Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vztah k matematice

Vztah k matematice

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Andrea Nováková
Šetření:11. 04. 2011 - 24. 04. 2011
Počet respondentů:369
Počet otázek (max/průměr):13 / 12.09
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:77,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.06:09
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Prosím o vyplnění dotazníku pro absolventskou práci z matematiky (SŠ), jejímž cílem je ukázat, jak lze aplikovat  statistické metody na vybrané otázce (využití matematiky v každodenním životě) . Dotazník zkoumá možnou korelaci mezi dosaženým vzděláním, zaměřením vzdělání, atd... a využitím školních znalostí matematiky.

Děkuji.

Odpovědi respondentů

1. Myslíte si, že je matematika důležitá pro život? (1- velmi důležitá... 5- nedůležitá)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
113536,59 %36,59 %  
211430,89 %30,89 %  
37420,05 %20,05 %  
43710,03 %10,03 %  
592,44 %2,44 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.04
Minimum:1
Maximum:4
Variační rozpětí:3
Rozptyl:0.91
Směrodatná odchylka:0.95
Medián:2
Modus:1

Graf

2. Bavila vás matematika (1 - ano, velmi... 4 - vůbec ne, 5 - neměl jsem ji) na

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
vyšší stupeň ZŠ2.0271.11
2.3661.403
3.1362.144

Graf

3. Z matematiky jsem měl většinou známku

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
vyšší stupeň ZŠ1.6020.619
2.0841.025
2.6861.901

Graf

4. Zatrhněte, prosím, co jste v běžném životě (mimo zkoušení ve škole) použil(a) z matematiky:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
sčítání, odčítání36899,73 %99,73 %  
násobení, dělení36699,19 %99,19 %  
procenta36398,37 %98,37 %  
převody jednotek (gramy na kilogramy apod.)35696,48 %96,48 %  
přímá úměra 28276,42 %76,42 %  
trojčlenka28176,15 %76,15 %  
finanční matematika (úročení)24365,85 %65,85 %  
obvody, obsahy, objem - tělesa24365,85 %65,85 %  
nepřímá úměra24165,31 %65,31 %  
rovnice20355,01 %55,01 %  
pravděpodobnost19853,66 %53,66 %  
pravoúhlý trojúhelník19252,03 %52,03 %  
odmocňování14138,21 %38,21 %  
grafy funkcí13837,4 %37,4 %  
výroková logika11230,35 %30,35 %  
aritmetická posloupnost8623,31 %23,31 %  
řešení soustav rovnic o více neznámých8322,49 %22,49 %  
kvadratické rovnice7821,14 %21,14 %  
goniometrické funkce (sin, cos...)7119,24 %19,24 %  
geometrická posloupnost6417,34 %17,34 %  
Vennovy diagramy (množiny)5715,45 %15,45 %  
analytická geometrie v rovině4712,74 %12,74 %  
logaritmování4111,11 %11,11 %  
analytická geometrie v prostoru349,21 %9,21 %  
kuželosečky246,5 %6,5 %  

Graf

5. Co z následujícího seznamu považujete za úplně zbytečné?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
kuželosečky17747,97 %47,97 %  
logaritmování15040,65 %40,65 %  
analytická geometrie v prostoru13436,31 %36,31 %  
Vennovy diagramy (množiny)11631,44 %31,44 %  
goniometrické funkce (sin, cos...)11029,81 %29,81 %  
analytická geometrie v rovině10327,91 %27,91 %  
geometrická posloupnost9224,93 %24,93 %  
výroková logika9024,39 %24,39 %  
grafy funkcí8523,04 %23,04 %  
aritmetická posloupnost7319,78 %19,78 %  
řešení soustav rovnic o více neznámých6517,62 %17,62 %  
kvadratické rovnice5514,91 %14,91 %  
pravděpodobnost297,86 %7,86 %  
odmocňování256,78 %6,78 %  
rovnice205,42 %5,42 %  
trojčlenka174,61 %4,61 %  
obvody, obsahy, objem - tělesa154,07 %4,07 %  
přímá úměra 123,25 %3,25 %  
nepřímá úměra123,25 %3,25 %  
pravoúhlý trojúhelník123,25 %3,25 %  
finanční matematika (úročení)102,71 %2,71 %  
převody jednotek (gramy na kilogramy apod.)30,81 %0,81 %  
sčítání, odčítání20,54 %0,54 %  
procenta20,54 %0,54 %  

