Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vzděláváte se?

Vzděláváte se?

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Iwona Hnízdová
Šetření:28. 10. 2013 - 17. 11. 2013
Počet respondentů:916
Počet otázek (max/průměr):29 / 17.21
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:78 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:05
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-5 PDF-6 PDF-7 PDF-8 PDF-9 PDF-10 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

ráda bych Vás požádala o vyplnění dotazníku, který slouží k získání podkladů pro moji diplomovou práci. Dotazník zkoumá míru účasti dospělého obyvatelstva ČR na dalším vzdělávání a zjišťuje názory na otázky s tím spojené. Ujišťuji Vás, že na otázky neexistují žádné správné či nesprávné odpovědi. Zajímají mě pouze Vaše názory a zkušenosti.

Velmi děkuji za Vaši ochotu a spolupráci.

PS: Dotazník používá větvení, takže nebudete tázáni na všechny otázky. :-)

Odpovědi respondentů

1. Začal/a jste po ukončení školy s časovým odstupem (např. po nějaké době v zaměstnání) pokračovat v dalším studiu (škola, kurz apod.)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano, další studium jsem začal/a s časovým odstupemotázka č. 5, Ne, po ukončení školy jsem již nechtěl/a dále studovatotázka č. 2, Ne, po ukončení školy jsem nezačal/a studovat, i když jsem chtěl/aotázka č. 2, Ne, žádnou přestávku jsem neměl/a a pokračoval/a jsem hned ve studiuotázka č. 19].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, další studium jsem začal/a s časovým odstupem53358,19 %58,19 %  
Ne, po ukončení školy jsem nezačal/a studovat, i když jsem chtěl/a17018,56 %18,56 %  
Ne, po ukončení školy jsem již nechtěl/a dále studovat11912,99 %12,99 %  
Ne, žádnou přestávku jsem neměl/a a pokračoval/a jsem hned ve studiu9410,26 %10,26 %  

Graf

2. Z jakého důvodu nepokračujete v dalším studiu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Další vzdělávání je příliš drahé (finanční náročnost)14851,21 %16,16 %  
Mám obavy z toho, že bych to nezvládl/a6121,11 %6,66 %  
Nedostatečná vzdělávací nabídka v dostupné vzdálenosti6121,11 %6,66 %  
Nedostatek podpory zaměstnavatele5820,07 %6,33 %  
Na další vzdělávání nemám čas z důvodu péče o rodinu5820,07 %6,33 %  
Pracovně jsem příliš zaneprázdněn/á5117,65 %5,57 %  
Nic mi v dalším studiu nebrání, ale nechce se mi4816,61 %5,24 %  
Nevyhovující čas konání výuky – vzdělávání by se překrývalo s pracovní dobou4013,84 %4,37 %  
Své vzdělání považuji za dostatečné3712,8 %4,04 %  
Pro výkon své profese se nepotřebuji dále vzdělávat (a zaměstnavatel to nevyžaduje)3512,11 %3,82 %  
Pro další studium nemám dostatečné (kvalifikační) předpoklady2910,03 %3,17 %  
Další studium mi nepřinese užitek2910,03 %3,17 %  
Není dostatek informací o nabídce vzdělávacích akcí269 %2,84 %  
Mám hodně koníčků, takže na další studium nemám čas217,27 %2,29 %  
Nemám nejlepší vzpomínky na poslední studium206,92 %2,18 %  
Nemohu se účastnit ze zdravotních důvodů a/nebo na další studium jsem už starý/á155,19 %1,64 %  

Graf

3. Uvažujete o tom, že se začnete v nejbližší době (do 1 roku) dále vzdělávat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne16958,48 %18,45 %  
Ano8730,1 %9,5 %  
Neumím se rozhodnout3311,42 %3,6 %  

Graf

4. Věnoval/a jste se v uplynulých 12 měsících ve svém volném čase samostudiu toho, co Vás zajímá?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano21273,36 %23,14 %  
Ne7626,3 %8,3 %  
Neumím se rozhodnout10,35 %0,11 %  

Graf

5. Podstoupil/a jste nějaké další vzdělávání v posledních 12 měsících?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano35766,98 %38,97 %  
Ne17633,02 %19,21 %  

