Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vzdělávání žadatelů o pěstounskou péči

Vzdělávání žadatelů o pěstounskou péči

Autorská práva v prostředí internetu
Stahujete? Sdílíte? Zúčastněte se krátkého anonymního průzkumu o autorských právech na internetu.

(průzkum pro diplomovou práci)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Petra Popelková
Šetření:23. 02. 2013 - 20. 03. 2013
Počet respondentů:78
Počet otázek (max/průměr):21 / 11.71
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:61,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:31
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

studuji na Univerzitě Jana Amose Komenského v Praze a v rámci výzkumu k mé bakalářské práci žádám Vás pěstouny, resp. žadatele o pěstounskou péči o vyplnění tohoto dotazníku. Dotazník je zcela anonymní, proto Vás prosím o pravdivé vyplnění všech položek. Vyplněním tohoto dotazníku souhlasíte s použitím uvedených dat v mé bakalářské práci.

Předem Vám děkuji za Vaši ochotu a čas.

Petra Popelková

Odpovědi respondentů

1. Jste pěstoun(ka)? Žadatel(ka) o pěstounskou péči? Nacházíte se v procesu přípravy na pěstounskou péči?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 2, ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5064,1 %64,1 %  
ne2835,9 %35,9 %  

Graf

2. Vaše pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena4896 %61,54 %  
muž24 %2,56 %  

Graf

3. Váš věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
36 - 45 let3264 %41,03 %  
46 - 60 let918 %11,54 %  
26 - 35 let714 %8,97 %  
do 25 let24 %2,56 %  

Graf

4. Nejvyšší dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské2652 %33,33 %  
vysokoškolské1326 %16,67 %  
vyučení918 %11,54 %  
vyšší odborné24 %2,56 %  

Graf

5. Procházíte nyní procesem přípravy fyzických osob vhodných stát se pěstouny?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 8, neotázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3264 %41,03 %  
ano1836 %23,08 %  

Graf

6. Jste nyní nebo jste byl(a) v minulosti zařazen(a) v evidenci osob vhodných stát se pěstouny?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 7, neotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2681,25 %33,33 %  
ne618,75 %7,69 %  

Graf

7. Jak dlouho jste zařazen(a) v této evidenci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1 - 3 roky1038,46 %12,82 %  
do 1 roku830,77 %10,26 %  
3 - 10 let726,92 %8,97 %  
nad 10 let13,85 %1,28 %  

Graf

8. Máte nyní nebo jste v minulosti měl(a) dítě / děti v pěstounské péči?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2754 %34,62 %  
ne2346 %29,49 %  

Graf

9. O jaký typ pěstounské péče se ve Vašem případě jedná?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
PP na přechodnou dobu2346 %29,49 %  
PP dlouhodobá2142 %26,92 %  
PP příbuzenská (jste příbuzným dítěte)510 %6,41 %  
zatím na přechodnou dobu a časem se nebráním dlouhodobé PP12 %1,28 %  

Graf

10. Kde pěstounskou péči poskytujete nebo budete poskytovat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ve své rodině4896 %61,54 %  
v zařízení pro výkon PP24 %2,56 %  

Graf

11. Absolvoval(a) jste povinný kurz přípravy fyzických osob vhodných stát se pěstouny?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 12, neotázka č. 15].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3672 %46,15 %  
ne1428 %17,95 %  

Graf

12. Byl(a) jste s tímto kurzem spokojen(a)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2877,78 %35,9 %  
ne822,22 %10,26 %  

Graf

13. Byl tento kurz podle Vás dostatečnou přípravou na pěstounství?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 15, neotázka č. 14].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2569,44 %32,05 %  
ne1130,56 %14,1 %  

