Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vzdělávání Romů v ČR

Vzdělávání Romů v ČR

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Pavla Číhalová
Šetření:16. 02. 2012 - 21. 02. 2012
Počet respondentů:270
Počet otázek (max/průměr):16 / 15.53
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:83,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:09
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondenti,

ráda bych Vás požádala o vyplnění tohoto dotazníku, kterým chci zjistit, jak se majoritní (většinová) společnost staví ke vzdělávání Romů v České Republice.
 

Dotazník je anonymní.
 

Předem děkuji za Váš čas a ochotu při vyplňování.
 

Odpovědi respondentů

1. Jaký máte vztah k Romské komunitě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše negativní13650,37 %50,37 %  
rozhodně negativní6925,56 %25,56 %  
neutrální5520,37 %20,37 %  
spíše kladný82,96 %2,96 %  
rozhodně kladný20,74 %0,74 %  

Graf

2. Uveďte, jaký je dle Vašeho názoru největší problém této skupiny obyvatel? (zvolte prosím jednu možnost)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
čerpání prostředků ze systému sociálních dávek9635,56 %35,56 %  
kriminalita5721,11 %21,11 %  
nízká vzdělanost4115,19 %15,19 %  
nezaměstnanost2710 %10 %  
sestěhování Romů do jedné lokality (tzv. ghett)114,07 %4,07 %  
předsudky ze strany majoritní společnosti41,48 %1,48 %  
všechno41,48 %1,48 %  
neochota příjmout jakékoli majoritní společenské návyky (prakticky souhrn všeho uvedeného)10,37 %0,37 %  
všechny možnosti dohromady10,37 %0,37 %  
kombinace uvedených10,37 %0,37 %  
směs všeho výše uvedeného10,37 %0,37 %  
2. a 3. bod a s tím souvisí i 4. a 6. bod10,37 %0,37 %  
vyčuranost ve všem10,37 %0,37 %  
vše10,37 %0,37 %  
Problém není v nich, problém je v naši společnosti. Koho by nebavilo chodit pro dávky za nic? Jde o to, že jim pouze současným systémem nahráváme...10,37 %0,37 %  
Nechuť se sebou něco dělat, ona jim ta lenost vyhovuje. + Vzdělanost se s jejich IQ moc zlepšit nedá. + Stát je na ně moc hodný.10,37 %0,37 %  
kombinace všech těchto aspektů obecně vzato je to způsobeno solidárním sociálním systémem, který lze jednoduše zneužít, a proto nejsou donuceni cokoliv dělat10,37 %0,37 %  
nepřizpůsobivost10,37 %0,37 %  
nelze přesně specifikovat, jedná se o kumulaci všech výše uvedených problémů10,37 %0,37 %  
jejich mentalita10,37 %0,37 %  
Kriminalita, nepracují a jenom dělají bordel a žijí z dávek(peněz nás všech).10,37 %0,37 %  
pozitivní diskriminace, diskriminace obyčejných lidí, nízká vzdělanost, nezaměstnanost, kriminalita, čerpání prostředků ze systému sociálních dávek10,37 %0,37 %  
všechny již zmíněné odpovědi dohromady10,37 %0,37 %  
dat cigany do plynu10,37 %0,37 %  
Chudáčci si pořád stěžují, že se tady mají špatně , že je naše společnost neustále utlačuje znevýhodňuje, ale to , že žíjí z našich daní, že v životě nehnuli ani prstem a berou dávky hodnoty daleko vyšší , než je plat některého ze zaměstnaných......10,37 %0,37 %  
nepřizpůsobivost ke slušnému chování10,37 %0,37 %  
špatné chování většiny z nich, které je bohužel dáno geneticky (jen špatně se ovlivní výchovou) + tedy špatný příklad rodičů (výchova)10,37 %0,37 %  
domnívám se, že tato skupina má všecky tyto problémy10,37 %0,37 %  
všechny zmíněné možnosti10,37 %0,37 %  
Je jich mnoho, celkově neschopnost se přizpůsobit naší společnosti a naše společnost jim zase nedává možnost, je to začarovaný kruh..10,37 %0,37 %  
Jejich neochota přizpůsobit se pravidlům společnosti, ve které žijí.10,37 %0,37 %  
jejich způsob chování, hluční, drzí, pocit, že si můžou dovilit co chcou10,37 %0,37 %  
zneužívání svého postavení v této společnosti10,37 %0,37 %  
geneticky zakořeněná sociální nepřízpůsobivost10,37 %0,37 %  
pozitivní diskriminace (dostanou všechno)10,37 %0,37 %  
neochota pracovat10,37 %0,37 %  
jejich chování vůči "bílým"10,37 %0,37 %  

Graf

3. Může být příčinou špatné sociální situace Romů jejich nízké vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano19973,7 %73,7 %  
ne5620,74 %20,74 %  
nevím155,56 %5,56 %  

