Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vzdělávání ve světě

Vzdělávání ve světě

Autorská práva v prostředí internetu
Stahujete? Sdílíte? Zúčastněte se krátkého anonymního průzkumu o autorských právech na internetu.

(průzkum pro diplomovou práci)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Michaela Šťástková
Šetření:17. 04. 2012 - 20. 04. 2012
Počet respondentů:96
Počet otázek (max/průměr):28 / 27.99
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:63 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.08:03
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážená paní, vážený pane,

jsem studentkou České zemědělské univerzity v Praze a provádím šetření názorů veřejného mínění na problematiku Vzdělávání. Myslím, že je velice důležité vědět, co si lidé o současné situaci v oblasti Vzdělávání skutečně myslí a jaké jsou jejich názory. Šetření je přísně důvěrné a Vaše odpovědi budou zcela anonymní.

Děkuji za Váš čas a za spolupráci.

Odpovědi respondentů

1. Myslíte si, že i v dnešní době je vzdělání žen oproti vzdělání mužů potlačováno?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6567,71 %67,71 %  
ano2526,04 %26,04 %  
nevím66,25 %6,25 %  

Graf

2. V jaké oblasti světa najdeme nejméně vzdělané ženy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Afrika a Asie9295,83 %95,83 %  
Severní Amerika22,08 %2,08 %  
Evropa22,08 %2,08 %  

Graf

3. Proč si myslíte, že ženám se dostává méně vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
náboženství4142,71 %42,71 %  
brání jim muži2627,08 %27,08 %  
nemyslím si to2526,04 %26,04 %  
nemají zájem44,17 %4,17 %  

Graf

4. Myslíte si, že v ČR je více vzdělaných mužů či žen?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
stejně6668,75 %68,75 %  
muži1919,79 %19,79 %  
ženy1111,46 %11,46 %  

Graf

5. Čím je dána negramotnost v rozvojových zemích?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím44,17 %4,17 %  
chudoba44,17 %4,17 %  
chudobou33,13 %3,13 %  
nedostatek škol22,08 %2,08 %  
Rozdílnou kulturou11,04 %1,04 %  
zaostalost školeského systému11,04 %1,04 %  
Nízkou životní úrovní, jiným životním stylem a prioritami, jinými zvyklostmi, patrimoniátem11,04 %1,04 %  
historií11,04 %1,04 %  
nedostatek finančních prostředků a potřebné organizace11,04 %1,04 %  
přírodní podmínky, náboženství, tradice, vzdálenost od civilizovanějších oblastí, politické situace11,04 %1,04 %  
ostatní odpovědi špatným systémem školství, do kterého se dává málo financí
náboženstvím
vzdalenost skoly
Nízkou vyspělostí.
peníze a celkově "jiný" styl života (kultura)
nedostatek financi, chudoba
náboženstvím, myšlením
penězi
nedostatkem financí
nedostatkem prostředků, stát nedokáže zajistit vzdělání
nedostatkem peněz rodiny, nedostatkem škol
nedostupnost
nízká ekonomika, kultura
jejich rozvojem
ekonomikou země
Nedostatkem financí, špatným nastavením vládních priorit.
nedostatek financí
tradicí země
nemají možnost se vzdělávat. Vzdělání není prvořadé
nemožnost studovat
ekonomika státu
Ekonomickou situací země
Nedostatkem prostředků a špatným politickým systémem, případně vzpamatováváním v poválečné době.
špatnou infrastukturou školství
nerozvinutý vzdělávací systém
Chudoba, neznalost možností, málo učitelů, málo zařízení, navzájem vládnoucích tří
špatnou ekonomickou situací rodin
Chudobou, lidé nemají ani na jídlo. Nemají možnost mít normální práci, která by jim zajištovala dostatečnou obživu. V tomto stádiu už tedy nezbývají peníze ani na vzdělání.
Náboženství, chudoba, nezájem
Tradice, náboženství, chudoba
Sociální a finanční situace, málo kvalifikovaných pedagogů
neobjektivním a neopodstatněným srovnáváním se západní kulturou a jejím násilným zaváděním do všech kultur, které jsou původní a tím pro nás nevzdělané.
Mají na to vliv např. nestabilní politické systémy, vykořisťování (v minulosti i přítomnosti) ze strany jiných (i pokrokových) států, časté ozbrojené konflikty, rasová a náboženská nesnášenlivost, špatně poskytovaná humanitární pomoc, přístupu a motivace
Nemožnost navštěvovat školu, špatné životní podmínky. Ať už kvůli náboženským zvykům, tak kvůli tomu, že je tř...
vicious circle
chudobou,rituály,nutnost placení školného.
chudobou
chudoba, málo vzdělávacích institucí, nepotřeba učit se vzhledem k jejich způsobu života (při zemědělské činnosti mi je čtení i psaní „k ničemu“)
Asi nemaj prostredky ne:D
Socio-ekonomická úrověn obyvatelstva
řeší problémy s přežitím a tudíž je nezajímají knížky, ale co budu jíst
tradice, náboženské podmínky, kulturní prostředí, vysoká prevalence infekčních a dalších chorob (a tedy soustředění financí na zdravotnictví), přírodní podmínky...
malá dostupnost vzdělávání
zeny se musi starat o rodinu
nemají moc peněz
hloupostí
Situací v zemi (vládou, kulturou,..)
dostupnejsi je ve vetsich mestech a ne na venkovech
Nemají peníze na budování škol.
přerozdělováním financí
Malá civilizační rozvinutost a nedostatek prostředků
nedostupnost, ale i jiná kultura
nedostatek škol a prostředků
chudobou, málo škol
Podle mého názoru v rozvojovích zemích špatně funguje státní správa, školství, které jsou na velmi nízké a nedostačující úrovni. Dále je to hlavně chudobou a nízkou úrovní vzdělanosti. Odlivem nadaných a vysokoškolsky nadaných lidi do jiných zemí.
nemaj prachy
menší civilizovanost
médiema
chudobou, náboženstvím, zvyklostmi, nevzdělaností profesorů
nedostupností pedagogů a téměř špatně organizovanému školství
Nutností začít vydělávat v nízkém věku na úkor vzdělávání.
Škol je málo a jsou málo dostupné,lidé na to nemají peníze
Náboženstvím, kulturními a sociálními podmínkami
životní podmínky
Finance – nedostatek, nedostatek kvalifikovaných učitelů
Vzdělání je málo rozšířené a pokud tam je nějaká možnost, je zde určité omezení počtu kvůli kapacitě a navíc je to třeba daleko od jiných vesnic. Děti a mládež musejí chodit dlouhé tratě, aby se dostali do školy. Navíc vzdělání je drahé kvůli např. knížká
nedostatkem škol, peněz, kvalitních vyučujících, neexistuje povinná docházka, děti musí pomáhat rodičům už od útlého věku při obdělávání půdy..důvodu je spousta, ale primární je chudoba
musejí místo studia pracovat, aby se uživili
Politickou situací, strukturou společnosti, nedostatkem prostředků
jsou rádi když mají vodu a přežijí každou další noc, vzdělání je tudíž vedlejší
náboženství
Jednak nedostatkem možností vzdělávat se, jednak nedostatkem financí. Ale roli zde hraje i spoustu dalších vlivů.
to nevím
tím, že je to rozvojová země s nedostatkem prostředků
nedostatek financí pro školství
Nedostatek podmínek ke vzdělávání, málo financí, času
šovinismem zakořeněným v kultuře a náboženství
7780,21 %80,21 % 

