Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vztah k náboženství

Vztah k náboženství

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Barbora Winterová
Šetření:17. 04. 2011 - 01. 05. 2011
Počet respondentů:106
Počet otázek (max/průměr):20 / 19.13
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:63,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.08:31
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den. Tento dotazník vznikl pro potřeby mé seminární práce z, týkající se vnímání náboženství a postoje veřejnosti k ní. Jeho cílem je zjistit pověomí lidí o jednotlivých náboženstvých a jejich názoru na ně.

Odpovědi respondentů

1. Co se Vám vybaví pod pojmem víra?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jakákoli víra, včetně vír, které nemají boha (např. animismus).4340,57 %40,57 %  
Jakákoli víra, vyznávající nějakého boha.3331,13 %31,13 %  
Jakákoli víra, včetně vír jednotlivých malých sekt.2422,64 %22,64 %  
Výhradně Abrahámská náboženství (křesťanství, judaismus, islám) protože ostatní náboženství nevyznávají Boha.65,66 %5,66 %  

Graf

2. Jste věřící

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne7772,64 %72,64 %  
Ano2927,36 %27,36 %  

Graf

3. Jaké jste víry?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
křestan39,68 %2,83 %  
žadné26,45 %1,89 %  
Křesťanství26,45 %1,89 %  
Pravoslavná13,23 %0,94 %  
pohanství13,23 %0,94 %  
to bych taky rad vedel13,23 %0,94 %  
-13,23 %0,94 %  
Věřím,že je něco mezi nebem a zemí a na minulé živ13,23 %0,94 %  
římsko-katolík13,23 %0,94 %  
vlastní13,23 %0,94 %  
ostatní odpovědi římskokatolická
jedi!!!!!!!!!!!!
zadne
Ateismus, determismus, nekonečnost
Buddhismus Diamantové Cesty linie Karma Kagjü
Římskokatolík
víry v Boha
římskokatolické
křesťanské
římsko-katolická církev
Jak se to vezme. Věřím v jakési nadpřirozeno.
římsko-katolická
křesťanské, protestantské
rimskokatolicka
Last thursdayism (to je vtip, viz 2.)
šamanismus
Jestli se dá říct,že trochu věřím tak animatismus.
1754,84 %16,04 % 

Graf

4. Odsuzujete vyznavače jiné víry?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne4853,33 %45,28 %  
Nejsem věřící3437,78 %32,08 %  
odsuzuji jakoukoliv víru11,11 %0,94 %  
Pokud svou víru nevnucují...11,11 %0,94 %  
podle náboženství11,11 %0,94 %  
neodsuzuji, ale říkám jim,že moje víra je nejlepší11,11 %0,94 %  
Odsuzuji fanatiky.11,11 %0,94 %  
Ano11,11 %0,94 %  
ano, pokud svou víru vnucují jiným11,11 %0,94 %  
jen když pletou víru tam kam nepatří11,11 %0,94 %  

Graf

5. Dokázali byste být ve vztahu s osobou jiného náboženství, pokud jste nevěřící, s věřící osobou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano6359,43 %59,43 %  
Ne4340,57 %40,57 %  

Graf

6. Budete trvat/trváte na tom, aby vaše děti vyznávali Vaši víru, popřípadě bylo nevěřící, jako Vy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne6965,09 %65,09 %  
Ano3734,91 %34,91 %  

Graf

7. Pokud bude Vaše dítě vyznávat/vyznává jinou víru, než vy, jak budete reagovat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Budu ji tolerovat.6157,55 %57,55 %  
Budu mít o víru dítěte zájem, podpořím ho v ní.1514,15 %14,15 %  
Nebudu mu víru tolerovat, ale nezakážu mu ji.1514,15 %14,15 %  
Budu ji tolerovat a budu mít i zájem10,94 %0,94 %  
nedovolím to10,94 %0,94 %  
nebudu ji zakazovat, pokud neublíží10,94 %0,94 %  
záleží na konkrétné víře a situaci10,94 %0,94 %  
Zakážu/zakazuji mu to.10,94 %0,94 %  
ziadny boh mu veceru neuvari..co povie mama plati!10,94 %0,94 %  
záleží na druhu víry10,94 %0,94 %  
Budu s ním o tom diskutovat.10,94 %0,94 %  
Pokud bude humanistická,budu ji tolerovat 10,94 %0,94 %  
nevím10,94 %0,94 %  
Rozumnými argumenty ho přivédu na moji víru10,94 %0,94 %  
budu se zajímat, jestli mu to neškodí10,94 %0,94 %  
Budu ho přesvědčovat, že má víra je nejlepší10,94 %0,94 %  
nic10,94 %0,94 %  
Budu s ní(m) o tom rozmlouvat10,94 %0,94 %  