Graf

4. Domníváte se, že vzdělávání má vliv na snížení nezaměstnanosti u této skupiny obyvatel?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano18769,26 %69,26 %  
ne6925,56 %25,56 %  
nevím145,19 %5,19 %  

Graf

5. Myslíte si, že vzdělání má u Romů také vliv na snížení páchání trestné činnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano15457,04 %57,04 %  
ne8932,96 %32,96 %  
nevím2710 %10 %  

Graf

6. Dle Vašeho názoru, hlavní bariérou, která odrazuje Romy účastnit se dalšího vzdělávání, je: (zvolte prosím jednu nejčastější možnost)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
upřednostnění pobírání soc. dávek10338,15 %38,15 %  
neochota se vzdělávat10237,78 %37,78 %  
nedostatek motivace4617,04 %17,04 %  
žebříček hodnot u Romů - vzdělání nemá pro Romy téměř žádnou hodnotu (možná i žádnou)10,37 %0,37 %  
neochota, nedostatek motivace a upřednostnění pobírání soc. dávek10,37 %0,37 %  
jiná kultura, jiné tradice, není pro ně vzdělání důležité10,37 %0,37 %  
rodiče je od malička učí tomu, že státní pokladna je povinna je živit10,37 %0,37 %  
neochota se podřídit a přizpůsobit10,37 %0,37 %  
je třeba působení rodičů,ale vzhledem k tomu, že ani oni sami nemají většinou žádné vzdělání, tak je to takový zamotaný kruh.........10,37 %0,37 %  
a upřednostňování pobírání soc. dávek10,37 %0,37 %  
Zažité vzorce chování z prostředí komunit10,37 %0,37 %  
nedostatek motivace pramenící z pobírání sociálních dávek a tudíž neochota10,37 %0,37 %  
zase kumulace více faktorů, největší brdou dle mého je neschopnost odříci si okamžitou potřebu ve prospěch budoucnosti - zkrátka žijí pouze přítomným okamžikem10,37 %0,37 %  
vliv rodiny10,37 %0,37 %  
všechny odpovědi10,37 %0,37 %  
pryč s něma10,37 %0,37 %  
vidí jak jejich rodiče nepracují, nechce se jim => nedostatek motivace10,37 %0,37 %  
značné finanční zatížení10,37 %0,37 %  
nedostatek motivace ze strany rodičů, "mama nechodila do školy, proč bych chodil já"10,37 %0,37 %  
všechno10,37 %0,37 %  
dlouholetý návyk na jiný způsob života10,37 %0,37 %  
Rodinná situace - pokud už přichází z nevzdělané rodiny, prakticky nemá možnost změnit vlastní životní styl, neboť jeho zájem o vzdělání není ničím podněcován a má o něm i nedostatek informací10,37 %0,37 %  

Graf

7. Z jakých důvodů si myslíte, že byly děti umisťovány ve zvláštních školách (dnes již základní speciální škola)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nezvládnutí učiva v běžné škole18970 %70 %  
dobrovolně – ze strany rodičů3512,96 %12,96 %  
automaticky3111,48 %11,48 %  
všechny předešlé odpovědi10,37 %0,37 %  
Rómové své děti neučí češtině a základním pravidlům slušnosti10,37 %0,37 %  
případ od případu, netuším10,37 %0,37 %  
pouze ty, které nelze vzdělávat v běžné škole z důvodu sníženého IQ10,37 %0,37 %  
nepřizpůsobivost10,37 %0,37 %  
poruchy chování10,37 %0,37 %  
rodičům vyhovovaly nízké nároky, děti se necítily osamělé, protože tam byly spolu, vzhledem k absenci předškolní přípravy nezvládaly nároky běžné základní školy10,37 %0,37 %  
jsou jini10,37 %0,37 %  
nezvládání kázně těchto dětí 10,37 %0,37 %  
nevim jsou to kreteni10,37 %0,37 %  
je spousta příčin, pro které mohly být děti umístěny do speciálních škol10,37 %0,37 %  
nezvladatelnost vyučujícími na běžných školách10,37 %0,37 %  
obecně problém soužití na běžné základní škole10,37 %0,37 %  
jak kdy, ale často automaticky10,37 %0,37 %  
nezvládnutí učiva, ale spíš z důvodu toho, že neměly dostatečnou docházku10,37 %0,37 %  

Graf

8. Měl(a) jste Vy nebo Vaše dítě spolužáka Romského původu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne (přejděte na otázku číslo 10)14152,22 %52,22 %  
ano12947,78 %47,78 %  

Graf

9. Myslíte si, že mělo společné vzdělávání pro romského žáka větší přínos, než kdyby se vzdělával jen s romskými spolužáky?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8660,56 %31,85 %  
ne3524,65 %12,96 %  
nevím2114,79 %7,78 %  

