Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vzdělávání v oblasti financí (ZŠ, SŠ neekonomického zaměření)

Vzdělávání v oblasti financí (ZŠ, SŠ neekonomického zaměření)

Průzkum průměrné mzdy / příjmu v různých oborech
Zúčastněte se zcela ANONYMNÍHO průzkumu ohledně výše mzdy. Ovlivňuje ji pohlaví, věk, nebo třeba vzdělání?

(veřejné výsledky 18. prosince)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Tereza Pechancová
Šetření:14. 03. 2013 - 21. 03. 2013
Počet respondentů:66
Počet otázek (max/průměr):8 / 6.02
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:57,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:12
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

ráda bych se na Vás obrátila s prosbou o vyplnění dotazníku, který souvisí se vzděláváním Vašich žáků a studentů  v oblasti financí.

Tento dotazník mi má pomoci s vypracováním dílčí kapitoly v rámci mé diplomové práce na téma Osobní bankrot, součástí které je také vyhodnocení finanční gramotnosti dlužníků, ale také vzdělávání v této oblasti.

Předem Vám děkuji za ochotu a čas, který případným vyplněním dotazníku strávíte.

Dotazník je určen pouze ředitelům, zástupcům a pedagogům ZŠ a SŠ neekonomického zaměření.

Bc. Tereza Pechancová
studentka Ekonomické fakulty VŠB-TUO

Odpovědi respondentů

1. Kraj:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středočeský kraj1015,15 %15,15 %  
Plzeňský kraj812,12 %12,12 %  
Moravskoslezský kraj812,12 %12,12 %  
Zlínský kraj69,09 %9,09 %  
Jihomoravský kraj57,58 %7,58 %  
Liberecký kraj57,58 %7,58 %  
Jihočeský kraj46,06 %6,06 %  
Hlavní město Praha46,06 %6,06 %  
Karlovarský kraj46,06 %6,06 %  
Olomoucký kraj34,55 %4,55 %  
Kraj Vysočina34,55 %4,55 %  
Ústecký kraj23,03 %3,03 %  
Pardubický kraj23,03 %3,03 %  
Královéhradecký kraj23,03 %3,03 %  

Graf

2. Škola:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Základní škola4872,73 %72,73 %  
Gymnázium1624,24 %24,24 %  
Střední škola23,03 %3,03 %  

Graf

3. Vzděláváte své žáky/studenty v oblasti financí v rámci běžné výuky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 4, Neotázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano5481,82 %81,82 %  
Ne1218,18 %18,18 %  

