Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vzdělávání pro konkurenceschopnost Pardubicka

Vzdělávání pro konkurenceschopnost Pardubicka

Pro všechny chovatele psů - soutěžní dotazník
Zúčastněte se krátkého dotazníku o sbírání psích exkrementů a soutěžte o čokolády Seed and Bean

(cca 1 minuta, veřejné výsledky, jen pro chovatele psů)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jiří Málek
Šetření:21. 07. 2010 - 28. 07. 2010
Počet respondentů:46
Počet otázek (max/průměr):16 / 14.43
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:69,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:32
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Důvodem vytvoření tohoto dotazníku je zjištění a analýza vzdělávacích potřeb zaměstnanců v Pardubickém kraji. Cílem je vytvoření vzdělávacích aktivit, které budou řešit potřeby zaměstnanců.

Odpovědi respondentů

1. Váš věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [méně než 18 nebo více než 64 → konec dotazníku, 18 - 25otázka č. 2, 25-64otázka č. 2].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 - 253472,34 %73,91 %  
25-641327,66 %28,26 %  

Graf

2. Máte trvalé bydliště v Pardubickém kraji?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 3, ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4187,23 %89,13 %  
ne612,77 %13,04 %  

Graf

3. Jste

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
muž2356,1 %50 %  
žena1843,9 %39,13 %  

Graf

4. Vstoupil(a) jste na pracovní trh?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2464,86 %52,17 %  
ne1335,14 %28,26 %  

Graf

5. Myslíte si, že je další vzdělávání důležité?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3995,12 %84,78 %  
ne24,88 %4,35 %  

Graf

6. Jste dostatečně informován(a) o možnostech dalšího vzdělávání?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2663,41 %56,52 %  
ne1536,59 %32,61 %  

Graf

7. Účastnila jste se v posledním roce dalšího vzdělávání?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2970,73 %63,04 %  
ne1229,27 %26,09 %  

Graf

8. Setkal(a) jste se při Vašem dalším vzdělávání s interaktivní tabulí?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2765,85 %58,7 %  
ano1434,15 %30,43 %  

Graf

9. Víte o možnosti vzdělávání v oblasti neuromarketingu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3892,68 %82,61 %  
ano37,32 %6,52 %  

Graf

10. Setkal(a) jste s digitálním koučingem?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3892,68 %82,61 %  
ano37,32 %6,52 %  

Graf

11. Máte zájem o vzdělávání oblasti soft skills?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím2458,54 %52,17 %  
ano1229,27 %26,09 %  
ne512,2 %10,87 %  

Graf

12. Máte zájem o vzdělávání v oblasti hard skills?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím2765,85 %58,7 %  
ano921,95 %19,57 %  
ne512,2 %10,87 %  

Graf

13. Využil(a) jste již EEG Biofeedback analýzu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3995,12 %84,78 %  
ano24,88 %4,35 %  

Graf

14. Máte zájem o e-learningové vzdělávání?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2970,73 %63,04 %  
ne1229,27 %26,09 %  

Graf

15. Setkal(a) jste se již s interaktivními prvky výuky?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3278,05 %69,57 %  
ne921,95 %19,57 %  

Graf

16. Cítíte potřebu efektivního přijímání poznatků, znalostí, zkušeností a jejich dlouhodobější udržitelnosti?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3687,8 %78,26 %  
ne512,2 %10,87 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Málek, J.Vzdělávání pro konkurenceschopnost Pardubicka (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://vzdelavani-pro-konkurenceschopnost-pardubicka.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.