Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vztah k literatuře

Vztah k literatuře

Dopis Ježíškovi - Vánoční dárky 2023
Jaké dárky Vám udělají pod stromečkem radost a jaké byste radši nedostávali?

(veřejné výsledky pro všechny "ježíšky" již 14. prosince ve 12:00)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jiří Velek
Šetření:16. 06. 2010 - 01. 07. 2010
Počet respondentů:142
Počet otázek (max/průměr):5 / 4.89
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:85,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:54
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento dotazník by měl sloužit ke zjištění vztahu k literatuře a důvodů, proč dotázaní čtomu, či naopak nečtou.

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

Pokud je za otázkou hvězdička ( * ), znamená že pokud se považuješ za vyloženého nečtenáře, je zbytečné ji vyplňovat.

(platí pokud prakticky nečteš ani v rámci studia apod.)

Odpovědi respondentů

1. Jak často čteš?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
více jak jedna kniha za měsíc (čtu)4933,79 %34,51 %  
5-10 knih za rok (čtení mne celkem baví)3322,76 %23,24 %  
2-5 knih za rok (Sem tam si něco přečtu)3121,38 %21,83 %  
1 kniha za měsíc (čtu pravidelně)2215,17 %15,49 %  
1 kniha za rok (Ne moc často)85,52 %5,63 %  
0 knih za rok (Prakticky vůbec)21,38 %1,41 %  

Graf

2. Jaký typ knih čteš? (nerozlišuje jestli chceš nebo potřebuješ)*

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zábavná10478,2 %73,24 %  
odborná8765,41 %61,27 %  
nic10,75 %0,7 %  

Graf

3. Jaký typ knih by jsi rád četl? (tedy pouze co by jsi chtěl/a)*

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zábavná11792,86 %82,39 %  
odborná5644,44 %39,44 %  
nic10,79 %0,7 %  

Graf

4. Chtěl/a by jsi věnovat čtení

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
více času než teď10572,41 %73,94 %  
nepřemýšlím nad tím2416,55 %16,9 %  
stejně času jako teď1611,03 %11,27 %  

Graf

5. Knihu vnímáš jako:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Typ zábavy11478,62 %80,28 %  
Zdroj informací10371,03 %72,54 %  
Předmět umění6041,38 %42,25 %  
Výplň "mrtvého času"3222,07 %22,54 %  
nic z předchozího64,14 %4,23 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jak často čteš?

2. Jaký typ knih čteš? (nerozlišuje jestli chceš nebo potřebuješ)*

3. Jaký typ knih by jsi rád četl? (tedy pouze co by jsi chtěl/a)*

4. Chtěl/a by jsi věnovat čtení

5. Knihu vnímáš jako:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jak často čteš?

2. Jaký typ knih čteš? (nerozlišuje jestli chceš nebo potřebuješ)*

3. Jaký typ knih by jsi rád četl? (tedy pouze co by jsi chtěl/a)*

4. Chtěl/a by jsi věnovat čtení

5. Knihu vnímáš jako:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Velek, J.Vztah k literatuře (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://vztah-k-literature.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.