Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vzdělávat se cestováním.

Vzdělávat se cestováním.

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Veronika Váchová
Šetření:15. 10. 2009 - 27. 10. 2009
Počet respondentů:135
Počet otázek (max/průměr):18 / 15.99
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:37,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:10
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážená paní, vážený pane,

obracím se na Vás s prosbou o vyplnění tohoto dotazníku, který je součástí diplomové práce. Diplomová práce se zabývá vzdělávacími příležitostmi pro seniory, které nabízejí cestování (tj. exkurze, poznávací zájezdy, výlety, atp.) jako hlavní nebo doplňující prvek vzdělávacích programů, a to při vysokých školách. V současnosti se mohou senioři vzdělávat v duchu Komenského představy „škola hrou” většinou na zahraničních institucích, u nás pouze ojediněle. I když Vy ještě nejste v seniorském věku, nebo o studiu na univerzitě třetího věku zdaleka neuvažujete, jste pro univerzity třetího věku potencionálními zájemci o studium. Ráda bych proto zjistila, zda by v České republice byl o podobný výukový model („vzdělávat se cestováním”) větší zájem.

Děkuji za spolupráci.

Veronika Váchová

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

Vážená paní, vážený pane,

obracím se na Vás s prosbou o vyplnění tohoto dotazníku, který je součástí diplomové práce. Diplomová práce se zabývá vzdělávacími příležitostmi pro seniory, které nabízejí cestování (tj. exkurze, poznávací zájezdy, výlety, atp.) jako hlavní nebo doplňující prvek vzdělávacích programů, a to při vysokých školách. V současnosti se mohou senioři vzdělávat v duchu Komenského představy „škola hrou” většinou na zahraničních institucích, u nás pouze ojediněle. I když Vy ještě nejste v seniorském věku, nebo o studiu na univerzitě třetího věku zdaleka neuvažujete, jste pro univerzity třetího věku potencionálními zájemci o studium. Ráda bych proto zjistila, zda by v České republice byl o podobný výukový model („vzdělávat se cestováním”) větší zájem.

Děkuji za spolupráci.

Veronika Váchová

Odpovědi respondentů

1. Jezdíte pravidelně na dovolenou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano.otázka č. 2, Ne.otázka č. 2].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano.10074,07 %74,07 %  
Ne.3525,93 %25,93 %  

Graf

2. Ve které sezóně jezdíte na dovolenou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v letní i zimní sezóně,7354,07 %54,07 %  
mimo sezónu.4130,37 %30,37 %  
V letní sezóně,2921,48 %21,48 %  
V letní sezóně,1813,33 %13,33 %  
v zimní sezóně,118,15 %8,15 %  

Graf

3. Kde nejčastěji trávíte dovolenou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v České republice i v zahraničí.6850,37 %50,37 %  
v zahraničí,3525,93 %25,93 %  
V České republice,3223,7 %23,7 %  

Graf

4. Kolik času strávíte na dovolené?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
týden až 14 dnů,8663,7 %63,7 %  
déle ne 14 dnů.3727,41 %27,41 %  
Méně než týden,128,89 %8,89 %  

Graf

5. Jaký typ dovolené upřednostňujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
aktivně strávené dovolené (turistika, výlety, kolo, aj.),8462,22 %62,22 %  
pobytové zájezdy (na chalupě, u moře, na horách, aj.).5641,48 %41,48 %  
Poznávací zájezdy,3626,67 %26,67 %  

Graf

6. Kolik peněz každoročně vynaložíte na dovolenou za osobu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
10.001 Kč - 15.000 Kč,3324,44 %24,44 %  
20.001 Kč a více.3324,44 %24,44 %  
5.001 Kč - 10.000 Kč,3022,22 %22,22 %  
15.001 Kč - 20.000 Kč,2417,78 %17,78 %  
Méně než 5.000 Kč,1511,11 %11,11 %  

Graf

7. Jaká byla motivace ke studiu na současné / absolvované škole?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
získat větší šanci na trhu práce, snaha o finanční nezávislost,6044,44 %44,44 %  
studium jako koníček, zájem o obor,5842,96 %42,96 %  
potřeba doplnit si vzdělání,4734,81 %34,81 %  
potřeba seberealizace,4130,37 %30,37 %  
potřeba poznávat nové věci,3525,93 %25,93 %  
potřeba kvalitní komunikace a humoru, 85,93 %5,93 %  
potřeba pěstování sociálních vztahů a věnování pozornosti druhým,85,93 %5,93 %  
Nedostal/a jsem se na školu, kterou jsem chtěl/a studovat,42,96 %2,96 %  
potřeba vyplnit volný čas,42,96 %2,96 %  

Graf

8. Víte o tom, že v zahraničí existují vzdělávací instituce, které seniorům nabízejí v rámci výuky různě dlouhé poznávací zájezdy?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne10880 %80 %  
ano2720 %20 %  

Graf

9. Preferval/a byste pro své další vzdělávání univerzitu třetího věku, která nabízí poznávací a pobytové zájezdy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano.otázka č. 10, Ne.otázka č. 14].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano.10174,81 %74,81 %  
Ne.3425,19 %25,19 %  

Graf

10. Jak dlouhé zájezdy byste uvítal/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
4 -7 denní,5453,47 %40 %  
2 - 3 denní,3534,65 %25,93 %  
delší než 7 dní.3231,68 %23,7 %  
Jednodenní zájezdy,1110,89 %8,15 %  

