Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vzdělávání osob realizujících organizované aktivity v obci či ve městě

Vzdělávání osob realizujících organizované aktivity v obci či ve městě

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Hana Toncrová
Šetření:13. 07. 2012 - 08. 08. 2012
Počet respondentů:17
Počet otázek (max/průměr):9 / 7.29
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:29,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.12:56
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den.

Jsme začínající nezisková organizace, jejímž cílem je poskytovat služeby fyzickým a právnickým osobám, které realizují nebo chtějí realizovat činnosti pro rozvoj obce (města) a jejího kulturně-společenského života. Zaměřujeme se tedy na lidi, kteří se podílejí na tvorbě např. kulturních akcí, kroužků pro děti, vedou spolky seniorů, apod.; může se jednat o jakoukoliv činnost, která je ovšem nezisková.
Protože nám záleží na lidech a zajímají nás Vaše problémy. Nechceme vytvořit služby, které pro nikoho nejsou. A abychom vytvořili služby „na míru“ potřebujeme vědět, jaké spektrum služeb by Vás zajímalo. Proto nyní před Vás předkládáme tento dotazník a doufáme, že jej svědomitě vyplníte.

Odpovědi respondentů

1. Pokud by existovala organizace, jejichž cíle by bylo podporovat neziskovou činnost lidí ve Vašem okolí. Jaké služby dle Vás by tato organizace měla mít?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

- vyhledávání a zveřejňování aktuálních dotačních titulů neziskovým organizacím - zkušenost s projekty (např. pomoc a podpora při zpracování projektů ve formě konzultací) - zprostředkování dobrovolníků pro neziskovou činnost - propagace neziskových organizací (webové stránky, reklamy, tisk, státní sféra, atd.) - podpora pracovníků, pomoc v hledání nových možností v jednotlivých neziskových organizací (nové nápady,inspirace pracovníků - individuální přístup ke každé neziskové organizaci

nerozumím otázce :)

netuším

nevím

Organizace ruznych kurzu a akci zdarma

pomoc drobným podnikatelům, starání se o opuštěná zvířata

Poradenské služby

poradenskou, školení, možnost získání nějakého certifikátu

poradenství v oblasti propagace; workshopy

poradenství v této oblasti

právní poradenství, databázi dalších podobných organizací, kontakty na úřadech

Setkávání lidí

Takové, které jsou v místě žádané

vzdělávací

Vzdělávací, poradenské

Vzdělávání, půjčování vybavení/pomůcek, možnosti setkávání a vyměny zkušeností/kontkatů

yxdvfd

2. Jakou službu byste uvítali? (možnost více odpovědí) V oblasti poradenství bych uvítal/a:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
poradenství v oblasti sponzoringu1058,82 %58,82 %  
poradenství v oblasti místního rozvoje952,94 %52,94 %  
poradenství v oblasti organizace volného času952,94 %52,94 %  
poradenství v oblasti marketingového plánování (propagace, vize a cíle činnosti) 847,06 %47,06 %  

Graf

3. Jakou službu byste uvítali? (možnost více odpovědí) V oblasti vzdělávání bych uvítal/a:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
základy účetnictví1058,82 %58,82 %  
fundraising (získávání finančních prostředků)1058,82 %58,82 %  
vzdělávání zaměřené na seberozvoj952,94 %52,94 %  
komunikace se zahraničními partnery952,94 %52,94 %  
vedení lidí847,06 %47,06 %  
PR (komunikace s veřejností a médii)741,18 %41,18 %  
rozvoj měkkých dovedností (komunikace, sebeprezentace a další)741,18 %41,18 %  
projektové řízení635,29 %35,29 %  
tvorba webových stránek529,41 %29,41 %  
sociální sítě (možnosti použití)423,53 %23,53 %  
základy práce na PC317,65 %17,65 %  

Graf

4. Jaké další služby byste uvítali? (možnost více odpovědí)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vypracování grantových žádostí1058,82 %58,82 %  
přehled organizovaných akcí ve Vašem okolí1058,82 %58,82 %  
poskytnutí materiálu, např. volnočasové aktivity – pastelky, lana, deskové hry847,06 %47,06 %  
poskytnutí prostor pro realizaci akcí741,18 %41,18 %  
zprostředkování dalších služeb, např. lanové aktivity, atrakce, catering 741,18 %41,18 %  
zpracování účetnictví741,18 %41,18 %  
marketingové služby (tvorba designu letáků, plakátů, log, apod.)529,41 %29,41 %  
vytvoření webových stránek423,53 %23,53 %  

Graf

5. Jestliže Vám v seznamu nějaká služba v oblasti poradenství, vzdělávání a dalších služeb scházela, můžete ji uvést zde (za Vaši odpověď budeme rádi):

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

- účetnictví pro NNO

wzdrds

zatim nic

6. Pokud by existovala organizace, která by nabízela Vámi zaznačené služby, jakým způsobem byste chtěli být informováni?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
emailem1588,24 %88,24 %  
webovými stránkami1058,82 %58,82 %  
sociálními sítěmi741,18 %41,18 %  
online zpravodajskými servery423,53 %23,53 %  
tisk (noviny, časopisy)423,53 %23,53 %  
telefonicky (především sms)317,65 %17,65 %  
letáky, plakáty15,88 %5,88 %  

Graf

7. Jaký čas by Vám vyhovoval při realizaci činností? V jakém čase byste nabízené služby uvítal/a? Zaznamenejte, prosím, dny (po, út, st, atd., včetně víkendu) a čas (přesně, nebo dopoledne, odpoledne, večer).

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Během pracovních dní ve večerních hodinách

celý týden, 10 - 18:00

cffbdf

Dle potřeby

na základě individuální dohody obou stran + vytýčení "úředních hodin", během kterých by člověk věděl, že tam zastihne všechny pracovníky bez předchozí domluvy

o vikendu, odpoledne

po - ne celý den

po dopoledne, odpoledne st dopoledne odpoledne pá dopoledne

PO, ÚT, ST, ČT, PÁ, vždy v dopoledních hodinách

út,st,čt, odpoledne a podvečer

víkend

víkendy ve všední dny ve večerních hodinách

všední dny, dopoledne

8. Zaujala Vás problematika řešená v dotazníku?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím635,29 %35,29 %  
souhlasím529,41 %29,41 %  
spíše souhlasím423,53 %23,53 %  
nesouhlasím15,88 %5,88 %  
spíše nesouhlasím15,88 %5,88 %  

Graf

9. Pokud Vás problematika a nabídka potencionálních služeb zaujala, můžeme Vás informovat o jednotlivých službách na Vámi níže zanechaném kontaktu.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

bez.katovice@seznam.cz

e-boranova@seznam.cz

ghmggchjmn

Hanhnah@seznam.cz Díky

martinxc@seznam.cz

zatim neni potreba

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Toncrová, H.Vzdělávání osob realizujících organizované aktivity v obci či ve městě (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://vzdelavani-osob-realizujici.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.