Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vznik světa

Vznik světa

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Kristýna Žáková
Šetření:02. 12. 2012 - 09. 12. 2012
Počet respondentů:211
Počet otázek (max/průměr):6 / 5.91
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:91,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:52
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

tento dotazník byl vypracován pro potřeby studentského projektu na téma Pohledy na vznik věta, která si klade za cíl seznámení posluchačů s různými teoriemi o vzniku světa v historických obdobích; poukázat na jejich základy, vyjádřit souvislosti s náboženstvím a vědou a dále vyvrátit (či potvrdit) mýty a popularizované informace.

Je určen široké veřejnosti, cílem je získat poznatky od různorodé skupiny lidí. Vyplňování vám zábere pár minut a otázky nejsou centrovány na žádnou konkrétní osobu, jedná se o obecné informace a názory respondentů.

Předem děkujeme za čas strávený vyplněním tohoto dotazníku.

 

Odpovědi respondentů

1. Jste...

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena14166,82 %66,82 %  
muž7033,18 %33,18 %  

Graf

2. Váš věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-5017482,46 %82,46 %  
15-172612,32 %12,32 %  
jiné115,21 %5,21 %  

Graf

3. Jsou vaše názory na tématiku vzniku světa ovlivněny náboženským vnímáním?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne16680,19 %78,67 %  
ano4119,81 %19,43 %  

Graf

4. Přemýšlel/a jste někdy nad tématikou vzniku světa?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 5, neotázka č. 6, nevímotázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano19692,89 %92,89 %  
ne94,27 %4,27 %  
nevím62,84 %2,84 %  

Graf

5. Jakou teorii vzniku světa upřednostňujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Teorie velkého třesku11759,69 %55,45 %  
mám vlastní teorii3115,82 %14,69 %  
biblická teorie vzniku178,67 %8,06 %  
teorie ovlivněná jinými vědeckými spekulacemi157,65 %7,11 %  
nevím/je mi to jedno126,12 %5,69 %  
teorie ovlivněná jinými náboženskými texty a legendami42,04 %1,9 %  

Graf

6. Myslíte si, že svět zanikne 21.12.2012?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne19391,47 %91,47 %  
nevím/je mi to jedno136,16 %6,16 %  
ano52,37 %2,37 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Jsou vaše názory na tématiku vzniku světa ovlivněny náboženským vnímáním?

  • odpověď ano:
    • 4.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi biblická teorie vzniku na otázku 5. Jakou teorii vzniku světa upřednostňujete?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste...

2. Váš věk

3. Jsou vaše názory na tématiku vzniku světa ovlivněny náboženským vnímáním?

4. Přemýšlel/a jste někdy nad tématikou vzniku světa?

5. Jakou teorii vzniku světa upřednostňujete?

6. Myslíte si, že svět zanikne 21.12.2012?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste...

2. Váš věk

3. Jsou vaše názory na tématiku vzniku světa ovlivněny náboženským vnímáním?

4. Přemýšlel/a jste někdy nad tématikou vzniku světa?

5. Jakou teorii vzniku světa upřednostňujete?

6. Myslíte si, že svět zanikne 21.12.2012?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Žáková, K.Vznik světa (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://vznik-sveta.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.