Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vztah k literatuře

Vztah k literatuře

Povědomí o značkách kvality potravin
Podle čeho si vybíráte při nakupování potraviny? Všímáte si značek kvality?

(cca 3 minuty, dotazník pro bakalářskou práci)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jiří Velek
Šetření:16. 06. 2010 - 01. 07. 2010
Počet respondentů:142
Počet otázek (max/průměr):5 / 4.89
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:85,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:54
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento dotazník by měl sloužit ke zjištění vztahu k literatuře a důvodů, proč dotázaní čtomu, či naopak nečtou.

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

Pokud je za otázkou hvězdička ( * ), znamená že pokud se považuješ za vyloženého nečtenáře, je zbytečné ji vyplňovat.

(platí pokud prakticky nečteš ani v rámci studia apod.)

Odpovědi respondentů

1. Jak často čteš?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
více jak jedna kniha za měsíc (čtu)4933,79 %34,51 %  
5-10 knih za rok (čtení mne celkem baví)3322,76 %23,24 %  
2-5 knih za rok (Sem tam si něco přečtu)3121,38 %21,83 %  
1 kniha za měsíc (čtu pravidelně)2215,17 %15,49 %  
1 kniha za rok (Ne moc často)85,52 %5,63 %  
0 knih za rok (Prakticky vůbec)21,38 %1,41 %  

Graf

2. Jaký typ knih čteš? (nerozlišuje jestli chceš nebo potřebuješ)*

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zábavná10478,2 %73,24 %  
odborná8765,41 %61,27 %  
nic10,75 %0,7 %  

Graf

3. Jaký typ knih by jsi rád četl? (tedy pouze co by jsi chtěl/a)*

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zábavná11792,86 %82,39 %  
odborná5644,44 %39,44 %  
nic10,79 %0,7 %  

Graf

4. Chtěl/a by jsi věnovat čtení

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
více času než teď10572,41 %73,94 %  
nepřemýšlím nad tím2416,55 %16,9 %  
stejně času jako teď1611,03 %11,27 %  

Graf

5. Knihu vnímáš jako:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Typ zábavy11478,62 %80,28 %  
Zdroj informací10371,03 %72,54 %  
Předmět umění6041,38 %42,25 %  
Výplň "mrtvého času"3222,07 %22,54 %  
nic z předchozího64,14 %4,23 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jak často čteš?

2. Jaký typ knih čteš? (nerozlišuje jestli chceš nebo potřebuješ)*

3. Jaký typ knih by jsi rád četl? (tedy pouze co by jsi chtěl/a)*

4. Chtěl/a by jsi věnovat čtení

5. Knihu vnímáš jako:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jak často čteš?

2. Jaký typ knih čteš? (nerozlišuje jestli chceš nebo potřebuješ)*

3. Jaký typ knih by jsi rád četl? (tedy pouze co by jsi chtěl/a)*

4. Chtěl/a by jsi věnovat čtení

5. Knihu vnímáš jako:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Velek, J.Vztah k literatuře (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://vztah-k-literature.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.