Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vztah k médiím, hlavně k novinám

Vztah k médiím, hlavně k novinám

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lenka Mráziková
Šetření:05. 03. 2011 - 20. 03. 2011
Počet respondentů:439
Počet otázek (max/průměr):16 / 15.75
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:90,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:42
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-5 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

bakalářská práce je zpravidla plná teorie, mě zajímá praxe - proto Vás prosím o vyplnění dotazníku tematicky vázaného k médiím, především k novinám.

Předem děkuji za Vaši ochotu,

Lenka Mráziková

Odpovědi respondentů

1. Za svůj zdroj informací (především z oblasti zpravodajství) považujete:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
internet39289,29 %89,29 %  
televize15334,85 %34,85 %  
noviny a časopisy10624,15 %24,15 %  
rádio5011,39 %11,39 %  

Graf

2. Jak důvěřujete informacím z jednotlivých médií (1 - úplně, 5 - vůbec)?

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
internet2.740.689
televize2.8040.946
noviny a časopisy2.6881.003
rádio2.6920.878

Graf

3. Využíváte aplikace pro mobilní telefony / iPady, které Vám poskytují zpravodajství?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne38687,93 %87,93 %  
ano5312,07 %12,07 %  

Graf

4. Jste ochoten / ochotna platit za internetový obsah?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne36182,23 %82,23 %  
ano7817,77 %17,77 %  

Graf

5. Kupujete si noviny?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 6, neotázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne 26059,23 %59,23 %  
ano17940,77 %40,77 %  

Graf

6. Kupujete si (popř. si vybíráte z nabídky výtisků zadarmo):

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
MF DNES23371,04 %53,08 %  
Metro13440,85 %30,52 %  
Lidové noviny8726,52 %19,82 %  
Hospodářské noviny5617,07 %12,76 %  
Právo298,84 %6,61 %  
Blesk278,23 %6,15 %  
Deník Bohemia123,66 %2,73 %  
Aha!82,44 %1,82 %  
nic41,22 %0,91 %  

Graf

7. Který deník považujete za seriózní?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
MF DNES28264,24 %64,24 %  
Hospodářské noviny24255,13 %55,13 %  
Lidové noviny21047,84 %47,84 %  
Právo8118,45 %18,45 %  
žádný347,74 %7,74 %  
Deník Bohemia245,47 %5,47 %  
Metro225,01 %5,01 %  
Blesk30,68 %0,68 %  
Aha!10,23 %0,23 %  

Graf

8. Jak hodnotíte množství reklamy na internetu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
příliš mnoho28364,46 %64,46 %  
tak akorát15134,4 %34,4 %  
málo51,14 %1,14 %  

Graf

9. Jak hodnotíte množství reklamy v denním tisku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
tak akorát28264,24 %64,24 %  
příliš mnoho15034,17 %34,17 %  
málo71,59 %1,59 %  

Graf

10. Zajímají Vás zprávy z regionů?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano38186,79 %86,79 %  
ne5813,21 %13,21 %  

Graf

11. Všímáte si gramatických chyb, překlepů či faktických chyb v článcích (v tisku nebo na internetu)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano39690,21 %90,21 %  
ne439,79 %9,79 %  

Graf

12. Jak hodnotíte gramatické chyby a překlepy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vadí mi a ruší mě24555,81 %55,81 %  
vnímám je, ale nevadí mi16637,81 %37,81 %  
nevnímám je286,38 %6,38 %  

Graf

13. Upozornil/a jste někdy redakci na pochybení?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne38687,93 %87,93 %  
ano5312,07 %12,07 %  

Graf

14. Vaše pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena31070,62 %70,62 %  
muž12929,38 %29,38 %  

Graf

15. Váš věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15–2538888,38 %88,38 %  
26–35378,43 %8,43 %  
36–5092,05 %2,05 %  
50 a více51,14 %1,14 %  

Graf

16. V současné době jsem:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
student35480,64 %80,64 %  
zaměstnanec nebo samostatně výdělečně činná osoba7416,86 %16,86 %  
na mateřské / rodičovské dovolené81,82 %1,82 %  
v invalidním / starobním důchodu30,68 %0,68 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

11. Všímáte si gramatických chyb, překlepů či faktických chyb v článcích (v tisku nebo na internetu)?

  • odpověď ne:
    • 9.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevnímám je na otázku 12. Jak hodnotíte gramatické chyby a překlepy?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Za svůj zdroj informací (především z oblasti zpravodajství) považujete:

2. Jak důvěřujete informacím z jednotlivých médií (1 - úplně, 5 - vůbec)?

3. Využíváte aplikace pro mobilní telefony / iPady, které Vám poskytují zpravodajství?

4. Jste ochoten / ochotna platit za internetový obsah?

5. Kupujete si noviny?

6. Kupujete si (popř. si vybíráte z nabídky výtisků zadarmo):

7. Který deník považujete za seriózní?

8. Jak hodnotíte množství reklamy na internetu?

9. Jak hodnotíte množství reklamy v denním tisku?

10. Zajímají Vás zprávy z regionů?

11. Všímáte si gramatických chyb, překlepů či faktických chyb v článcích (v tisku nebo na internetu)?

12. Jak hodnotíte gramatické chyby a překlepy?

13. Upozornil/a jste někdy redakci na pochybení?

14. Vaše pohlaví:

15. Váš věk:

16. V současné době jsem:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Za svůj zdroj informací (především z oblasti zpravodajství) považujete:

2. Jak důvěřujete informacím z jednotlivých médií (1 - úplně, 5 - vůbec)?

3. Využíváte aplikace pro mobilní telefony / iPady, které Vám poskytují zpravodajství?

4. Jste ochoten / ochotna platit za internetový obsah?

5. Kupujete si noviny?

6. Kupujete si (popř. si vybíráte z nabídky výtisků zadarmo):

7. Který deník považujete za seriózní?

8. Jak hodnotíte množství reklamy na internetu?

9. Jak hodnotíte množství reklamy v denním tisku?

10. Zajímají Vás zprávy z regionů?

11. Všímáte si gramatických chyb, překlepů či faktických chyb v článcích (v tisku nebo na internetu)?

12. Jak hodnotíte gramatické chyby a překlepy?

13. Upozornil/a jste někdy redakci na pochybení?

14. Vaše pohlaví:

15. Váš věk:

16. V současné době jsem:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Mráziková, L.Vztah k médiím, hlavně k novinám (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://vztah-k-mediim-hlavne-k-novi.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.