Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vznik a chování Federací z pohledu lidí.

Vznik a chování Federací z pohledu lidí.

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Adam Novotný
Šetření:19. 07. 2021 - 31. 12. 2021
Počet respondentů:35
Počet otázek (max/průměr):8 / 7.17
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:22,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:40
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dotazník má za cíl zjistit názor lidí na vznik federačních státních celků a území, a jejich povědomí.
Veškeré otázky se týkají vzniku federativních útvarů z hlediska nezávislých států, nikoliv států které jsou jedním státem a vytvářejí federaci (viz. Československá federace)

Odpovědi respondentů

1. Dosažené vzdělaní.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1131,43 %31,43 %  
Maturita720 %20 %  
Základní617,14 %17,14 %  
Univerzitní514,29 %14,29 %  
Vyučení411,43 %11,43 %  
Bez vzdělání25,71 %5,71 %  

Graf

2. Věk (Pokud si nepřejete odpovídat, napište nulu)

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1938,57 %8,57 %  
3338,57 %8,57 %  
3538,57 %8,57 %  
4425,71 %5,71 %  
3125,71 %5,71 %  
025,71 %5,71 %  
4125,71 %5,71 %  
3912,86 %2,86 %  
1812,86 %2,86 %  
1712,86 %2,86 %  
ostatní odpovědi 60
51
27
22
26
29
32
57
di do hajzlu
919
45
25
40
49
15
1542,86 %42,86 % 

Graf

3. Víte co je federace? Pokud ano popište.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Ano

Ano

ano

Ano, popis viz encyklopedie

Ano, Federace je typ uspořádání státu, kdy jde o složený stát, skládající se ze států/členů federace s různým označením

ano, soustátí

Ano.

Ano. Opak unitárního státu. Stát, který např. v zahraniční politice působí jako jeden celek, zevnitř se však skládá ze samosprávných jednotek, které mají vlastní výkonnou, zákonodárnou i soudní moc. Mají vlastní zákony atd.

Asi ano

Druh státního zřízení

federace - územní celek, sdružení více administrativních jednotek

Je to mezihvězdné uskupení, rozkládající se v kvadrantech Alfa a Beta. Je to v podstatě nejvýznamnější politický celek v oblasti, skládající se z několika desítek planetárních vlád, které dobrovolně souhlasily, že budou existovat pod jednou centrální vládou, založenou na principu univerzální svobody, práv a rovnosti na jedné straně a na druhé straně na principu sdílení vědomostí a zdrojů při mírové spolupráci a průzkumu vesmíru.

ne

ne

ne

Nějaké spojení

nevím

Nevím, jak to popsat, ale jsou to např. Rusko, Indie...

Právní a politické spojení států, ve kterých jednotlivé státy pozbývají část pravomocí ve prospěch celku - státy mají některé společné orgány a resorty

Složený stát (při neuvažování variací federalismu)

Spojení samostatných států, které se vzdaly některých samostatných pravomocí (daně, měna, zahraniční politika, federální soud, obrana, některé vnitřní bezp. složky, federální vláda a prezident, pod kontrolou parlamentu složeného se zástupců federálních zemí)

Spojení více států do jednoho

Spojení více států pod jeden stát.

spolkove usporadani statniho zrizeni

Spolkový stát

Stát složen z více menších státečku. Malé státy mají vlastní pravomoce, ale stejného prezidenta...

Stát složený z více subjektů, USA, Rusko apod.

Státoprávní uspořádání s výraznou mocí menších celků

tvoje kunda

Unie autonomních státu pod centrální federální vládou vystupující navenek jako jednotná země.

ustavni spojeni statu

Útvar složený z několika států

Více státních celků s jednou vládou, kde jsou si státy rovny. Federace jsou i u různých sportovních svazů např lední hokej, fotbal.

Více států pod jednou vládou s menšími či většími individuálními pravomocemi

volný svazek států

4. Znáte nějakou federaci, pokud ano jakou?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Č-SFR, SRN, USA, teoreticky RF

EU, Ruská Federace, Austrálie

federace

Federace strojvůdců

FIFA, IIHF. Státy třeba Kanada, Švýcarsko, bývalé Československo.

ne

ne

ne

Ne

Německo, Rakousko

Nepál, USA, SRN, Rakousko,…

neznám

prdel tvý mámy

Ruská federace

Ruská federace, Švýcarsko

Ruská federace, USA

Rusko, Mikronésie

Rusko, SSa

Rusko, USA

Rusko. SRN

Spojená federace planet

Typicky Switzerland.

