Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vzdělávání v rámci profese

Vzdělávání v rámci profese

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Tereza Měšťanová
Šetření:05. 03. 2010 - 13. 03. 2010
Počet respondentů:47
Počet otázek (max/průměr):7 / 6.87
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:61,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:36
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondenti,


chtěla bych vás požádat o vyplnění dotazníku, který je součástí mé bakalářské práce na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně.

Dotazník se týká
vzdělávání v rámci profese
.
Za Váš čas a vyplnění vám velice děkuji!!!

Odpovědi respondentů

1. V jakém oboru pracujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vzdělávání a školství1021,28 %21,28 %  
Státní a veřejná služba919,15 %19,15 %  
Bankovnictví, pojišťovnictví a finance919,15 %19,15 %  
Zdravotní a sociální péče510,64 %10,64 %  
Administrativa48,51 %8,51 %  
Marketing36,38 %6,38 %  
Stavebnictví a reality24,26 %4,26 %  
Ekonomika a podnikové finance24,26 %4,26 %  
Personalistika a lidské zdroje24,26 %4,26 %  
Média, reklama a PR12,13 %2,13 %  
odpadové hospodářství12,13 %2,13 %  
Informační technologie12,13 %2,13 %  
Právní služby12,13 %2,13 %  
Lesnictví12,13 %2,13 %  

Graf

2. Účastníte se v rámci Vaší práce pravidelně nějaké vzdělávací aktivity?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3576,09 %74,47 %  
ne1123,91 %23,4 %  

Graf

3. Bývá předmětem absolvovaných školení rozvíjení znalostí souvisejících bezprostředně s Vaší pracovní náplní?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4291,3 %89,36 %  
ne48,7 %8,51 %  

Graf

4. Jsou pro Vás současné profesní vzdělávací aktivity dostačující pro udržení dobré úrovně znalostí potřebných pro výkon Vaší práce?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2554,35 %53,19 %  
ne2145,65 %44,68 %  

Graf

5. Vzděláváte se v nějaké oblasti, která je důležitá pro Váš pracovní výkon, i z vlastní iniciativy?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3473,91 %72,34 %  
ne1226,09 %25,53 %  

Graf

6. Pokud se účastníte nějaké vzdělávací aktivity, kde probíhá?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
externí školení 2145,65 %44,68 %  
školení v rámci firmy 1328,26 %27,66 %  
nikde12,17 %2,13 %  
ne12,17 %2,13 %  
neúčastním s12,17 %2,13 %  
oboje - i externí i interní12,17 %2,13 %  
v rámci firmy i externí12,17 %2,13 %  
Vysoká škola12,17 %2,13 %  
školení firemní i mimo12,17 %2,13 %  
přes internet12,17 %2,13 %  
obě možnosti,hlavně však externě12,17 %2,13 %  
zvyšování kvalifikace na VŠ, semináře jiných zdrav12,17 %2,13 %  
všude12,17 %2,13 %  
študujem na VŠ12,17 %2,13 %  

Graf

7. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena3678,26 %76,6 %  
muž1021,74 %21,28 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Měšťanová, T.Vzdělávání v rámci profese (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://vzdelavani-v-ramci-profese.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.