Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vzdělávání sluchově postižených - integrace nebo škola pro neslyšící?

Vzdělávání sluchově postižených - integrace nebo škola pro neslyšící?

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Monika Hojdyszová
Šetření:11. 09. 2015 - 11. 10. 2015
Počet respondentů:50
Počet otázek (max/průměr):21 / 17.82
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:40,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.06:43
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážené respondentky, vážení respondenti,

 

dovoluji si Vás požádat o vyplnění dotazníku týkajícího se problematiky vzdělávání sluchově postižených.

 

Dotazník je určen rodičům dětí se sluchovým postižením, které navštěvují základní školu pro sluchově postižené (školu pro neslyšící), nebo jsou integrovány do běžné základní školy (školy pro slyšící).

 

Cílem výzkumu je zhodnotit výhody a nevýhody integrovaného vzdělávání a vzdělávání ve škole pro sluchově postižené, a dále zjistit, co ovlivňuje rodiče při rozhodování o tom, kde se jejich dítě bude vzdělávat.

Získané informace budou sloužit pro potřeby vypracování diplomové práce na toto téma.

 

Za vyplnění dotazníku Vám předem děkuji.

 

Monika Hojdyszová,

studentka oboru Speciální pedagogika, Ostravská univerzita v Ostravě

Odpovědi respondentů

1. Do které skupiny sluchově postižených spadá Vaše dítě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nedoslýchavé2142 %42 %  
neslyšící2142 %42 %  
ohluchlé36 %6 %  
1 ucho těžká nedoslýchavost, 1 ucho hluchota12 %2 %  
Kochlearní implantát12 %2 %  
praktická hluchota12 %2 %  
děti slyší dobře, já jsem nedoslýchavá a budu mluvit o sobě :-)12 %2 %  
Jsem zatím slyšící.12 %2 %  

Graf

2. V kolika letech byla Vašemu dítěti sluchová vada diagnostikována?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
mezi 3. až 5. rokem života dítěte2040 %40 %  
mezi 1. až 2. rokem života dítěte1020 %20 %  
na základě screeningu sluchu po narození714 %14 %  
do 1. roku života dítěte612 %12 %  
po 5. roce života dítěte48 %8 %  
mezi 2. až 3. rokem života dítěte36 %6 %  

Graf

3. Jakou kompenzační pomůcku Vaše dítě používá?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
sluchadla2652 %52 %  
kochleární implantát1428 %28 %  
nepoužívá žádnou kompenzační pomůcku816 %16 %  
momentálně sluchadla, t.č. je kandidátem na KI12 %2 %  
jako dítě nic, nyní sluchadla12 %2 %  

Graf

4. Jaký způsob komunikace upřednostňuje Vaše dítě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [mluvenou řečotázka č. 5, znakový jazykotázka č. 6, mluvenou řeč i znakový jazykotázka č. 5, mluvenou řeč doprovázenou znakyotázka č. 5, jiné znakové variaceotázka č. 6, jiný alternativní způsob komunikaceotázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
mluvenou řeč3162 %62 %  
mluvenou řeč i znakový jazyk816 %16 %  
znakový jazyk714 %14 %  
mluvenou řeč doprovázenou znaky48 %8 %  

Graf

5. Jaké úrovně mluvené řeči dosáhlo Vaše dítě před vstupem do základní školy?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dobré1330,23 %26 %  
spíše dobré1330,23 %26 %  
spíše slabé1023,26 %20 %  
špatné49,3 %8 %  
neumím zhodnotit36,98 %6 %  

Graf

6. Kde se Vaše dítě vzdělává?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [v běžné základní škole je integrováno (škola pro slyšící)otázka č. 7, ve škole pro sluchově postižené (škola pro neslyšící)otázka č. 8, zpočátku chodilo do běžné školy, ale později přestoupilo do školy pro sluchově postiženéotázka č. 10, zpočátku chodilo do základní školy pro sluchově postižené, ale později přestoupilo do běžné školyotázka č. 9, v jiné školeotázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v běžné základní škole je integrováno (škola pro slyšící)3264 %64 %  
ve škole pro sluchově postižené (škola pro neslyšící)1632 %32 %  
v jiné škole12 %2 %  
zpočátku chodilo do běžné školy, ale později přestoupilo do školy pro sluchově postižené12 %2 %  