Graf

8. Jaký máte vztah k následujícím vírám? (1=velmi kladný,3=nevím o ní/nemám dostatek informací, 5=velmi negativní)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Křesťanství2.9251.787
Islám3.9621.263
Judaismus2.831.047
Hinduismus2.7171.127
Buddhismus2.0941.104
Taoismus2.5280.815
Šintoismus2.7450.775
Bah´Raí3.1040.206
Džinismus3.0660.477
Animistická náboženství3.0750.711
Satanismus3.8961.659
Staré víry (Vikingská, Mayská, Egyptská,...)2.5471.021

Graf

9. Znáte někoho, kdo je vyloženě odpůrcem náboženství a nenechá si ani vysvětlit jejich podstatu, protože k nim má vyloženě odpor?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne5652,83 %52,83 %  
Ano4340,57 %40,57 %  
Ano, sám jím jsem54,72 %4,72 %  
Ne a někoho takového bych odsoudila21,89 %1,89 %  

Graf

10. Pokud potkáte někoho popsaného výše a jste věřící, budete se mu snažit vysvětlit proč věříte/ klady víry?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nejsem věřící6258,49 %58,49 %  
Ne, nemá to smysl.2220,75 %20,75 %  
Ne, jiný důvod.87,55 %7,55 %  
ano, jiný důvod.54,72 %4,72 %  
Ano, nemám rád lidi, kteří si nenechají vymluvit názor i když je špatný.54,72 %4,72 %  
Ne, nechci udělat špatný dojem o své víře.21,89 %1,89 %  
Ano, musí pochopit, že náboženství není jen špatné.21,89 %1,89 %  

Graf

11. Myslíte si, že jste dobře informován o následujících vírách? 1=Ano, velmi, 5= Ne, neznám je.

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Křesťanství1.6890.837
Islám2.3211.048
Judaismus2.6791.274
HInduismus2.9811.132
Buddhismus2.5941.184
Taoismus3.5571.398
Šintoismus3.9911.179
Bah´raí4.7830.302
Džinismus4.4430.775
Animistická náboženství4.171.216
Satanismus2.9531.668
Staré víry (Vikingská, Egyptská, Mayská)3.1511.619

Graf

12. Myslíte, že jsou následující náboženství nebezpečná? 1=Ano, velmi, 5=Ne. vůbec

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Křesťanství2.9811.962
Islám1.9251.353
Judaismus3.2741.387
Satanismus2.2261.534
Hinduismus3.7831.283
Staré víry (Mayská, Vikingská, egyptská)3.7641.444

Graf

13. Souhlasili byste s výukou náboženství na škole svého dítěte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, pokud by se vyučovalo o všech náboýenstvých stejně a ne pouze o křesťanství.5047,17 %47,17 %  
Ne4037,74 %37,74 %  
Ano, v takové podobě, jaká se vyučuje .1615,09 %15,09 %  

Graf

14. Proč?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

....

....

A z jakého důvodu by se mělo náboženství učit? Když je někdo náboženský fanatik, tak ať se to učí někde s ostatníma fanatikama a netahá se to do školy...

aby člověk mohl soudit, musí předkládat argumenty založené na faktech, tudíž by měl znát alespoň základy náboženství, navíc se kolem náboženství točí jak historie, tak současné dění, takže by mělo být zahrnuto ve všeobecném vzdělání.

aby děti získali všeobecný přehled a mohly se svobodně rozhodnout

Aby dítě dostalo všechny dostupné informace

aby meli prehled o VSECH nabozenstvich a sami si udelaly nazor cemu verit

Aby měli přehled a pak se sami rozhodli, čemu budou/nebudou věřit

aby mělo dítě přehled

aby se dítě dozvědělo všechny možnosti i nebezpečí

aby se něco dozvěděl

Aby si každý mohl vybrat jestli bude věřit (a v co) či nikoli a měl pro své rozhodnutí dostatek objektivních informací.

