Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vzdělávání seniorů v ČR

Vzdělávání seniorů v ČR

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Barbora Běčáková
Šetření:15. 02. 2012 - 27. 02. 2012
Počet respondentů:70
Počet otázek (max/průměr):13 / 12.53
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:40,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:06
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Vážené dámy a pánové,


dovolte mi, abych se představila, jsem studentkou 3. ročníku Univerzity Jana Amose Komenského v Praze. Chtěla bych Vás požádat o vyplnění tohoto dotazníku, který mi pomůže při zpracování tématu „Vzdělávání seniorů v ČR“, kterým chci zjistit, jaká je informovanost lidí o možnosti vzdělávání seniorů v ČR. Dotazník je anonymní a odpovědi z něj bych chtěla využít v mé bakalářské práci.


Berte prosím tento dotazník vážně a na položené otázky odpovídejte pravdivě. Vybranou odpověď označte.

 

PROSÍM O VYPLNĚNÍ LIDMI PŘEDEVŠÍM STARŠÍMI 60ti LET !!!

Odpovědi respondentů

1. Jakého jste pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena5477,14 %77,14 %  
muž1622,86 %22,86 %  

Graf

2. Do jaké věkové skupiny spadáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
60 – 745477,14 %77,14 %  
75 – 901622,86 %22,86 %  

Graf

3. Jaké je Vaše dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední s maturitou2941,43 %41,43 %  
střední bez maturity1724,29 %24,29 %  
základní1115,71 %15,71 %  
vysokoškolské1115,71 %15,71 %  
vyšší odborné22,86 %2,86 %  

Graf

4. Váš rodinný stav?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vdaná/ženatý4057,14 %57,14 %  
vdova/vdovec1521,43 %21,43 %  
svobodná/ný912,86 %12,86 %  
rozvedená/ný68,57 %8,57 %  

Graf

5. Kde žijete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
město4564,29 %64,29 %  
vesnice2535,71 %35,71 %  

Graf

6. Slyšel/a jste o možnosti vzdělávání seniorů v ČR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5882,86 %82,86 %  
ne1217,14 %17,14 %  

Graf

7. Pokud ano, kde?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
média3052,63 %42,86 %  
přátelé1322,81 %18,57 %  
rodina915,79 %12,86 %  
všude11,75 %1,43 %  
z webu 11,75 %1,43 %  
v rodině, u přátel i v médiích11,75 %1,43 %  
práce11,75 %1,43 %  
nic11,75 %1,43 %  

Graf

8. Myslíte si, že mají senioři dostatek informací o této možnosti vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5071,43 %71,43 %  
ano2028,57 %28,57 %  

Graf

9. Přivítal/a byste mnohem více informací o možnosti vzdělávání seniorů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6085,71 %85,71 %  
ne1014,29 %14,29 %  

Graf

10. Víte o možnosti takového vzdělání ve Vašem městě nebo městě, které je pro Vás z hlediska dojíždění možné?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3854,29 %54,29 %  
ano3245,71 %45,71 %  

Graf

11. Využil/a jste Vy sám/sama této možnosti vzdělávání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5274,29 %74,29 %  
ano1825,71 %25,71 %  

Graf

12. Pokud jste odpověděl/a ne, proč jste této možnosti nevyužil/a?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
neměl/a jsem žádné informace o této možnosti vzdělávání1632 %22,86 %  
nedostatek času1428 %20 %  
zdravotní důvody1224 %17,14 %  
z důvodu místa zprostředkování tohoto vzdělávání, které bylo špatně dosažitelné816 %11,43 %  
nedostatek financí816 %11,43 %  
jiný důvod510 %7,14 %  

Graf

13. Myslíte si, že tato forma vzdělávání má nebo může mít nějaký přínos v životě seniora?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6592,86 %92,86 %  
ne57,14 %7,14 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

10. Víte o možnosti takového vzdělání ve Vašem městě nebo městě, které je pro Vás z hlediska dojíždění možné?

  • odpověď ne:
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 6. Slyšel/a jste o možnosti vzdělávání seniorů v ČR?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jakého jste pohlaví?

2. Do jaké věkové skupiny spadáte?

3. Jaké je Vaše dosažené vzdělání

4. Váš rodinný stav?

5. Kde žijete?

6. Slyšel/a jste o možnosti vzdělávání seniorů v ČR?

7. Pokud ano, kde?

8. Myslíte si, že mají senioři dostatek informací o této možnosti vzdělání?

9. Přivítal/a byste mnohem více informací o možnosti vzdělávání seniorů?

10. Víte o možnosti takového vzdělání ve Vašem městě nebo městě, které je pro Vás z hlediska dojíždění možné?

11. Využil/a jste Vy sám/sama této možnosti vzdělávání?

12. Pokud jste odpověděl/a ne, proč jste této možnosti nevyužil/a?

13. Myslíte si, že tato forma vzdělávání má nebo může mít nějaký přínos v životě seniora?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jakého jste pohlaví?

2. Do jaké věkové skupiny spadáte?

3. Jaké je Vaše dosažené vzdělání

4. Váš rodinný stav?

5. Kde žijete?

6. Slyšel/a jste o možnosti vzdělávání seniorů v ČR?

7. Pokud ano, kde?

8. Myslíte si, že mají senioři dostatek informací o této možnosti vzdělání?

9. Přivítal/a byste mnohem více informací o možnosti vzdělávání seniorů?

10. Víte o možnosti takového vzdělání ve Vašem městě nebo městě, které je pro Vás z hlediska dojíždění možné?

11. Využil/a jste Vy sám/sama této možnosti vzdělávání?

12. Pokud jste odpověděl/a ne, proč jste této možnosti nevyužil/a?

13. Myslíte si, že tato forma vzdělávání má nebo může mít nějaký přínos v životě seniora?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Běčáková, B.Vzdělávání seniorů v ČR (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://vzdelavani-senioru-v-cr.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.