Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vzdělávání trenérů atletiky

Vzdělávání trenérů atletiky

Průzkum průměrné mzdy / příjmu v různých oborech
Zúčastněte se zcela ANONYMNÍHO průzkumu ohledně výše mzdy. Ovlivňuje ji pohlaví, věk, nebo třeba vzdělání?

(veřejné výsledky 18. prosince)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Petra Blahoutová
Šetření:01. 04. 2013 - 18. 04. 2013
Počet respondentů:5
Počet otázek (max/průměr):15 / 15
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:06
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Prosím o vyplnění následujícího dotazníku. Dotazník je určen pouze pro trenéry atletiky a zabere cca 3 minuty. Děkuji

Odpovědi respondentů

1. Věková kategorie

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15-24 let240 %40 %  
55 a více let240 %40 %  
25-34 let120 %20 %  

Graf

2. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena480 %80 %  
muž120 %20 %  

Graf

3. Nejvyšší dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské240 %40 %  
středoškolské120 %20 %  
základní120 %20 %  
vyučen s maturitou120 %20 %  

Graf

4. Dosažená trenérská licence

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
trenér atletické přípravky240 %40 %  
2. třídy240 %40 %  
3. třídy120 %20 %  

Graf

5. Délka Vaší trenérské praxe

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
0-2 roky240 %40 %  
11 a více240 %40 %  
3-5 let120 %20 %  

Graf

6. Školení či odborných seminářů se účastním

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
alespoň jednou ročně480 %80 %  
alespoň jednopu za 5 let120 %20 %  

Graf

7. O možnostech vzdělávání se dozvídám prostřednictvím

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
webové stránky Českého atletického svazu360 %60 %  
telefonicky240 %40 %  
e-mailu120 %20 %  

Graf

8. Jsem spokojen/a se současným systémem vzdělávání trenérů atletiky

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím240 %40 %  
spíše souhlasím120 %20 %  
spíše nesouhlasím120 %20 %  
nesouhlasím120 %20 %  

Graf

9. Myslím si, že jsem pro profesi trenéra dobře připraven/a

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím360 %60 %  
spíše souhlasím120 %20 %  
nesouhlasím120 %20 %  

Graf

10. Nabídka vzdělávání pro trenéry atletiky je široká

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím240 %40 %  
spíše nesouhlasím120 %20 %  
nesouhlasím120 %20 %  
souhlasím120 %20 %  

Graf

11. Rád/a využívám možnosti vzdělávání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím240 %40 %  
spíše souhlasím240 %40 %  
nesouhlasím120 %20 %  

Graf

12. Nově získané znalosti jsou v praxi využitelné

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím360 %60 %  
nesouhlasím120 %20 %  
spíše nesouhlasím120 %20 %  

Graf

13. Pro trenéra hrají zkušenosti větší roli než vzdělávání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím360 %60 %  
spíše nesouhlasím120 %20 %  
souhlasím120 %20 %  

Graf

14. Přivítal/a bych více příležitostí k výměně zkušeností s kolegy

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím240 %40 %  
souhlasím240 %40 %  
spíše souhlasím120 %20 %  

Graf

15. Nemám mnoho příležitostí k výměně zkušeností s kolegy

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím480 %80 %  
souhlasím120 %20 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Blahoutová, P.Vzdělávání trenérů atletiky (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://vzdelavani-treneru-atletiky.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.