Graf

7. Co zásadně ovlivnilo Vaše rozhodnutí, že se Vaše dítě bude vzdělávat v běžné škole?

vyberte všechny možnosti, které byly pro Vás důležité, případně dopište další

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dobrá úroveň mluvené řeči dítěte1856,25 %36 %  
začlenění mezi slyšící vrstevníky1856,25 %36 %  
dítě chodí do školy v blízkosti bydliště1443,75 %28 %  
škola pro sluchově postižené je příliš vzdálená (nutnost dojíždění nebo internát)1031,25 %20 %  
sluchová vada není příliš velká13,13 %2 %  
je chytrá a vnímavá.Na první pohled není znát středně težká nedoslýchavost.13,13 %2 %  
Má tu kamarády už že školky, s ki má dobře výsledky.13,13 %2 %  
nemá ztp13,13 %2 %  
představa, že komunikace a vzdělávání ve znakovém jazyce není plnohodnotné, na stejné úrovni jako v ČJ13,13 %2 %  
chodila jsem na jazykovku a od našich to byla slušná frajeřina13,13 %2 %  

Graf

8. Co zásadně ovlivnilo Vaše rozhodnutí, že se Vaše dítě bude vzdělávat ve škole pro sluchově postižené?

vyberte všechny možnosti, které byly pro Vás důležité, případně dopište další

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
specializace školy1168,75 %22 %  
nedostatečná úroveň mluvené řeči dítěte956,25 %18 %  
kontakt s dalšími neslyšícími vrstevníky743,75 %14 %  
škola pro sluchově postižené je v blízkosti bydliště425 %8 %  
jsme Neslyšící rodina16,25 %2 %  
na základní škole by nezažíval úspěch ani s asistentem a mnoho věcí by mu unikalo16,25 %2 %  
prarodice neslysici16,25 %2 %  

Graf

9. Do jaké třídy Vaše dítě chodí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
běžná třída2575,76 %50 %  
logopedická třída412,12 %8 %  
třída pro SP s orální výukou (Ječná-Praha)13,03 %2 %  
Do běžné třídy s výtvarným zařazením13,03 %2 %  
Běžná třída - na vesnici,počet žáků ve třídě - 713,03 %2 %  
je sama s asistentem pedagoga, na výchovy se zapojuje do tříd nižších ročníků13,03 %2 %  

Graf

10. Do jaké třídy Vaše dítě chodí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
třída pro neslyšící a nedoslýchavé741,18 %14 %  
třída pro neslyšící529,41 %10 %  
třída pro nedoslýchavé211,76 %4 %  
neslyšící, nedoslýchavé, sourozenci neslyšících15,88 %2 %  
v každé třídě je max. jedno dítě s nějakou sluchovu vadou15,88 %2 %  
dohromady 5 žáků,2 implantovaní,1 nedoslýchavý 2 jiná vada 15,88 %2 %  

Graf

11. Jaká podpůrná opatření a možnosti má Vaše dítě ve škole?

označte prosím všechna podpůrná opatření, které má Vaše dítě ve škole

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
individuální vzdělávací plán (IVP)2060,61 %40 %  
asistent pedagoga (AP)1339,39 %26 %  
hodiny reedukační (nápravné) péče721,21 %14 %  
nepotřebuje žádná podpůrná opatření618,18 %12 %  
pomůcky (např. FM systém …)515,15 %10 %  
Operovana o prazdninach13,03 %2 %  
Myslím že pí uč bere ohled a znamkuje mírněji.zatím zvlada syn ucivo se spolužáky. Pomůcky zad e nemáme13,03 %2 %  
chybí vám tu simultánní přepis - vhodný od druhéhon stupně, nebo kdy dítě zvládne rychle číst. Opatření u našeho dítěte bylo jediné: sedět v 1. lavici. 13,03 %2 %  
tehdy nic nebylo,někteří učitelé byli prostě vstřícnější než jiní13,03 %2 %  
vlastní třídičku13,03 %2 %  

Graf

12. Jaká podpůrná opatření a možnosti má Vaše dítě ve škole?

označte prosím všechna podpůrná opatření, které má Vaše dítě ve škole

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
přizpůsobení komunikace potřebám dítěte (např. výuka s podporou znaků)1376,47 %26 %  
hodiny logopedické péče1270,59 %24 %  
výuka v českém znakovém jazyce1058,82 %20 %  
pomůcky (speciální učebnice …)847,06 %16 %  
asistent pedagoga (AP)635,29 %12 %  
individuální vzdělávací plán (IVP)529,41 %10 %  
speciální ZŠ - surdopedická péče15,88 %2 %  
individuální práci mimo vyučování 15,88 %2 %  
kroužek/kurz výuky českého znakového jazyka15,88 %2 %  
individuální přístup učitele ke každému z žáků třídy )5 dětí ve třídě)15,88 %2 %  