Ano, pokud by se vyučovalo o všem náboženstvích stejně - víra vždy byla nedílnou součástí společnosti, a proto je třeba o tom objektivně něco znát. Především by se děti měli naučit, že předmět víry je skutečný, pokud v něj lidé věří, a že tedy neexistuje jen jedna pravda. Já samotná bych výuku náboženství uvítala, protože je to zajímavé a obohacující téma. Tvrdě nesouhlasím s výukou křesťanství (která funguje především na vesnicích) jakožto jediného správného náboženství!

Ať o tom něco ví.

Ať si udělá názor samo.

Ať získá informace a má podklady k vlastnímu rozhodnutí.

Celkový přehled

Česká republika je už cca 1000 let křesťanskou zemí (navzdory trendu posledních let) a mělo by to tak zůstat.

děti by měli mít všeobecné znalosti o všech náboženstvích-z nedostatku těchto informací plynou různá extremistická hnutá atd.

Do školy ideologie nepatří. A je úplně jedno jestli je to náboženství nebo socialismus ve všech jeho podobách (propagace sociálního státu, ekologismu , EU,...)

dobrovolna vyuka

důležitý je přehled, bez "nadržování" nebo shazování nějakého náboženství, mělo by se vědět, že nejlepší je zlatá střední cesta, není špatného náboženství, jen přístup k němu a vyložení si jej, at si kazdy udela obrazek sam, neutralni podání informací o nabozenstvich. podotykam, ze satanismus za nabozenstvi nepovazuji a nevztahuje se na nej co jsem napsala. JInak mám názor takový, že kazdé nabozenstvi je dobnre, pokud lide jsou dobri a jde jim o dobro. neni dulezity prostredek(=nabozenstvi),ale vysledek, nezalezi, jak se k nemu dostaneme

Chtěla bych, aby moje děti měly přehled.

Já jsem se takto sama stala věřící (zašla jsem se podívat na hodinu náboženství ve 3. třídě).

je demokracie a každý si může věřit v co chce, ale učit o náboženstvích má být náplň jiných předmětů a nic na světě mě nedonutí nechat vymývat mozek dítěte v semináři se přehnaně věřícím učitelem jak tomu normálně bývá ;)

je dobre vedet i o jinacich virach

Je nesmysl dětem vnucovat překroucená dogmata minulých tisíciletí.

Je nutné mít přehled o všech náboženstvích, aby se pak nevykládala špatně

je to zbytečné

jedná se o součást všeobecného přehledu

jelikož dítě má právo se dozvědět o všech náboženstvích co existují

Jelikož informovanost (i u mně) je velice nízká a stojí za to, aby se o jedné z nejdůležitějších částí lidského života nestranně ale důkladně informovalo.

Jelikož každý žijeme podle nějaké životní filozofie,je důležité,abychom už v dětském věku znali klady a zápory různých náboženství,které jsou "k mání",což nám později ulehčí výběr.

Jsem ateista, proto odmítám náboženskou indoktrinaci na školách. Naopak komparativní religionistika by byla žádoucí.

jsme nevěřící rodina, zbytečná ztráta času

každý má právo si vybrat, až tomu bude rozumět

Každý má právo utvářet svou víru sám bez toho, aby byla nějaká ve škole upřednostňována

Když bude mít dítě zájem, najde si jiný způsob, jak se o daném náboženství dozvědět více.

Kvůli všeobecnému rozhledu a smazání stigmat.

Lebo krestanstvo je cisty blud

lebo nesuhlasim s privilegovanim jedneho nabozenstva (krestanstva), ktoreho isty vyklad odsudzuje ludi inych nabozenstiev, sexualnych orientacii, ras a presvedceni

Musela by se vyučovat všechan náboženství, to je náročný blud. Souhlasím s kroužkem náboženství mimo povinnou výuku.

myslím že by si každý měl najít cestu sám, pokud se chce obrátit na jakoukoli víru, nucené přednášky ve škole mi připadají jako "vymývání mozku"

Myslím, že je to nesmysl.

