Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vzdělávání neprofesních řidičů

Vzdělávání neprofesních řidičů

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jana Zikmundová
Šetření:06. 10. 2013 - 31. 10. 2013
Počet respondentů:142
Počet otázek (max/průměr):24 / 23.19
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:73,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:37
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

dovoluji si Vás oslovit s žádostí o vyplnění dotazníku, který je zaměřen na respondenty z řad neprofesních řidičů.

Odpovědi respondentů

1. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Muž8056,34 %56,34 %  
Žena6243,66 %43,66 %  

Graf

2. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
46 let a více4330,28 %30,28 %  
28-45 let3625,35 %25,35 %  
23-27 let3323,24 %23,24 %  
18-22 let3021,13 %21,13 %  

Graf

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středoškolské6847,89 %47,89 %  
Vysokoškolské6042,25 %42,25 %  
Učební obor117,75 %7,75 %  
Základní32,11 %2,11 %  

Graf

4. Jaké je Vaše současné zaměstnání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zaměstnaný (spíše duševní práce)6042,25 %42,25 %  
Student3121,83 %21,83 %  
Podnikatel/živnostník2215,49 %15,49 %  
Nezaměstnaný1711,97 %11,97 %  
Zaměstnaný (spíše fyzická práce)128,45 %8,45 %  

Graf

5. Jak dlouho jste držitelem řidičského oprávnění?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21 let a více5438,03 %38,03 %  
Do 5 let4128,87 %28,87 %  
6 až 10 let2819,72 %19,72 %  
11 až 20 let1913,38 %13,38 %  

Graf

6. Setkali jste se někdy s vážnou dopravní nehodou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne8157,04 %57,04 %  
Ano6142,96 %42,96 %  

Graf

7. Jak často řídíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Denně7250,7 %50,7 %  
Nepravidelně4934,51 %34,51 %  
Zcela výjimečně2114,79 %14,79 %  

Graf

8. Jaké vozidlo nejčastěji řídíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Osobní automobil13796,48 %96,48 %  
Nákladní automobil32,11 %2,11 %  
Motocykl21,41 %1,41 %  

Graf

9. Jaký je Váš vztah k řízení vozidla?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Řídím rád11883,1 %83,1 %  
Řídím z nutnosti1913,38 %13,38 %  
Řídím nerad53,52 %3,52 %  

Graf

10. Cítíte se na našich silnicích bezpečně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Částečně7955,63 %55,63 %  
Ne3625,35 %25,35 %  
Ano2719,01 %19,01 %  

Graf

11. Jaká je dle Vašeho názoru kvalita dnešních autoškol?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dostačující8962,68 %62,68 %  
Nedostatečná4733,1 %33,1 %  
Výborná64,23 %4,23 %  

Graf

12. Domníváte se, že by se řidiči po získání řidičského oprávnění měli i nadále vzdělávat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše Ano6545,77 %45,77 %  
Rozhodně Ano6042,25 %42,25 %  
Spíše Ne128,45 %8,45 %  
Rozhodně Ne53,52 %3,52 %  

Graf

13. Zúčastnili jste se někdy nějaké vzdělávací akce pro řidiče (školení/kurz/přednáška)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano7754,23 %54,23 %  
Ne6545,77 %45,77 %  

Graf

14. Jaký typ následného vzdělávání řidičů byste preferovali?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dobrovolné (nepovinné)8459,15 %59,15 %  
Státní (povinné ze zákona)5840,85 %40,85 %  

Graf

15. Jakou formu následného vzdělávání řidičů byste upřednostnili u státního typu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Stanovené kurzy a školení9164,08 %64,08 %  
Výuka v autoškole s přezkoušením2618,31 %18,31 %  
Výuka v autoškole bez přezkoušení2517,61 %17,61 %  

Graf

16. Jakou formu následného vzdělávání řidičů byste upřednostnili u dobrovolného typu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Motivační, zážitkové, praktické kurzy8459,15 %59,15 %  
Kurzy a školení7552,82 %52,82 %  
Doškolovací jízdy6142,96 %42,96 %  
Besedy s odborníky3625,35 %25,35 %  