Graf

6. K jakému procentu se blíží nevzdělanost v rozvojových zemích?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
80%5557,29 %57,29 %  
40%3233,33 %33,33 %  
20%99,38 %9,38 %  

Graf

7. Myslíte si, že za posledních třicet let se vzdělanost v rozvojových zemích zvýšila?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7173,96 %73,96 %  
nevím1515,63 %15,63 %  
ne1010,42 %10,42 %  

Graf

8. V jakém státě je nejnižší procento gramotnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Niger4647,92 %47,92 %  
Mali2526,04 %26,04 %  
Laos2526,04 %26,04 %  

Graf

9. Jak lze podle Vás zvýšit kvalitu výuky v rozvojových zemích?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím1111,46 %11,46 %  
humanitární organizace22,08 %2,08 %  
...22,08 %2,08 %  
více škol22,08 %2,08 %  
nelze22,08 %2,08 %  
nijak22,08 %2,08 %  
Poskytnout lektora do domorodých osad - mohl by cestovat po osadách a skupinově vyučovat základní věci.11,04 %1,04 %  
netuším11,04 %1,04 %  
vysláním odborníků11,04 %1,04 %  
kvalitními učebními pomůckami11,04 %1,04 %  
ostatní odpovědi externími učiteli ze zahraničí
zaměstnání učitelů z pokrokových zemí v rozvojových oblastech
Změnou přístupu k výuce a vzdělání obecně, to je ale dost těžké přesvedčit tamější zemědělské rodiny, že jejich dítě má lepší šanci na budoucnost, když bude znát abecedu. Myslím, že je pro ně mnohem důležitější, jak dítě umí držet rýč apod.
zahraniční pomoc
zapojeni svetovych organizaci
Podpůrnými projekty.
u kvality si nejsem jistá, ale rozhodně bych v první řadě rozšiřovala vůbec možnost vzdělání pro více dětí, např. zakládáním škol
snad ano
politickou změnou
pomoc výstaveb škol
finanční dary na knihy, učební pomůcky, školy atd.
koordinovanou pomocí OSN a jejich suborganizací
vzděláváním učitelů, poskytnutí učebních pomůcek
postavení škol a výuka rektorů
Vzděláváním a motivací nových učitelů, zaváděním moderních metod do výuky.
dostatkem kvalifikovaných pedagogů
Stavba mini školy s kvalifikovaným pedagogem z Evropy, Ameriky...
Vnější pomoci. Dotované účinné programy. Vzbudit zájem o vzdělání
finanční podpora
lepší informovanost, kvalita škol, pedagogů
Charitativní činost zaměřená na vzdělávání a postupné osamostatnění nově vzniklého školského systému
Podporovat vzdělávací projekty, školit obyvatele a úředníky do té míry aby se o dostatečný rozvoj dokázali postarat sami a pokládali to za samozřejmé.
nátlakem na tamnější politiku
dotace vyspělých států
mezinárodní pomocí
Vysíláním učitelů z rozvinutějších krajin,školení dalších učitelů,budování jednoduchých škol,zavádění internetu,misionáři
Zajistit lidem lepší přístup ke zdrojům
Pomocí dotací od třetích zemí.
Těžko říci-nevím jak to tam chodí (vyškolením učitelů, zařídit dostupnost nezbytných pomůcek pomůcek)
Vzdělávání místních pedagogických pracovníků, kteří zůstanou pracovat na místě, stipendia pro děti, výstavba škol
Pokud je tím myšleno zavést do rozvojových zemí západní kulturu a vědomosti pak pravděpodobně napumpováním do těchto zemí západní kantory a vzdělávací pomůcky (učebnice, počítače, přístup k internetu).
V první řadě ukončením ozbrojených konfliktů. Následně pak vytvářením stabilní ekonomiky (alespoň v rámci možností) a udržitelným rozvojem vzdělávacích systémů a institucí. Investice do infrastruktury, nalákání zahraničních odborníků a inteligentní vzdělá
Těžko říct, neznám přesně podmínky daných zemí.
dobrovolníci,neplacení školného
Vzdělávací programy, školy pro nejmenší
Hlavně je zapotřebí zvýšit celkovou úroveň života, jinak třeba zahraničními investicemi do vzdělání
Investice do vzdelani plus pomoc odborniku-
Dotaze zahraničních pedagogů, či studentů VŠ + zakládaní nových škol
dobrovolníci z rozvinutých zemí
uspokojení základních fyzických potřeb, jakmile děti nebudou mít hlad, budou se zajímat i o jiné věci
nejdříve snížením nemocnosti a poté přesunem finančních prostředků na zdravotnictví, efektivnější využívání finančních prostředků proudících do vzdělání od neziskových organizací
statni podpora
penězma
Pomoci jim postavit střediska, kde se budou moci vzdělávat.
poslat evropské učitele, nebo vymámit pebíze z EU
Myslím ,že kvalita výuky se zvýší pomocí finančních prostředků
Finančními dary
nastolenim pevnejsi politicke situace
Přísunem prostředků a ochotou rozvinutých států investovat do těchto států.
dotacemi vzdělávání
povinnou školní docházkou
stavět více škol, investovat do vzdělání
Jejím předpokladem je stálá inovace vzdělávacího procesu a služeb a tím dosažení konkurenceschopnosti v rámci národních i mezinárodních vzdělávacích standardů.
dat jim prachy
zafinancovat
závést tam naše nároky ve školství
finanční podporou
zvýšením počtu pedagogů z vyspělých zemí, financemi
Vyučující ze zahraničí se specializacemi, finanční podpora studujících
Spíše pomocí z jiných zemí, za pomoci charity apod., které tam školu postaví a umožní dětem vzdělávat se.
Postavit více škol, přispívat finančními částkami, založit více neziskových organizací
zvýšení počtu škol a dostupnosti vzdělání
Finanční podporou rozvojových zemí, podpora vzdělávání
Mám dojem, že stačí pokračovat v tom jak začli.
Dotovat kvalitní učitele, budovat školy, aby byla jejich lepší dostupnost+motivační programy pro žáky, forma stipendií
Myslím, že vzdělání závisí na ekonomických podmínkách dané země. A bylo by potřeba převzít nějaké zaběhlé vzdělávací modely (Evropa, USA).
nadace, charity. Aby měli pověření lidé chuť a snahu do těchto zemí přinášet vzdělání …
Vytvořením, programu pro negramotné a konečně se odprostit od „středověkých praktik“ kdy žena musela sedět doma a děti chodit pracovat na pole místo skoly
Samozřejmě penězi a díky službám „dobrých lidí“ z vyspělých států, kteří se na vzdělávacích aktivitách budou přímo účastnit.
Manuální pomocí v té zemi, budováním škol, apod.
Otázkou je, zda-li je potřeba někomu vnucovat náš pohled na vzdělání.
7173,96 %73,96 % 

