Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vztah intaktní společnosti k osobám s postižením

Vztah intaktní společnosti k osobám s postižením

Všímáte si společenské odpovědnosti supermarketů?
Nakupujete v společensky odpovědných obchodech radši? Zúčastněte se průzkumu Lucie Krátké.

(5 min)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Vladimíra Zedková
Šetření:27. 10. 2010 - 25. 11. 2010
Počet respondentů:50
Počet otázek (max/průměr):13 / 13
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:62,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:53
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den.Jmenuji se Vladimíra Zedková a studuji třetím rokem na Univerzitě Palackého v Olomouci, konkrétně obor logopedie na Pedagogické fakultě. Dostali jsme za úkol zjistit, jaký je vztah lidí bez postižení k lidem s postižením.

Tímto Vám děkuji za čas,který věnujete mému dotazníku a doufám,že se Vám bude dobře vyplňovat, Jenom bych ráda dodala, že dotazník je naprosto anonymní, takže se není čeho bát :-)

Odpovědi respondentů

1. Jaký je Váš vztah k lidem s postižením?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
beru je jako "zdravé" lidi2550 %50 %  
je mi jich líto1836 %36 %  
nevšímám si jich510 %10 %  
hnusí se mi24 %4 %  

Graf

2. Co byste udělali, kdyby se Vám narodilo dítě s postižením?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nechal/a bych si ho3876 %76 %  
šlo by do ústavu1224 %24 %  

Graf

3. Jaké postižení byste si pro sebe vybral/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
sluchové postižení3162 %62 %  
tělesné postižení1224 %24 %  
zrakové postižení612 %12 %  
mentální postižení12 %2 %  

Graf

4. Dokázali byste pracovat s lidmi s postižením? (přikladně: jako pečovatel/ka)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2040 %40 %  
záleželo by na postižení1428 %28 %  
ne918 %18 %  
nebavilo by mě to714 %14 %  

Graf

5. Znáte zásady komunikace s osobami s postižením?(zrakové,sluchové...)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pouze s některými druhy postižení2652 %52 %  
ne1428 %28 %  
ano918 %18 %  
ne a ani mě to nezajímá12 %2 %  

Graf

6. Pomohl/a byste osobě s postižením?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4590 %90 %  
ne36 %6 %  
ano, ale pouze aby mě nepomluvilo okolí24 %4 %  

Graf

7. Jaký si myslíte, že je vztah společnosti k lidem s postižením?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
mohl by být lepší3468 %68 %  
dobrý816 %16 %  
velmi špatný714 %14 %  
vynikající12 %2 %  

Graf

8. Myslíte si, že společnost je dobře informovaná o osobách s postižením?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4182 %82 %  
ano918 %18 %  

Graf

9. Myslíte, že by lidé s postižením měli být zařazeni do pracovního procesu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4794 %94 %  
ne36 %6 %  

Graf

10. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19-303774 %74 %  
31-50612 %12 %  
méně než 18 (včetně)510 %10 %  
51 a více24 %4 %  

Graf

11. pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena4284 %84 %  
muž816 %16 %  

Graf

12. jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
student3162 %62 %  
pracující1326 %26 %  
bez zaměstnání510 %10 %  
důchodce12 %2 %  

Graf

13. nejvyšší dosažení vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední1734 %34 %  
střední odborné1428 %28 %  
vysoké1224 %24 %  
základní48 %8 %  
vyšší odborné36 %6 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

5. Znáte zásady komunikace s osobami s postižením?(zrakové,sluchové...)

  • odpověď pouze s některými druhy postižení:
    • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi tělesné postižení na otázku 3. Jaké postižení byste si pro sebe vybral/a?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaký je Váš vztah k lidem s postižením?

2. Co byste udělali, kdyby se Vám narodilo dítě s postižením?

3. Jaké postižení byste si pro sebe vybral/a?

4. Dokázali byste pracovat s lidmi s postižením? (přikladně: jako pečovatel/ka)

5. Znáte zásady komunikace s osobami s postižením?(zrakové,sluchové...)

6. Pomohl/a byste osobě s postižením?

7. Jaký si myslíte, že je vztah společnosti k lidem s postižením?

8. Myslíte si, že společnost je dobře informovaná o osobách s postižením?

9. Myslíte, že by lidé s postižením měli být zařazeni do pracovního procesu?

10. Kolik je Vám let?

11. pohlaví

12. jste:

13. nejvyšší dosažení vzdělání

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaký je Váš vztah k lidem s postižením?

2. Co byste udělali, kdyby se Vám narodilo dítě s postižením?

3. Jaké postižení byste si pro sebe vybral/a?

4. Dokázali byste pracovat s lidmi s postižením? (přikladně: jako pečovatel/ka)

5. Znáte zásady komunikace s osobami s postižením?(zrakové,sluchové...)

6. Pomohl/a byste osobě s postižením?

7. Jaký si myslíte, že je vztah společnosti k lidem s postižením?

8. Myslíte si, že společnost je dobře informovaná o osobách s postižením?

9. Myslíte, že by lidé s postižením měli být zařazeni do pracovního procesu?

10. Kolik je Vám let?

11. pohlaví

12. jste:

13. nejvyšší dosažení vzdělání

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Zedková, V.Vztah intaktní společnosti k osobám s postižením (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://vztah-intaktni-spolecnosti-k-osobam-s-postizenim.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.