Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vzdělávání ve vaší firmě

Vzdělávání ve vaší firmě

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Pavel Šulc
Šetření:19. 01. 2015 - 02. 02. 2015
Počet respondentů:72
Počet otázek (max/průměr):17 / 17
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:66 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:09
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vaše vyplnění dotazníku přispěje k analýze v oblasti spokojenosti s péčí o zaměstnance a vzděláváním, kterým se zabývám v bakalářské práci.

Děkuji, Pavel Šulc

Odpovědi respondentů

1. Pracujete v organizaci, firmě:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
velké – 50 – 499 zaměstnanců2534,72 %34,72 %  
korporace – nad 500 zaměstnanců2129,17 %29,17 %  
střední – 6 – 49 zaměstnanců2027,78 %27,78 %  
malé – do 5 zaměstnanců68,33 %8,33 %  

Graf

2. Jaké benefity(zaměstnanecké výhody) Vám nabízí Váš zaměstnavatel?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
stravenky4562,5 %62,5 %  
dodatková dovolená3041,67 %41,67 %  
jiné, jaké? (vypsat)2838,89 %38,89 %  
ozdravný, sportovní nebo kulturní program2230,56 %30,56 %  

Graf

3. Zúčastnili jste se školení a vzdělávání u vás na pracovišti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6083,33 %83,33 %  
ne811,11 %11,11 %  
žádné takové akce nejsou45,56 %5,56 %  

Graf

4. Jaké jsou ve vaší organizaci, firmě možnosti školení a vzdělávání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spojené s odborností5373,61 %73,61 %  
jazykové2737,5 %37,5 %  
jen informativní2534,72 %34,72 %  
žádné22,78 %2,78 %  
Zahraniční všemožná(vícedenní)11,39 %1,39 %  
interne organizovane drobne odborne skolenia11,39 %1,39 %  
bezpečnost práce, požární předpisy, apod a interní odborná školení11,39 %1,39 %  
Zadne11,39 %1,39 %  
typu Asertivita, apod.. takové znouzectnosti11,39 %1,39 %  
dovednosti, zdravotní11,39 %1,39 %  
spojené s rozvojem společnosti11,39 %1,39 %  

Graf

5. Vzdělávání, školení probíhá ve vaší organizaci, firmě:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
během pracovní doby4258,33 %58,33 %  
jen z části v pracovní době,1520,83 %20,83 %  
celé mimo pracovní dobu811,11 %11,11 %  
neexistuje79,72 %9,72 %  

Graf

6. Jakou formou probíhá školení a vzdělávání ve vaší organizaci, firmě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
klasickou přednáškou s lektorem5779,17 %79,17 %  
moderní formou interaktivních seminářů2737,5 %37,5 %  
formou počítačové komunikace2737,5 %37,5 %  
nic11,39 %1,39 %  
Spojene se zahr.cestou11,39 %1,39 %  
neprobíhá11,39 %1,39 %  
žádnou11,39 %1,39 %  
e-learning11,39 %1,39 %  
docházkou místa školení mimo pracoviště11,39 %1,39 %  
alkohol11,39 %1,39 %  
Zadnou11,39 %1,39 %  
praktická činnost pod vedením instruktorů11,39 %1,39 %  
přednáška vedená internímy pracovníky nebo pracovníky z centrály ve Francii11,39 %1,39 %  

Graf

7. Je školení a vzdělávání hrazeno zaměstnavatelem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jen v souvislosti s pracovní náplní4866,67 %66,67 %  
vždy, mohu si vybrat, jaké chci akce1520,83 %20,83 %  
zásadně ne56,94 %6,94 %  
výjimečně, občas22,78 %2,78 %  
jen mimo pracovní dobu11,39 %1,39 %  
záleží na dohodě11,39 %1,39 %  

Graf

8. Byl s Vámi dohodnut plán Vašeho osobního rozvoje a kariérního růstu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4359,72 %59,72 %  
ano, pravidelně1723,61 %23,61 %  
ano, jen jednou (např. při nástupu)1216,67 %16,67 %  

Graf

9. Jste hodnocen zaměstnavatelem pravidelně a písemně včetně možné tak zvané"zpětné vazby"?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, neprovádí se vůbec2940,28 %40,28 %  
ano, pravidelně 1x ročně2737,5 %37,5 %  
ano, nepravidelně, 1x za 2 - 5 let1115,28 %15,28 %  
možnost reagovat na vlastní pracovní hodnocení nemám56,94 %6,94 %  

Graf

10. Pracovní porady jsou u vás svolávány:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pravidelně 1x týdně nebo 1x za 14 dní2737,5 %37,5 %  
nepravidelně, podle potřeby2433,33 %33,33 %  
nemáme porady1013,89 %13,89 %  
pravidelně 1 x za měsíc811,11 %11,11 %  
nejužší vedení má porady jednou týdně, rozšířené vedení jednou měsíčně, v rámci oddělení máme porady dle potřeby11,39 %1,39 %  
na denní bázi11,39 %1,39 %  
1x měsíčně + operativně aktuálně kdykoliv11,39 %1,39 %  

Graf

11. Zajímá nadřízené Vaše stanovisko k fungování, případně k problémům ve firmě, organizaci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, zajímají se o můj názor5475 %75 %  
ne, moje stanovisko je nikdy nezajímá1825 %25 %  