Graf

10. Myslíte si, že neziskové organizace pomáhají snižovat negramotnost v rozvojových zemích?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7982,29 %82,29 %  
nevím1212,5 %12,5 %  
ne55,21 %5,21 %  

Graf

11. Jaké neziskové organizace zabývající se problematikou vzdělávání znáte?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
neznám1919,79 %19,79 %  
Unicef1717,71 %17,71 %  
nevím55,21 %5,21 %  
Člověk v tísni44,17 %4,17 %  
žádnou44,17 %4,17 %  
žádné44,17 %4,17 %  
unesco33,13 %3,13 %  
Unicef, Člověk v tísni22,08 %2,08 %  
ProContact11,04 %1,04 %  
OSN11,04 %1,04 %  
ostatní odpovědi Unicef, Inex-sda
UNICEF a spusta méně známých, jejichž názvy se mně nevybavují.
organizace spojenych narodu
Občanské sdružení bez mámy.
inex-sda - dobrovolnická organizace, která mimojiné vysílá dobrovolníky na workcampy do rozvojových zemí učit děti např. angličtinu
Adra, Člověk v tísni
nevybavuji si
Adra
Duha, Člověk v tísni
FORS
školství bez hranic?
unicef?
nevzpomenu si
Nadace Zdeňka Bakaly, Adopce na dálku
Škola v Africe, Unicef
...
Stavba a financování škol snad většina humanitárních organizací (u nás např. Člověk v tísni či Adra). Vzdělání jako takové např. Education Without Borders
OSN, EU, Rada Evropy
UNESCO, UNICEF
zadne
greenpeace
Nevzpomenu si ted na žádnou
nic
ne
Neznám žádnou
neznám žádné
Přesně nevím, podle mě je to jakákoliv právnická osoba, která není obchodní společností ani jiným podnikatelským subjektem, tedy například i státní vysoké školy, státní příspěvovké organizace atd.
neznám...možná UNESCO?
Invisible Children - možná
Člověk v tísni – projekt Postavme školu v Africe
Postavme školu v Africe, Adopce na dálku
Internet society
EUCEF
např. UNICEF
nemůžu si vybavit ani jednu
Nezajímám se o neziskové organizace tohoto druhu.
3637,5 %37,5 % 

Graf

12. Přispíváte těmto neziskovým organizacím?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7275 %75 %  
ano2425 %25 %  

Graf

13. Jaký druh pomoci myslíte, že má nejlepší účinek?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
manuální (přímá pomoc v regionu)5860,42 %60,42 %  
finanční (agenturám)2020,83 %20,83 %  
posláním pomůcek1818,75 %18,75 %  

Graf

14. Myslíte, že hlavní problém vzdělávání jsou finance?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5759,38 %59,38 %  
ne2829,17 %29,17 %  
nevím1111,46 %11,46 %  

Graf

15. Na kterém kontinentě myslíte, že se nejvíce věnují rozvoji vzdělávání?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Afrika2930,21 %30,21 %  
Evropa1818,75 %18,75 %  
Asie1212,5 %12,5 %  
amerika55,21 %5,21 %  
nevím44,17 %4,17 %  
Severní Amerika44,17 %4,17 %  
v Africe11,04 %1,04 %  
Evropa, možná některé státy Asie?11,04 %1,04 %  
V Africe.11,04 %1,04 %  
Afrika ... neboť si myslím, že ta to potřebuje.11,04 %1,04 %  
ostatní odpovědi Jižní Afrika
evropa,
Předpokládám myšleno neziskové organizace : Afrika
Severní Amerika (minimálně univerzitnímu určitě)
Evropa?
...
S. Amerika
anatarktida
V a JV Asie
antarktida
Nevím.. Měli by se snažit všude.
Australie
nevím, nikdy jsem nad tím nepřemýšlela
Afrika, Asie
na našem
Afrika (pokud je otázka myšlena „Na kterém kontinentě se neziskové organizace nejvíce věnují rozvoji vzdělávání?“
Netuším, největší pokroky se ale dají udělat obecně v Africe
Organizace specializované na rozvoj vzdělávání v rozvojových zemích se zaměřují především na oblast Afriky.
Evropě
Asii
2020,83 %20,83 % 