Graf

4. Pokud ano, jaký je rozsah výuky?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nelze stanovit, v rámci matemtiky a výchovy k občanství11,82 %1,52 %  
2xza rok projektový den v délce 5 vyučovacích hodin 2. stupeň, žáci 1. st. 1xrok 4 hodiny11,82 %1,52 %  
těžko se to urří11,82 %1,52 %  
finanční matematika + základy ekonomiky v ZSV11,82 %1,52 %  
základy finanční gramotnosti, úroky, jednoduchý, složený úrok, druhy plateb, bankovky a mince, druhy spoření, exekuce, možnosti spoření, pojmy z oblasti FG11,82 %1,52 %  
10 hod v matematice na SŠ, těma ekonomie a finance v ZSV (10 hod), na NG v matematice 8 hod, další průběžně při vhodném tématu11,82 %1,52 %  
0-10011,82 %1,52 %  
tématicky -několikrát ročně11,82 %1,52 %  
1 hodina týdně11,82 %1,52 %  
V rámci předmětů Ov, M několik témat, které se touto problematikou zabývají.11,82 %1,52 %  
ostatní odpovědi 10 hodin OV
nedá se určit, zařazujeme do vhodných učebních témat
téma v matematice, průběžně v občanské výchově a světu práce
tato problrmatika je obsažena v předmětech občanská výchova a výchova ke zdraví jako jedno z témat
1 hodina týdně v 8. ročníku - specializovaný předmět Finanční gramotnost
v matematice, v ZSV
Témata jsou zařazena do výuky občanské výchovy v 8. ročníku - téměř celý rok. Další dílčí témata jsou v jiných předmětech, např. matematika, svět práce, výchova ke zdraví
V rámci předmětu Čsp - volba povolání.
cca 5hod.
10-15hodin v povinné výuce všichni žáci, celoročně 2hodiny týdně volitelný předmět
velmi malý, vzhledem k malému úvazku
2 hod. týdně
4h ročně
Seznámení s finančními produkty a zásadami "osobních financí" je součástí hodin ekonomie, rozsah se těžko určuje.
integrace do předmětu základy společenských věd, matematika
v rámci RVP a ŠVP
Ve třetím ročníku je samostatný předmět Ekonomie v praxi s dvouhodinovou dotací.
2 hodiny týdně
základní pojmy finanční gramotnosti
5 hodin za pololetí v každém ročníku
Nelze přesně určit - integrováno do předmětu společenské vědy
jednotlivé tematické celky v rámci matematiky, základů spol. věd, ekonomie
Zařazeno do tématického celku a průběžně aktualizováno, není to u nás předmět
1 hodina týdně pro 9.ročník
v rodinné a občanské výuce, částečně v matematice
V rámci matematiky často - ceny, nákupy, procenta, úroky, poplatky, půjčky, poplatky, reálné posuzování reklamy a zdánlivých výhod všeho druhu...
2 vyučovací hodiny týdně v 9. ročníku
finanční gr. je zapracovaná v ŠVP, nejvíce v Občanské výchově
cca 2 měsíce se probírá táma "Osobní finance" v rámci výuky obecné ekonomie ve 3.ročníku gymnázia (ekonomie se učí celý 3.ročník v rozsahu 2hod./týden)
v každém ročníku OV - rozsah mezi 1-5 za rok
dvě hodiny týdně
Pracovně-právní vztahy, občansk zákoník a zákoník práce, exekuce a jejich příčiny v rámci hospodářského zeměpisu v 9. ročníku a nauky o občanství v ostatních ročnících
výuka ekonomie - na nižším gym. v kvartě asi 6 hodin, jinak průběžně, na vyšším gym. ve 3.roč. asi 8 hodin, jinak průběžně jako doplnění při probírání jiných témat
v různých předmětech
2x týdně, pomocí slovích úloh
nárazově
1 hodina za 14 dnů
dle ŠVP
Matematika, ekonomie v praksi, základy společenských věd, seminář z matematiky, občanská výchova
skromný
část hodiny matematiky týdně
napříč předměty, ne jako samostatný předmět
2 hodiny týdně v 9. ročníku
v rámci celku "hospodaření", který je součástí občanské výchovy a kterému je věnováno 5 - 6 vyuč. hodin v každém ročníku
9. třída, jedno pololetí
4581,82 %68,18 % 

Graf

5. Jaké materiály používáte k výuce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Finanční a ekonomická gramotnost - Pracovní sešit 1 (MŠMT)1527,78 %22,73 %  
Finanční a ekonomická gramotnost - Pracovní sešit 2 (MŠMT)1018,52 %15,15 %  
vlastní35,56 %4,55 %  
vlastní materiály35,56 %4,55 %  
vlastní přípravy23,7 %3,03 %  
žádné11,85 %1,52 %  
Jsme klubová škola v rámci porjektu Rozumíme penězům11,85 %1,52 %  
skutečné propagační materiály11,85 %1,52 %  
vlastní vytvořené materiály11,85 %1,52 %  
učebnice M, skriptum vydané pro ZSV v rámci projektu OA Mohelnice11,85 %1,52 %  
vlastní materiál11,85 %1,52 %  
Odborné články11,85 %1,52 %  
učebnice Fortuny, Media Computer11,85 %1,52 %  
vlastní mateiály11,85 %1,52 %  
své materiály11,85 %1,52 %  
učebnice Ov, Finanční gramotnost pro 2. stupeň, Skořepa, Skořepová: Finanční a ekonomická gramotnost11,85 %1,52 %  
své pracovní listy, internet11,85 %1,52 %  
vlastní texty11,85 %1,52 %  
Prac. sešit - z projektu VŠB 11,85 %1,52 %  
spíše rozhovor se žáky na téma zadluž. atd11,85 %1,52 %  
DUMY vlastně vytvořené11,85 %1,52 %  
učebnice11,85 %1,52 %  
Jena Švarcová a kol. Ekonomie - stručný přehled (každoročně novelizováno)11,85 %1,52 %  
www.dolceta.eu11,85 %1,52 %  
vlatní výroba , media11,85 %1,52 %  
materiály vytvořené vyučujícími11,85 %1,52 %  
pracovní listy, práce ve skupinách11,85 %1,52 %  
učebnice, reklamy, tisk,...11,85 %1,52 %  
9. třída Matematika11,85 %1,52 %  
a další učebnice, mj. nakl.Computer media aj.11,85 %1,52 %  
PS 1 - má ho pouze učitel a vybírá kapitoly11,85 %1,52 %  
Ekonomie-Jena Švarcová11,85 %1,52 %  
Mám vystudovanou vysokou školu ekonomického zaměření a rozsáhlý kurz účetnictví a daňového poradenství pro podnikatele, to aktualizuji podle ekonomických příloh v denním tisku a jinak zskaných informací11,85 %1,52 %  
v rámci jednotlivých předmětů vlastní11,85 %1,52 %  
vytvářím si je sama11,85 %1,52 %  
vlastní materiál - složenky, .....11,85 %1,52 %  
dle učebnice Ov11,85 %1,52 %  
Vlastní + učebnice11,85 %1,52 %  
vlastní pracovní listy11,85 %1,52 %  
Finanční gramotnost Fortuna, Fin. gramotnost s Českou spořitelnou, O penězích a hospodaření s Kačkou a Filipem - Fragment a hlavně vlastní pracovní listy11,85 %1,52 %  
učebnice OV, vlastní pracovní listy11,85 %1,52 %  
finanční a ekonomická gramotnost pro ZŠ, Michal Skořepa, Eva Skořepová Manuál pro učitele11,85 %1,52 %  