Graf

6. Vedlo (nebo vede) Vaše další vzdělávání k dosažení nějakého dokladu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 7, Neotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano32560,98 %35,48 %  
Ne20839,02 %22,71 %  

Graf

7. Jaký doklad jste získal/a (nebo po ukončení získáte)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Certifikát o absolvování kurzu (jazykový kurz, IT kurz apod.)10131,08 %11,03 %  
Vysokoškolský diplom nižšího stupně (Bc.)8024,62 %8,73 %  
Maturitní nebo jiný doklad o středoškolském vzdělání4915,08 %5,35 %  
Doklad o vyučení nebo získání potřebné kvalifikace pro výkon řemesla4112,62 %4,48 %  
Vysokoškolský diplom, akademický titul3912 %4,26 %  
Doklad o absolvování pomaturitní nástavby nebo VOŠ61,85 %0,66 %  
Řidičský průkaz30,92 %0,33 %  
stále se vzdělávám, ale doufám v Bc. titul10,31 %0,11 %  
Diplom o absolvovani rekvalifkacniho kurzu, ktery je mi uple k nicemu10,31 %0,11 %  
ridicsky prukaz sk. C,E10,31 %0,11 %  
FCE10,31 %0,11 %  
specializovaná způsobilost10,31 %0,11 %  
stále studuji voš10,31 %0,11 %  

Graf

8. Co bylo hlavním impulzem k Vašemu dalšímu vzdělávání?

Povinná otázka bez publikování výsledků veřejnosti (odpovědi jen v CSV a XLS přihlášeného zadavatele).

9. Jakou metodu vzdělávání nejvíce upřednostňujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Výklad (interpretace nového učiva)12423,26 %13,54 %  
Práce s textem (zpracování textových informací)12423,26 %13,54 %  
Diskuse (vzájemná výměna názorů na dané téma)12022,51 %13,1 %  
Situační metody (řešení problémového případu ze života)10219,14 %11,14 %  
Přednášky (delší ucelený projev)6311,82 %6,88 %  

Graf

10. Jaké organizační formě výuky dáváte přednost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
S přímým kontaktem vzdělavatel – vzdělávaný (např. kurzy, školení, cyklus přednášek, semináře apod.)45284,8 %49,34 %  
S nepřímým kontaktem vzdělavatel – vzdělávaný (např. korespondenční vzdělávání, vzdělávání prostřednictvím internetu apod.)8115,2 %8,84 %  

Graf

11. Jak hodnotíte Vaši finanční situaci (jestliže jste ženatý/vdaná, tak Vaší rodiny)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše dobrá33863,41 %36,9 %  
Ani dobrá, ani špatná10619,89 %11,57 %  
Spíše špatná539,94 %5,79 %  
Velmi dobrá224,13 %2,4 %  
Rozhodně špatná142,63 %1,53 %  

Graf

12. Jak bylo Vaše vzdělávání financováno?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Hradil/a jsem si vše sám/samaotázka č. 14, Finančně přispíval i někdo jinýotázka č. 14, Celé vzdělávání hradil někdo jinýotázka č. 13].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Hradil/a jsem si vše sám/sama30156,47 %32,86 %  
Celé vzdělávání hradil někdo jiný19636,77 %21,4 %  
Finančně přispíval i někdo jiný366,75 %3,93 %  

Graf

13. Podstoupil/a byste další vzdělávání, kdybyste si musel/a vše hradit sám/sama?

Povinná otázka bez publikování výsledků veřejnosti (odpovědi jen v CSV a XLS přihlášeného zadavatele).

14. Jakou finanční částku ročně jste investoval/a do Vašeho dalšího vzdělávání?

Povinná otázka bez publikování výsledků veřejnosti (odpovědi jen v CSV a XLS přihlášeného zadavatele).