USA

USA, Rusko, Austrálie, Brazílie, Mexiko. Kdysi Československo, Jugoslávie

USA, Německo

USA, RF

USA, RF

USA, Rusko

USA, Rusko, Austrálie, Kanada, Indie, Švýcarsko, SRN...

USA, Rusko, Nemecko, Rakousko...

usa, rusko, nemecko?

USA, Rusko...

USA, SRN, Rakousko

USA, Švýcarsko

Viz. odpověď č.3.

5. Víte jak je rozdělena moc ve federativním státě/celku? Pokud ano popište.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Ano

Ano

Ano, popis viz encyklopedie. Není jedno provedení, každý stát - federace to má trochu jinak.

ano, základní věci (obrana) mají společné, jiné ne (vč. daní)

Federace má rozhodující moc, státy uvnitř mají své pravomoce

Federace přebije členský stát.

Jednotlivé státy mají své orgány veřejné moci, ale vedle nich existují i federální orgány, které vykonávají svou pravomoc v rámci celého území federace

jednotlive staty maji svou vladu se silnymi pravomocemi nad "svym" uzemim apak existuje federalni vlada, ktera ma pomerne obmedzene pravomoci, ale typicky spravuje agendu bezpecnosti, zahranicni styky, atd.

jsou vymezeny oblasti, které jsou pod správou federální vlády a oblasti, které jsou pod správou národních vlád

Každý stát - celek má stejné rozhodovací právo.

Místní vedení - starostové Guvernéři Premiér Předsedá nejvyššího soudu Prezident

Na moc federální (moc celého státu) a státní (moc jednotlivých složek federace)

Ne

Ne

Ne

ne

ne

Ne

Nějaké pravomoci má každý jednotlivý správní celek, oblast, kraj nebo republika. Něco ale řídí federální vláda.

nevím

nevím

nevím

Nevím přesně, ale mají prezidenta

otec šuká děti

prezident federální vláda vláda na úrovni jednotek

Různě, většinou má každý stát svou vládu a parlament a pak federální vládu a parlament. Hlava státu může být guvernér, celé federace pak prezident.

Státní moc je ve federaci rozložena mezi federální orgány a orgány členských států

Státy mají společné federativní orgány s nadřízenou rozhodovací mocí, jednotliví členové pak disponují vlastními orgány

Státy samostatně nevykonávají: měna, federální daně, federální obrana, jednotný nejvýše postavený soud, jednotný prezident/PM…

tak jak maji jednotlive staty v ustave

To je různé. Bývá zde silné zastoupení regionů a lokálních samospráv, což je fajn. Centralizace sucks.

Ústavou, která vymezuje primát a vzájemné vztahy (primárně primát federace, ale někdy i členských entit - Jugoslávie)

Ve federaci je hlavou prezident, další správní celky mají na starosti např. guvernéři atd.

Větší část moci drží menší celky

Země je hegemonem tohoto společenství, má téměř dominantní postavení

6. Víte jak federace vzniká? Pokud ano popište Vaši stručnou představu.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Ano

Ano

Ano. Deklarací/zakládací smlouvou.

Buď federalizací unitárního státu - příklad ČSSR Nebo spojením států do federace - příklad USA

dohodou členů

Dohodou jednotlivých států, které předají svou moc do rukou suveréna, jímž je právě federace

Dohodou několika celků, kdy se zástupci celků rozhodnou o federaci, rozhodnou o právech a povinnostech vyplývajících z federace.

Federační smlouvou

jak kdy

Jako cesta k unitárnímu státu či z něj. Ústavou.

Jako výsledek romulanských válek mezi Spojenou Zemí a Romulanským impériem, v nichž zvítězila koalice budoucích zakladatelů federace pod vedením Země. Mezi zakládající světy federace patří Země, Vulkán, Andorie a Tellar.

Je to určeno ústavou dané země - z unitśrního státu se stane federace změnou ústavy

Na základě etnického hlediska, případně, že se státy domluví - v krajním případě, že jsou k tomu donuceni, tak jako byl donuce Krym stát se po 90letech součástí Ukrajiny (díky bohu že je je již Krym "doma" v RF). Následně členové smluvně potvrdí statut federace

Ne

ne

ne

Ne

Ne.