Graf

16. Jaká je celosvětově hlavní motivace lidí ke zvyšování vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
práce5557,29 %57,29 %  
postavení ve společnosti3536,46 %36,46 %  
osobní zájem66,25 %6,25 %  

Graf

17. Jaká oblast je podle Vás při rozvoji vzdělávání nejvíce zanedbávána?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevím2829,47 %29,17 %  
Afrika1010,53 %10,42 %  
...44,21 %4,17 %  
Asie22,11 %2,08 %  
zemědělství22,11 %2,08 %  
subsaharská afrika11,05 %1,04 %  
sociologie11,05 %1,04 %  
ekonomia11,05 %1,04 %  
muslimské země11,05 %1,04 %  
Východní a západní Afrika11,05 %1,04 %  
ostatní odpovědi Afrika a celkově oblasti postihnuté jak válkami, tak jakýmkoli jiný neduhem.
četba
pomůcky
Nevím.
finanční oblast. myslím si, že lidé neumí moc zacházet s penězi a dostávají se díky tomu často do velkých problémů.
obecná
zdravotnictví
Praktická stránka studovaného oboru, práce s informacemi
historie
etiketa
Vzdělanost sama, klade se důraz na odbornost a specializace, ale všeobecný rozhled chybí.
Kreativní a tvůrčí výchova dítěte
Propojení vzdělání s praktickým životem v místní oblasti (např. se vyučují řemesla, která pak v daném regionu vůbec nejsou potřeba)
Nevím, jaký okruh oblastí myslíte?
sociální (komunikace s rodinou)
Praktické využití
všeobecný přehled, který většině studentů chybí
Afrika + Severní Euroasie
praxe a zkušenosti použitelné v životě
chuť ke vzdělávání
Amerika
asia-pacific
školy
Netuším
mali
většina Afriky
aktuálnost
možnosti by nebyly?
africké státy
dohled nad využitím finančních prostředků
komunikace
filosofie
logické myšlení
Snaha zajistit, aby dosažené vzdělání bylo doopravdy využito, nepřišlo vniveč (dle mého názoru častý problém rozvojových zemí, jakmile se člověk přestane stýkat například s vyučujícími či humanitárními pracovníky, vrátí se ke stylu života, který vedl před
Malé a chudé státy v Asii
Ve střední a východní Evropě chybí rozvoj finanční gramotnosti a etiky
Logika
nevím, jestli myslíš zeměpisnou oblast nebo oblast výuky a vlastně ani u jednoho si nedovolím soudit
Praxe
všechny rozvojové země
Předškolní vychova kde se dítě naučí běžné navyky
Těžko říct bez osobní zkušenosti… Za nejdůležitější oblast – především vzhledem k rozvojovým zemím - já osobně považuji biologii, resp. fungování lidského těla a nebezpečí, která mu hrozí. Velkým problémem je zde neznalost problematiky reprodukce (těhoten
kmenové vesnice, které nemají zájem
Vzdělání pro volný čas
4446,32 %45,83 % 

