Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vzdělávání pedagogických pracovníků

Vzdělávání pedagogických pracovníků

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Andrea Havlíková
Šetření:09. 11. 2015 - 23. 11. 2015
Počet respondentů:10
Počet otázek (max/průměr):25 / 25
Použité ochrany:funkční email
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:52,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:47
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, ráda bych oslovila pedagogické pracovníky a požádala je o vyplnění dotazníku, výsledky budou použity jako podklad pro vypracování diplomové práce. Dotazník je na téma vzdělávání pedagogických pracovníků a kariérní řád.

Odpovědi respondentů

1. Vaše pedagogické vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Mgr. v oboru pedagogika330 %30 %  
Bc. v oboru pedagogika220 %20 %  
Vysokoškolské – doktorské220 %20 %  
Jiné vzdělání220 %20 %  
Pedagogické minimum110 %10 %  

Graf

2. Vaše pracovní zařazení

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Učitel teoretického vyučování990 %90 %  
Učitel odborného výcviku110 %10 %  

Graf

3. Celková délka Vaší pedagogické praxe

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
6-10 let330 %30 %  
do 5 let330 %30 %  
11-20 let220 %20 %  
víc jak 21 let220 %20 %  

Graf

4. Má vedení vaší školy zájem a sleduje aktivity vzdělávání pedagogických pracovníků?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano770 %70 %  
ne220 %20 %  
nevím110 %10 %  

Graf

5. Jste spokojeni s nabídkou dalšího vzdělávání a kurzů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano660 %60 %  
spíše ne220 %20 %  
rozhodně ne110 %10 %  
rozhodně ano110 %10 %  

Graf

6. Využíváte možnosti dalšího vzdělávání pedagogů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rozhodně ano550 %50 %  
spíše ano330 %30 %  
spíše ne220 %20 %  

Graf

7. Máte motivaci se dále vzdělávat

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano880 %80 %  
ne220 %20 %  

Graf

8. Má Vaše škola vlastní knihovnu, studovnu nebo podobné zařízení

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano660 %60 %  
ne440 %40 %  

Graf

9. Využíváte ke svému dalšímu vzdělávání studijní materiály zde uložené

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne770 %70 %  
ano330 %30 %  

Graf

10. Máte ve škole přístup k internetu

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano10100 %100 %  

Graf

11. Máte ve Vaší škole přístup k odborným časopisům a publikacím

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano660 %60 %  
ne440 %40 %  

Graf

12. Pomůže Vám vyšší pedagogické vzdělání ve Vaší další profesní kariéře

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano660 %60 %  
nevím330 %30 %  
ne110 %10 %  

Graf

13. Označte prosím, které z uvedených možnosti, Vás motivují k dalšímu vzdělávání

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
osobní zájem660 %60 %  
lepší uplatnění na trhu práce550 %50 %  
možnost kariérního růstu440 %40 %  
finanční ohodnocení440 %40 %  
požadavky školy220 %20 %  
jiné110 %10 %  

Graf

14. Je v možnostech Vaší školy poskytnout finanční dotace na Vaše další vzdělávání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne660 %60 %  
ano440 %40 %  

Graf

15. Jaká forma (z hlediska doby trvání) vzdělávání by Vám vyhovovala

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vícedenní550 %50 %  
jednodenní550 %50 %  
v blocích (pá/so)110 %10 %  

Graf

16. Kterou z následujících forem vzdělávacího programu upřednostňujete

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
školení770 %70 %  
konzultace440 %40 %  
učení se z výkonu lektora440 %40 %  
trénink330 %30 %  
koučování220 %20 %  
učení se z vlastního výkonu220 %20 %  
Workshopy a konference110 %10 %  

Graf

17. O jaké kurzy nebo semináře byste měl/a zájem

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
psychologické880 %80 %  
komunikační770 %70 %  
pedagogické660 %60 %  
odborné660 %60 %  
motivační440 %40 %  

Graf

18. Pokud byste si výše uvedené další vzdělávání musel/a financovat sám/sama

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím660 %60 %  
spíše ano330 %30 %  
rozhodně ne110 %10 %  

Graf

19. Aplikujete ve své praxi poznatky, které jste získal(a) na seminářích nebo školeních?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano770 %70 %  
rozhodně ano330 %30 %  

Graf

20. Jaký je Váš názor na další vzdělávání pedagogických pracovníků

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
je žádoucí770 %70 %  
někdy může být prospěšné330 %30 %  

Graf

21. Máte dostatečné informace o připravované koncepci kariérního řádu pro pedagogické pracovníky

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, mám440 %40 %  
ne, nemám330 %30 %  
ano, ale nedostatečné330 %30 %  

Graf

22. Bude Vás nějak motivovat existence kariérního řádu k dalšímu vzdělávání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano550 %50 %  
ne330 %30 %  
nevím220 %20 %  

Graf

23. Co považujete za nevýhody kariérního řádu

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím, nemám dostatek informací550 %50 %  
problémy v organizaci provozu školy440 %40 %  
častá nepřítomnost učitelů330 %30 %  
zánik zohledňování odpracovaných let220 %20 %  
pokud odpadne varianta, že o výši osobního ohodnocení rozhoduje ředitel, konečně snad budou ohodnoceni opravdu pracovití a kvalitní kantoři a ne jen ředitelovi příznivci, jako je tomu na naší škole dosud110 %10 %  

Graf

24. ………………………………………Pohlaví…………………………………………………………..

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena880 %80 %  
Muž220 %20 %  

Graf

25. ……………………Věk……………………………………………………………………………..

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
40110 %10 %  
27110 %10 %  
24110 %10 %  
34110 %10 %  
59110 %10 %  
25110 %10 %  
43110 %10 %  
41110 %10 %  
47110 %10 %  
29110 %10 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Havlíková, A.Vzdělávání pedagogických pracovníků (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://vzdelavani-pedagogickych-pra.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.