Graf

6. Do jaké míry souhlasíte s následujícími výroky(1- velmi...5-vůbec)?

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Matematika procvičuje mozek.1.3310.471
Matematika na SŠ je potřebná jen pro ty, jež jí budou nadále používat v oboru.3.4991.876
Matematika je způsob myšlení.21.133
Matematiku nepotřebuji- stačí mi kalkulačka.4.1271.314
Matematici jsou neschopní normálního života.3.8781.207
Matematika se nedá naučit.3.3961.383
Matematické schopnosti jsou dědičné.2.9191.327

Graf

7. Souhlasíte s následujícími výroky?(1 - ano... 5 - ne)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Luštím hádanky, kvízy, sudoku, atd.2.261.705
Moji rodiče luští hádanky.2.9052.042
Problémy řeším matematizací.3.2061.697
Všímám si zajímavých vztahů mezi čísly.3.0351.969
Měl jsem rád(a) technické hračky.2.5691.963

Graf

8. Jak jste měli rádi níže uvedené školní předměty?(1 - moc... 5 - vůbec)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Mateřský jazyk2.2331.203
Cizí jazyk2.1491.27
Matematika2.3791.921
Fyzika3.0462.109
Chemie3.0921.845
Biologie2.6591.466
Zeměpis2.2571.378
Dějepis2.7531.828
ZSV (občanská nauka)2.871.793
Informatika2.3171.214
Tělesná výchova2.3012.053
Výtvarná výchova2.4912.006
Hudební výchova2.7211.979

Graf

9. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena23764,23 %64,23 %  
muž13235,77 %35,77 %  

Graf

10. Jaký je Váš věk? (odpovězte číslem)

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
244111,11 %11,11 %  
23287,59 %7,59 %  
20287,59 %7,59 %  
25267,05 %7,05 %  
22256,78 %6,78 %  
26236,23 %6,23 %  
21215,69 %5,69 %  
30143,79 %3,79 %  
17112,98 %2,98 %  
28102,71 %2,71 %  
ostatní odpovědi 18
27
48
31
35
47
19
16
33
32
15
29
34
41
43
52
46
54
73
49
39
40
36
45
44
57
56
42
50
76
34.8
70
63
60
38
59
66
65
62
55
37
53
51
58
14238,48 %38,48 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:27.89
Minimum:17
Maximum:54
Variační rozpětí:37
Rozptyl:76.61
Směrodatná odchylka:8.75
Medián:25
Modus:24

Graf

11. Jaké je Vaše nejvyšší ukončené nebo plánované vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské29981,03 %81,03 %  
středoškolské5815,72 %15,72 %  
základní123,25 %3,25 %  

Graf

12. Jaké je zaměření vašeho vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
společenskovědní9325,2 %25,2 %  
technické nebo teoretická matematika či fyzika8222,22 %22,22 %  
humanitní5013,55 %13,55 %  
ekonomické4813,01 %13,01 %  
přírodovědné318,4 %8,4 %  
umělecké102,71 %2,71 %  
nic82,17 %2,17 %  
všeobecné51,36 %1,36 %  
ekonomika30,81 %0,81 %  
ekonomie20,54 %0,54 %  
obchodní akademie10,27 %0,27 %  
dokončené všeobecné10,27 %0,27 %  
technicko-ekonomické10,27 %0,27 %  
ekonomické, IT10,27 %0,27 %  
ekonomika a podnikání10,27 %0,27 %  
personalistika10,27 %0,27 %  
ekonomické a společenskovědní10,27 %0,27 %  
umělecko-technické10,27 %0,27 %  
telekomunikace10,27 %0,27 %  
ekonomika a management10,27 %0,27 %  
informační technologie10,27 %0,27 %  
ekonomie, statistika10,27 %0,27 %  
architekt10,27 %0,27 %  
technické, ekonomické10,27 %0,27 %  
ekonomie-finance (společenskovědní)10,27 %0,27 %  
podniková ekonomika a amanagement10,27 %0,27 %  
účetnictví10,27 %0,27 %  
technicko-humanitní: VŠE10,27 %0,27 %  
veřejná správa10,27 %0,27 %  
cestovní ruch10,27 %0,27 %  
zdravotnická škola10,27 %0,27 %  
chemie10,27 %0,27 %  
všeobecný gympl10,27 %0,27 %  
zatím žádné10,27 %0,27 %  
technika, ekonomie10,27 %0,27 %  
finanční a pojistná matematika10,27 %0,27 %  
zatím gymnázium 10,27 %0,27 %  
Mám zatím jen základku, takže zatím žádné.10,27 %0,27 %  
architektura10,27 %0,27 %  
vseobecne gymnazium10,27 %0,27 %  
eko10,27 %0,27 %  
programování10,27 %0,27 %  
obecné-gymnázium10,27 %0,27 %  
jazykovědné10,27 %0,27 %  
gymnazium - vseobecne10,27 %0,27 %  
informatika10,27 %0,27 %  
obchodně-podnikatelské10,27 %0,27 %  