Graf

11. Jaký typ zájezdu by Vás oslovil?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vícedenní aktivní dovolené (turistika, výlety, apod.) spojené s tématicky zaměřenými výukovými programy,5756,44 %42,22 %  
vícedenní tématicky zaměřené poznávací zájezdy,3635,64 %26,67 %  
vícedenní pobytové a ozdravné zájezdy spojené s tématicky zaměřenými výukovými programy,3534,65 %25,93 %  
Jednodenní až dvoudenní exkurze,1413,86 %10,37 %  

Graf

12. Jakou lokalitu byste v rámci výuky rád/a navštívil/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Českou republiku i zahraničí.8685,15 %63,7 %  
zahraničí,1211,88 %8,89 %  
Českou republiku,32,97 %2,22 %  

Graf

13. Byl/a byste ochoten/a se podílet i finančně? Případně, jak vysokou částkou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3.001 Kč - 5.000 Kč,3332,67 %24,44 %  
5.001 Kč - 10.000 Kč,2928,71 %21,48 %  
1.001 Kč - 3.000 Kč,2322,77 %17,04 %  
více než 10.001 Kč.98,91 %6,67 %  
Méně než 1.000 Kč,76,93 %5,19 %  

Graf

14. Vyplňte prosím Vaše pohlaví.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena.9167,41 %67,41 %  
Muž.4432,59 %32,59 %  

Graf

15. Studujete v současnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano.otázka č. 16, Ne.otázka č. 17].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne.8663,7 %63,7 %  
Ano.4936,3 %36,3 %  

Graf

16. Na které škole studujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysoké škole.4591,84 %33,33 %  
Vyšší odborné škole,48,16 %2,96 %  

Graf

17. Jaké je Vaše nejvyšší ukončené vzdělání?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské,4350 %31,85 %  
Středoškolské,2731,4 %20 %  
postgraduální.910,47 %6,67 %  
vyšší odborné,78,14 %5,19 %  

Graf

18. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19 - 30 let,6850,37 %50,37 %  
31 - 40 let,3525,93 %25,93 %  
41 - 50 let,1511,11 %11,11 %  
51 a více.1410,37 %10,37 %  
2710,74 %0,74 %  
1610,74 %0,74 %  
150 - hoří10,74 %0,74 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Ve které sezóně jezdíte na dovolenou?

 • odpověď v letní i zimní sezóně,:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 20.001 Kč a více. na otázku 6. Kolik peněz každoročně vynaložíte na dovolenou za osobu?

12. Jakou lokalitu byste v rámci výuky rád/a navštívil/a?

 • odpověď Českou republiku i zahraničí.:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jednodenní až dvoudenní exkurze, na otázku 11. Jaký typ zájezdu by Vás oslovil?

15. Studujete v současnosti?

 • odpověď Ano.:
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi vysoké škole. na otázku 16. Na které škole studujete?
 • odpověď Ne.:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Středoškolské, na otázku 17. Jaké je Vaše nejvyšší ukončené vzdělání?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi vysokoškolské, na otázku 17. Jaké je Vaše nejvyšší ukončené vzdělání?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 41 - 50 let, na otázku 18. Jaký je Váš věk?

16. Na které škole studujete?

 • odpověď vysoké škole.:
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano. na otázku 15. Studujete v současnosti?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jezdíte pravidelně na dovolenou?

2. Ve které sezóně jezdíte na dovolenou?

3. Kde nejčastěji trávíte dovolenou?

4. Kolik času strávíte na dovolené?

5. Jaký typ dovolené upřednostňujete?

6. Kolik peněz každoročně vynaložíte na dovolenou za osobu?

7. Jaká byla motivace ke studiu na současné / absolvované škole?

8. Víte o tom, že v zahraničí existují vzdělávací instituce, které seniorům nabízejí v rámci výuky různě dlouhé poznávací zájezdy?

9. Preferval/a byste pro své další vzdělávání univerzitu třetího věku, která nabízí poznávací a pobytové zájezdy?

10. Jak dlouhé zájezdy byste uvítal/a?

11. Jaký typ zájezdu by Vás oslovil?

12. Jakou lokalitu byste v rámci výuky rád/a navštívil/a?

13. Byl/a byste ochoten/a se podílet i finančně? Případně, jak vysokou částkou?

14. Vyplňte prosím Vaše pohlaví.

15. Studujete v současnosti?

16. Na které škole studujete?

17. Jaké je Vaše nejvyšší ukončené vzdělání?

18. Jaký je Váš věk?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jezdíte pravidelně na dovolenou?

2. Ve které sezóně jezdíte na dovolenou?

3. Kde nejčastěji trávíte dovolenou?

4. Kolik času strávíte na dovolené?

5. Jaký typ dovolené upřednostňujete?

6. Kolik peněz každoročně vynaložíte na dovolenou za osobu?

7. Jaká byla motivace ke studiu na současné / absolvované škole?

8. Víte o tom, že v zahraničí existují vzdělávací instituce, které seniorům nabízejí v rámci výuky různě dlouhé poznávací zájezdy?

9. Preferval/a byste pro své další vzdělávání univerzitu třetího věku, která nabízí poznávací a pobytové zájezdy?

10. Jak dlouhé zájezdy byste uvítal/a?

11. Jaký typ zájezdu by Vás oslovil?

12. Jakou lokalitu byste v rámci výuky rád/a navštívil/a?

13. Byl/a byste ochoten/a se podílet i finančně? Případně, jak vysokou částkou?

14. Vyplňte prosím Vaše pohlaví.

15. Studujete v současnosti?

16. Na které škole studujete?

17. Jaké je Vaše nejvyšší ukončené vzdělání?

18. Jaký je Váš věk?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Váchová, V.Vzdělávat se cestováním. (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://vzdelavat-se-cestovanim.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.