systému v organizaci bude mít pozitivní vliv na naše zákazníky.

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Vaše pohlaví

2. Váš věk

3. Jaká je přibližná velikost podniku, ve kterém pracujete?

4. Důvěřuji svému nadřízenému, že dodrží to, co říká.

5. Mám jistotu, že můj přímý nadřízený ví, co má dělat.

6. Mám jistotu, že můj nadřízený je technicky způsobilý v kritických bodech jeho práce.

7. Mám jistotu, že můj nadřízený bude dělat dobře promyšlená rozhodnutí týkající se jeho práce.

8. Když mi můj nadřízený něco sděluje, mám jistotu, že se mohu spolehnout na to, co říká.

9. Mám jistotu, že můj nadřízený bude vykonávat své povinnosti bez problémů.

10. Mám jistotu, že můj nadřízený bude vykonávat své povinnosti velmi přijatelným způsobem.

11. Mám jistotu, že můj nadřízený má vysokou úroveň znalostí, týkajících se jeho práce která souvisí s odpovědností.

12. Můj nadřízený mě informuje o nadcházejících politických změnách. (souvisejících s podnikem, např. změny legislativní)

13. Můj nadřízený dostatečně zdůvodňuje změny v podniku, které přicházejí.

14. Můj nadřízený mi umožňuje vědět, jaká práce je třeba udělat.

15. Můj nadřízený se mnou hovoří o tom, jak zacházet s problémy a změnami v mé práci.

16. Můj nadřízený mě povzbuzuje v rozvíjení mé kariéry.

17. Můj nadřízený se mnou hovoří o tom, jak mohu dostat další školení.

18. Můj nadřízený mi dává rady týkající se rozvoje mé kariéry.

19. Můj nadřízený mě informuje o požadavcích pracovních pozic v mé budoucí kariéře.

20. Můj nadřízený mi dává informace o vzdělávacích příležitostech.

21. Když mám nějaký problém, můj nadřízený je ochoten naslouchat.

22. V případě že mám dotazy, můj nadřízený dělá vše pro to, aby mi poskytl odpověď.

23. Pokud podám žádost svému nadřízenému, mohu se spolehnout na získání odpovědi.

24. Můj nadřízený si udělá čas na to vyslechnout, co mu chci sdělit.

25. Můj nadřízený aktivně vyhledává spoluúčast zaměstnanců ohledně rozhodování o změnách týkajících se podnikového vzdělávání.

26. Můj nadřízený mě průběžně informuje o tom, co se děje v organizaci.

27. Lidé v této organizaci se podílejí na plánovaní a rozhodování v průběhu procesu změn podnikového vzdělávání.

28. Lidé v této organizaci spolupracují na tom, aby dosáhly příznivé změny vzdělávacích systémů v podniku.

29. Chtěl bych dělat vše pro to, abych přispěl/a ke změně podnikového vzdělávání v organizaci.

30. Změny v podnikovém vzdělávání by byly výhodné pro mě a mou organizaci.

31. Jsem ochoten vložit úsilí do procesu změn vzdělávacích systému v organizaci.

32. Zjistil jsem, že změna vzdělávacího systému v organizaci je osvěžující.

33. Ze změny vzdělávání v organizaci mám dobrý pocit.

34. Věřím, že většina nových iniciativ k řešení problematiky vzdělávání v naší organizaci přinese dobré výsledky.

35. Kolektivně navrhované změny v systému podnikového vzdělávání jsou lepší.

36. Myslím, že většina změn vzdělávacího systému v organizaci bude mít pozitivní vliv na naše zákazníky.

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

poup, e.vzdělávání na pracovišti (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://vzdelavani-na-pracovisti.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.