Graf

17. Vyberte oblast, na kterou by mělo být následné vzdělávání řidičů zaměřeno

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Technika praktické a bezpečné jízdy11480,28 %80,28 %  
Jak se chovat po dopravní nehodě9768,31 %68,31 %  
Změny v legislativě8761,27 %61,27 %  
Sankce v dopravě2719,01 %19,01 %  
Konstrukce vozidel2114,79 %14,79 %  

Graf

18. Projevila by se vhodná forma následného vzdělávání řidičů na zvýšení bezpečnosti silničního provozu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše Ano8358,45 %58,45 %  
Rozhodně Ano4330,28 %30,28 %  
Spíše Ne117,75 %7,75 %  
Rozhodně Ne53,52 %3,52 %  

Graf

19. Jaká by podle Vás měla být optimální délka vzdělávací akce řidičů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1 den9466,2 %66,2 %  
2-3 dny3826,76 %26,76 %  
Celý týden107,04 %7,04 %  

Graf

20. V jakém časovém rozmezí by vzdělávací akce řidičů měla probíhat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Po 3 letech7653,52 %53,52 %  
Po 5 letech3625,35 %25,35 %  
Alespoň 1x ročně3021,13 %21,13 %  

Graf

21. Byli byste ochotni do vzdělávací akce řidičů vložit i své peníze?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Částečně7754,23 %54,23 %  
Ne4128,87 %28,87 %  
Ano2416,9 %16,9 %  

Graf

22. Domníváte se, že by motivační a zážitkové praktické kurzy zvýšily zájem o dění v silničním provozu a že by právě tato forma přispěla k vyšší bezpečnosti na silnicích?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano6042,25 %42,25 %  
Částečně5941,55 %41,55 %  
Ne2316,2 %16,2 %  

Graf

23. Motivoval by Vás bonus ze strany státu k ochotě dále se vzdělávat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano12084,51 %84,51 %  
Ne2215,49 %15,49 %  

Graf

24. Máte k danému tématu nějaké podněty nebo připomínky?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

1. Z mé zkušenosti je autoškola zaměřená na "jak udělat zkoušky", nikoli "naučit se řídit". Obdobná situace je například ve standardizovaných jazykových testech, kdy se připravuje na formát zkoušky a neučí se jazyk. Například v autoškole jsem nezařadila vyšší stupeň než 4, nebyla jsem na dálnici (mimo Severojižní magistrály) a nejela jsem rychlostí vyšší než 70 km/h, protože učitel věděl, že komisař nemá čas nás při zkoušce dostat z centra Prahy, a že to potřebovat nebudeme. 2. Nevím zda taková věc existuje či ne, ale na stránkách Ministerstva dopravy jsem jí nenašla - možnost zaškrtnout si určitý rok (například kdy jsem udělala řidičák) a podívat se na seznam změn v pravidlech, které od té doby proběhly. 3. Výše uvedená stránka je na tom s hledáním praktických informací vůbec dost špatně.

Celý dotazník je zavádějící, sálá z něho snaha vybudovat si další kšeft na principu státní buzerace občanů.

Dotaznik "smrdi" nejakym novym "buzeracnim" zakonem...

doufam ze to u nas nezavedou povinne, stat uz fakt nevi jak z nas tahat dalsi penize

Je to zbytečná buzerací občanů.

