Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vztah k investicím

Vztah k investicím

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Martin Čechák
Šetření:03. 05. 2016 - 12. 05. 2016
Počet respondentů:90
Počet otázek (max/průměr):15 / 11.59
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:79,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:54
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

tento dotazník se týká jak aktivních, tak pasivních investičních možností. Předem děkuji za jeho vyplnění.

Odpovědi respondentů

1. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Muž4853,33 %53,33 %  
Žena4246,67 %46,67 %  

Graf

2. Kolik je vám let?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
232325,56 %25,56 %  
241213,33 %13,33 %  
22910 %10 %  
2155,56 %5,56 %  
4844,44 %4,44 %  
4233,33 %3,33 %  
2533,33 %3,33 %  
3022,22 %2,22 %  
4422,22 %2,22 %  
4322,22 %2,22 %  
ostatní odpovědi 33
53
50
52
46
45
14
40
19
39
11100
31
57
36
49
18
27
26
51
35
28
2527,78 %27,78 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:29.87
Minimum:21
Maximum:52
Variační rozpětí:31
Rozptyl:102.86
Směrodatná odchylka:10.14
Medián:24
Modus:23

Graf

3. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středoškolské4145,56 %45,56 %  
Vysokoškolské4044,44 %44,44 %  
Základní55,56 %5,56 %  
Vyšší odborné vzdělání44,44 %4,44 %  

Graf

4. Vystudoval/a jste obor s ekonomických zaměřením?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5257,78 %57,78 %  
ano3842,22 %42,22 %  

Graf

5. Zajímáte se aktivně o investice?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano – sledujete vývoj trhu, provádíte finanční analýzy a investiční rozhodnutíotázka č. 7, Ano – sledujete vývoj trhu a provádíte finanční analýzyotázka č. 7, Ano – občas sledujete vývoj trhu, ale nevyhodnocujete jej a neprovádíte investiční rozhodnutíotázka č. 7, Neotázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne4347,78 %47,78 %  
Ano – občas sledujete vývoj trhu, ale nevyhodnocujete jej a neprovádíte investiční rozhodnutí3033,33 %33,33 %  
Ano – sledujete vývoj trhu, provádíte finanční analýzy a investiční rozhodnutí1112,22 %12,22 %  
Ano – sledujete vývoj trhu a provádíte finanční analýzy66,67 %6,67 %  

Graf

6. Hodláte v budoucnu začít :

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3581,4 %38,89 %  
ano818,6 %8,89 %  

Graf

7. Vaše oblast zájmů zahrnuje:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
akcie2655,32 %28,89 %  
jiné investiční produkty2246,81 %24,44 %  
dluhopisy1327,66 %14,44 %  
komodity1225,53 %13,33 %  
měnové páry612,77 %6,67 %  
ostatní cenné papíry48,51 %4,44 %  

Graf

8. Označte produkty z následujícího seznamu, pokud znáte jejich základní ekonomický a právní charakter

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spořicí účty7280 %80 %  
Pojištění7178,89 %78,89 %  
Akcie7077,78 %77,78 %  
Penzijní připojištění6268,89 %68,89 %  
Dluhopisy5965,56 %65,56 %  
Terminované vklady5662,22 %62,22 %  
Investiční životní pojištění5156,67 %56,67 %  
Podílové listy podílových fondů3842,22 %42,22 %  
Doplňkové penzijní spoření3741,11 %41,11 %  
Deriváty (např. opce)1718,89 %18,89 %  

Graf

9. Investujete formou investičního životního pojištění?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Neinvestuji7280 %80 %  
Ano - průběžně po dobu delší než 5 let910 %10 %  
Ano - průběžně po dobu 6 měsíců až 3 roky44,44 %4,44 %  
Ano - poprvé nebo průběžně či jednorázově po dobu kratší než 6 měsíců33,33 %3,33 %  
Průběžně po dobu delší než 5 let11,11 %1,11 %  
Ano - průběžně po dobu delší než 3 roky a kratší než 5 let11,11 %1,11 %  

Graf

10. Považujete životní pojištění za správnou formu investice?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4854,55 %53,33 %  
ano4045,45 %44,44 %  

Graf

11. Využíváte penzijní připojištění (III. pilíř penzijního systému, uzavřeno do konce roku 2012)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 12, Neotázka č. 13].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne6471,11 %71,11 %  
Ano2628,89 %28,89 %  