Graf

12. Je, podle Vás, péče o zaměstnance ve vaší organizaci, firmě:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dostačující4461,11 %61,11 %  
špatná a nedostatečná1622,22 %22,22 %  
příkladná1216,67 %16,67 %  

Graf

13. Seřaďte, prosím, nabízené možnosti dle Vašich osobních priorit :

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
stravenky3.7084.873
doplňková dovolená3.0144.653
služební telefon4.7364.528
služební auto5.7645.847
pohyblivá pracovní doba3.4445.219
závodní stravování5.4724.583
příspěvek na školku6.6814.912
příspěvek na kulturu a sport5.6253.873
jiné6.5566.969

Graf

14. Jste pro jednotnou péči o zaměstnance, nebo by měli být zvýhodněny ženy, důchodci, veteráni, studující mládež, matky samoživitelky atd?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jsem pro rovnost4359,72 %59,72 %  
jsem pro zvýhodnění určitých kategorií zaměstnanců2129,17 %29,17 %  
nevím811,11 %11,11 %  

Graf

15. Celková doba Vašeho zaměstnání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3 - 10 let2534,72 %34,72 %  
nad 21 let1723,61 %23,61 %  
11 - 20 let1622,22 %22,22 %  
do 3 let1419,44 %19,44 %  

Graf

16. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena5475 %75 %  
muž1825 %25 %  

Graf

17. Vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
4562,5 %62,5 %  
maturita2433,33 %33,33 %  
vyučen34,17 %4,17 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

5. Vzdělávání, školení probíhá ve vaší organizaci, firmě:

 • odpověď během pracovní doby:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi příkladná na otázku 12. Je, podle Vás, péče o zaměstnance ve vaší organizaci, firmě:

6. Jakou formou probíhá školení a vzdělávání ve vaší organizaci, firmě?

 • odpověď moderní formou interaktivních seminářů:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi příkladná na otázku 12. Je, podle Vás, péče o zaměstnance ve vaší organizaci, firmě:

8. Byl s Vámi dohodnut plán Vašeho osobního rozvoje a kariérního růstu?

 • odpověď ne:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi nemáme porady na otázku 10. Pracovní porady jsou u vás svolávány:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne, moje stanovisko je nikdy nezajímá na otázku 11. Zajímá nadřízené Vaše stanovisko k fungování, případně k problémům ve firmě, organizaci?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pracujete v organizaci, firmě:

2. Jaké benefity(zaměstnanecké výhody) Vám nabízí Váš zaměstnavatel?

3. Zúčastnili jste se školení a vzdělávání u vás na pracovišti?

4. Jaké jsou ve vaší organizaci, firmě možnosti školení a vzdělávání?

5. Vzdělávání, školení probíhá ve vaší organizaci, firmě:

6. Jakou formou probíhá školení a vzdělávání ve vaší organizaci, firmě?

7. Je školení a vzdělávání hrazeno zaměstnavatelem?

8. Byl s Vámi dohodnut plán Vašeho osobního rozvoje a kariérního růstu?

9. Jste hodnocen zaměstnavatelem pravidelně a písemně včetně možné tak zvané"zpětné vazby"?

10. Pracovní porady jsou u vás svolávány:

11. Zajímá nadřízené Vaše stanovisko k fungování, případně k problémům ve firmě, organizaci?

12. Je, podle Vás, péče o zaměstnance ve vaší organizaci, firmě:

13. Seřaďte, prosím, nabízené možnosti dle Vašich osobních priorit :

14. Jste pro jednotnou péči o zaměstnance, nebo by měli být zvýhodněny ženy, důchodci, veteráni, studující mládež, matky samoživitelky atd?

15. Celková doba Vašeho zaměstnání:

16. Pohlaví:

17. Vzdělání:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pracujete v organizaci, firmě:

2. Jaké benefity(zaměstnanecké výhody) Vám nabízí Váš zaměstnavatel?

3. Zúčastnili jste se školení a vzdělávání u vás na pracovišti?

4. Jaké jsou ve vaší organizaci, firmě možnosti školení a vzdělávání?

5. Vzdělávání, školení probíhá ve vaší organizaci, firmě:

6. Jakou formou probíhá školení a vzdělávání ve vaší organizaci, firmě?

7. Je školení a vzdělávání hrazeno zaměstnavatelem?

8. Byl s Vámi dohodnut plán Vašeho osobního rozvoje a kariérního růstu?

9. Jste hodnocen zaměstnavatelem pravidelně a písemně včetně možné tak zvané"zpětné vazby"?

10. Pracovní porady jsou u vás svolávány:

11. Zajímá nadřízené Vaše stanovisko k fungování, případně k problémům ve firmě, organizaci?

12. Je, podle Vás, péče o zaměstnance ve vaší organizaci, firmě:

13. Seřaďte, prosím, nabízené možnosti dle Vašich osobních priorit :

14. Jste pro jednotnou péči o zaměstnance, nebo by měli být zvýhodněny ženy, důchodci, veteráni, studující mládež, matky samoživitelky atd?

15. Celková doba Vašeho zaměstnání:

16. Pohlaví:

17. Vzdělání:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Šulc, P.Vzdělávání ve vaší firmě (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://vzdelavani-ve-vasi-firme.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.