Graf

14. O jaké nedostatky se jedná?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
příliš teorie na úkor praktických témat763,64 %8,97 %  
nekompetentnost (neodbornost) lektorů436,36 %5,13 %  
nedostatečné zaměření na specifické potřeby dětí (národnostní a kulturní odlišnosti, zdravotní znevýhodnění, následky sociální exkluze a závislostí)436,36 %5,13 %  
nedostatek informací218,18 %2,56 %  
neefektivní, neekonomické, chaotické, nesystémové, nekoncepční, nepřipravené....19,09 %1,28 %  
jako zájemce o PPPD jsem byla skoro sama mezi zájemci o adopci, ale ještě nějaké školení budu muset podstoupit. V zákoně však není spec.,co přesně mají kurzy obsahovat.19,09 %1,28 %  
mnoho účastníků ve skupině na úkor individuálního přístupu19,09 %1,28 %  
byl i nebyl vzdělávat se musíte neustále a vždy jsou situace nové a nepředvidatelné19,09 %1,28 %  

Graf

15. Myslíte si, že je potřeba se v oblasti pěstounské péče dále vzdělávat i nad rámec povinného vzdělávání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4284 %53,85 %  
ne816 %10,26 %  

Graf

16. Vzděláváte se dále v této oblasti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 17, neotázka č. 21].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4182 %52,56 %  
ne918 %11,54 %  

Graf

17. Z jakého důvodu - povinně nebo nepovinně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
oba důvody2559,52 %32,05 %  
nepovinně – samostudium1433,33 %17,95 %  
povinně – dle zákona37,14 %3,85 %  

Graf

18. Kde se vzděláváte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nestátní / neziskové organizace (občanská sdružení, poradny aj.)2560,98 %32,05 %  
formální vzdělávací instituce (vysoké školy, vyšší odborné školy)49,76 %5,13 %  
státní instituce (krajský úřad, magistrát, městský úřad apod.)24,88 %2,56 %  
státní instituce - Magistrát jiné vzdělání zatím neuznává, ikdyž už se to (také snad díky mé stížnosti) lepší. Nepovinně i neziskové org. 12,44 %1,28 %  
dle vlastního vyběru12,44 %1,28 %  
zatím ještě nevím rozhodnutí kraje, zda budeme zařazeni, čekáme.12,44 %1,28 %  
kombinace 1 a 2 možnosti12,44 %1,28 %  
všechno dohromady12,44 %1,28 %  
VŠ, semináře, přednášky, besedy s ostatními pěstouny, sama přednáším o NRP12,44 %1,28 %  
četba odborných knih12,44 %1,28 %  
A m a l t h e a, o.s.12,44 %1,28 %  
státní instituce+semináře o.p.s.Dobrá rodina12,44 %1,28 %  
církevní organizace12,44 %1,28 %  

Graf

19. Pokud jste se dále vzdělával(a) v jiné než státní instituci, zaznamenal(a) jste rozdíl mezi vzděláváním zde a ve státním sektoru v rámci přípravy na PP?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 20, neotázka č. 21].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2151,22 %26,92 %  
ano2048,78 %25,64 %  

Graf

20. Kde bylo vzdělávání pro Vás přínosnější?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nestátní / neziskové organizace (občanská sdružení, poradny aj.)1260 %15,38 %  
formální vzdělávací instituce (vysoké školy, vyšší odborné školy)315 %3,85 %  
v nestátních org. jde vzdělávání více do hloubky - praktické zkušenosti15 %1,28 %  
vše bylo přínosné, pokaždé z jiného úhlu15 %1,28 %  
velmi přínosné pro mě bylo propojení informací ze státní instituce a neziskové organizace15 %1,28 %  
státní instituce (krajský úřad, magistrát, městský úřad apod.)15 %1,28 %  
nestátní - velmi výrazný rozdíl!15 %1,28 %  

Graf

21. Souhlasíte s novým systémem vzdělávání pěstounů (po novele zákona o sociálně-právní ochraně dětí) v rámci plánované profesionalizace PP? Povinnost sepsání dohody, povinnost průběžného vzdělávání, doprovázení pěstounů, supervize. Uvítáte tuto změnu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4080 %51,28 %  
ne1020 %12,82 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 13 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Jste pěstoun(ka)? Žadatel(ka) o pěstounskou péči? Nacházíte se v procesu přípravy na pěstounskou péči?