Graf

13. Neshoduje-li se obor vaší činnosti v zaměstnání s vaším vzděláním, specifikujte ho zde:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
mzdová účetní13,03 %0,27 %  
pedagogika13,03 %0,27 %  
učitel13,03 %0,27 %  
Jsem původně technik, ale živím se jako obchodník.13,03 %0,27 %  
humanitní13,03 %0,27 %  
porodní asistentka13,03 %0,27 %  
hledám zaměstnání13,03 %0,27 %  
práce ve školství (AJ,ČJ), ekonomika mě nebaví13,03 %0,27 %  
finance13,03 %0,27 %  
Management13,03 %0,27 %  
ostatní odpovědi účetnictví, obchod
administrativa
školství
Analytik
PR and Marketing
vedoucí logistiky, IT administrátor
shoduje
byla jsem v oboru, ale až po maturitě v 40 létech
referent
obchodní činnost
u otázky č. 5 - úplně zbytečné není podle mě nic!
vedoucí ročníku na VŠ
humanitní vzdělání x ubytování VŠ studentů
-
pracuji jako senior business konzultant
Marketing
Administrativa v inspekční a auditorské firmě
Analytik IT
ekonomie
informacni technologie
IT
gender studies
pozn:na vš jsem matematiku měla, ale neznámkovanou
2369,7 %6,23 % 

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 6 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Bavila vás matematika (1 - ano, velmi... 4 - vůbec ne, 5 - neměl jsem ji) na

 • odpověď VŚ=5:
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi VŠ=5 na otázku 3. Z matematiky jsem měl většinou známku
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi rovnice na otázku 5. Co z následujícího seznamu považujete za úplně zbytečné?

4. Zatrhněte, prosím, co jste v běžném životě (mimo zkoušení ve škole) použil(a) z matematiky:

 • odpověď aritmetická posloupnost:
  • 4x vetší pravděpodobnost při odpovědi geometrická posloupnost na otázku 4. Zatrhněte, prosím, co jste v běžném životě (mimo zkoušení ve škole) použil(a) z matematiky:
 • odpověď goniometrické funkce (sin, cos...):
  • 4.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi kuželosečky na otázku 4. Zatrhněte, prosím, co jste v běžném životě (mimo zkoušení ve škole) použil(a) z matematiky:
 • odpověď kvadratické rovnice:
  • 4.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi logaritmování na otázku 4. Zatrhněte, prosím, co jste v běžném životě (mimo zkoušení ve škole) použil(a) z matematiky:
 • odpověď nepřímá úměra:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi kuželosečky na otázku 4. Zatrhněte, prosím, co jste v běžném životě (mimo zkoušení ve škole) použil(a) z matematiky:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi logaritmování na otázku 4. Zatrhněte, prosím, co jste v běžném životě (mimo zkoušení ve škole) použil(a) z matematiky:
 • odpověď odmocňování:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi logaritmování na otázku 4. Zatrhněte, prosím, co jste v běžném životě (mimo zkoušení ve škole) použil(a) z matematiky:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi kuželosečky na otázku 4. Zatrhněte, prosím, co jste v běžném životě (mimo zkoušení ve škole) použil(a) z matematiky:
 • odpověď pravděpodobnost:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vennovy diagramy (množiny) na otázku 4. Zatrhněte, prosím, co jste v běžném životě (mimo zkoušení ve škole) použil(a) z matematiky:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi geometrická posloupnost na otázku 4. Zatrhněte, prosím, co jste v běžném životě (mimo zkoušení ve škole) použil(a) z matematiky:
 • odpověď pravoúhlý trojúhelník:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi kuželosečky na otázku 4. Zatrhněte, prosím, co jste v běžném životě (mimo zkoušení ve škole) použil(a) z matematiky:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi analytická geometrie v rovině na otázku 4. Zatrhněte, prosím, co jste v běžném životě (mimo zkoušení ve škole) použil(a) z matematiky:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi goniometrické funkce (sin, cos...) na otázku 4. Zatrhněte, prosím, co jste v běžném životě (mimo zkoušení ve škole) použil(a) z matematiky:
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi analytická geometrie v prostoru na otázku 4. Zatrhněte, prosím, co jste v běžném životě (mimo zkoušení ve škole) použil(a) z matematiky:
 • odpověď rovnice:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi kvadratické rovnice na otázku 4. Zatrhněte, prosím, co jste v běžném životě (mimo zkoušení ve škole) použil(a) z matematiky:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi kuželosečky na otázku 4. Zatrhněte, prosím, co jste v běžném životě (mimo zkoušení ve škole) použil(a) z matematiky:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi logaritmování na otázku 4. Zatrhněte, prosím, co jste v běžném životě (mimo zkoušení ve škole) použil(a) z matematiky:
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi řešení soustav rovnic o více neznámých na otázku 4. Zatrhněte, prosím, co jste v běžném životě (mimo zkoušení ve škole) použil(a) z matematiky:

5. Co z následujícího seznamu považujete za úplně zbytečné?

 • odpověď analytická geometrie v prostoru:
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi obvody, obsahy, objem - tělesa na otázku 5. Co z následujícího seznamu považujete za úplně zbytečné?
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi analytická geometrie v rovině na otázku 5. Co z následujícího seznamu považujete za úplně zbytečné?
 • odpověď analytická geometrie v rovině:
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi obvody, obsahy, objem - tělesa na otázku 5. Co z následujícího seznamu považujete za úplně zbytečné?
 • odpověď aritmetická posloupnost:
  • 5.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi nepřímá úměra na otázku 5. Co z následujícího seznamu považujete za úplně zbytečné?
  • 4.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi obvody, obsahy, objem - tělesa na otázku 5. Co z následujícího seznamu považujete za úplně zbytečné?
  • 4.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi pravoúhlý trojúhelník na otázku 5. Co z následujícího seznamu považujete za úplně zbytečné?
  • zobrazit další souvislosti
  • 4.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi přímá úměra na otázku 5. Co z následujícího seznamu považujete za úplně zbytečné?
 • odpověď geometrická posloupnost:
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi aritmetická posloupnost na otázku 5. Co z následujícího seznamu považujete za úplně zbytečné?
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi obvody, obsahy, objem - tělesa na otázku 5. Co z následujícího seznamu považujete za úplně zbytečné?
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi nepřímá úměra na otázku 5. Co z následujícího seznamu považujete za úplně zbytečné?
  • zobrazit další souvislosti
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi pravoúhlý trojúhelník na otázku 5. Co z následujícího seznamu považujete za úplně zbytečné?
 • odpověď goniometrické funkce (sin, cos...):
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi pravoúhlý trojúhelník na otázku 5. Co z následujícího seznamu považujete za úplně zbytečné?
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi nepřímá úměra na otázku 5. Co z následujícího seznamu považujete za úplně zbytečné?
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi přímá úměra na otázku 5. Co z následujícího seznamu považujete za úplně zbytečné?
 • odpověď grafy funkcí:
  • 4.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Matematiku nepotřebuji- stačí mi kalkulačka. =1 na otázku 6. Do jaké míry souhlasíte s následujícími výroky(1- velmi...5-vůbec)?
  • 4x vetší pravděpodobnost při odpovědi nepřímá úměra na otázku 5. Co z následujícího seznamu považujete za úplně zbytečné?
 • odpověď kuželosečky:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi obvody, obsahy, objem - tělesa na otázku 5. Co z následujícího seznamu považujete za úplně zbytečné?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi nepřímá úměra na otázku 5. Co z následujícího seznamu považujete za úplně zbytečné?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi pravoúhlý trojúhelník na otázku 5. Co z následujícího seznamu považujete za úplně zbytečné?
 • odpověď kvadratické rovnice:
  • 6.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi rovnice na otázku 5. Co z následujícího seznamu považujete za úplně zbytečné?
  • 6.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi nepřímá úměra na otázku 5. Co z následujícího seznamu považujete za úplně zbytečné?
 • odpověď logaritmování:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi pravděpodobnost na otázku 5. Co z následujícího seznamu považujete za úplně zbytečné?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi nepřímá úměra na otázku 5. Co z následujícího seznamu považujete za úplně zbytečné?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi pravoúhlý trojúhelník na otázku 5. Co z následujícího seznamu považujete za úplně zbytečné?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi přímá úměra na otázku 5. Co z následujícího seznamu považujete za úplně zbytečné?
 • odpověď nepřímá úměra:
  • 28.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi přímá úměra na otázku 5. Co z následujícího seznamu považujete za úplně zbytečné?
 • odpověď přímá úměra :
  • 28.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi nepřímá úměra na otázku 5. Co z následujícího seznamu považujete za úplně zbytečné?
 • odpověď řešení soustav rovnic o více neznámých:
  • 5.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi nepřímá úměra na otázku 5. Co z následujícího seznamu považujete za úplně zbytečné?
  • 5.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi pravoúhlý trojúhelník na otázku 5. Co z následujícího seznamu považujete za úplně zbytečné?
 • odpověď Vennovy diagramy (množiny):
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi pravoúhlý trojúhelník na otázku 5. Co z následujícího seznamu považujete za úplně zbytečné?