Graf

18. Jak vzdělání ovlivňuje dění ve společnosti?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím1616,67 %16,67 %  
hodně88,33 %8,33 %  
pozitivně33,13 %3,13 %  
...22,08 %2,08 %  
Kladně11,04 %1,04 %  
čím více je vzdělaných lidí, tím se společnost více rozvíjí11,04 %1,04 %  
zlepšuje pravděpodobně11,04 %1,04 %  
ovlivňuje HDP, společenské vztahy, rozvoj technologií a vědy...11,04 %1,04 %  
Každý potřebuje miít své místo ve společnosti11,04 %1,04 %  
velmi, snižuje úroveň celého státu11,04 %1,04 %  
ostatní odpovědi poučení z minulosti, regionální a globální rozhled
VELMI PODSTATNĚ
lepší vzajemná komunikace
Velmi. Lidé mají větší přehled a vědomosti.
vzdělaní lidé mají určitě větší přehled a myslím si, že dění ve společnosti ovlivňují spíše v dobrém. ale nemusí to znamenat, že nejsou výjimky.
podepisuje se to na životni urovni
celkově
ovlivňuje pracovní zařazení i společenské
politicky - méně vzdělaní lidé mají menší přehled i prostředky politické dění ovlivnit
vzdělanější společnost neřeší jen nejzákladnější životní potřeby
přímo
nijak
kvalitou statků a služeb
Působí pozitivně jak na mezilidské vztahy, tak na prosperitu v zemi.
pracovní pozice
kladně, pokud není v rozporu s politickým režimem
vzdělaná společnost je přínosem
Rozděluje společnost dle stupně dosaženého vzdělání
Hlavně v uvědomování globálních i místních problémů.
obohacuje ji
nechce se mi rozepisovat
Vzdělanější lidé se o sebe lépe dovedou postarat a tudíž nečekají jen na humanitární pomoc
Zájem veřejnosti o věci veřejné, schopnost formovat dění ve společnosti
Vzdělání společnost ovlivňuje hodně, nevzdělaná společnost nemůže dobře fungovat.
Často rozděluje společnost do společenských vrstev podle vzdělání. Dnes se u mnoha lidí omezuje na získání titulu.
Změna politického a společenského smýšlení lidí, mediální a finanční gramotnost společnosti, ekonomický rozvoj
Lidé bez vzdělání jsou velmi manipulovatelní, neschopní si utvářet vlastní názory a velmi lehce sklouzávají k předsudkům (zjednudušování), nenávisti a konflitkům
Velmi, i když dnes je doba, kdy nás mohou vést i "rádoby právníci", kteří ani neví, kde sídlí vrchní soudy. Viz p. Řápková! Takže záleží na tom, jaké vzdělání má dění ve společnosti ovlivňovat.
nevědomost,nerozumění politice a základním důležitým úkonům-,práva občanů
Pokud větší vzdělanost --- > větší rozvoj společnosti
Vnáší chaos a řád zárověn
lepší pracovní a společenské postavení
přímá úměrnost mezi vzděláním a pozitivním dění ve společnosti
netuším
jeden z nejhlavnejsich faktoru
kaldně
velmi
Ovlivňuje práci (její kvalitu), volná místa,...
vysokoskolske
Lidé jsou vzdělaní , schopní a ve společnosti se tak víc uplatní,což vede ke kvalitě života :)
Maturita nebo vyšší vzdělání je důležité a člověk tak může získat lepší práci.
dodává erudovanost
zvyšuje inteligenci společnosti
v rozvojových zemích hodně, ve vyspělých za souč.vzdělanosti ano, nepatrně (v globálu)
vliv na sociální postavení ve společnosti, na životní úroveň
Lidé jsou naházení do "sociálních tříd". * dělnická třída * maloburžoazie * nemajetná inteligence, odborníci * třídy privilegované v důsledku majetku a vzdělání
nevím přesně
pozitivně, čím víc, tím lépe
pozitivně, vzdělaní lidé se lépe integrují do různých sociálních skupin
Často se vzdělaný člověk bezdůvodně povyšuje na nevzdělaného, společnost se v tomto rozděluje na skupiny, ve kterých jedněm zatemňuje mozek hloupost z nevzdělanosti a druhým povýšenost ze vzdělání, někteří jsou nad věcí a jsou si s každým rovni
Zkvalitňuje práci a zvyšuje DPH
horší produktivita lidí
Vzdělávání posiluje rozvoj společnosti v mnoha oblastech – věda a technologie, životní úroveň atd.
Mám dojem, že všemi směry. Zvyšuje se životní úroveň a s tím i požadavky a nároky trhu práce, inteligence obyvatelstva netrne na jednom bodě...
Lidé jsou samostatnější, dokáží si udělat vlastní názor a snaží se ho i prosadit, lidé se nenechají snadno strhnout a ovlivnit
myslím, že velmi a ve velmi širokém spektru (např od individuálnímu přístupu ke vzdělanému/nevzdělanému člověku a po ekonomickou a sociální situaci celé země)
málo, víc dění ve společnosti ovlivňuje náboženství
Často dost společnost diskriminuje lidi bez vzdělání
Významně. Vyspělá společnost = vzdělaná společnost. A společnost není nic statického, je velmi dynamická – aby se dalo hovořit o jejím rozvoji, to znamená cestě vpřed v kladném slova smyslu, je třeba, aby se společnost vzdělávala (a tím zdokonalovala) nep
vzdělaní lidé nenaletí tak snadno politické rétorice budoucích diktátorů
Kdyby bylo více vzdělaných lidí, měli bychom se na světě líp a nebylo by tolik gramotných rozdílů mezi lidmi
6163,54 %63,54 % 

Graf

19. Jak ovlivňuje vzdělání individuální charakter člověka?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím1111,46 %11,46 %  
hodně66,25 %6,25 %  
Kladně22,08 %2,08 %  
nijak22,08 %2,08 %  
významně11,04 %1,04 %  
těžko říci11,04 %1,04 %  
myslím si že hodně11,04 %1,04 %  
Člověk je sečtělejší, rozumnější, uvědomuje si více souvislosti, následky svého jednání11,04 %1,04 %  
Hodně, pro každého je důležité mít "pod čepicí" a neco umět11,04 %1,04 %  
velmi, čím víc člověk ví, tím víc se snaží být lepším člověkem11,04 %1,04 %  
ostatní odpovědi formuluje jeho názory
PATRNĚ
větší sebevědomí
Dle mého názoru záleží osobně na každém.
vzdělání člověku rozšiřuje obzory, dává mu možnosti poznat více sám sebe a svět okolo něj
vzdelani nema nic spolecneho s charakterem cloveka
mooooooc :)
v chování
poskytne mu širší možnosti sebeuplatnění
tolik si nevěří
přímo
sebevědomí
jeho psychiku
Má větší nadhled a otevírají se mu nové možnosti. Dokáže si utvořit vlastní názor a není tak lehce manipulovatelný.
sebejistita, soběstačnost
Rozsáhlý přehled.
dává člověku širší rozhled. Učí ho logicky uvažovat, člověk pak může lépe anylizovat problémy
rozvoj charakteru
zdokonalení charakteru, který je dán výchovou
Větší nadhled, sebejistota
Jistě v přehledu o okolním dění, pokud je člověk nevzdělaný a pohybuje se v nevzdělané společnosti, myslím, že si spoustu věcí uvědomovat nemusí.
rozvíjí ho
zlepšuje ho
Zásadně (viz bod 18)
člověk se naučí kriticky uvažovat o věcech kolem sebe, je samostatnější
Vzdělaný člověk má větší rozhled, ví jaké má možnosti, dokáže se o sebe lépe postarat, materiálně se zabezpečit, vydělávat lépe peníze.
Může ho ovlivnit pozitivně i negativně.
Pozitivně i negativně.
Tolerantnost, otevřenost, alternativní způsoby života
Člověk se, očividně, více orientuje na to s čím tráví nejvíce času. Technické univerzity mají tendenci dělat z lidí technokraty, u humanitních je tomu naopak.
Dodává mu potřebný nadhled a schopnost přebírat zodpovědnost za sebe a své činy
Velkou měrou. Rozšiřuje obzory, formuje osobnost.
...
rozšíření vědomostí
Lepší rozhodování, rozhled, pochopení lidských a jiných vztahů, hodnot
Dává sebevědomí
zvýrazňuje ego
U někoho může vzdělání ovlivnit charakter, u někoho ne. Jestli ano, může zvýšit sebevědomí.
je zodpovědnější ke svému okolí a více chápe souvislosti kolem sebe
rozšíření obzorů a následný jiný přístup ke světu
v pracovní i soukromé sféře života
docela dost
Určitě ovlivňuje jeho chování k lepšímu.
lidi s nižšim vzdělánim se mužou cítit méněcenný a taky se ve společnosti najdou lidi, který jim to budou davat najevo
určitě ho ovlivnuje dost :)
Myslím, že vzdělání neovlivňuje charakter člověka
dodává na sebevědomí
rozvíjí ducha a zlepšuje charakter
pozitivně
zvyšuje sebevědomí
nové poznání, znalosti, spokojenost s vlastní osobou
netuším
pozitivně, vzdělaný člověk si lépe uvědomuje důsledky a následky svých činů a funguje u něj lépe sebereflexe
Celkový pohled na různé události, finanční gramotnost...
Každého asi ovlivňuje jinak….zvýší mu sebevědomí?
Člověk je chytřejší, vnímavější, občas upadá jeho charakter
jednodušší postoj k věcem
Mělo by znamenat, že vzdělanější člověk by měl být pro společnost prospěšnější a pomáhat těm méně vzdělaným, přispívat tak k všeobecnému prospěchu. Bohužel spíše dochází ke zneužívání nevzdělanosti vzdělanějšími lidmi.
Celkově
hodně, pozitivně - studuj dál
dosažené vzdělání s sebou nese určitý sociální status, který pak může ovlivnit individuální charakter člověka
málo, i přesto, že si může dovolit být více sebevědomý a na společenském žebříčku přirozeně stojí výše
Nemyslím si, že ovlivňuje
Vzdělání člověka obohacuje. Díky vzdělání poznává svět kolem sebe i sebe samotného. Odkrývá díky němu doposud nepovšimnuté souvislosti mezi věcmi a skutečnostmi.
musíte se učit
velice
velmi.
posiluje jeho sebevědomí, schopnost najít si vhodné zaměstnání apod.
Velmi
6971,88 %71,88 % 