 • odpověď ano:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi žena na otázku 2. Vaše pohlaví:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 36 - 45 let na otázku 3. Váš věk:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi středoškolské na otázku 4. Nejvyšší dosažené vzdělání:
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi vysokoškolské na otázku 4. Nejvyšší dosažené vzdělání:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 6. Jste nyní nebo jste byl(a) v minulosti zařazen(a) v evidenci osob vhodných stát se pěstouny?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1 - 3 roky na otázku 7. Jak dlouho jste zařazen(a) v této evidenci?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 8. Máte nyní nebo jste v minulosti měl(a) dítě / děti v pěstounské péči?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 8. Máte nyní nebo jste v minulosti měl(a) dítě / děti v pěstounské péči?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi PP dlouhodobá na otázku 9. O jaký typ pěstounské péče se ve Vašem případě jedná?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi PP na přechodnou dobu na otázku 9. O jaký typ pěstounské péče se ve Vašem případě jedná?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ve své rodině na otázku 10. Kde pěstounskou péči poskytujete nebo budete poskytovat?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 11. Absolvoval(a) jste povinný kurz přípravy fyzických osob vhodných stát se pěstouny?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 11. Absolvoval(a) jste povinný kurz přípravy fyzických osob vhodných stát se pěstouny?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 12. Byl(a) jste s tímto kurzem spokojen(a)?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 13. Byl tento kurz podle Vás dostatečnou přípravou na pěstounství?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 13. Byl tento kurz podle Vás dostatečnou přípravou na pěstounství?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 15. Myslíte si, že je potřeba se v oblasti pěstounské péče dále vzdělávat i nad rámec povinného vzdělávání?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 16. Vzděláváte se dále v této oblasti?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nepovinně – samostudium na otázku 17. Z jakého důvodu - povinně nebo nepovinně?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi oba důvody na otázku 17. Z jakého důvodu - povinně nebo nepovinně?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nestátní / neziskové organizace (občanská sdružení, poradny aj.) na otázku 18. Kde se vzděláváte?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 19. Pokud jste se dále vzdělával(a) v jiné než státní instituci, zaznamenal(a) jste rozdíl mezi vzděláváním zde a ve státním sektoru v rámci přípravy na PP?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 19. Pokud jste se dále vzdělával(a) v jiné než státní instituci, zaznamenal(a) jste rozdíl mezi vzděláváním zde a ve státním sektoru v rámci přípravy na PP?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nestátní / neziskové organizace (občanská sdružení, poradny aj.) na otázku 20. Kde bylo vzdělávání pro Vás přínosnější?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 21. Souhlasíte s novým systémem vzdělávání pěstounů (po novele zákona o sociálně-právní ochraně dětí) v rámci plánované profesionalizace PP? Povinnost sepsání dohody, povinnost průběžného vzdělávání, doprovázení pěstounů, supervize. Uvítáte tuto změnu?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 21. Souhlasíte s novým systémem vzdělávání pěstounů (po novele zákona o sociálně-právní ochraně dětí) v rámci plánované profesionalizace PP? Povinnost sepsání dohody, povinnost průběžného vzdělávání, doprovázení pěstounů, supervize. Uvítáte tuto změnu?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 5. Procházíte nyní procesem přípravy fyzických osob vhodných stát se pěstouny?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 5. Procházíte nyní procesem přípravy fyzických osob vhodných stát se pěstouny?