15. Vzděláváte se i jinak, než pouze ve škole, v kurzech nebo na školeních? Např. zda se věnujete ve svém volném čase samostudiu toho, co Vás zajímá, tj. učíte se mimo školu a nechodíte kvůli tomu ani do kurzů. Věnoval/a jste se v uplynulých 12 měsících takovému samostatnému studiu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano46487,05 %50,66 %  
Ne519,57 %5,57 %  
Neumím se rozhodnout183,38 %1,97 %  

Graf

16. Když vezmete v úvahu všechny okolnosti (rodinné, pracovní či finanční), jak jste celkově spokojen/a se svým životem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše spokojen/á53565,09 %58,41 %  
Ani spokojen/á, ani nespokojen/á12815,57 %13,97 %  
Velmi spokojen/á8810,71 %9,61 %  
Spíše nespokojen/á627,54 %6,77 %  
Rozhodně nespokojen/á91,09 %0,98 %  

Graf

17. Jak vzpomínáte na své poslední školní studium?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Velmi pozitivněotázka č. 22, Spíše pozitivněotázka č. 22, Ani pozitivně, ani negativněotázka č. 22, Spíše negativněotázka č. 18, Rozhodně negativněotázka č. 18].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše pozitivně34041,36 %37,12 %  
Ani pozitivně, ani negativně27633,58 %30,13 %  
Velmi pozitivně13015,82 %14,19 %  
Spíše negativně627,54 %6,77 %  
Rozhodně negativně141,7 %1,53 %  

Graf

18. Uveďte prosím, co je důvodem Vaší negativní vzpomínky

Povinná otázka bez publikování výsledků veřejnosti (odpovědi jen v CSV a XLS přihlášeného zadavatele).

19. Jakou školu studujete?

Povinná otázka bez publikování výsledků veřejnosti (odpovědi jen v CSV a XLS přihlášeného zadavatele).

20. Když vezmete v úvahu všechny okolnosti, jak jste celkově spokojen/a na škole, kde studujete?

Povinná otázka bez publikování výsledků veřejnosti (odpovědi jen v CSV a XLS přihlášeného zadavatele).

21. Uveďte prosím, co je důvodem Vaší nespokojenosti.

Povinná otázka bez publikování výsledků veřejnosti (odpovědi jen v CSV a XLS přihlášeného zadavatele).

22. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena57863,1 %63,1 %  
Muž33836,9 %36,9 %  

Graf

23. Věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
35-44 let27129,59 %29,59 %  
25-34 let27029,48 %29,48 %  
45-54 let14115,39 %15,39 %  
55-64 let12413,54 %13,54 %  
Do 24 let10611,57 %11,57 %  
65 a více40,44 %0,44 %  

Graf

24. Dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středoškolské s maturitou včetně vyučení s maturitou nebo nástavbové studium44848,91 %48,91 %  
Vysokoškolské (bakalářské, magisterské, doktorské)19821,62 %21,62 %  
Středoškolské bez maturity nebo vyučení bez maturity19621,4 %21,4 %  
Vyšší odborné vzdělání424,59 %4,59 %  
Základní vzdělání nebo bez vzdělání323,49 %3,49 %  

Graf

25. Současný ekonomický status:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zaměstnanec63769,54 %69,54 %  
Samostatný podnikatel, živnostník919,93 %9,93 %  
Student899,72 %9,72 %  
Nezaměstnaný/á454,91 %4,91 %  
Žena/muž na mateřské (rodičovské) dovolené353,82 %3,82 %  
Žena/muž v domácnosti (vydělává partner/ka)151,64 %1,64 %  
Důchodce invalidní, starobní40,44 %0,44 %  

Graf

26. Velikost místa bydliště:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nad 50 tisíc obyv.31133,95 %33,95 %  
10 – 50 tisíc obyv.25027,29 %27,29 %  
2 – 10 tisíc obyv.19020,74 %20,74 %  
500 – 2000 obyv.11612,66 %12,66 %  
Do 500 obyv.495,35 %5,35 %  

Graf

27. Rodinný stav:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ženatý/vdaná44048,03 %48,03 %  
Svobodný/svobodná29532,21 %32,21 %  
Rozvedený/rozvedená11012,01 %12,01 %  
Nesezdané soužití525,68 %5,68 %  
Vdovec/vdova192,07 %2,07 %  

Graf

28. Děti:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 29, Ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano52757,53 %57,53 %  
Ne38942,47 %42,47 %  

Graf

29. Počet dětí:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
223143,83 %25,22 %  
120138,14 %21,94 %  
38015,18 %8,73 %  
4 a více152,85 %1,64 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Začal/a jste po ukončení školy s časovým odstupem (např. po nějaké době v zaměstnání) pokračovat v dalším studiu (škola, kurz apod.)?

