Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vzdělávání ve veřejné správě a neziskovém sektoru

Vzdělávání ve veřejné správě a neziskovém sektoru

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Edita Plachá
Šetření:28. 03. 2009 - 11. 04. 2009
Počet respondentů:100
Počet otázek (max/průměr):10 / 9.68
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:33,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:43
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

chtěla bych Vás poprosit o vyplnění dotazníku, který bude sloužit k vypracování mé bakalářské práce na téma: Celoživotní vzdělávání ve veřejné správě a neziskovém sektoru. Výzkum provádím jako studentka České zemědělské univerzity. Dotazník je zcela anonymní.

Děkuji za vyplnění!

Odpovědi respondentů

1. Jak často se podle Vás vzdělávají (školí) pracovníci veřejné správy (např. Finančního úřadu, Policie, Městského úřadu)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2x ročně4242 %42 %  
1x ročně3535 %35 %  
1x měsíčně1414 %14 %  
méně často11 %1 %  
mám dojem, že se nevzdělávají vůbec11 %1 %  
6 x ročně 11 %1 %  
vždy když se mění/vytvoří nové produkty, služby..11 %1 %  
3x11 %1 %  
1x za 2-3 roky11 %1 %  
individuelně, dle finančních možnostím úřadu11 %1 %  
2x měsíčně11 %1 %  
dle potřeby11 %1 %  

Graf

2. Kolikrát ročně by se tito zaměstnanci měli vzdělávat podle Vás

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1x měsíčně66 %6 %  
4x ročně55 %5 %  
1044 %4 %  
533 %3 %  
2x ročně33 %3 %  
4x33 %3 %  
433 %3 %  
6x ročně22 %2 %  
4 krát22 %2 %  
322 %2 %  
ostatní odpovědi 6
1xměsíčně
čtyřikrát
dle potřeby
12
2x
0
podle potřeby
podle aktuální potřeby
12x
čtyříkrát ročne, podle množsví nových informací
alespoň jednou za půl roku... takže dvakrát ročně
průběžně - stejně jako my všichni ostatní
jedenkrát
4 x ročně
4x do roka
1 x za dva měsíce
2krát měsíčně
určitě čtvrtletně
podle potřeby, nezáleží na kvantitě ale na kvalitě
celoživotně a stále
záleží na pracovní pozici a typu úřadu
individuálně,dle zkušeností a schopností/ změny..
5x
4 krát ročně
nevím, je to různé dle oboru, ve kterém pracují
rozhodně častěji
2x ročně postačí, hlavně znát změny v systému.
3krát ročně
v závislosti na vykonávané funkci...
minimálně 1x ročně
5x ročně
6x
2xměsíčně a častěji
Průběžně, např. cizí jazyky
podle potřeby - novely zákonů atd
nemuselo by to být úplně pravidelně,hlavně účelně
s každou novelizací zákonů, dodatků
třikrát
průběžně dle potřeby
třikrát až čtyřikrát
3xročně
nemám páru
každé čtvrtletí
2-3x
podle potřeby konkrétní profese
tak 2x nebo 3x do roka
3x ročně
4x popř.dle potřeby při změnách
2x za měsíc
podle potřeby..- nové zákony atd...
půl ročně
dvanáctkrát
aspoň 2x ročně
15
měsíčně
když přijdou změny, takže často
1 x ročně
8
záleží na nabídce
jak je potřeba
6767 %67 % 

Graf

3. Je toto vzdělávání podle Vás důležité?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
URČITĚ ANO7373 %73 %  
SPÍŠE ANO2323 %23 %  
URČITĚ NE22 %2 %  
SPÍŠE NE22 %2 %  

Graf

4. Vzdělávají se pracovníci neziskových organizací?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4949 %49 %  
nevím4545 %45 %  
ne66 %6 %  

Graf

5. Pokud Vy byste vedl neziskovou organizaci, školil byste pracovníky?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8787 %87 %  
nevím1010 %10 %  
ne33 %3 %  