2. Vaše pohlaví:

 • odpověď žena:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi vysokoškolské na otázku 4. Nejvyšší dosažené vzdělání:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1 - 3 roky na otázku 7. Jak dlouho jste zařazen(a) v této evidenci?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 11. Absolvoval(a) jste povinný kurz přípravy fyzických osob vhodných stát se pěstouny?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 13. Byl tento kurz podle Vás dostatečnou přípravou na pěstounství?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nepovinně – samostudium na otázku 17. Z jakého důvodu - povinně nebo nepovinně?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 19. Pokud jste se dále vzdělával(a) v jiné než státní instituci, zaznamenal(a) jste rozdíl mezi vzděláváním zde a ve státním sektoru v rámci přípravy na PP?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nestátní / neziskové organizace (občanská sdružení, poradny aj.) na otázku 20. Kde bylo vzdělávání pro Vás přínosnější?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 21. Souhlasíte s novým systémem vzdělávání pěstounů (po novele zákona o sociálně-právní ochraně dětí) v rámci plánované profesionalizace PP? Povinnost sepsání dohody, povinnost průběžného vzdělávání, doprovázení pěstounů, supervize. Uvítáte tuto změnu?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 5. Procházíte nyní procesem přípravy fyzických osob vhodných stát se pěstouny?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 8. Máte nyní nebo jste v minulosti měl(a) dítě / děti v pěstounské péči?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi středoškolské na otázku 4. Nejvyšší dosažené vzdělání:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 6. Jste nyní nebo jste byl(a) v minulosti zařazen(a) v evidenci osob vhodných stát se pěstouny?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nestátní / neziskové organizace (občanská sdružení, poradny aj.) na otázku 18. Kde se vzděláváte?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 1. Jste pěstoun(ka)? Žadatel(ka) o pěstounskou péči? Nacházíte se v procesu přípravy na pěstounskou péči?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ve své rodině na otázku 10. Kde pěstounskou péči poskytujete nebo budete poskytovat?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 8. Máte nyní nebo jste v minulosti měl(a) dítě / děti v pěstounské péči?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi PP na přechodnou dobu na otázku 9. O jaký typ pěstounské péče se ve Vašem případě jedná?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi PP dlouhodobá na otázku 9. O jaký typ pěstounské péče se ve Vašem případě jedná?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 15. Myslíte si, že je potřeba se v oblasti pěstounské péče dále vzdělávat i nad rámec povinného vzdělávání?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 16. Vzděláváte se dále v této oblasti?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 21. Souhlasíte s novým systémem vzdělávání pěstounů (po novele zákona o sociálně-právní ochraně dětí) v rámci plánované profesionalizace PP? Povinnost sepsání dohody, povinnost průběžného vzdělávání, doprovázení pěstounů, supervize. Uvítáte tuto změnu?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 11. Absolvoval(a) jste povinný kurz přípravy fyzických osob vhodných stát se pěstouny?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 36 - 45 let na otázku 3. Váš věk:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 5. Procházíte nyní procesem přípravy fyzických osob vhodných stát se pěstouny?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 12. Byl(a) jste s tímto kurzem spokojen(a)?

5. Procházíte nyní procesem přípravy fyzických osob vhodných stát se pěstouny?

 • odpověď ne:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 6. Jste nyní nebo jste byl(a) v minulosti zařazen(a) v evidenci osob vhodných stát se pěstouny?
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1 - 3 roky na otázku 7. Jak dlouho jste zařazen(a) v této evidenci?

6. Jste nyní nebo jste byl(a) v minulosti zařazen(a) v evidenci osob vhodných stát se pěstouny?

 • odpověď ano:
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1 - 3 roky na otázku 7. Jak dlouho jste zařazen(a) v této evidenci?

8. Máte nyní nebo jste v minulosti měl(a) dítě / děti v pěstounské péči?

 • odpověď ano:
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1 - 3 roky na otázku 7. Jak dlouho jste zařazen(a) v této evidenci?

