Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vzdělávání v moderní společnosti

Vzdělávání v moderní společnosti

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Milan Böhm
Šetření:19. 11. 2015 - 16. 12. 2015
Počet respondentů:164
Počet otázek (max/průměr):25 / 25.15
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:59,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:18
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Rád bych Vás požádal o vyplnění následujícího dotazníku, který bude sloužit jako podklad pro zpracování praktické části diplomové práce s názvem „Vzdělávání v informační společnosti“. Autor práce chce na základě tohoto průzkumu ověřit, zda je vzdělávání pro současnou populaci důležité a jaké jsou její potřeby. Dotazník má 25 otázek. Předem Vám děkuji za Váš čas.

Odpovědi respondentů

1. Souhlasíte s tvrzením, že v současné době je pro každého člověka potřebné neustále se vzdělávat a rozvíjet se?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rozhodně ano11770,91 %71,34 %  
spíše ano3621,82 %21,95 %  
spíše ne84,85 %4,88 %  
nevím31,82 %1,83 %  
rozhodně ne10,61 %0,61 %  

Graf

2. Jste ochoten/a se dále vzdělávat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano15191,52 %92,07 %  
ne148,48 %8,54 %  

Graf

3. Vyhledáváte sám/sama příležitosti a možnosti dalšího osobního rozvoje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano13984,24 %84,76 %  
ne2615,76 %15,85 %  

Graf

4. Pokud existují, jaké jsou Vaše překážky k dalšímu vzdělávání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nedostatek času8853,33 %53,66 %  
nemám překážky2615,76 %15,85 %  
nedostatek financí2313,94 %14,02 %  
nechce se mi2213,33 %13,41 %  
nevěřím si63,64 %3,66 %  

Graf

5. Považuje své znalosti na Vaší pracovní pozici za dostatečné?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9859,39 %59,76 %  
ne5030,3 %30,49 %  
nevím1710,3 %10,37 %  

Graf

6. Považuje své vzdělání na Vaší pracovní pozici za dostatečné?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano12374,55 %75 %  
ne2615,76 %15,85 %  
nevím169,7 %9,76 %  

Graf

7. Umožňuje Vám vaše organizace vzdělávání a osobní rozvoj?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7444,85 %45,12 %  
částečně5633,94 %34,15 %  
ne2313,94 %14,02 %  
nevím / nezajímám se127,27 %7,32 %  

Graf

8. Rozvíjíte se v rámci své profese (profesní vzdělávání)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano12173,33 %73,78 %  
ne4426,67 %26,83 %  

Graf

9. Jakých vzdělávacích akcí se ve vaší společnosti účastníte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
odborné semináře9557,58 %57,93 %  
kurzy a školení k prohloubení odborné kvalifikace6941,82 %42,07 %  
certifikační školení4929,7 %29,88 %  
jazykové kurzy3722,42 %22,56 %  
neúčastním se vzdělávacích akcí3018,18 %18,29 %  
jiné2615,76 %15,85 %  
kurzy manažerských dovedností2112,73 %12,8 %  
kurzy obchodních dovedností1810,91 %10,98 %  

Graf

10. Jsou vzdělávací akce pro Vaší profesi přínosné?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano6941,82 %42,07 %  
rozhodně ano6036,36 %36,59 %  
nevím1810,91 %10,98 %  
spíše ne137,88 %7,93 %  
rozhodně ne53,03 %3,05 %  

Graf

11. Využíváte znalosti získané během kurzů a školení následně ve své profesi?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano10362,42 %62,8 %  
zcela2213,33 %13,41 %  
neúčastním se1911,52 %11,59 %  
spíše ne137,88 %7,93 %  
vůbec84,85 %4,88 %  

Graf

12. Přispívá Vám vzdělávání (vč. zájmového) ve Vašem kariérním růstu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano5734,55 %34,76 %  
rozhodně ano4024,24 %24,39 %  
nevím2716,36 %16,46 %  
rozhodně ne2112,73 %12,8 %  
spíše ne2012,12 %12,2 %  

Graf

13. Cítíte se v současné době přehlcen/a dostupnými informacemi (pracovní povinnosti / média / informace ze soukromého života)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano6841,21 %41,46 %  
spíše ne3521,21 %21,34 %  
rozhodně ano2816,97 %17,07 %  
nevím2615,76 %15,85 %  
rozhodně ne84,85 %4,88 %  

Graf

14. Která oblast života je pro Vás nejnáročnější z pohledu množství informací a potřeby rozvoje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pracovní9960 %60,37 %  
studentská5935,76 %35,98 %  
rodinná2414,55 %14,63 %  
zájmová2213,33 %13,41 %  
nejsou náročné oblasti159,09 %9,15 %  