Graf

20. Jaký vliv má na společnost nevzdělaný jedinec?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím99,38 %9,38 %  
žádný66,25 %6,25 %  
špatný44,17 %4,17 %  
negativní33,13 %3,13 %  
záporný22,08 %2,08 %  
velký22,08 %2,08 %  
záleží na ostatních vlastnostech toho jedince11,04 %1,04 %  
nemůže sehnat práci, protože nemá vzdělání11,04 %1,04 %  
Brzdí rozvoj, většinou nemá příliš finančních prostředků a potřebuje teda pomoc ostatních (státu), vzdělaní a nevzdělaní mívají jiný náhled na svět a priority a v důsledku toho mohou vznikat konflikty11,04 %1,04 %  
může se podle pár jedinců soudit celá společnost11,04 %1,04 %  
ostatní odpovědi snižuje úroveň
větší pravdětobnost být ovlivněn extremistickými stranami
To je těžké říct, není dobré všechny nevzdělané házet do jednoho pytle.
jiná oblast komunikace
Pokud je přirozeně inteligentní, tak žádný (až na oblast práce).
myslím si, že se to nedá vzít obecně. záleží na každém jedinci a na jeho cílech. pokud se nevzdělaný člověk věnuje sám sobě, tak vliv nemá. horší je pokud začne nějakým způsobem zasahovat do chodu společnosti a nemá žádný přehled. to může být špatné.
nerozvíjí ji
kritický
žádný?:-D…rodit děti a brát dávky možná:-D
není schopen se o sebe sám postarat, tudíž je závislý na zbytku společnosti
je znevýhodněný
vyvvažovací
posiluje ekonomiku
daňový
Často má více dětí, které sám neposílá do školy nebo je dále nevzdělává. Hůře se uplatňuje na trhu práce a hůře se zapojuje do společenského dění.
někdo to odnést musí
Žádný.
degraduje její celkovou úroveň
Na demokratickou společnost velice negativní
Pokud dál usiluje o předávání svých vědomostí, tak určitě povzbudivý.
nizký
Je lehce manipulovatelný,což některým vládám vyhovuje
Nepřispívá rozvoji společnosti, zatěžuje ji
Myslím si, že nevzdělaný jedinec do vzdělané společnosti nezapadne. Bude vytlačen na okraj společnosti.
Tito lidé mají obvykle více dětí, o které se ne vždy mohou starat, neplánují rodičovství-přispívá k růstu populace-přelidnění a chudobě. (př. Indie)
Příklon k masové kultuře, minimální finanční gramotnost  zadlužování, volení populistických politických stran apod.
Lidé s nízkým vzděláním většinou dělají manuální práce, které vzdělaní lidé dělat nechtělí.
Jeho manipulovatelnost je dobře využitelná radikály a může tak vznikat podklad pro nové totalitní režimy.
I takových je třeba. A navíc každý nemá (rozumově, finančně) na to, aby se mohl vzdělávat.
je neovlivněný propagandou vzdělání……….(pozitivum, které si málo kdo uvědomuje)
může se dopuštět delikvetního chování.větší náklad yjehonepracuje apod.
Nijak není prospěšný, většinou bez práce –jen pobírá dávky atd. – stojí stát peníze a nic nevykoná
Motivační – nebýt jako on
Individuální. . .nelze kategorizovat
většinou špatný, ale mohou být i vyjimky
častokrát hrubé chování, kriminalita
je to velmi individuální
nemůže se uplatnit na trhu práce
spise negativni
většinou vládne
Pokud je slušný, tak v podstatě žádný.
i nevzdelani to někdy dotáhnou daleko
stejný jako vzdělaný
kaatastrofální
nijaký
snižuje sociální úroveň
maká - velký
devastující
dost veliky
destruktivní
vzdělaná společnost jím většinou opovrhuje a je na jejím samotném okraji
Často na okraji společnosti, těžko shání práci, což ho může dovést až ke kriminalitě, protože nemá, jak se živit.
asi žádný
Společnosti ničím nepřispěje, zaostává a nemyslí nic nového
jedinec – žádný, většina - obrovský
Těžko říci, jak má vliv na celou společnost – každopádně hůř shání práci, často je více ovlivnitelný – může se dostat do problémů např. finančních – nižší fin. gramotnost.
Maká rukama a tak se chytří uživí. Ale jinak dělá ostudu, pokud nemá aspoň základní znalosti.
jak který, ale i ti jsou potřeba, dokud nepřijde čas robotů na manuální práci
obecně spíše negativní, ale nelze to určit jednoznačně – vzhledem k aspektů jako je třeba vůle a chuť se vzdělávat, motivace – nelze jednoznačně tvrdit, že nevzdělaný člověk není inteligentní
žádný. Vždyť se takhle chovají naši zákonodárci
Bude dělat práci, kterou ostatní tedy vzdělaní dělat nechtějí
Jeden nevzdělaný jedince na jinak vzdělanou a vyspělou společnost (negativní ani pozitivní) vliv nemá. Jestliže jich však je více, tvoří-li takoví lidé podstatnou část společnosti, vliv je jistě negativní – společnost při nejlepším stagnuje, pravděpodobn
myslím je peněz
často negativní, často neutrální
nedokážu specifikovat
Zanedbatelný
6668,75 %68,75 % 