10. Kde pěstounskou péči poskytujete nebo budete poskytovat?

 • odpověď ve své rodině:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 36 - 45 let na otázku 3. Váš věk:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi vysokoškolské na otázku 4. Nejvyšší dosažené vzdělání:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 6. Jste nyní nebo jste byl(a) v minulosti zařazen(a) v evidenci osob vhodných stát se pěstouny?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1 - 3 roky na otázku 7. Jak dlouho jste zařazen(a) v této evidenci?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 8. Máte nyní nebo jste v minulosti měl(a) dítě / děti v pěstounské péči?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi PP dlouhodobá na otázku 9. O jaký typ pěstounské péče se ve Vašem případě jedná?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 11. Absolvoval(a) jste povinný kurz přípravy fyzických osob vhodných stát se pěstouny?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 12. Byl(a) jste s tímto kurzem spokojen(a)?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 13. Byl tento kurz podle Vás dostatečnou přípravou na pěstounství?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 13. Byl tento kurz podle Vás dostatečnou přípravou na pěstounství?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi oba důvody na otázku 17. Z jakého důvodu - povinně nebo nepovinně?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nestátní / neziskové organizace (občanská sdružení, poradny aj.) na otázku 18. Kde se vzděláváte?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nestátní / neziskové organizace (občanská sdružení, poradny aj.) na otázku 20. Kde bylo vzdělávání pro Vás přínosnější?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 21. Souhlasíte s novým systémem vzdělávání pěstounů (po novele zákona o sociálně-právní ochraně dětí) v rámci plánované profesionalizace PP? Povinnost sepsání dohody, povinnost průběžného vzdělávání, doprovázení pěstounů, supervize. Uvítáte tuto změnu?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 5. Procházíte nyní procesem přípravy fyzických osob vhodných stát se pěstouny?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi středoškolské na otázku 4. Nejvyšší dosažené vzdělání:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 1. Jste pěstoun(ka)? Žadatel(ka) o pěstounskou péči? Nacházíte se v procesu přípravy na pěstounskou péči?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi žena na otázku 2. Vaše pohlaví:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi PP na přechodnou dobu na otázku 9. O jaký typ pěstounské péče se ve Vašem případě jedná?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 15. Myslíte si, že je potřeba se v oblasti pěstounské péče dále vzdělávat i nad rámec povinného vzdělávání?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 19. Pokud jste se dále vzdělával(a) v jiné než státní instituci, zaznamenal(a) jste rozdíl mezi vzděláváním zde a ve státním sektoru v rámci přípravy na PP?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 16. Vzděláváte se dále v této oblasti?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 19. Pokud jste se dále vzdělával(a) v jiné než státní instituci, zaznamenal(a) jste rozdíl mezi vzděláváním zde a ve státním sektoru v rámci přípravy na PP?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 5. Procházíte nyní procesem přípravy fyzických osob vhodných stát se pěstouny?

11. Absolvoval(a) jste povinný kurz přípravy fyzických osob vhodných stát se pěstouny?

 • odpověď ano:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 12. Byl(a) jste s tímto kurzem spokojen(a)?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 13. Byl tento kurz podle Vás dostatečnou přípravou na pěstounství?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 13. Byl tento kurz podle Vás dostatečnou přípravou na pěstounství?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 19. Pokud jste se dále vzdělával(a) v jiné než státní instituci, zaznamenal(a) jste rozdíl mezi vzděláváním zde a ve státním sektoru v rámci přípravy na PP?

12. Byl(a) jste s tímto kurzem spokojen(a)?

 • odpověď ano:
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 13. Byl tento kurz podle Vás dostatečnou přípravou na pěstounství?