Graf

15. Vzděláváte se mimo svojí profesi v osobních oblastech života (zájmové vzdělávání)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano6136,97 %37,2 %  
rozhodně ano5935,76 %35,98 %  
spíše ne2716,36 %16,46 %  
nevím127,27 %7,32 %  
rozhodně ne63,64 %3,66 %  

Graf

16. Setkáváte se během vzdělávání s moderními metodami vzdělávání, jako jsou e-learning, webové kurzy apod.?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rozhodně ano6640 %40,24 %  
spíše ano4627,88 %28,05 %  
spíše ne3420,61 %20,73 %  
rozhodně ne137,88 %7,93 %  
nevím63,64 %3,66 %  

Graf

17. Vyhovují Vám a preferujete moderní metody vzdělávání (e-learning, webinář apod.) před klasickými metodami?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne5432,73 %32,93 %  
spíše ano5130,91 %31,1 %  
nevím2615,76 %15,85 %  
rozhodně ne1911,52 %11,59 %  
rozhodně ano159,09 %9,15 %  

Graf

18. Které dostupné prostředky využíváte ke vzdělávání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
internet15191,52 %92,07 %  
počítač12877,58 %78,05 %  
knihy12575,76 %76,22 %  
školení10161,21 %61,59 %  
kurzy9557,58 %57,93 %  
konference a semináře8752,73 %53,05 %  
časopisy8652,12 %52,44 %  
chytrý telefon8149,09 %49,39 %  
tablet4225,45 %25,61 %  
televize4024,24 %24,39 %  
rozhlas2112,73 %12,8 %  
podcasty159,09 %9,15 %  
nevzdělávám se21,21 %1,22 %  

Graf

19. Doporučil/a byste moderní metody vzdělávání (e-learning, webové kurzy, apod.) svým kolegům, přátelům a známým?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano12374,55 %75 %  
ne4225,45 %25,61 %  

Graf

20. Jste ochoten/a se v případě potřeby finančně spolupodílet na vhodném školení / kurzu, který bude přínosný pro Váš profesní a osobní rozvoj, případně jakou částkou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, do 5000,- Kč9155,15 %55,49 %  
nejsem ochoten se spolupodílet4225,45 %25,61 %  
ano, do 10 000,- Kč1810,91 %10,98 %  
i více než 10000,-Kč148,48 %8,54 %  

Graf

21. Jak velká je společnost, ve které pracujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
více než 250 zaměstnanců4929,7 %29,88 %  
do 10 zaměstnanců3320 %20,12 %  
do 250 zaměstnanců2816,97 %17,07 %  
do 25 zaměstnanců2615,76 %15,85 %  
ještě nepracuji2213,33 %13,41 %  
již nepracuji74,24 %4,27 %  

Graf

22. Jaká je Vaše současná pracovní pozice?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zaměstnanec8048,48 %48,78 %  
student3521,21 %21,34 %  
manažer/řídící pozice2313,94 %14,02 %  
živnostník95,45 %5,49 %  
senior (penzijní věk)95,45 %5,49 %  
ředitel/jednatel74,24 %4,27 %  
nezaměstnaný21,21 %1,22 %  

Graf

23. Vaše pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena10161,21 %61,59 %  
muž6438,79 %39,02 %  

Graf

24. Váš věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-255432,73 %32,93 %  
36-505030,3 %30,49 %  
26-353521,21 %21,34 %  
50-651710,3 %10,37 %  
66 a více53,03 %3,05 %  
méně než 18 let42,42 %2,44 %  

Graf

25. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské6338,18 %38,41 %  
vysokoškolské magisterské4627,88 %28,05 %  
vysokoškolské bakalářské3521,21 %21,34 %  
vyšší127,27 %7,32 %  
základní95,45 %5,49 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

9. Jakých vzdělávacích akcí se ve vaší společnosti účastníte?

 • odpověď neúčastním se vzdělávacích akcí:
  • 5.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi neúčastním se na otázku 11. Využíváte znalosti získané během kurzů a školení následně ve své profesi?

10. Jsou vzdělávací akce pro Vaší profesi přínosné?

 • odpověď rozhodně ano:
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi zcela na otázku 11. Využíváte znalosti získané během kurzů a školení následně ve své profesi?

14. Která oblast života je pro Vás nejnáročnější z pohledu množství informací a potřeby rozvoje?

 • odpověď pracovní:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše ne na otázku 10. Jsou vzdělávací akce pro Vaší profesi přínosné?