Nejprve existují jednotlivé malé státy. Ty pak musí někdo spojit. Třeba jako Bavorsko, Sasko a další napřed existovali sami. Pak se v 19 století spojili pod jedno Německo.

Nemám představu, ale tipla bych si, že usnesením vlády a podpisem nějaké listiny.

nevím

nevím

nevím

normálně rodina hromadně mrdá

Nové např. nezávislosti několika podobných celků na impériu (Indie). Postupným rozšiřováním (USA), Rozdělením supertátu na menší celky (Rusko), historický (SRN), uměle postupným sbližováním společenství nezávislosti zemí (EU)

Obvykle politickou dohodou

smlouvou

Smlouvou a dobrovolným svazkem nebo diktaturou.

Smlouvou o federaci - spojením států na právním základě

souhlasem více nezávislých států

spojení států

Spojením více subjektů

Spojí se více malých státečku ve stát jeden

to by bylo na dlouho, nebudu tady psát slohovou práci

Z vynucení po zjištění, že samostatně se daný stát bude rozvíjet pomaleji, omezeně obchodovat, účině se bránit…

7. Zaškrtněte prosím co je nutné pro to aby stát mohl přistoupit do federace/vzniku federálního útvaru z pohledu každého jednotlivého státu. (Když se federace vytváří)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ratifikace ústavního nebo jiného dokumentu v souladu s předpisy/zákony přistupujícího státu, před tím než se stane součástí federace.1954,29 %54,29 %  
Podpis ústavního dokumentu1851,43 %51,43 %  
Změna ústavního pořádku (pokud není v souladu)1645,71 %45,71 %  
Nevím. (Nemám přibliženou představu)822,86 %22,86 %  
Podepsání mezinárodní smlouvy.617,14 %17,14 %  
Změna ústavního pořádku411,43 %11,43 %  
Dodržení účinnou ústavou stanoveného procesu (evoluce), anebo revoluce.12,86 %2,86 %  
Členem Federace se může stát kterákoliv planeta, či uskupení, pokud dosáhne určitého stupně vyspělosti (většinou dosáhne na technologii nadsvětelného pohonu) a splní několik dalších podmínek. Potom buď sama Federace projeví o takový subjekt zájem tím, že nabídne pozvánku nebo tento subjekt sám podá přihlášku. V takovém případě však musí proběhnout přezkumné řízení, zda je tento subjekt připraven na členství. Úspěšně podaná přihláška je pouze první krok. Tu přezkoumá Rada Federace a následně pak začne probíhat řízení, v němž se má zjistit, zda je žadatel vhodným adeptem na členství. Toto zkoumání může trvat i několik let a jeho výsledkem je konstatování, zda žadatel sdílí nebo nesdílí většinu hodnot Federace, hlavně toleranci k jiným druhům a kulturám, mírovou spolupráci a koexistenci s jinými kulturami, systém práva, lidských práv apod. Pokud se ukáže, že žadatel některé podmínky nesplňuje, je jeho žádost zamítnuta, ale ne trvale, většinou pouze do doby vyřešení nesplněné podmínky. Dalšími podmínkami jsou vlastnictví technologie nadsvětelného pohonu, existence jednotné planetární vlády a respektování práv všech jejích obyvatel a jejich rovnost (což vylučuje kastovní systémy). Tato poslední podmínka však nebyla respektována například u druhu Ardaňanů, kteří jsou členy Federace, ale na jejich planetě existuje kastovní systém a nejspodnější kasta, Troglyté, dokonce ani nemá řádná práva. Není však zcela jasné, jak se Ardaňané členy Federace staly, když zde podobný systém existuje.12,86 %2,86 %  
Birnamský les se dává na pochod12,86 %2,86 %  

Graf

8. Připomínky (chyby, apod.)

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

K čemu je ten dotazník dobrý?

královna skonala

kurvo

Mírně laické pojetí. Ústavní pořádek má pouze ČR, jinak polylegální ústava.

Není mi jasné, jaký je dle autora dotazníku rozdíl mezi vysokoškolským a univerzitním vzděláním.

Otázka zní, k čemu průzkum slouží

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Novotný, A.Vznik a chování Federací z pohledu lidí. (výsledky průzkumu), 2021. Dostupné online na https://vznik-a-chovani-federaci-z-p.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.