Jednodenní školení s videem na zaměření nejčastějších chyb řidičů, které vedly k DN. V žádném případě neprovádět přezkoušení, většinu by to odradilo, protože by čekali sankce. Krátký blok, kde by se seznámili s novinkami v zákoně. Vydat potvrzení o proškolení s razítkem(státní znak). Proškolení vložit do systému sití Min. vnitra. Dostupnost policistovi-lustrace v evidenci při sil. kontrole. Při dopr. nehodě řidiče, který nebyl proškolen v posl. 3 letech zahájit správní řízení se sankcí přezkoušení z pravidel sil.provozu. Poplatek ve formě kolkové známky 100,- Kč. Instruktoři by byli placení státem. 8 hod. školení-30 lidí=3,000,- státu. Brutto 2,000,- školiteli, 1,000,- Kč stát. Věřím, že o 20 % nehod bude míň. Věřte, 22 let jsem dělal vedoucího nehod a tvrdím, že většina řidičů amatérů má hrubé nedostatky ze znalostí zák. o sil. provozu a ost. zákonů s tímto souvisejících.

ještě by bylo fajn podniknout něco s agresí na silnicích; to je spolu s neznalostí doprvadních předpisů častý problém na českých silnicích

kdyby toto podmínka byla při dostání nového řidičského průkazu (po uplynutí doby) bylo by to fajn, jednou za deset, pět let znovu projít nějaké testy

Motivační a zážitkové kurzy jsou jen způsob podnikání a nemají téměř nic společného s běžnou situací v silničním provozu, výukou a dalším vzděláváním řidičů.

napred by mesmely brat uplatky v autoskolach, napr. zdravoveda za flasku a podob. odflaknute jizdy kdy zak odjezdi sotva polovinu hodin, je to vsechno z vlastni zkusenosti - manzelku sem si musel doucit sam , protoze papiry za 3 tydny to pak muze jezdit ale jen na polni ceste. chtelo by to dotaznik na kvalitu autoskol.

Ne

ne

Ne

ne

ne

ne

ne

ne

Nechte lidi na pokoji.

nemám

nikoliv

pokud je člověk hovado, tak ho ani školení nepředělá. Pokud má ovšem zájem, tak je školení velkým přínosem

Posunout věkovou hranici k získání ŘO u mladých řidičů a posílat je každý rok na školení a následně i na přezkoušení - praktické i teoretické!

raději než školení bych uvítala psychotesty v autoškolách - někteří lidi by vůbec řidičák neměli dostat. Novelu zákona musí každý sledovat sám. Přezkoušení by bylo vhodné jen u řidičů, kteří dlouho řidičák nepoužili, ale to by si měl každý zvážit sám... povinná školení rozhodně ničemu nepomohou, jen se utratí spousta peněz

Rozhodně ANO pro další vzdělávání řidičů, financování této aktivity ze strany toku peněz mizejících v BESIP a stržených za dálniční známky. Rozhodně ANO pro účast zdravotníků s demostrací DN a poskytnutí 1. pomoci (odbourání strachu z toho, že ublížím namísto pomohu). Postižitelnost lékařů za vystavení Lékařských posudků pro osoby nesplňující zdravotní požadavky na držitele řidičských oprávnění (barvoslepost, epilepsie, narkomani, léky snižující pozornost apod.)

Sluníčko! Vzhledem k tomu, že jsem se profesně téměř celý život zabýval těmito otázkami, musím vám zatleskat, že jste se pustila do tohoto opravdu těžkého tématu a zajímalo by mě jaké z výzkumu vyvodíte závěry.( tedy nejen souhrn zjištěných odpovědí). Hezký den! JUDr. František Vaďura

už by bylo na čase toto zavést, nejlépe zákonem

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

5. Jak dlouho jste držitelem řidičského oprávnění?

 • odpověď 21 let a více:
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 46 let a více na otázku 2. Jaký je Váš věk?
 • odpověď Do 5 let:
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 18-22 let na otázku 2. Jaký je Váš věk?

6. Setkali jste se někdy s vážnou dopravní nehodou?

 • odpověď Ne:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Student na otázku 4. Jaké je Vaše současné zaměstnání?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 18-22 let na otázku 2. Jaký je Váš věk?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Do 5 let na otázku 5. Jak dlouho jste držitelem řidičského oprávnění?

14. Jaký typ následného vzdělávání řidičů byste preferovali?

 • odpověď Dobrovolné (nepovinné):
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spíše Ne na otázku 12. Domníváte se, že by se řidiči po získání řidičského oprávnění měli i nadále vzdělávat?

