Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vzdělávání nelékařů v klinických laboratořích

Vzdělávání nelékařů v klinických laboratořích

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Magda Popelová
Šetření:25. 02. 2012 - 25. 03. 2012
Počet respondentů:14
Počet otázek (max/průměr):21 / 21
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:62,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:09
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

tento dotazník je součástí výzkumu v oblasti vzdělávání nelékařů (pracovníků ve zdravotnických laboratořích) a jeho vztahu ke kvalitě laboratorního výsledku.

Pokud nepracujete v některé z klinických laboratořích, prosím nevypňujte.

Děkuji

 

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena1285,71 %85,71 %  
muž214,29 %14,29 %  

Graf

2. Věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
31-40750 %50 %  
21-30428,57 %28,57 %  
41-50321,43 %21,43 %  

Graf

3. Nejvyšší dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Mgr.857,14 %57,14 %  
RNDr.428,57 %28,57 %  
jiné214,29 %14,29 %  

Graf

4. Specializační vzdělávání

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
mám964,29 %64,29 %  
studuji750 %50 %  
nemám214,29 %14,29 %  
uvažuji o studiu17,14 %7,14 %  

Graf

5. Druh zdravotnického zařízení, ve kterém pracujete

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
FN642,86 %42,86 %  
okresní nebo městská nemocnice428,57 %28,57 %  
krajská nemocnice214,29 %14,29 %  
laboratoř - soukromý sektor214,29 %14,29 %  
laboratoř - státní sektor17,14 %7,14 %  

Graf

6. Počet VŠ nelékařů na vašem pracovišti

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
4535,71 %35,71 %  
2428,57 %28,57 %  
3321,43 %21,43 %  
117,14 %7,14 %  
1117,14 %7,14 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:3.08
Minimum:2
Maximum:4
Variační rozpětí:2
Rozptyl:0.81
Směrodatná odchylka:0.9
Medián:3
Modus:4

Graf

7. Kolika vzdělávacích akcí jste se zúčastnil/a v roce 2011 - uveďte alespoň přibližný počet

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3321,43 %21,43 %  
2321,43 %21,43 %  
4214,29 %14,29 %  
1617,14 %7,14 %  
017,14 %7,14 %  
817,14 %7,14 %  
617,14 %7,14 %  
1517,14 %7,14 %  
1017,14 %7,14 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:5.17
Minimum:2
Maximum:15
Variační rozpětí:13
Rozptyl:15.97
Směrodatná odchylka:4
Medián:3.5
Modus:3

Graf

8. Zavedli jste na pracovišti za poslední rok novou nebo inovovanou laboratorní metodu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1178,57 %78,57 %  
ne321,43 %21,43 %  

Graf

9. Pokud jste odpověděl/a v předchozí otázce ano, uveďte počet

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2535,71 %35,71 %  
3321,43 %21,43 %  
1321,43 %21,43 %  
0321,43 %21,43 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:1.58
Minimum:0
Maximum:3
Variační rozpětí:3
Rozptyl:0.99
Směrodatná odchylka:1
Medián:2
Modus:2

Graf

10. 9. Provedli jste na pracovišti za poslední rok na základě nově nabytých informací nějakou úpravu (např. referenčních mezí, způsobu kontrol kvality apod.) pro zlepšení kvality vydávaných výsledků?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1392,86 %92,86 %  
ne17,14 %7,14 %  

Graf

11. Je vaše pracoviště akreditováno ČIA?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano857,14 %57,14 %  
k akreditaci se připravujeme428,57 %28,57 %  
ne321,43 %21,43 %  

Graf

12. Je vaše pracoviště certifikováno NASKL?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne750 %50 %  
ano642,86 %42,86 %  
o certifikaci neuvažujeme17,14 %7,14 %  
k certifikaci se připravujeme17,14 %7,14 %  

Graf

13. Snažíte se informace získané kontinuálním vzděláváním uplatnit ve své práci:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím750 %50 %  
souhlasím642,86 %42,86 %  
spíše nesouhlasím17,14 %7,14 %  

Graf

14. Pořádá vaše pracoviště edukační semináře pro své zaměstnance?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1178,57 %78,57 %  
ne321,43 %21,43 %  

Graf

15. okud jste na předchozí otázku odpověděl/a ano, uveďte jak často

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
0214,29 %14,29 %  
1x měs17,14 %7,14 %  
2 krát za rok17,14 %7,14 %  
1× měsíčně v rámci oddělení17,14 %7,14 %  
jednou za měsíc17,14 %7,14 %  
2x ročně17,14 %7,14 %  
měsíčně17,14 %7,14 %  
2 měsíčně17,14 %7,14 %  
3-4x ročně17,14 %7,14 %  
nepořádá17,14 %7,14 %  
1 x měsíc17,14 %7,14 %  
1 až 4 krát ročně17,14 %7,14 %  
1x měsíčně17,14 %7,14 %  

Graf

16. 15. Podílí se někteří zaměstnanci vašeho pracoviště na kontinuálním vzdělávání jako lektoři?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, vysokoškoláci857,14 %57,14 %  
ne642,86 %42,86 %  
ano, středoškoláci428,57 %28,57 %  

Graf

17. Pokud ano, na kterých akcích se lektorsky podílejí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
semináře14100 %100 %  
výuka na SZŠ535,71 %35,71 %  
výuka na VOŠ535,71 %35,71 %  
přednášky v rámci specializačního vzdělávání428,57 %28,57 %  
výuka na VŠ17,14 %7,14 %  

Graf

18. 16. Plánujete na vašem pracovišti vzdělávání zaměstnanců (plán osobního rozvoje – plán vzdělávání na rok)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1392,86 %92,86 %  
ne17,14 %7,14 %  

Graf

19. Z jakého důvodu navštěvujete vzdělávací akce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
získat nové informace a aplikovat je na pracovišti (příp. informace přenést na pracoviště)1071,43 %71,43 %  
informovat se o novinkách v oboru abych věděl/a co je nového750 %50 %  
z nutnosti nasbírat kredity428,57 %28,57 %  

Graf

20. 18. Jakým způsobem na vašem pracovišti monitorujete „kvalitu výsledku“ ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
interní kontrolou kvality14100 %100 %  
externí kontrolou kvality14100 %100 %  
sledováním neshod a stížností1392,86 %92,86 %  
sledováním doby odezvy857,14 %57,14 %  

Graf

21. 19. Pokud je vaše pracoviště zapojeno do SEKK, provádíte vyšetření kontrolních cyklů:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
všech metod, které na pracovišti provádítě a jsou v nabídce SEKK1178,57 %78,57 %  
z nabízených cyklů SEKK jste si vybrali jen některé, ale v laboratoři běžně provádíte i další metody, které pomocí cyklů SEKK nekontrolujete321,43 %21,43 %  
z nabízených cyklů SEKK jste si vybrali jen některé, ale v laboratoři běžně provádíte i další metody, které pomocí cyklů SEKK nekontrolujete17,14 %7,14 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

  • nezjištěno (82,6 %)

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Popelová, M.Vzdělávání nelékařů v klinických laboratořích (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://vzdelavani-nelekaru-v-lab.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.