Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vzdělávání zdravotně znevýhodněných jedinců

Vzdělávání zdravotně znevýhodněných jedinců

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jana Pokorná
Šetření:18. 12. 2011 - 26. 12. 2011
Počet respondentů:20
Počet otázek (max/průměr):12 / 11.35
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:58,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:02
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Jmenuji se Jana Pokorná, studuji Vyšší odbornou školu sociálně právní a tento krátký dotazník je součástí zápočtové práce z Pedagogiky. Snažím se zde zmapovat dosažitelnost vzdělání pro handicapované studenty/žáky v ČR kvůli základnímu přehledu v této problematice, abych ji později rozvinula.

Děkuji Vám za čas strávený nad těmito otázkami. :)

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

 

V tomto dotazníku se vesměs jedná o obecné otázky, zakládající se na Vašem osobním názoru, některé jsou ale poměrně konkrétní a týkají se lidí ze školního prostředí nebo lidí, kteří se s touto problematikou setkávají. Pokud nejste v kontaktu se školním prostředím, můžete použít zkušenosti ze svého okolí nebo dejte "Jiné".

 

Odpovědi respondentů

1. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Student1575 %75 %  
Peagogický pracovník/ jiný zaměstnanec školy210 %10 %  
Rodič žáka/ studenta210 %10 %  
zaměstnanec v sociálních službách15 %5 %  

Graf

2. Navštěvujete/ pracujete/ jste rodič dítěte na:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysoké škole, vyšší odborné škole1470 %70 %  
Střední škole, střední odborné škole či učilišti315 %15 %  
Mateřská škola15 %5 %  
nenavštěvuji ani nepracuji na žádné škole15 %5 %  
nic15 %5 %  

Graf

3. Jakou formu vzdělávání zdravotně znevýhodněných nejvíce upřednostňujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Co nejvyšší míru integrace zdravotně znevýhodněných na běžných školách1365 %65 %  
Je mi to jedno315 %15 %  
Speciální třídy na běžných školách315 %15 %  
Speciální školy15 %5 %  

Graf

4. Myslíte si, že jsou ředitelé a učitelé na českých školách dostatečně vzdělávaní a vstřícní ohledně vzdělávání a integrace zdravotně znevýhodněných?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ne1260 %60 %  
Nevím525 %25 %  
Spíše ano210 %10 %  
Určitě ne15 %5 %  

Graf

5. Je podle Vás škola, kterou navštěvujete nebo k ní máte jiný vztah, přizpůsobená ke vzdělávání zdravotně znevýhodněných (bezbariérový přístup, menší studijní skupiny, asistenti, …)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne1155 %55 %  
Ano735 %35 %  
nenavštěvuji žádnou školu15 %5 %  
V současné době se na tom pracuje15 %5 %  

Graf

6. Pokud jste na předchozí otázku odpověděli kladně, jak je výše zmíněná škola upravena/ vybavena, aby vyhovovala zdravotně znevýhodněným?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

bezbariérová dostupnost po celé škole

bezbariérový přístup

bezbariérový přístup

bezbarierový vstup do budovi, výtahy

dhxdn

vfdgr

Výtahy atp.

7. Jaký je podle Vás na školách v ČR přístup žáků/ studentů ke znevýhodněným spolužákům?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše přátelský1050 %50 %  
Lhostejný735 %35 %  
Spíše diskriminační210 %10 %  
Přátelský, pomáhající15 %5 %  

Graf

8. Mělo by mít zdravotně znevýhodněné dítě/ student ve škole asistenta?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pouze v případě, že by znevýhodněný jedinec bez pomoci asistenta nezvládal standartní tempo výuky (nemůže si dělat poznámky, má snížené chápání určitých situací, zhoršené soustředění, …)1785 %85 %  
Ne, aby se zdravotně znevýhodněný jedinec maximálně přizpůsobil okolí a uplatnil se v budoucnu210 %10 %  
Ne, spolužáci mu pomohou15 %5 %  

Graf

9. Jaká je podle Vás úroveň integrace zdravotně znevýhodněných studentů na školách v ČR ve srovnání s ostatními státy EU?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše nižší1155 %55 %  
Nevím315 %15 %  
nižší315 %15 %  
Srovnatelná210 %10 %  
Spíše vysoká15 %5 %  

Graf

10. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena1680 %80 %  
Muž420 %20 %  

Graf

11. Jaké je vaše věkové rozmezí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19 - 30 let1680 %80 %  
41 - 49 let210 %10 %  
31 - 40 let15 %5 %  
12 - 18 let15 %5 %  

Graf

12. V jaké obci žijete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Velkoměsto 1155 %55 %  
Větší město630 %30 %  
Menší město (cca do 10 tis. obyvatel)210 %10 %  
Venkov (vesnice cca do 1 tis. obyvatel)15 %5 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Pokorná, J.Vzdělávání zdravotně znevýhodněných jedinců (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://vzdelavani-zdravotne-znevyho.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.