16. Jakou formu následného vzdělávání řidičů byste upřednostnili u dobrovolného typu?

 • odpověď Motivační, zážitkové, praktické kurzy:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Konstrukce vozidel na otázku 17. Vyberte oblast, na kterou by mělo být následné vzdělávání řidičů zaměřeno

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaké je Vaše pohlaví?

2. Jaký je Váš věk?

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. Jaké je Vaše současné zaměstnání?

5. Jak dlouho jste držitelem řidičského oprávnění?

6. Setkali jste se někdy s vážnou dopravní nehodou?

7. Jak často řídíte?

8. Jaké vozidlo nejčastěji řídíte?

9. Jaký je Váš vztah k řízení vozidla?

10. Cítíte se na našich silnicích bezpečně?

11. Jaká je dle Vašeho názoru kvalita dnešních autoškol?

12. Domníváte se, že by se řidiči po získání řidičského oprávnění měli i nadále vzdělávat?

13. Zúčastnili jste se někdy nějaké vzdělávací akce pro řidiče (školení/kurz/přednáška)?

14. Jaký typ následného vzdělávání řidičů byste preferovali?

15. Jakou formu následného vzdělávání řidičů byste upřednostnili u státního typu?

16. Jakou formu následného vzdělávání řidičů byste upřednostnili u dobrovolného typu?

17. Vyberte oblast, na kterou by mělo být následné vzdělávání řidičů zaměřeno

18. Projevila by se vhodná forma následného vzdělávání řidičů na zvýšení bezpečnosti silničního provozu?

19. Jaká by podle Vás měla být optimální délka vzdělávací akce řidičů?

20. V jakém časovém rozmezí by vzdělávací akce řidičů měla probíhat?

21. Byli byste ochotni do vzdělávací akce řidičů vložit i své peníze?

22. Domníváte se, že by motivační a zážitkové praktické kurzy zvýšily zájem o dění v silničním provozu a že by právě tato forma přispěla k vyšší bezpečnosti na silnicích?

23. Motivoval by Vás bonus ze strany státu k ochotě dále se vzdělávat?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaké je Vaše pohlaví?

2. Jaký je Váš věk?

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. Jaké je Vaše současné zaměstnání?

5. Jak dlouho jste držitelem řidičského oprávnění?

6. Setkali jste se někdy s vážnou dopravní nehodou?

7. Jak často řídíte?

8. Jaké vozidlo nejčastěji řídíte?

9. Jaký je Váš vztah k řízení vozidla?

10. Cítíte se na našich silnicích bezpečně?

11. Jaká je dle Vašeho názoru kvalita dnešních autoškol?

12. Domníváte se, že by se řidiči po získání řidičského oprávnění měli i nadále vzdělávat?

13. Zúčastnili jste se někdy nějaké vzdělávací akce pro řidiče (školení/kurz/přednáška)?

14. Jaký typ následného vzdělávání řidičů byste preferovali?

15. Jakou formu následného vzdělávání řidičů byste upřednostnili u státního typu?

16. Jakou formu následného vzdělávání řidičů byste upřednostnili u dobrovolného typu?

17. Vyberte oblast, na kterou by mělo být následné vzdělávání řidičů zaměřeno

18. Projevila by se vhodná forma následného vzdělávání řidičů na zvýšení bezpečnosti silničního provozu?

19. Jaká by podle Vás měla být optimální délka vzdělávací akce řidičů?

20. V jakém časovém rozmezí by vzdělávací akce řidičů měla probíhat?

21. Byli byste ochotni do vzdělávací akce řidičů vložit i své peníze?

22. Domníváte se, že by motivační a zážitkové praktické kurzy zvýšily zájem o dění v silničním provozu a že by právě tato forma přispěla k vyšší bezpečnosti na silnicích?

23. Motivoval by Vás bonus ze strany státu k ochotě dále se vzdělávat?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Zikmundová, J.Vzdělávání neprofesních řidičů (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://vzdelavani-neprofesnich-ridi.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.