22. Jaká je Vaše současná pracovní pozice?

 • odpověď student:
  • 4.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ještě nepracuji na otázku 21. Jak velká je společnost, ve které pracujete?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Souhlasíte s tvrzením, že v současné době je pro každého člověka potřebné neustále se vzdělávat a rozvíjet se?

2. Jste ochoten/a se dále vzdělávat?

3. Vyhledáváte sám/sama příležitosti a možnosti dalšího osobního rozvoje?

4. Pokud existují, jaké jsou Vaše překážky k dalšímu vzdělávání?

5. Považuje své znalosti na Vaší pracovní pozici za dostatečné?

6. Považuje své vzdělání na Vaší pracovní pozici za dostatečné?

7. Umožňuje Vám vaše organizace vzdělávání a osobní rozvoj?

8. Rozvíjíte se v rámci své profese (profesní vzdělávání)?

9. Jakých vzdělávacích akcí se ve vaší společnosti účastníte?

10. Jsou vzdělávací akce pro Vaší profesi přínosné?

11. Využíváte znalosti získané během kurzů a školení následně ve své profesi?

12. Přispívá Vám vzdělávání (vč. zájmového) ve Vašem kariérním růstu?

13. Cítíte se v současné době přehlcen/a dostupnými informacemi (pracovní povinnosti / média / informace ze soukromého života)?

14. Která oblast života je pro Vás nejnáročnější z pohledu množství informací a potřeby rozvoje?

15. Vzděláváte se mimo svojí profesi v osobních oblastech života (zájmové vzdělávání)?

16. Setkáváte se během vzdělávání s moderními metodami vzdělávání, jako jsou e-learning, webové kurzy apod.?

17. Vyhovují Vám a preferujete moderní metody vzdělávání (e-learning, webinář apod.) před klasickými metodami?

18. Které dostupné prostředky využíváte ke vzdělávání?

19. Doporučil/a byste moderní metody vzdělávání (e-learning, webové kurzy, apod.) svým kolegům, přátelům a známým?

20. Jste ochoten/a se v případě potřeby finančně spolupodílet na vhodném školení / kurzu, který bude přínosný pro Váš profesní a osobní rozvoj, případně jakou částkou?

21. Jak velká je společnost, ve které pracujete?

22. Jaká je Vaše současná pracovní pozice?

23. Vaše pohlaví

24. Váš věk

25. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Souhlasíte s tvrzením, že v současné době je pro každého člověka potřebné neustále se vzdělávat a rozvíjet se?

2. Jste ochoten/a se dále vzdělávat?

3. Vyhledáváte sám/sama příležitosti a možnosti dalšího osobního rozvoje?

4. Pokud existují, jaké jsou Vaše překážky k dalšímu vzdělávání?

5. Považuje své znalosti na Vaší pracovní pozici za dostatečné?

6. Považuje své vzdělání na Vaší pracovní pozici za dostatečné?

7. Umožňuje Vám vaše organizace vzdělávání a osobní rozvoj?

8. Rozvíjíte se v rámci své profese (profesní vzdělávání)?

9. Jakých vzdělávacích akcí se ve vaší společnosti účastníte?

10. Jsou vzdělávací akce pro Vaší profesi přínosné?

11. Využíváte znalosti získané během kurzů a školení následně ve své profesi?

12. Přispívá Vám vzdělávání (vč. zájmového) ve Vašem kariérním růstu?

13. Cítíte se v současné době přehlcen/a dostupnými informacemi (pracovní povinnosti / média / informace ze soukromého života)?

14. Která oblast života je pro Vás nejnáročnější z pohledu množství informací a potřeby rozvoje?

15. Vzděláváte se mimo svojí profesi v osobních oblastech života (zájmové vzdělávání)?

16. Setkáváte se během vzdělávání s moderními metodami vzdělávání, jako jsou e-learning, webové kurzy apod.?

17. Vyhovují Vám a preferujete moderní metody vzdělávání (e-learning, webinář apod.) před klasickými metodami?

18. Které dostupné prostředky využíváte ke vzdělávání?

19. Doporučil/a byste moderní metody vzdělávání (e-learning, webové kurzy, apod.) svým kolegům, přátelům a známým?

20. Jste ochoten/a se v případě potřeby finančně spolupodílet na vhodném školení / kurzu, který bude přínosný pro Váš profesní a osobní rozvoj, případně jakou částkou?

21. Jak velká je společnost, ve které pracujete?

22. Jaká je Vaše současná pracovní pozice?

23. Vaše pohlaví

24. Váš věk

25. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Böhm, M.Vzdělávání v moderní společnosti (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://vzdelavani-v-moderni-spolecn.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.