Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vztah intaktní společnosti k osobám s postižením

Vztah intaktní společnosti k osobám s postižením

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Vladimíra Zedková
Šetření:27. 10. 2010 - 25. 11. 2010
Počet respondentů:50
Počet otázek (max/průměr):13 / 13
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:62,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:53
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den.Jmenuji se Vladimíra Zedková a studuji třetím rokem na Univerzitě Palackého v Olomouci, konkrétně obor logopedie na Pedagogické fakultě. Dostali jsme za úkol zjistit, jaký je vztah lidí bez postižení k lidem s postižením.

Tímto Vám děkuji za čas,který věnujete mému dotazníku a doufám,že se Vám bude dobře vyplňovat, Jenom bych ráda dodala, že dotazník je naprosto anonymní, takže se není čeho bát :-)

Odpovědi respondentů

1. Jaký je Váš vztah k lidem s postižením?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
beru je jako "zdravé" lidi2550 %50 %  
je mi jich líto1836 %36 %  
nevšímám si jich510 %10 %  
hnusí se mi24 %4 %  

Graf

2. Co byste udělali, kdyby se Vám narodilo dítě s postižením?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nechal/a bych si ho3876 %76 %  
šlo by do ústavu1224 %24 %  

Graf

3. Jaké postižení byste si pro sebe vybral/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
sluchové postižení3162 %62 %  
tělesné postižení1224 %24 %  
zrakové postižení612 %12 %  
mentální postižení12 %2 %  

Graf

4. Dokázali byste pracovat s lidmi s postižením? (přikladně: jako pečovatel/ka)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2040 %40 %  
záleželo by na postižení1428 %28 %  
ne918 %18 %  
nebavilo by mě to714 %14 %  

Graf

5. Znáte zásady komunikace s osobami s postižením?(zrakové,sluchové...)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pouze s některými druhy postižení2652 %52 %  
ne1428 %28 %  
ano918 %18 %  
ne a ani mě to nezajímá12 %2 %  

Graf

6. Pomohl/a byste osobě s postižením?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4590 %90 %  
ne36 %6 %  
ano, ale pouze aby mě nepomluvilo okolí24 %4 %  

Graf

7. Jaký si myslíte, že je vztah společnosti k lidem s postižením?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
mohl by být lepší3468 %68 %  
dobrý816 %16 %  
velmi špatný714 %14 %  
vynikající12 %2 %  

Graf

8. Myslíte si, že společnost je dobře informovaná o osobách s postižením?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4182 %82 %  
ano918 %18 %  

Graf

9. Myslíte, že by lidé s postižením měli být zařazeni do pracovního procesu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4794 %94 %  
ne36 %6 %  

Graf

10. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19-303774 %74 %  
31-50612 %12 %  
méně než 18 (včetně)510 %10 %  
51 a více24 %4 %  

Graf

11. pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena4284 %84 %  
muž816 %16 %  

Graf

12. jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
student3162 %62 %  
pracující1326 %26 %  
bez zaměstnání510 %10 %  
důchodce12 %2 %  

Graf

13. nejvyšší dosažení vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední1734 %34 %  
střední odborné1428 %28 %  
vysoké1224 %24 %  
základní48 %8 %  
vyšší odborné36 %6 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

5. Znáte zásady komunikace s osobami s postižením?(zrakové,sluchové...)

  • odpověď pouze s některými druhy postižení:
    • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi tělesné postižení na otázku 3. Jaké postižení byste si pro sebe vybral/a?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaký je Váš vztah k lidem s postižením?

2. Co byste udělali, kdyby se Vám narodilo dítě s postižením?

3. Jaké postižení byste si pro sebe vybral/a?

4. Dokázali byste pracovat s lidmi s postižením? (přikladně: jako pečovatel/ka)

5. Znáte zásady komunikace s osobami s postižením?(zrakové,sluchové...)

6. Pomohl/a byste osobě s postižením?

7. Jaký si myslíte, že je vztah společnosti k lidem s postižením?

8. Myslíte si, že společnost je dobře informovaná o osobách s postižením?

9. Myslíte, že by lidé s postižením měli být zařazeni do pracovního procesu?

10. Kolik je Vám let?

11. pohlaví

12. jste:

13. nejvyšší dosažení vzdělání

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaký je Váš vztah k lidem s postižením?

2. Co byste udělali, kdyby se Vám narodilo dítě s postižením?

3. Jaké postižení byste si pro sebe vybral/a?

4. Dokázali byste pracovat s lidmi s postižením? (přikladně: jako pečovatel/ka)

5. Znáte zásady komunikace s osobami s postižením?(zrakové,sluchové...)

6. Pomohl/a byste osobě s postižením?

7. Jaký si myslíte, že je vztah společnosti k lidem s postižením?

8. Myslíte si, že společnost je dobře informovaná o osobách s postižením?

9. Myslíte, že by lidé s postižením měli být zařazeni do pracovního procesu?

10. Kolik je Vám let?

11. pohlaví

12. jste:

13. nejvyšší dosažení vzdělání

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Zedková, V.Vztah intaktní společnosti k osobám s postižením (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://vztah-intaktni-spolecnosti-k-osobam-s-postizenim.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.