Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vztah k marihuaně

Vztah k marihuaně

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Tomáš Kovářík
Šetření:22. 01. 2009 - 19. 03. 2009
Počet respondentů:770
Počet otázek (max/průměr):9 / 7.88
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:43,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:21
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-5 PDF-6 PDF-7 PDF-8 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Cílem mého sociolog. průzkumu je zjistit, jak se lidé různých věkových skupin staví k užívání marihuany, a jestli ji považují za měkkou drogu nebo je podle nich stejně nebezpečná jako ostatní drogy. výsledky budou použity pouze pro vypracování mé práce nasociologii.

Odpovědi respondentů

1. Myslíte si, že marihuana by měla být považována za tzv. „lehkou drogu“?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 2, Neotázka č. 3, Nevímotázka č. 3].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano56773,64 %73,64 %  
Ne15720,39 %20,39 %  
Nevím465,97 %5,97 %  

Graf

2. Myslíte si, že by její uživatelé neměli být zákonem postihováni. Tzn. Že by marihuana byla de facto legalizována?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano38567,9 %50 %  
ne12722,4 %16,49 %  
nevím559,7 %7,14 %  

Graf

3. Myslíte si, že marihuna nějak výrazně ovlivňuje osobnostní rysy, popřípadě chování jejího pravidelného uživatele?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 4, Neotázka č. 5, Nevímotázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano60878,96 %78,96 %  
Ne11314,68 %14,68 %  
Nevím496,36 %6,36 %  

Graf

4. Myslíte si, že je takováto změna výrazná, a že může vést k vyloučení uživatele ze společnosti?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano33655,26 %43,64 %  
ne18830,92 %24,42 %  
nevím8413,82 %10,91 %  

Graf

5. Co je podle vašeho názoru důvod pro započnutí užívání marihuany?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Chuť to zkusit51767,14 %67,14 %  
Snaha „vyrovnat se“ svým vrstevníků, popřípadě starším kamarádům34745,06 %45,06 %  
Snaha být „cool“(Jo já už 5 let hulim, apod.)26133,9 %33,9 %  
„Útěk“ ze světa normálních problémů25633,25 %33,25 %  
Jiná možnost10213,25 %13,25 %  

Graf

6. Setkali jste se ve svém okolí s uživatelem marihuany?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano74596,75 %96,75 %  
ne182,34 %2,34 %  
nevím70,91 %0,91 %  

Graf

7. „Dali“ jste si někdy marihuanu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 8, Ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano52267,79 %67,79 %  
Ne24832,21 %32,21 %  

Graf

8. Pokračujete v jejím užívání?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne32161,49 %41,69 %  
ano20138,51 %26,1 %  

Graf

9. Kolik vám je let

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19-3026650,96 %34,55 %  
0-1822242,53 %28,83 %  
31-60305,75 %3,9 %  
Ma.PomahaIjakoLek,MeloByToTuByt10,19 %0,13 %  
1710,19 %0,13 %  
1610,19 %0,13 %  
8910,19 %0,13 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

7. „Dali“ jste si někdy marihuanu?

  • odpověď Ne:
    • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 6. Setkali jste se ve svém okolí s uživatelem marihuany?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Myslíte si, že marihuana by měla být považována za tzv. „lehkou drogu“?

2. Myslíte si, že by její uživatelé neměli být zákonem postihováni. Tzn. Že by marihuana byla de facto legalizována?

3. Myslíte si, že marihuna nějak výrazně ovlivňuje osobnostní rysy, popřípadě chování jejího pravidelného uživatele?

4. Myslíte si, že je takováto změna výrazná, a že může vést k vyloučení uživatele ze společnosti?

5. Co je podle vašeho názoru důvod pro započnutí užívání marihuany?

6. Setkali jste se ve svém okolí s uživatelem marihuany?

7. „Dali“ jste si někdy marihuanu?

8. Pokračujete v jejím užívání?

9. Kolik vám je let

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Myslíte si, že marihuana by měla být považována za tzv. „lehkou drogu“?

2. Myslíte si, že by její uživatelé neměli být zákonem postihováni. Tzn. Že by marihuana byla de facto legalizována?

3. Myslíte si, že marihuna nějak výrazně ovlivňuje osobnostní rysy, popřípadě chování jejího pravidelného uživatele?

4. Myslíte si, že je takováto změna výrazná, a že může vést k vyloučení uživatele ze společnosti?

5. Co je podle vašeho názoru důvod pro započnutí užívání marihuany?

6. Setkali jste se ve svém okolí s uživatelem marihuany?

7. „Dali“ jste si někdy marihuanu?

8. Pokračujete v jejím užívání?

9. Kolik vám je let

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Kovářík, T.Vztah k marihuaně (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://vztah-k-marihuane.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.