Graf

12. Měsíčně přispíváte částkou:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
300 až 1000 Kč1557,69 %16,67 %  
Více než 1000 Kč623,08 %6,67 %  
Méně než 300 Kč519,23 %5,56 %  

Graf

13. Využíváte služeb doplňkového penzijního spoření (III. pilíř penzijního systému, uzavřeno od začátku roku 2013)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 14, Ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne7583,33 %83,33 %  
Ano1516,67 %16,67 %  

Graf

14. Měsíčně přispíváte částkou:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
300 až 1000 Kč746,67 %7,78 %  
Méně než 300 Kč533,33 %5,56 %  
Více než 1000 Kč320 %3,33 %  

Graf

15. Který fond jste si vybrali, dle investiční strategie?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vyvážený964,29 %10 %  
Konzervativní321,43 %3,33 %  
Agresivní214,29 %2,22 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

5. Zajímáte se aktivně o investice?

 • odpověď Ne:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 6. Hodláte v budoucnu začít :

8. Označte produkty z následujícího seznamu, pokud znáte jejich základní ekonomický a právní charakter

 • odpověď Dluhopisy:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano – sledujete vývoj trhu, provádíte finanční analýzy a investiční rozhodnutí na otázku 5. Zajímáte se aktivně o investice?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Deriváty (např. opce) na otázku 8. Označte produkty z následujícího seznamu, pokud znáte jejich základní ekonomický a právní charakter
 • odpověď Investiční životní pojištění:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 44 - 11100 > na otázku 2. Kolik je vám let?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Podílové listy podílových fondů na otázku 8. Označte produkty z následujícího seznamu, pokud znáte jejich základní ekonomický a právní charakter
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano – sledujete vývoj trhu, provádíte finanční analýzy a investiční rozhodnutí na otázku 5. Zajímáte se aktivně o investice?
 • odpověď Terminované vklady:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi dluhopisy na otázku 7. Vaše oblast zájmů zahrnuje:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Podílové listy podílových fondů na otázku 8. Označte produkty z následujícího seznamu, pokud znáte jejich základní ekonomický a právní charakter
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Deriváty (např. opce) na otázku 8. Označte produkty z následujícího seznamu, pokud znáte jejich základní ekonomický a právní charakter
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 44 - 11100 > na otázku 2. Kolik je vám let?

11. Využíváte penzijní připojištění (III. pilíř penzijního systému, uzavřeno do konce roku 2012)?

 • odpověď Ano:
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 300 až 1000 Kč na otázku 12. Měsíčně přispíváte částkou:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste:

2. Kolik je vám let?

3. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

4. Vystudoval/a jste obor s ekonomických zaměřením?

5. Zajímáte se aktivně o investice?

6. Hodláte v budoucnu začít :

7. Vaše oblast zájmů zahrnuje:

8. Označte produkty z následujícího seznamu, pokud znáte jejich základní ekonomický a právní charakter

9. Investujete formou investičního životního pojištění?

10. Považujete životní pojištění za správnou formu investice?

11. Využíváte penzijní připojištění (III. pilíř penzijního systému, uzavřeno do konce roku 2012)?

12. Měsíčně přispíváte částkou:

13. Využíváte služeb doplňkového penzijního spoření (III. pilíř penzijního systému, uzavřeno od začátku roku 2013)?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste:

2. Kolik je vám let?

3. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

4. Vystudoval/a jste obor s ekonomických zaměřením?

5. Zajímáte se aktivně o investice?

6. Hodláte v budoucnu začít :

7. Vaše oblast zájmů zahrnuje:

8. Označte produkty z následujícího seznamu, pokud znáte jejich základní ekonomický a právní charakter

9. Investujete formou investičního životního pojištění?

10. Považujete životní pojištění za správnou formu investice?

11. Využíváte penzijní připojištění (III. pilíř penzijního systému, uzavřeno do konce roku 2012)?

12. Měsíčně přispíváte částkou:

13. Využíváte služeb doplňkového penzijního spoření (III. pilíř penzijního systému, uzavřeno od začátku roku 2013)?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Čechák, M.Vztah k investicím (výsledky průzkumu), 2016. Dostupné online na https://vztah-k-investicim.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.