Graf

21. Jak se lidé v rozvojových zemích vzdělávali před koloniální érou?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím2728,13 %28,13 %  
nijak33,13 %3,13 %  
Netuším.22,08 %2,08 %  
netuším22,08 %2,08 %  
sami22,08 %2,08 %  
Nijak, pouze vzájemně mezi sebou ze svých zkušeností11,04 %1,04 %  
doma11,04 %1,04 %  
nevzdělávali se11,04 %1,04 %  
nijak, případně pomoctí přírody11,04 %1,04 %  
tradičně, učili se to, co potřebovali (zejména manuální práce, bylinkářství)11,04 %1,04 %  
ostatní odpovědi vzděláni v manuálních pracích (zemědělství, chov zvířat)
Tak to vážně netuším :)
starší osoby učily mladší
Nevím.
opravdu netuším, asi spíše metodou pokus-omyl.
prostřednictvím duchovnich
vlastním tradičním vzděláváním
z obrázků
v rámci komunit, samozřejmě se nejednalo o klasické vzdělání evropského typu
předáváním generací
Učili se tradiční řemesla. Od starých lidí.
knihy
moc ne
chudí neměli šanci se vzdělávat
Předávání praktických informací od zkušenějšího v rámci rodiny, komunity
Předávali si mezi seboz kušenosti ze staršího na mladšího?
životem
předávání zkušeností, zvyky, ústní slovesnost
Kmenové zvyky,návyky soužití,učení se od starších
V rámci rodiny, kmene, obce
Nemyslím, že by se nějak výrazně vzdělávali.
Nevím, spíše moc ne.
Zvyky, orální historie
V tradičních hodnotách tradičními způsoby.
V klášterech a jiných náboženských institucích
jak kde, většinou ale hrála důležitou roli instituce náboženství, rodina
samy doma
Předávání vědomostí a zkušeností z generace na generaci
Špatně :D
Od samanu
Pokud byla příležitost
učením od starších, pozorováním, předáváním zkušeností
předáváním informací mezi sebou
z otce na syna
špatně
z hliněných destiček
Řekl bych že nijak, jenom si přidávali rodové tradice.
nijak,žili jako domorodci a jediné co se učili bylo jak přežít v přírodě
Nemám tušení.
předávání vědomostí v kmenech
zkušenostmi, z otce na syna
???
od rodičů
Misionáři
:) tabu...
né moc
s tímto už si děláte legraci, ne? v Číně v lepších školách než v Evropě, v Africe a Americe od předků
na základě svých vlastních zvyků a omezených zdrojů
v dobrovolných školách?
Ústní předávání poznatků a zkušeností v kmenech, možná i mezi nimi.
Tak to opravdu nevím.
řekl bych zkušeností a ústním předáváním informací
nevím, pravděpodobně nějakou formou samouky
Myslím, že asi vůbec.
Nejsem vůbec odborníkem, takže bych zde nerada psala nějaké nesmysly…  Myslím však, že forma jakési osvěty byla aktuální pro všechny éry existence lidské společnosti.
5557,29 %57,29 % 

Graf

22. Je v zájmu vlád šířit vzdělání mezi své občany?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5557,29 %57,29 %  
nemohu jednoznačně odpovědět3132,29 %32,29 %  
ne1010,42 %10,42 %  

Graf

23. Uveďte prosím Váš věk:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
201919,79 %19,79 %  
211414,58 %14,58 %  
221313,54 %13,54 %  
2499,38 %9,38 %  
2388,33 %8,33 %  
1844,17 %4,17 %  
1944,17 %4,17 %  
2544,17 %4,17 %  
2744,17 %4,17 %  
2633,13 %3,13 %  
ostatní odpovědi 42
20 let
16
62
43
57
66
13
47
17
48
29
28
1414,58 %14,58 % 

Graf

24. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena6466,67 %66,67 %  
muž3233,33 %33,33 %  

Graf

25. Uveďte prosím, jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské6365,63 %65,63 %  
vysokoškolské2425 %25 %  
základní bez vyučení66,25 %6,25 %  
vyučen/a bez maturity33,13 %3,13 %  

Graf

26. Uveďte prosím, jaké je Vaše sociální postavení:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
student, učeň6567,71 %67,71 %  
zaměstnanec2222,92 %22,92 %  
podnikatel44,17 %4,17 %  
důchodce33,13 %3,13 %  
nezaměstnaný11,04 %1,04 %  
v domácnosti (nebo na MD)11,04 %1,04 %  

Graf

27. Velikost obce, kde žijete:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Město s 5 000 – 19 999 obyvateli2323,96 %23,96 %  
Velkoměsto nad 90 000 obyvateli2323,96 %23,96 %  
Obec 500 – 2 999 obyvateli1818,75 %18,75 %  
Město s 20 000 – 90 000 obyvateli1616,67 %16,67 %  
Obec do 499 obyvatel1313,54 %13,54 %  
Město s 3 000 – 4 999 obyvateli33,13 %3,13 %  

