Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vzdělávání - Náš postoj k němu

Vzdělávání - Náš postoj k němu

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Petr Melichar
Šetření:11. 10. 2014 - 31. 10. 2014
Počet respondentů:506
Počet otázek (max/průměr):15 / 14.83
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:81,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:06
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-5 PDF-6 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondenti,

Z výsledků tohoto průzkumu bude zpracována práce na Gymnáziu Na Pražačce (Praha 3) do předmětu Základy sociálních věd. Dotazník se zaměřuje na vzdělávání, jedno z velmi aktuálních témat.

Děkuji za Váš čas a vyplnění dotazníků

Petr Melichar

Odpovědi respondentů

1. Jste muž nebo žena?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena37373,72 %73,72 %  
Muž13326,28 %26,28 %  

Graf

2. Do jaké věkové skupiny patříte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20-3527554,35 %54,35 %  
20 a méně17534,58 %34,58 %  
35-50377,31 %7,31 %  
50-65163,16 %3,16 %  
65 a více30,59 %0,59 %  

Graf

3. Jakou důležitost přisuzujete vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Velmi důležité32664,43 %64,43 %  
Důležité14428,46 %28,46 %  
Nejdůležitější věc v životě203,95 %3,95 %  
Nedůležité132,57 %2,57 %  
Naprosto nedůležité30,59 %0,59 %  

Graf

4. Domníváte se, že důležitost vzdělávání je podceňována?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano25049,41 %49,41 %  
Ne16933,4 %33,4 %  
Nevím8717,19 %17,19 %  

Graf

5. Myslíte, že školy správně motivují své studenty?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Průměrná motivace22043,48 %43,48 %  
Špatná motivace14929,45 %29,45 %  
Dobrá až průměrná motivace9017,79 %17,79 %  
Demotivace448,7 %8,7 %  
Velmi dobrá motivace30,59 %0,59 %  

Graf

6. Je mimoškolní vzdělávání důležitější než školní?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano19638,74 %38,74 %  
Nevím12224,11 %24,11 %  
Spíše ne10620,95 %20,95 %  
Určitě ano7715,22 %15,22 %  
Určitě ne50,99 %0,99 %  

Graf

7. Kolik portálů (stránek) mimoškolního vzdělávání znáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1-217434,39 %34,39 %  
Žádný16131,82 %31,82 %  
2-49919,57 %19,57 %  
5 a více7214,23 %14,23 %  

Graf

8. Měla by Česká republika (stát) podporovat mimoškolní vzdělávání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano22544,47 %44,47 %  
Určitě ano19338,14 %38,14 %  
Nevím6412,65 %12,65 %  
Ne173,36 %3,36 %  
Určitě ne71,38 %1,38 %  

Graf

9. Vzděláváte se ve svém volném čase?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 10, Neotázka č. 11].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano42183,2 %83,2 %  
Ne8516,8 %16,8 %  

Graf

10. Jakým způsobem se mimoškolně vzděláváte?

Vyberte nejčastější způsob svého mimoškolního vzdělávání

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Knihy31273,93 %61,66 %  
Internetové stránky (soukromé)20749,05 %40,91 %  
Kurzy19045,02 %37,55 %  
Internetové stránky (univerzity, VŠ, stát. projekty)10725,36 %21,15 %  
Jinak/Kombinace9221,8 %18,18 %  
Internetové portály (soukromé)30,71 %0,59 %  
Mimoškolně se nevzdělávám10,24 %0,2 %  

Graf

11. Myslíte, že má smysl učit se dějepis, matematiku, občanskou výchovu a obdobné předměty?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, zcela určitě25550,4 %50,4 %  
Ano21141,7 %41,7 %  
Spíše ne336,52 %6,52 %  
Ne81,58 %1,58 %  

Graf

12. Myslíte si, že by škola měla učit spíše schopnostem, než znalostem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Schopnosti a znalosti jsou stejně důležité31862,85 %62,85 %  
Ano16232,02 %32,02 %  
Ne265,14 %5,14 %  

Graf

13. Myslíte si, že by na škole měly být vyučovány předměty jako "Rady do života" či "Obrana proti černé magii" ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ne16232,02 %32,02 %  
Určitě ne12424,51 %24,51 %  
Spíše ano9719,17 %19,17 %  
Určitě ano6512,85 %12,85 %  
Nevím/Je mi to jedno5811,46 %11,46 %  

Graf

14. Myslíte si, že škola poskytuje vzdělání praktické pro život?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne33165,42 %65,42 %  
Ano17534,58 %34,58 %  

Graf

15. Myslíte si, že si studenti pamatují naučené učivo?

Uveďte odhadem míru

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15-30% látky22243,87 %43,87 %  
5-15% látky12725,1 %25,1 %  
30-50% látky11222,13 %22,13 %  
0-5% látky224,35 %4,35 %  
50-70% látky173,36 %3,36 %  
70 % a více naučené látky61,19 %1,19 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste muž nebo žena?

2. Do jaké věkové skupiny patříte?

3. Jakou důležitost přisuzujete vzdělání?

4. Domníváte se, že důležitost vzdělávání je podceňována?

5. Myslíte, že školy správně motivují své studenty?

6. Je mimoškolní vzdělávání důležitější než školní?

7. Kolik portálů (stránek) mimoškolního vzdělávání znáte?

8. Měla by Česká republika (stát) podporovat mimoškolní vzdělávání?

9. Vzděláváte se ve svém volném čase?

10. Jakým způsobem se mimoškolně vzděláváte?

11. Myslíte, že má smysl učit se dějepis, matematiku, občanskou výchovu a obdobné předměty?

12. Myslíte si, že by škola měla učit spíše schopnostem, než znalostem?

13. Myslíte si, že by na škole měly být vyučovány předměty jako "Rady do života" či "Obrana proti černé magii" ?

14. Myslíte si, že škola poskytuje vzdělání praktické pro život?

15. Myslíte si, že si studenti pamatují naučené učivo?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste muž nebo žena?

2. Do jaké věkové skupiny patříte?

3. Jakou důležitost přisuzujete vzdělání?

4. Domníváte se, že důležitost vzdělávání je podceňována?

5. Myslíte, že školy správně motivují své studenty?

6. Je mimoškolní vzdělávání důležitější než školní?

7. Kolik portálů (stránek) mimoškolního vzdělávání znáte?

8. Měla by Česká republika (stát) podporovat mimoškolní vzdělávání?

9. Vzděláváte se ve svém volném čase?

10. Jakým způsobem se mimoškolně vzděláváte?

11. Myslíte, že má smysl učit se dějepis, matematiku, občanskou výchovu a obdobné předměty?

12. Myslíte si, že by škola měla učit spíše schopnostem, než znalostem?

13. Myslíte si, že by na škole měly být vyučovány předměty jako "Rady do života" či "Obrana proti černé magii" ?

14. Myslíte si, že škola poskytuje vzdělání praktické pro život?

15. Myslíte si, že si studenti pamatují naučené učivo?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Melichar, P.Vzdělávání - Náš postoj k němu (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://vzdelavani-nas-postoj-k-nemu.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.