Graf

13. Jaká je Vašemu dítěti poskytována pravidelná speciální péče mimo školu?

označte prosím všechny možnosti, které se týkají Vašeho dítěte

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
my (rodiče) s dítětem doma provádíme nápravná cvičení pro rozvoj mluvené řeči dle pokynů odborníků2958 %58 %  
dochází na logopedii2346 %46 %  
pravidelně dochází do SPC (Speciálně pedagogického centra pro sluchově postižené)1938 %38 %  
dítě nemá žádnou speciální péči1020 %20 %  
navštěvuje kurz znakového jazyka36 %6 %  
co nejčastější kontakt s ostatními dětmi12 %2 %  
SPC je součástí školy12 %2 %  
vzhledem k narocnosti dojizdeni do skloy jiz nenavstevujeme logopedii i kdyz me to velmi mrzi 12 %2 %  
logopedie v rámci školy, tím, že navštěvuje školu pro SP, SPC již nezasahuje, 3x týdně má logopedii, znakový jazyk má jako jeden z vyučovaných předmětů a je z něj klasifikován12 %2 %  
Než měl syn ki,navštěvovali jsme kurz zn.jazyka. doma cvicime dle logopedie12 %2 %  
dodnes ráčkuji12 %2 %  

Graf

14. Cítí se Vaše dítě ve škole spokojené?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3570 %70 %  
spíše ano1428 %28 %  
spíše ne12 %2 %  

Graf

15. Jak je Vaše dítě úspěšné ve výuce?

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

16. Má Vaše dítě ve škole kamarády?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
má hodně kamarádů3366 %66 %  
má jen jednoho nebo málo kamarádů1734 %34 %  

Graf

17. Co považujete za výhodu u integrovaného vzdělávání sluchově postižených?

označte všechny možnosti, které považujete významné, případně dopište další

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
začlenění mezi slyšící vrstevníky4080 %80 %  
nemuset dojíždět do školy (nebo být na internátě)2754 %54 %  
nevím24 %4 %  
integrace se nepovedla, tak chodí do zš pro sluchově postižené12 %2 %  
neredukované osnovy12 %2 %  
V životě bude vyrůstat a pracovat mezi slysicimi.Musí se naučit zvládat bez větších ústupků běžný zivot12 %2 %  
individualní přístup12 %2 %  
rovnocennost vzdělání12 %2 %  
více informací v rámci výuky a tím vyšší možnost dostat se na školu vyššího stupně12 %2 %  
nic12 %2 %  
musí se hodně snažit a tak je v životě otrlejší12 %2 %  

Graf

18. Co považujete za výhodu u vzdělávání ve škole pro sluchově postižené?

označte všechny možnosti, které považujete za významné, případně dopište další

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
přizpůsobení komunikace potřebám dítěte3672 %72 %  
odbornost učitelů3366 %66 %  
nízký počet žáků ve třídě3264 %64 %  
kontakt se sluchově postiženými2652 %52 %  
lepší vybavení pomůckami (speciální učebnice…)1938 %38 %  
nevím510 %10 %  
kamarádi, je mezi "svými" zažije více legrace a není tak odstrčené od slyšícího kolektivu12 %2 %  
úprava ŠVP pro sluch. postiž.12 %2 %  
rozdělení 1. třídy do 2 let, výuka znakového jazyka12 %2 %  
rozvíjení znakového jazyka, poznání kultury neslyšících, možná více přátel, se kterými si opravdu porozumí - především v komunikační rovině. (poznámky k bodu "přizpůsobení komunikace potřebám dítěte": jsou zde školy pro žáky se Sp, které ale nevycházejí potřebám dítěte, ikdyž se tak tváří: učí orálně a ve znakovém jazyku skoro nic. Tím se žáci nemohou naučit tolik jako na běžných školách. nrení tedy respektována jejich základní potřeba: komunikovat ve ZJ nebo v jazyce, které dítě upřednostňuje. Otázkou jue, zda je využíván vedle tlumočníka i sumultánní přepis.12 %2 %  
kolektiv.12 %2 %  
menší možnost šikany zdravými dětmi12 %2 %  

Graf

19. Jste spokojeni s volbou školy?

Povinná otázka bez publikování výsledků veřejnosti (odpovědi jen v CSV a XLS přihlášeného zadavatele).