15. Myslíte si, že je potřeba se v oblasti pěstounské péče dále vzdělávat i nad rámec povinného vzdělávání?

 • odpověď ano:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi PP na přechodnou dobu na otázku 9. O jaký typ pěstounské péče se ve Vašem případě jedná?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi nepovinně – samostudium na otázku 17. Z jakého důvodu - povinně nebo nepovinně?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 21. Souhlasíte s novým systémem vzdělávání pěstounů (po novele zákona o sociálně-právní ochraně dětí) v rámci plánované profesionalizace PP? Povinnost sepsání dohody, povinnost průběžného vzdělávání, doprovázení pěstounů, supervize. Uvítáte tuto změnu?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi středoškolské na otázku 4. Nejvyšší dosažené vzdělání:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi nestátní / neziskové organizace (občanská sdružení, poradny aj.) na otázku 18. Kde se vzděláváte?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi nestátní / neziskové organizace (občanská sdružení, poradny aj.) na otázku 20. Kde bylo vzdělávání pro Vás přínosnější?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 19. Pokud jste se dále vzdělával(a) v jiné než státní instituci, zaznamenal(a) jste rozdíl mezi vzděláváním zde a ve státním sektoru v rámci přípravy na PP?

16. Vzděláváte se dále v této oblasti?

 • odpověď ano:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1 - 3 roky na otázku 7. Jak dlouho jste zařazen(a) v této evidenci?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi nepovinně – samostudium na otázku 17. Z jakého důvodu - povinně nebo nepovinně?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi nestátní / neziskové organizace (občanská sdružení, poradny aj.) na otázku 18. Kde se vzděláváte?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 19. Pokud jste se dále vzdělával(a) v jiné než státní instituci, zaznamenal(a) jste rozdíl mezi vzděláváním zde a ve státním sektoru v rámci přípravy na PP?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 19. Pokud jste se dále vzdělával(a) v jiné než státní instituci, zaznamenal(a) jste rozdíl mezi vzděláváním zde a ve státním sektoru v rámci přípravy na PP?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi nestátní / neziskové organizace (občanská sdružení, poradny aj.) na otázku 20. Kde bylo vzdělávání pro Vás přínosnější?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 6. Jste nyní nebo jste byl(a) v minulosti zařazen(a) v evidenci osob vhodných stát se pěstouny?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi oba důvody na otázku 17. Z jakého důvodu - povinně nebo nepovinně?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi PP dlouhodobá na otázku 9. O jaký typ pěstounské péče se ve Vašem případě jedná?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi středoškolské na otázku 4. Nejvyšší dosažené vzdělání:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 13. Byl tento kurz podle Vás dostatečnou přípravou na pěstounství?

18. Kde se vzděláváte?

 • odpověď nestátní / neziskové organizace (občanská sdružení, poradny aj.):
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi nestátní / neziskové organizace (občanská sdružení, poradny aj.) na otázku 20. Kde bylo vzdělávání pro Vás přínosnější?

19. Pokud jste se dále vzdělával(a) v jiné než státní instituci, zaznamenal(a) jste rozdíl mezi vzděláváním zde a ve státním sektoru v rámci přípravy na PP?

 • odpověď ano:
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi nestátní / neziskové organizace (občanská sdružení, poradny aj.) na otázku 20. Kde bylo vzdělávání pro Vás přínosnější?

21. Souhlasíte s novým systémem vzdělávání pěstounů (po novele zákona o sociálně-právní ochraně dětí) v rámci plánované profesionalizace PP? Povinnost sepsání dohody, povinnost průběžného vzdělávání, doprovázení pěstounů, supervize. Uvítáte tuto změnu?

 • odpověď ano:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi PP na přechodnou dobu na otázku 9. O jaký typ pěstounské péče se ve Vašem případě jedná?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi oba důvody na otázku 17. Z jakého důvodu - povinně nebo nepovinně?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi nestátní / neziskové organizace (občanská sdružení, poradny aj.) na otázku 18. Kde se vzděláváte?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi nestátní / neziskové organizace (občanská sdružení, poradny aj.) na otázku 20. Kde bylo vzdělávání pro Vás přínosnější?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste pěstoun(ka)? Žadatel(ka) o pěstounskou péči? Nacházíte se v procesu přípravy na pěstounskou péči?

