Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vztah člověka k životnímu prostředí

Vztah člověka k životnímu prostředí

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Michal Patzel
Šetření:14. 05. 2012 - 21. 05. 2012
Počet respondentů:95
Počet otázek (max/průměr):13 / 12.99
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:78,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:18
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondenti,
 

dovoluji si Vás požádat o vyplnění dotazníku na téma vztah člověka k životnímu prostředí. Informace budou použity do celoročníkového projektu na SPŠCHBr.

Odpovědi respondentů

1. Zajímáte se o stav životního prostředí v lokalitě, kde žijete?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7275,79 %75,79 %  
ne2324,21 %24,21 %  

Graf

2. Jste dostatečně informován/a o stavu životního prostředí v okolí Vašeho bydliště?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6063,16 %63,16 %  
ano3536,84 %36,84 %  

Graf

3. Jaký je Váš zájem o životní prostředí a jeho ochranu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
třídím odpad8589,47 %89,47 %  
chodím pěšky / jezdím na kole / využívám městskou hromadnou dopravu7275,79 %75,79 %  
jiné (nakupuji ekologické výrobky, vyhledávám si aktivně informace, nepoužité léky vracím do lekárny apod.)3435,79 %35,79 %  
omezuji jízdu autem2627,37 %27,37 %  
kupuji biopotraviny a potraviny vyrobené pouze v ČR1515,79 %15,79 %  
životní prostředí ani jeho ochrana mě nezajímají33,16 %3,16 %  

Graf

4. Přispívá podle vašeho názoru recyklace odpadů ke zlepšení životního prostředí?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8892,63 %92,63 %  
ne77,37 %7,37 %  

Graf

5. Jaká je vaše informovanost o Agendě 21 a Místní agendě 21?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nikdy jsem neslyšel/a 8084,21 %84,21 %  
ano, vím že něco takového existuje99,47 %9,47 %  
ano, mám něaké informace55,26 %5,26 %  
ano, vím toho celkem dost 11,05 %1,05 %  

Graf

6. Jaký je podle vás nejvýhodnější zdroj el. energie (známkování jako ve škole)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Jaderná energie2.5891.716
Tepelná energie (uhlí, ropa, odpad)3.8111.08
vodní energie1.7790.804
obnovitelné zdroje2.0111.421

Graf

7. Řekli byste, že v rámci současného fungování společnosti je člověk na stavu životního prostředí závislý?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím3536,84 %36,84 %  
souhlasím3334,74 %34,74 %  
spíše nesouhlasím1313,68 %13,68 %  
nevím1313,68 %13,68 %  
nesouhlasím11,05 %1,05 %  

Graf

8. Myslíte si, že Vaše jednání (jednání jedince) ovlivňuje znečišťování živ. prostředí?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím3941,05 %41,05 %  
spíše souhlasím2728,42 %28,42 %  
nevím1111,58 %11,58 %  
spíše nesouhlasím1111,58 %11,58 %  
nesouhlasím77,37 %7,37 %  

Graf

9. Jste celkově spokojen/a se stavem životního prostředí v České republice?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5861,05 %61,05 %  
ano3738,95 %38,95 %  

Graf

10. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena6972,63 %72,63 %  
muž2627,37 %27,37 %  

Graf

11. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15 - 29 let6669,47 %69,47 %  
30 - 44 let2122,11 %22,11 %  
45 - 59 let77,37 %7,37 %  
60 a více let11,05 %1,05 %  

Graf

12. Nejvyšší dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské vzdělání5254,74 %54,74 %  
vysokoškolské vzdělání2930,53 %30,53 %  
základní vzdělání1212,63 %12,63 %  
střední vzdělání bez maturity22,11 %2,11 %  

Graf

13. Trvalé bydliště

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
velkoměsto nad 100.000 obyvatel4042,55 %42,11 %  
město do 50.000 obyvatel2021,28 %21,05 %  
obec do 2.000 obyvatel1920,21 %20 %  
město do 100.000 obyvatel99,57 %9,47 %  
město do 10.000 obyvatel66,38 %6,32 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Zajímáte se o stav životního prostředí v lokalitě, kde žijete?

2. Jste dostatečně informován/a o stavu životního prostředí v okolí Vašeho bydliště?

3. Jaký je Váš zájem o životní prostředí a jeho ochranu?

4. Přispívá podle vašeho názoru recyklace odpadů ke zlepšení životního prostředí?

5. Jaká je vaše informovanost o Agendě 21 a Místní agendě 21?

6. Jaký je podle vás nejvýhodnější zdroj el. energie (známkování jako ve škole)

7. Řekli byste, že v rámci současného fungování společnosti je člověk na stavu životního prostředí závislý?

8. Myslíte si, že Vaše jednání (jednání jedince) ovlivňuje znečišťování živ. prostředí?

9. Jste celkově spokojen/a se stavem životního prostředí v České republice?

10. Pohlaví

11. Věk

12. Nejvyšší dosažené vzdělání

13. Trvalé bydliště

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Zajímáte se o stav životního prostředí v lokalitě, kde žijete?

2. Jste dostatečně informován/a o stavu životního prostředí v okolí Vašeho bydliště?

3. Jaký je Váš zájem o životní prostředí a jeho ochranu?

4. Přispívá podle vašeho názoru recyklace odpadů ke zlepšení životního prostředí?

5. Jaká je vaše informovanost o Agendě 21 a Místní agendě 21?

6. Jaký je podle vás nejvýhodnější zdroj el. energie (známkování jako ve škole)

7. Řekli byste, že v rámci současného fungování společnosti je člověk na stavu životního prostředí závislý?

8. Myslíte si, že Vaše jednání (jednání jedince) ovlivňuje znečišťování živ. prostředí?

9. Jste celkově spokojen/a se stavem životního prostředí v České republice?

10. Pohlaví

11. Věk

12. Nejvyšší dosažené vzdělání

13. Trvalé bydliště

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Patzel, M.Vztah člověka k životnímu prostředí (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://vztah-cloveka-k-zivotnimu-pr.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.