20. Do které třídy Vaše dítě chodí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
na 2. stupeň1326 %26 %  
2. ročník1020 %20 %  
1. ročník1020 %20 %  
4. ročník714 %14 %  
3. ročník612 %12 %  
5. ročník48 %8 %  

Graf

21. Jaké je pohlaví Vašeho dítěte?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
muž2652 %52 %  
žena2448 %48 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 6 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Jaký způsob komunikace upřednostňuje Vaše dítě?

 • odpověď mluvenou řeč:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi mluvená řeč=zvládá na otázku 15. Jak je Vaše dítě úspěšné ve výuce?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi dobré na otázku 5. Jaké úrovně mluvené řeči dosáhlo Vaše dítě před vstupem do základní školy?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi znakový jazyk=nepoužívá na otázku 15. Jak je Vaše dítě úspěšné ve výuce?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi dobrá úroveň mluvené řeči dítěte na otázku 7. Co zásadně ovlivnilo Vaše rozhodnutí, že se Vaše dítě bude vzdělávat v běžné škole?

6. Kde se Vaše dítě vzdělává?

 • odpověď v běžné základní škole je integrováno (škola pro slyšící):
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi dítě chodí do školy v blízkosti bydliště na otázku 7. Co zásadně ovlivnilo Vaše rozhodnutí, že se Vaše dítě bude vzdělávat v běžné škole?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi dobrá úroveň mluvené řeči dítěte na otázku 7. Co zásadně ovlivnilo Vaše rozhodnutí, že se Vaše dítě bude vzdělávat v běžné škole?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi škola pro sluchově postižené je příliš vzdálená (nutnost dojíždění nebo internát) na otázku 7. Co zásadně ovlivnilo Vaše rozhodnutí, že se Vaše dítě bude vzdělávat v běžné škole?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi začlenění mezi slyšící vrstevníky na otázku 7. Co zásadně ovlivnilo Vaše rozhodnutí, že se Vaše dítě bude vzdělávat v běžné škole?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi běžná třída na otázku 9. Do jaké třídy Vaše dítě chodí?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi asistent pedagoga (AP) na otázku 11. Jaká podpůrná opatření a možnosti má Vaše dítě ve škole?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi individuální vzdělávací plán (IVP) na otázku 11. Jaká podpůrná opatření a možnosti má Vaše dítě ve škole?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi znakový jazyk=nepoužívá na otázku 15. Jak je Vaše dítě úspěšné ve výuce?
 • odpověď ve škole pro sluchově postižené (škola pro neslyšící):
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi specializace školy na otázku 8. Co zásadně ovlivnilo Vaše rozhodnutí, že se Vaše dítě bude vzdělávat ve škole pro sluchově postižené?
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi hodiny logopedické péče na otázku 12. Jaká podpůrná opatření a možnosti má Vaše dítě ve škole?
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi přizpůsobení komunikace potřebám dítěte (např. výuka s podporou znaků) na otázku 12. Jaká podpůrná opatření a možnosti má Vaše dítě ve škole?

12. Jaká podpůrná opatření a možnosti má Vaše dítě ve škole?

 • odpověď hodiny logopedické péče:
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi specializace školy na otázku 8. Co zásadně ovlivnilo Vaše rozhodnutí, že se Vaše dítě bude vzdělávat ve škole pro sluchově postižené?

13. Jaká je Vašemu dítěti poskytována pravidelná speciální péče mimo školu?

 • odpověď my (rodiče) s dítětem doma provádíme nápravná cvičení pro rozvoj mluvené řeči dle pokynů odborníků:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1. ročník na otázku 20. Do které třídy Vaše dítě chodí?

15. Jak je Vaše dítě úspěšné ve výuce?

 • odpověď znakový jazyk=nepoužívá:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi dobrá úroveň mluvené řeči dítěte na otázku 7. Co zásadně ovlivnilo Vaše rozhodnutí, že se Vaše dítě bude vzdělávat v běžné škole?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi začlenění mezi slyšící vrstevníky na otázku 7. Co zásadně ovlivnilo Vaše rozhodnutí, že se Vaše dítě bude vzdělávat v běžné škole?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi dobré na otázku 5. Jaké úrovně mluvené řeči dosáhlo Vaše dítě před vstupem do základní školy?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše dobré na otázku 5. Jaké úrovně mluvené řeči dosáhlo Vaše dítě před vstupem do základní školy?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi mluvenou řeč na otázku 4. Jaký způsob komunikace upřednostňuje Vaše dítě?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi individuální vzdělávací plán (IVP) na otázku 11. Jaká podpůrná opatření a možnosti má Vaše dítě ve škole?