2. Vaše pohlaví:

3. Váš věk:

4. Nejvyšší dosažené vzdělání:

5. Procházíte nyní procesem přípravy fyzických osob vhodných stát se pěstouny?

6. Jste nyní nebo jste byl(a) v minulosti zařazen(a) v evidenci osob vhodných stát se pěstouny?

7. Jak dlouho jste zařazen(a) v této evidenci?

8. Máte nyní nebo jste v minulosti měl(a) dítě / děti v pěstounské péči?

9. O jaký typ pěstounské péče se ve Vašem případě jedná?

10. Kde pěstounskou péči poskytujete nebo budete poskytovat?

11. Absolvoval(a) jste povinný kurz přípravy fyzických osob vhodných stát se pěstouny?

12. Byl(a) jste s tímto kurzem spokojen(a)?

13. Byl tento kurz podle Vás dostatečnou přípravou na pěstounství?

15. Myslíte si, že je potřeba se v oblasti pěstounské péče dále vzdělávat i nad rámec povinného vzdělávání?

16. Vzděláváte se dále v této oblasti?

17. Z jakého důvodu - povinně nebo nepovinně?

18. Kde se vzděláváte?

19. Pokud jste se dále vzdělával(a) v jiné než státní instituci, zaznamenal(a) jste rozdíl mezi vzděláváním zde a ve státním sektoru v rámci přípravy na PP?

20. Kde bylo vzdělávání pro Vás přínosnější?

21. Souhlasíte s novým systémem vzdělávání pěstounů (po novele zákona o sociálně-právní ochraně dětí) v rámci plánované profesionalizace PP? Povinnost sepsání dohody, povinnost průběžného vzdělávání, doprovázení pěstounů, supervize. Uvítáte tuto změnu?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste pěstoun(ka)? Žadatel(ka) o pěstounskou péči? Nacházíte se v procesu přípravy na pěstounskou péči?

2. Vaše pohlaví:

3. Váš věk:

4. Nejvyšší dosažené vzdělání:

5. Procházíte nyní procesem přípravy fyzických osob vhodných stát se pěstouny?

6. Jste nyní nebo jste byl(a) v minulosti zařazen(a) v evidenci osob vhodných stát se pěstouny?

7. Jak dlouho jste zařazen(a) v této evidenci?

8. Máte nyní nebo jste v minulosti měl(a) dítě / děti v pěstounské péči?

9. O jaký typ pěstounské péče se ve Vašem případě jedná?

10. Kde pěstounskou péči poskytujete nebo budete poskytovat?

11. Absolvoval(a) jste povinný kurz přípravy fyzických osob vhodných stát se pěstouny?

12. Byl(a) jste s tímto kurzem spokojen(a)?

13. Byl tento kurz podle Vás dostatečnou přípravou na pěstounství?

15. Myslíte si, že je potřeba se v oblasti pěstounské péče dále vzdělávat i nad rámec povinného vzdělávání?

16. Vzděláváte se dále v této oblasti?

17. Z jakého důvodu - povinně nebo nepovinně?

18. Kde se vzděláváte?

19. Pokud jste se dále vzdělával(a) v jiné než státní instituci, zaznamenal(a) jste rozdíl mezi vzděláváním zde a ve státním sektoru v rámci přípravy na PP?

20. Kde bylo vzdělávání pro Vás přínosnější?

21. Souhlasíte s novým systémem vzdělávání pěstounů (po novele zákona o sociálně-právní ochraně dětí) v rámci plánované profesionalizace PP? Povinnost sepsání dohody, povinnost průběžného vzdělávání, doprovázení pěstounů, supervize. Uvítáte tuto změnu?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Popelková, P.Vzdělávání žadatelů o pěstounskou péči (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://vzdelavani-zadatelu-pestouni.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.