Graf

6. Proč myslíte, že by bylo dobré školit zaměstance neziskové organizace?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevim45,71 %4 %  
Inovace22,86 %2 %  
pro zvýšení efektivity práce11,43 %1 %  
nové trendy11,43 %1 %  
pro jejich lepší rozhled a odborné vzdělání voboru11,43 %1 %  
školit by se měli všichni11,43 %1 %  
lepší orientace v systému VS a tak celkově11,43 %1 %  
učit se učit se učit se11,43 %1 %  
rozšiřování znalostí11,43 %1 %  
novely zákonů, orientace v oboru11,43 %1 %  
ostatní odpovědi čím více znalostí tím vetší kvalita práce
Aby věděli, jak to chodí, seznámit je s novinkami
každá organizace by měla vzdělávat své zaměstnance
6
více kvalitní zaměstnanci
aby měli přehled o změnách
Každé vzdělávání je pro pracovníka prospěšné
je to potřeba (novelizace)
kde jinde by měli pracovníci získat odborné inf.?
nové metody a výzkumy - odbornost pracovníků
Aby měli přehled o nových věcech
pro zvýšení kvalifikace a znalostí v oboru
každý by měl vědět o své práci vše
čím inteligentnější zaměstnanci, tím lépe
protože i oni musí mít minumální právní vědomí
aby znali potřebné zákony např.
aby služby byly kvalitní
účelné využití přidělených prostředků
Musí vědět, co stojí za jejich prací.
neni to na skodu tak proc ne?
Každý zaměstnanec by měl mít dobrý rozhled v oboru
aby se zdokonalili se svém oboru
mám rád schopné lidi na správných místech
aby věděli, co dělají a rozuměli tomu
podmínky, vyhlášky, postupy, programy, vše se mění
Zlepšení kvalifikace zaměstnanců
školení je zákl. předpoklad efektivní práce
je třeba jít s dobou, podporuji osobní růst
Aby nákladali se svěřenými penězi
vzdělávání je vždy důležité
je dobré školit každého zaměstnance
kvalifikace,odbornost,sponzoři,zviditelnění,profit
kvůli odbornosti
kvůli aktuálnímu přehledu dané problematiky
získávání nových vědomostí a dovedností
abz byli informovaní
aby se dozvěděli o inovacích a změnách)zákonyatd)
přístup k novým info.a jejich prakt. využití
zlepšení kvality práce, objasnění novinek
aby vykonávali kvalitní a profesionální práci
aby měli stále přehled
aby neziskové organizace byly správně vedeny
pro lelší uplatnění celé neziskové organizace
větší efektivita
aby nedocházelo k nějakým problémům
aby je alespoň něco nutilo pracovat kvalitně, když
získané dovednosti, vám nikdy, nikdo nesebere
kvůli růstu jejich kvalifikace
pro rozšíření přehledu a znalostí
změny trendů
neustálé změny, udržení odbornosti
zvyšování profesní kompetence, supervize
Zvýšení kvality poskytovaných služeb
obnova
vzdělanost
rozvoj trhu
5680 %56 % 

Graf

7. Kolik je vám let?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 25 let6767,68 %67 %  
26 - 40 let1515,15 %15 %  
41-55 let1515,15 %15 %  
nad 56 let22,02 %2 %  

Graf

8. Nejvyšší dostažené vzdělání?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské6767,68 %67 %  
vysokoškolské2727,27 %27 %  
základní55,05 %5 %  

Graf

9. Pohlaví

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ŽENA6767 %67 %  
MUŽ3333 %33 %  

Graf

10. Sociální postavení

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
student4848 %48 %  
zaměstnaný4141 %41 %  
podnikatel22 %2 %  
nezaměstnaný22 %2 %  
i student11 %1 %  
pracující student11 %1 %  
zaměstnaný, dálkově studující VŠ11 %1 %  
dálkový student11 %1 %  
zaměstnaný/kombinované studium11 %1 %  
Student a zaměstnaný11 %1 %  
na mateřské dovolené11 %1 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jak často se podle Vás vzdělávají (školí) pracovníci veřejné správy (např. Finančního úřadu, Policie, Městského úřadu)

3. Je toto vzdělávání podle Vás důležité?

4. Vzdělávají se pracovníci neziskových organizací?

5. Pokud Vy byste vedl neziskovou organizaci, školil byste pracovníky?

7. Kolik je vám let?

8. Nejvyšší dostažené vzdělání?

9. Pohlaví

10. Sociální postavení

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jak často se podle Vás vzdělávají (školí) pracovníci veřejné správy (např. Finančního úřadu, Policie, Městského úřadu)

3. Je toto vzdělávání podle Vás důležité?

4. Vzdělávají se pracovníci neziskových organizací?

5. Pokud Vy byste vedl neziskovou organizaci, školil byste pracovníky?

7. Kolik je vám let?

8. Nejvyšší dostažené vzdělání?

9. Pohlaví

10. Sociální postavení

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Plachá, E.Vzdělávání ve veřejné správě a neziskovém sektoru (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://vzdelavani-ve-verejne-sprave-a-neziskovem-sektoru.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.