7. Souhlasíte s následujícími výroky?(1 - ano... 5 - ne)

 • odpověď Problémy řeším matematizací.=5:
  • 4.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi nepřímá úměra na otázku 5. Co z následujícího seznamu považujete za úplně zbytečné?

9. Jaké je Vaše pohlaví?

 • odpověď žena:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nepřímá úměra na otázku 5. Co z následujícího seznamu považujete za úplně zbytečné?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi přímá úměra na otázku 5. Co z následujícího seznamu považujete za úplně zbytečné?

10. Jaký je Váš věk? (odpovězte číslem)

 • odpověď < 15 - 21 >:
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi základní na otázku 11. Jaké je Vaše nejvyšší ukončené nebo plánované vzdělání?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Myslíte si, že je matematika důležitá pro život? (1- velmi důležitá... 5- nedůležitá)

2. Bavila vás matematika (1 - ano, velmi... 4 - vůbec ne, 5 - neměl jsem ji) na

3. Z matematiky jsem měl většinou známku

4. Zatrhněte, prosím, co jste v běžném životě (mimo zkoušení ve škole) použil(a) z matematiky:

5. Co z následujícího seznamu považujete za úplně zbytečné?

6. Do jaké míry souhlasíte s následujícími výroky(1- velmi...5-vůbec)?

7. Souhlasíte s následujícími výroky?(1 - ano... 5 - ne)

8. Jak jste měli rádi níže uvedené školní předměty?(1 - moc... 5 - vůbec)

9. Jaké je Vaše pohlaví?

10. Jaký je Váš věk? (odpovězte číslem)

11. Jaké je Vaše nejvyšší ukončené nebo plánované vzdělání?

12. Jaké je zaměření vašeho vzdělání?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Myslíte si, že je matematika důležitá pro život? (1- velmi důležitá... 5- nedůležitá)

2. Bavila vás matematika (1 - ano, velmi... 4 - vůbec ne, 5 - neměl jsem ji) na

3. Z matematiky jsem měl většinou známku

4. Zatrhněte, prosím, co jste v běžném životě (mimo zkoušení ve škole) použil(a) z matematiky:

5. Co z následujícího seznamu považujete za úplně zbytečné?

6. Do jaké míry souhlasíte s následujícími výroky(1- velmi...5-vůbec)?

7. Souhlasíte s následujícími výroky?(1 - ano... 5 - ne)

8. Jak jste měli rádi níže uvedené školní předměty?(1 - moc... 5 - vůbec)

9. Jaké je Vaše pohlaví?

10. Jaký je Váš věk? (odpovězte číslem)

11. Jaké je Vaše nejvyšší ukončené nebo plánované vzdělání?

12. Jaké je zaměření vašeho vzdělání?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Nováková, A.Vztah k matematice (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://vztah-k-matematice.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.