Graf

10. Myslíte, že mají romští rodiče zájem o předškolní výchovu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne20676,3 %76,3 %  
nevím5018,52 %18,52 %  
ano145,19 %5,19 %  

Graf

11. Souhlasíte se zřizováním nultých ročníků?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne10338,15 %38,15 %  
ano9836,3 %36,3 %  
nevím6925,56 %25,56 %  

Graf

12. Pomůže vyšší vzdělání Romům k lepší integraci ve společnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano16360,37 %60,37 %  
ne6724,81 %24,81 %  
nevím4014,81 %14,81 %  

Graf

13. Jaké je místo Vašeho bydliště?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
město15356,67 %56,67 %  
vesnice11743,33 %43,33 %  

Graf

14. Jakého jste pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena17163,33 %63,33 %  
muž9936,67 %36,67 %  

Graf

15. Do jaké věkové skupiny spadáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 25 let18668,89 %68,89 %  
26 – 35 let5821,48 %21,48 %  
36 – 45 let155,56 %5,56 %  
46 – 55 let93,33 %3,33 %  
56 a více let20,74 %0,74 %  

Graf

16. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské s maturitou13349,26 %49,26 %  
vysokoškolské6624,44 %24,44 %  
vyšší odborné2710 %10 %  
základní259,26 %9,26 %  
středoškolské197,04 %7,04 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

5. Myslíte si, že vzdělání má u Romů také vliv na snížení páchání trestné činnosti?

  • odpověď ano:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nízká vzdělanost na otázku 2. Uveďte, jaký je dle Vašeho názoru největší problém této skupiny obyvatel? (zvolte prosím jednu možnost)

8. Měl(a) jste Vy nebo Vaše dítě spolužáka Romského původu?

  • odpověď ano:
    • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 9. Myslíte si, že mělo společné vzdělávání pro romského žáka větší přínos, než kdyby se vzdělával jen s romskými spolužáky?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaký máte vztah k Romské komunitě?

2. Uveďte, jaký je dle Vašeho názoru největší problém této skupiny obyvatel? (zvolte prosím jednu možnost)

3. Může být příčinou špatné sociální situace Romů jejich nízké vzdělání?

4. Domníváte se, že vzdělávání má vliv na snížení nezaměstnanosti u této skupiny obyvatel?

5. Myslíte si, že vzdělání má u Romů také vliv na snížení páchání trestné činnosti?

6. Dle Vašeho názoru, hlavní bariérou, která odrazuje Romy účastnit se dalšího vzdělávání, je: (zvolte prosím jednu nejčastější možnost)

7. Z jakých důvodů si myslíte, že byly děti umisťovány ve zvláštních školách (dnes již základní speciální škola)?

8. Měl(a) jste Vy nebo Vaše dítě spolužáka Romského původu?

9. Myslíte si, že mělo společné vzdělávání pro romského žáka větší přínos, než kdyby se vzdělával jen s romskými spolužáky?

10. Myslíte, že mají romští rodiče zájem o předškolní výchovu?

11. Souhlasíte se zřizováním nultých ročníků?

12. Pomůže vyšší vzdělání Romům k lepší integraci ve společnosti?

13. Jaké je místo Vašeho bydliště?

14. Jakého jste pohlaví?

15. Do jaké věkové skupiny spadáte?

16. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaký máte vztah k Romské komunitě?

2. Uveďte, jaký je dle Vašeho názoru největší problém této skupiny obyvatel? (zvolte prosím jednu možnost)

3. Může být příčinou špatné sociální situace Romů jejich nízké vzdělání?

4. Domníváte se, že vzdělávání má vliv na snížení nezaměstnanosti u této skupiny obyvatel?

5. Myslíte si, že vzdělání má u Romů také vliv na snížení páchání trestné činnosti?

6. Dle Vašeho názoru, hlavní bariérou, která odrazuje Romy účastnit se dalšího vzdělávání, je: (zvolte prosím jednu nejčastější možnost)

7. Z jakých důvodů si myslíte, že byly děti umisťovány ve zvláštních školách (dnes již základní speciální škola)?

8. Měl(a) jste Vy nebo Vaše dítě spolužáka Romského původu?

9. Myslíte si, že mělo společné vzdělávání pro romského žáka větší přínos, než kdyby se vzdělával jen s romskými spolužáky?

10. Myslíte, že mají romští rodiče zájem o předškolní výchovu?

11. Souhlasíte se zřizováním nultých ročníků?

12. Pomůže vyšší vzdělání Romům k lepší integraci ve společnosti?

13. Jaké je místo Vašeho bydliště?

14. Jakého jste pohlaví?

15. Do jaké věkové skupiny spadáte?

16. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Číhalová, P.Vzdělávání Romů v ČR (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://vzdelavani-romu-v-cr.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.