Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vzdělávání v rámci profese

Vzdělávání v rámci profese

Povědomí o značkách kvality potravin
Podle čeho si vybíráte při nakupování potraviny? Všímáte si značek kvality?

(cca 3 minuty, dotazník pro bakalářskou práci)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Tereza Měšťanová
Šetření:05. 03. 2010 - 13. 03. 2010
Počet respondentů:47
Počet otázek (max/průměr):7 / 6.87
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:62,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:36
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondenti,


chtěla bych vás požádat o vyplnění dotazníku, který je součástí mé bakalářské práce na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně.

Dotazník se týká
vzdělávání v rámci profese
.
Za Váš čas a vyplnění vám velice děkuji!!!

Odpovědi respondentů

1. V jakém oboru pracujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vzdělávání a školství1021,28 %21,28 %  
Státní a veřejná služba919,15 %19,15 %  
Bankovnictví, pojišťovnictví a finance919,15 %19,15 %  
Zdravotní a sociální péče510,64 %10,64 %  
Administrativa48,51 %8,51 %  
Marketing36,38 %6,38 %  
Stavebnictví a reality24,26 %4,26 %  
Ekonomika a podnikové finance24,26 %4,26 %  
Personalistika a lidské zdroje24,26 %4,26 %  
Média, reklama a PR12,13 %2,13 %  
odpadové hospodářství12,13 %2,13 %  
Informační technologie12,13 %2,13 %  
Právní služby12,13 %2,13 %  
Lesnictví12,13 %2,13 %  

Graf

2. Účastníte se v rámci Vaší práce pravidelně nějaké vzdělávací aktivity?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3576,09 %74,47 %  
ne1123,91 %23,4 %  

Graf

3. Bývá předmětem absolvovaných školení rozvíjení znalostí souvisejících bezprostředně s Vaší pracovní náplní?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4291,3 %89,36 %  
ne48,7 %8,51 %  

Graf

4. Jsou pro Vás současné profesní vzdělávací aktivity dostačující pro udržení dobré úrovně znalostí potřebných pro výkon Vaší práce?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2554,35 %53,19 %  
ne2145,65 %44,68 %  

Graf

5. Vzděláváte se v nějaké oblasti, která je důležitá pro Váš pracovní výkon, i z vlastní iniciativy?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3473,91 %72,34 %  
ne1226,09 %25,53 %  

Graf

6. Pokud se účastníte nějaké vzdělávací aktivity, kde probíhá?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
externí školení 2145,65 %44,68 %  
školení v rámci firmy 1328,26 %27,66 %  
nikde12,17 %2,13 %  
ne12,17 %2,13 %  
neúčastním s12,17 %2,13 %  
oboje - i externí i interní12,17 %2,13 %  
v rámci firmy i externí12,17 %2,13 %  
Vysoká škola12,17 %2,13 %  
školení firemní i mimo12,17 %2,13 %  
přes internet12,17 %2,13 %  
obě možnosti,hlavně však externě12,17 %2,13 %  
zvyšování kvalifikace na VŠ, semináře jiných zdrav12,17 %2,13 %  
všude12,17 %2,13 %  
študujem na VŠ12,17 %2,13 %  

Graf

7. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena3678,26 %76,6 %  
muž1021,74 %21,28 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Měšťanová, T.Vzdělávání v rámci profese (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://vzdelavani-v-ramci-profese.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.