2. Z jakého důvodu nepokračujete v dalším studiu?

3. Uvažujete o tom, že se začnete v nejbližší době (do 1 roku) dále vzdělávat?

4. Věnoval/a jste se v uplynulých 12 měsících ve svém volném čase samostudiu toho, co Vás zajímá?

5. Podstoupil/a jste nějaké další vzdělávání v posledních 12 měsících?

6. Vedlo (nebo vede) Vaše další vzdělávání k dosažení nějakého dokladu?

7. Jaký doklad jste získal/a (nebo po ukončení získáte)?

8. Co bylo hlavním impulzem k Vašemu dalšímu vzdělávání?

9. Jakou metodu vzdělávání nejvíce upřednostňujete?

10. Jaké organizační formě výuky dáváte přednost?

11. Jak hodnotíte Vaši finanční situaci (jestliže jste ženatý/vdaná, tak Vaší rodiny)?

12. Jak bylo Vaše vzdělávání financováno?

13. Podstoupil/a byste další vzdělávání, kdybyste si musel/a vše hradit sám/sama?

14. Jakou finanční částku ročně jste investoval/a do Vašeho dalšího vzdělávání?

15. Vzděláváte se i jinak, než pouze ve škole, v kurzech nebo na školeních? Např. zda se věnujete ve svém volném čase samostudiu toho, co Vás zajímá, tj. učíte se mimo školu a nechodíte kvůli tomu ani do kurzů. Věnoval/a jste se v uplynulých 12 měsících takovému samostatnému studiu?

16. Když vezmete v úvahu všechny okolnosti (rodinné, pracovní či finanční), jak jste celkově spokojen/a se svým životem?

17. Jak vzpomínáte na své poslední školní studium?

19. Jakou školu studujete?

20. Když vezmete v úvahu všechny okolnosti, jak jste celkově spokojen/a na škole, kde studujete?

22. Pohlaví:

23. Věk:

24. Dosažené vzdělání:

25. Současný ekonomický status:

26. Velikost místa bydliště:

27. Rodinný stav:

28. Děti:

29. Počet dětí:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Začal/a jste po ukončení školy s časovým odstupem (např. po nějaké době v zaměstnání) pokračovat v dalším studiu (škola, kurz apod.)?

2. Z jakého důvodu nepokračujete v dalším studiu?

3. Uvažujete o tom, že se začnete v nejbližší době (do 1 roku) dále vzdělávat?

4. Věnoval/a jste se v uplynulých 12 měsících ve svém volném čase samostudiu toho, co Vás zajímá?

5. Podstoupil/a jste nějaké další vzdělávání v posledních 12 měsících?

6. Vedlo (nebo vede) Vaše další vzdělávání k dosažení nějakého dokladu?

7. Jaký doklad jste získal/a (nebo po ukončení získáte)?

8. Co bylo hlavním impulzem k Vašemu dalšímu vzdělávání?

9. Jakou metodu vzdělávání nejvíce upřednostňujete?

10. Jaké organizační formě výuky dáváte přednost?

11. Jak hodnotíte Vaši finanční situaci (jestliže jste ženatý/vdaná, tak Vaší rodiny)?

12. Jak bylo Vaše vzdělávání financováno?

13. Podstoupil/a byste další vzdělávání, kdybyste si musel/a vše hradit sám/sama?

14. Jakou finanční částku ročně jste investoval/a do Vašeho dalšího vzdělávání?

15. Vzděláváte se i jinak, než pouze ve škole, v kurzech nebo na školeních? Např. zda se věnujete ve svém volném čase samostudiu toho, co Vás zajímá, tj. učíte se mimo školu a nechodíte kvůli tomu ani do kurzů. Věnoval/a jste se v uplynulých 12 měsících takovému samostatnému studiu?

16. Když vezmete v úvahu všechny okolnosti (rodinné, pracovní či finanční), jak jste celkově spokojen/a se svým životem?

17. Jak vzpomínáte na své poslední školní studium?

19. Jakou školu studujete?

20. Když vezmete v úvahu všechny okolnosti, jak jste celkově spokojen/a na škole, kde studujete?

22. Pohlaví:

23. Věk:

24. Dosažené vzdělání:

25. Současný ekonomický status:

26. Velikost místa bydliště:

27. Rodinný stav:

28. Děti:

29. Počet dětí:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Hnízdová, I.Vzděláváte se? (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://vzdelavate-se.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.