Graf

28. Okres a kraj Vašeho trvalého bydliště:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Mělník, Středočeský1515,63 %15,63 %  
Praha1212,5 %12,5 %  
Jeseník, Olomoucký88,33 %8,33 %  
Praha Východ, Středočeský33,13 %3,13 %  
Praha, Praha22,08 %2,08 %  
Praha východ22,08 %2,08 %  
Zlín22,08 %2,08 %  
Příbram, Středočeský22,08 %2,08 %  
Příbram 22,08 %2,08 %  
Vysočina11,04 %1,04 %  
ostatní odpovědi okres Tutnov, Královéhradecký kraj
Moravskoslezský kraj
Královehradecký
Ústí nad Labem
Vsetín, Zlínský
České Budějovice, Č.B.
okres Uherskohradišťský, kraj Zlínský
středočeský
Uherské Hradiště
Moravskoslezský kraj - Karviná
okres Uherské Hradiste, Zlínský kraj
Ústecký kraj
Mělník
středočeský, praha-západ
Písek, Jihočeský
Českobudějovický okres (Jihočeský k.)
Náchod, Královehradecký
Liberecký kraj, Okres Jablonec n/N
Libercký kraj
Budějce!!!!!!!!! :D
Prah východ, středočeský
Praha-východ, Nehvizdy
Prachatice, Jihočeský
Praha-východ , Středočeský
Praha Východ, strředočeský
Třebíč, Vysočina
Vyškov, JM
Cheb, Karlovy Vary
Havlíčkův Brod Kraj vysocina
Praha, Středočeský
Břeclav
Tachov, Plzeňský kraj
Strakonice, jihočeský
Příbram - Středočeský kraj
Písek
okres Příbram , sředočeský kraj
Příbram, Středočeský kraj
Plzeňský
zlínský
Středočeský kraj
Středočeský kraj, okres Příbram
Děčín
Pha - východ, Středočeský
VE Vietnamu
Vsetín, Zlín
Jihlava
Brno
4748,96 %48,96 % 

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

25. Uveďte prosím, jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

  • odpověď středoškolské:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 21 na otázku 23. Uveďte prosím Váš věk:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Obec do 499 obyvatel na otázku 27. Velikost obce, kde žijete:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Myslíte si, že i v dnešní době je vzdělání žen oproti vzdělání mužů potlačováno?

2. V jaké oblasti světa najdeme nejméně vzdělané ženy?

3. Proč si myslíte, že ženám se dostává méně vzdělání?

4. Myslíte si, že v ČR je více vzdělaných mužů či žen?

6. K jakému procentu se blíží nevzdělanost v rozvojových zemích?

7. Myslíte si, že za posledních třicet let se vzdělanost v rozvojových zemích zvýšila?

8. V jakém státě je nejnižší procento gramotnosti?

9. Jak lze podle Vás zvýšit kvalitu výuky v rozvojových zemích?

10. Myslíte si, že neziskové organizace pomáhají snižovat negramotnost v rozvojových zemích?

11. Jaké neziskové organizace zabývající se problematikou vzdělávání znáte?

12. Přispíváte těmto neziskovým organizacím?

13. Jaký druh pomoci myslíte, že má nejlepší účinek?

14. Myslíte, že hlavní problém vzdělávání jsou finance?

15. Na kterém kontinentě myslíte, že se nejvíce věnují rozvoji vzdělávání?

16. Jaká je celosvětově hlavní motivace lidí ke zvyšování vzdělání?

17. Jaká oblast je podle Vás při rozvoji vzdělávání nejvíce zanedbávána?

18. Jak vzdělání ovlivňuje dění ve společnosti?

19. Jak ovlivňuje vzdělání individuální charakter člověka?

21. Jak se lidé v rozvojových zemích vzdělávali před koloniální érou?

22. Je v zájmu vlád šířit vzdělání mezi své občany?

23. Uveďte prosím Váš věk:

24. Jaké je Vaše pohlaví?

25. Uveďte prosím, jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

26. Uveďte prosím, jaké je Vaše sociální postavení:

27. Velikost obce, kde žijete:

28. Okres a kraj Vašeho trvalého bydliště:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Myslíte si, že i v dnešní době je vzdělání žen oproti vzdělání mužů potlačováno?

2. V jaké oblasti světa najdeme nejméně vzdělané ženy?

3. Proč si myslíte, že ženám se dostává méně vzdělání?

4. Myslíte si, že v ČR je více vzdělaných mužů či žen?

6. K jakému procentu se blíží nevzdělanost v rozvojových zemích?

7. Myslíte si, že za posledních třicet let se vzdělanost v rozvojových zemích zvýšila?

8. V jakém státě je nejnižší procento gramotnosti?

9. Jak lze podle Vás zvýšit kvalitu výuky v rozvojových zemích?

10. Myslíte si, že neziskové organizace pomáhají snižovat negramotnost v rozvojových zemích?

11. Jaké neziskové organizace zabývající se problematikou vzdělávání znáte?

12. Přispíváte těmto neziskovým organizacím?

13. Jaký druh pomoci myslíte, že má nejlepší účinek?

14. Myslíte, že hlavní problém vzdělávání jsou finance?

15. Na kterém kontinentě myslíte, že se nejvíce věnují rozvoji vzdělávání?

16. Jaká je celosvětově hlavní motivace lidí ke zvyšování vzdělání?

17. Jaká oblast je podle Vás při rozvoji vzdělávání nejvíce zanedbávána?

18. Jak vzdělání ovlivňuje dění ve společnosti?

19. Jak ovlivňuje vzdělání individuální charakter člověka?

21. Jak se lidé v rozvojových zemích vzdělávali před koloniální érou?

22. Je v zájmu vlád šířit vzdělání mezi své občany?

23. Uveďte prosím Váš věk:

24. Jaké je Vaše pohlaví?

25. Uveďte prosím, jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

26. Uveďte prosím, jaké je Vaše sociální postavení:

27. Velikost obce, kde žijete:

28. Okres a kraj Vašeho trvalého bydliště:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Šťástková, M.Vzdělávání ve světě (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://vzdelavani-ve-svete.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.