Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vzdělávání Romů v České Republice

Vzdělávání Romů v České Republice

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lucie Vnenková
Šetření:26. 05. 2015 - 30. 05. 2015
Počet respondentů:75
Počet otázek (max/průměr):12 / 12.16
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:88,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:16
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Zjištění informovanosti a názorů na problematiku vzdělávání romských žáků v České republce pro potřeby seminární práce.

Odpovědi respondentů

1. Jaké je vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena4863,16 %64 %  
Muž2836,84 %37,33 %  

Graf

2. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-243039,47 %40 %  
24-351925 %25,33 %  
35-451013,16 %13,33 %  
45-60911,84 %12 %  
15-18810,53 %10,67 %  

Graf

3. V jakém kraji bydlíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Praha1621,05 %21,33 %  
Ústecký911,84 %12 %  
Karlovarský810,53 %10,67 %  
Moravskoslezský79,21 %9,33 %  
Plzeńský67,89 %8 %  
Středočeský67,89 %8 %  
Jihomoravský56,58 %6,67 %  
Pardubický56,58 %6,67 %  
Jihočeský56,58 %6,67 %  
Královehradecký33,95 %4 %  
Vysočina22,63 %2,67 %  
Olomoucký22,63 %2,67 %  
Zlínský11,32 %1,33 %  
Liberecký11,32 %1,33 %  

Graf

4. Je podle Vás současný stav úrovně vzdělanosti romské populace uspokojivý?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne4559,21 %60 %  
Spíše ne2026,32 %26,67 %  
Ano810,53 %10,67 %  
Spíše ano33,95 %4 %  

Graf

5. Myslíte si, že kvalitnější vzdělání Romů by pomohlo vyřešit otázku jejích sociálního postaveníí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano3546,05 %46,67 %  
Ne2735,53 %36 %  
Nevím1418,42 %18,67 %  

Graf

6. Jaká je podle Vás největší překážka romského dítěte při vstupu do školy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Výchova a podpora rodiny5471,05 %72 %  
Adaptace na školní režim810,53 %10,67 %  
Jazyková bariéra56,58 %6,67 %  
Sociální prostředí45,26 %5,33 %  
Diskriminace okolí45,26 %5,33 %  
Finance rodiny11,32 %1,33 %  

Graf

7. Pomáhá podle Vás návštěva školek, případně přípravných tříd ke zlepšení školní zralosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano5167,11 %68 %  
Nevím1519,74 %20 %  
Ne1013,16 %13,33 %  

Graf

8. Měli by romské děti navštěvovat ve větším počtu mateřské školy, přípravné třídy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano2431,58 %32 %  
Spíše ano2228,95 %29,33 %  
Ne1621,05 %21,33 %  
Nevím1418,42 %18,67 %  

Graf

9. Víte, k čemu slouží ve školách funkce asistent pedagoga?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano5876,32 %77,33 %  
Ne1823,68 %24 %  

Graf

10. Pokud ano, myslíte si, že je tato funkce ve školách potřebná?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano2634,21 %34,67 %  
Nevím2228,95 %29,33 %  
Spíše ano1722,37 %22,67 %  
Ne79,21 %9,33 %  
Spíše ne45,26 %5,33 %  

Graf

11. Bylo by dobré zařadit do vyučování nepovinnou výuku romského jazyka, kultury a historie?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne4153,95 %54,67 %  
Ano1519,74 %20 %  
Nevím1418,42 %18,67 %  
Spíše ne67,89 %8 %  

Graf

12. Pomáhají podle vás romští rodiče svým dětem s přípravou do školy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ne3343,42 %44 %  
Ne3039,47 %40 %  
Nevím1215,79 %16 %  
Ano11,32 %1,33 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Je podle Vás současný stav úrovně vzdělanosti romské populace uspokojivý?

  • odpověď Ne:
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 7. Pomáhá podle Vás návštěva školek, případně přípravných tříd ke zlepšení školní zralosti?

11. Bylo by dobré zařadit do vyučování nepovinnou výuku romského jazyka, kultury a historie?

  • odpověď Ne:
    • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 8. Měli by romské děti navštěvovat ve větším počtu mateřské školy, přípravné třídy?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaké je vaše pohlaví?

2. Kolik je Vám let?

3. V jakém kraji bydlíte?

4. Je podle Vás současný stav úrovně vzdělanosti romské populace uspokojivý?

5. Myslíte si, že kvalitnější vzdělání Romů by pomohlo vyřešit otázku jejích sociálního postaveníí?

6. Jaká je podle Vás největší překážka romského dítěte při vstupu do školy?

7. Pomáhá podle Vás návštěva školek, případně přípravných tříd ke zlepšení školní zralosti?

8. Měli by romské děti navštěvovat ve větším počtu mateřské školy, přípravné třídy?

9. Víte, k čemu slouží ve školách funkce asistent pedagoga?

10. Pokud ano, myslíte si, že je tato funkce ve školách potřebná?

11. Bylo by dobré zařadit do vyučování nepovinnou výuku romského jazyka, kultury a historie?

12. Pomáhají podle vás romští rodiče svým dětem s přípravou do školy?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaké je vaše pohlaví?

2. Kolik je Vám let?

3. V jakém kraji bydlíte?

4. Je podle Vás současný stav úrovně vzdělanosti romské populace uspokojivý?

5. Myslíte si, že kvalitnější vzdělání Romů by pomohlo vyřešit otázku jejích sociálního postaveníí?

6. Jaká je podle Vás největší překážka romského dítěte při vstupu do školy?

7. Pomáhá podle Vás návštěva školek, případně přípravných tříd ke zlepšení školní zralosti?

8. Měli by romské děti navštěvovat ve větším počtu mateřské školy, přípravné třídy?

9. Víte, k čemu slouží ve školách funkce asistent pedagoga?

10. Pokud ano, myslíte si, že je tato funkce ve školách potřebná?

11. Bylo by dobré zařadit do vyučování nepovinnou výuku romského jazyka, kultury a historie?

12. Pomáhají podle vás romští rodiče svým dětem s přípravou do školy?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Vnenková, L.Vzdělávání Romů v České Republice (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://vzdelavani-romu-v-ceske-repu.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.