18. Co považujete za výhodu u vzdělávání ve škole pro sluchově postižené?

 • odpověď kontakt se sluchově postiženými:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi specializace školy na otázku 8. Co zásadně ovlivnilo Vaše rozhodnutí, že se Vaše dítě bude vzdělávat ve škole pro sluchově postižené?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi výuka v českém znakovém jazyce na otázku 12. Jaká podpůrná opatření a možnosti má Vaše dítě ve škole?
 • odpověď nízký počet žáků ve třídě:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi přizpůsobení komunikace potřebám dítěte (např. výuka s podporou znaků) na otázku 12. Jaká podpůrná opatření a možnosti má Vaše dítě ve škole?
 • odpověď odbornost učitelů:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi specializace školy na otázku 8. Co zásadně ovlivnilo Vaše rozhodnutí, že se Vaše dítě bude vzdělávat ve škole pro sluchově postižené?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi hodiny logopedické péče na otázku 12. Jaká podpůrná opatření a možnosti má Vaše dítě ve škole?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi výuka v českém znakovém jazyce na otázku 12. Jaká podpůrná opatření a možnosti má Vaše dítě ve škole?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Do které skupiny sluchově postižených spadá Vaše dítě?

2. V kolika letech byla Vašemu dítěti sluchová vada diagnostikována?

3. Jakou kompenzační pomůcku Vaše dítě používá?

4. Jaký způsob komunikace upřednostňuje Vaše dítě?

5. Jaké úrovně mluvené řeči dosáhlo Vaše dítě před vstupem do základní školy?

6. Kde se Vaše dítě vzdělává?

7. Co zásadně ovlivnilo Vaše rozhodnutí, že se Vaše dítě bude vzdělávat v běžné škole?

8. Co zásadně ovlivnilo Vaše rozhodnutí, že se Vaše dítě bude vzdělávat ve škole pro sluchově postižené?

9. Do jaké třídy Vaše dítě chodí?

11. Jaká podpůrná opatření a možnosti má Vaše dítě ve škole?

13. Jaká je Vašemu dítěti poskytována pravidelná speciální péče mimo školu?

14. Cítí se Vaše dítě ve škole spokojené?

15. Jak je Vaše dítě úspěšné ve výuce?

16. Má Vaše dítě ve škole kamarády?

17. Co považujete za výhodu u integrovaného vzdělávání sluchově postižených?

18. Co považujete za výhodu u vzdělávání ve škole pro sluchově postižené?

19. Jste spokojeni s volbou školy?

20. Do které třídy Vaše dítě chodí?

21. Jaké je pohlaví Vašeho dítěte?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Do které skupiny sluchově postižených spadá Vaše dítě?

2. V kolika letech byla Vašemu dítěti sluchová vada diagnostikována?

3. Jakou kompenzační pomůcku Vaše dítě používá?

4. Jaký způsob komunikace upřednostňuje Vaše dítě?

5. Jaké úrovně mluvené řeči dosáhlo Vaše dítě před vstupem do základní školy?

6. Kde se Vaše dítě vzdělává?

7. Co zásadně ovlivnilo Vaše rozhodnutí, že se Vaše dítě bude vzdělávat v běžné škole?

8. Co zásadně ovlivnilo Vaše rozhodnutí, že se Vaše dítě bude vzdělávat ve škole pro sluchově postižené?

9. Do jaké třídy Vaše dítě chodí?

11. Jaká podpůrná opatření a možnosti má Vaše dítě ve škole?

13. Jaká je Vašemu dítěti poskytována pravidelná speciální péče mimo školu?

14. Cítí se Vaše dítě ve škole spokojené?

15. Jak je Vaše dítě úspěšné ve výuce?

16. Má Vaše dítě ve škole kamarády?

17. Co považujete za výhodu u integrovaného vzdělávání sluchově postižených?

18. Co považujete za výhodu u vzdělávání ve škole pro sluchově postižené?

19. Jste spokojeni s volbou školy?

20. Do které třídy Vaše dítě chodí?

21. Jaké je pohlaví Vašeho dítěte?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Hojdyszová, M.Vzdělávání sluchově postižených - integrace nebo škola pro neslyšící? (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://vzdelavani-sluchove-postizen.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.