Graf

6. Pořádáte semináře, besedy pro žáky/studenty v této oblasti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 7, Neotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne5075,76 %75,76 %  
Ano1624,24 %24,24 %  

Graf

7. Jak často?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1x ročně212,5 %3,03 %  
viz předešlé + exkurze do GE Money Bank16,25 %1,52 %  
1x za rok16,25 %1,52 %  
2 x do roka16,25 %1,52 %  
1 x ročně (v rámci projektu)16,25 %1,52 %  
2x do roka.16,25 %1,52 %  
1 - 2x ročně - rozhoduje náš čas a možnosti lektorů16,25 %1,52 %  
2x za pololetí školního roku16,25 %1,52 %  
podle možností, cca 2x do roka16,25 %1,52 %  
jednou za pololetí a dle možnosti16,25 %1,52 %  
ostatní odpovědi Pro devátý ročník kurz finanční gramotnosti ve druhém pololetí šk. roku v rámci výuky Světa práce
1x/školní rok, pro 3.ročník
2x ročně
1x na vyšším a 1x na nižším gym.
1x za pololetí
531,25 %7,58 % 

Graf

8. Připomínky:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

-

------------

Byl bych schopný se při týdenní hodinové dotaci tématice věnovat po celý rok, ale musím splnit také další kvantum učiva stanovené RVP pro předměty, lteré k přednáškám používám. Na semináře mimo povinnou výuku by žáci nechodili. Uvítal bych samostatný předmět k této tématice s hodinovou dotací, ale domnívám se, že fundovaně na toto téma je schopo přednášet málo učitelů na malém množství škol. Bohužel neučím ani nauku o občanství v 9. ročníku, kde jsou žáci schopni problematiku financí a pracovně-právních vztahů lépe vnímat. Přednost má v tomto ročníku kolegyně - karierní poradkyně z důvodu řešení volby povolání a přihlášek ke 3. stupni vzdělávání.

chybí mi vzdělávací akce pro učitele v oblasti finanční gramotnosti

Jsme střední škola i gymnázium s jedním ředitelstvím .

Myslím, že od mala je třeba s dětmi na téma finance mluvi, co si můžeme a nemůžeme dovolit a pro

Postupné vkládání témat finanční gramotnosti do obsahu předmětů výchova k občanství a svět práce

v rámci hodinové dotace bych uvítala samostatnou vyučovací hodinu 1x týdně

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

5. Jaké materiály používáte k výuce?

  • odpověď Finanční a ekonomická gramotnost - Pracovní sešit 1 (MŠMT):
    • 4.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Finanční a ekonomická gramotnost - Pracovní sešit 2 (MŠMT) na otázku 5. Jaké materiály používáte k výuce?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Kraj:

2. Škola:

3. Vzděláváte své žáky/studenty v oblasti financí v rámci běžné výuky?

5. Jaké materiály používáte k výuce?

6. Pořádáte semináře, besedy pro žáky/studenty v této oblasti?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Kraj:

2. Škola:

3. Vzděláváte své žáky/studenty v oblasti financí v rámci běžné výuky?

5. Jaké materiály používáte k výuce?

6. Pořádáte semináře, besedy pro žáky/studenty v této oblasti?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Pechancová, T.Vzdělávání v oblasti financí (ZŠ, SŠ neekonomického zaměření) (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://vzdelavani-v-oblasti-financi.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.