Na škole se děti základní věci o náboženství dozví. Kdo se chce o to zajímat více, ať se zajímá ve svém volném čase.

náboženství do školy nepatří

Náboženství je osobní věc každého z nás. Povinné vyučování všech je nesmysl, nepovinné lekce o nábožnství vítám.

Ne úplně v současné podobě, chtěl bych, aby mé dítě mělo zdravé křesťanské kořeny a ne pochybné, sporné (katolické). Stejně se ale časem dítě musí rozhodnout, jestli dá život Bohu nebo ne, to už není věc rodičů. Ti musejí pouze dát dětem dobrý základ.

nebyla jsem vychována k víře, nemám k žádné vztah...je to berlička pro nesebevědomé, nerozhodné lidi

nedílná součást základního vzdělání

Nechci, aby mu nutili viru

neměly by být samostatné hodiny náboženství, zvlášť když je většina Čechů nevěřících

Není to nic špatného děti učit o náboženství.

Není to špatný vyučovací předmět.

Nepatří do školní vyuky, každý si sám rozhodne jestli věřit a příp. jaké náboženství

nesouhlasil

nevidím důvod děti tohoto učit, buď je k tomu vedou rodiče nebo na to přijdou sami, škola má důležitěši věci k učení

Nevím

nevim

nic nevnucovat, jen pohovořit o čem to je

no to rovno mozu deti brat hodiny tanca a klavira tiez...ked tak zaujmovo...vsak zijeme v slobodnej dobe..nech si vo volnom case veria na koho chcu ..trebars aj na santu..

Objektivní názor na všechna náboženství

Odsuzovat neco o cem nekdo nic je prilis jednoduche.

Patří to k všeobecnému vzdělání

pokud bude chtit, muze v zajmovem krouzku

pokud by rodina vyznavala jinou viru, aspon dite ziska prehled a pokud nebude vyznavat zadnou viru, mozna mu to neco da. pokud bude danou viru vyznavat, zrejme bude svoji znat uz od rodicu takze by nedostatek mit nemel

Pokud by to byl nepovinný předmět, nevidím v tom žádný problém.

Pokud by to bylo bráno pouze jako nauka, žádné navádění k víře, nevidím důvod proč se něco nepřiučit. Ovšem nelíbilo by se mi, pokud by to bylo déle než 1 rok, nebo to zabíralo místo důležitějším předmětům.

pokud chce dítě uznávat jistou formu náboženství nebráním jí, ani ve školách, samozřejmě by bylo skvělé, kdyby dětiměli pojem o všech náboženstvích, popř. si na základě těchto informací a jakéhosi vlastního úsudku si může víru zvolit

poznání tradice, zvýšení morálních hodnot

Pro jeho snažší pochopení.

pro obecný přehled o něčem, nač si nelze sáhnout

Pro získání různých pohledů na svět a na hodnoty, jako inspirace k hledání svého vlastního přesvědčení a víry. Než ale výuka o jednom náboženství nebo o hrstce zde nejznámějších nábožnství (křesťanství, islám, hinduismus a budhismus), to raději vůbec nic.

Proč ne?

Proč ne? Ať mají děti přehled.

protoze by to nebylo vyucovano tak jak to je, ale politicky korektne

protoze to je věc každého v co si věří

Protože by mělo mít možnost si vybrat samo a ne,že se bude učit o křesťanství jako hlavním.Všechny náboženství by měly být postaveny do "rovnocenného" postavení,aby žádné nebylo zvýhodněné.

Protože dítě má právo svobodné volby.

Protože je potřeba vyučovat o všech náboženstvích stejně, nezaujatě. Když nad tím tak přemýšlím, asi to není ani možné...

Protože je spousta relevantnějších věcí, které by se dítě mělo učit. V rámci dějepisu/literatury/ZSV či občanky by ovšem jednotlivá náboženství měla být detailně probrána. Pokud by se ovšem jednalo o volitelný seminář, který by odpovídal předmětu religionistika, jak se učí na VŠ, samozřejmě s nižšími nároky a nižší mírou abstrakce, nic bych proti tomu neměl.

Protože jsem sama kdysi jednu takovou "výuku" absolvovala a nebzpomínám na ni dobře. Děti by v tomhle neměly být ovlivňovány, měly by v této oblasti dostat jen tolik informací, kolik samy žádají a až v okamžiku, kdy o to projeví zájem. Nábožeství není biologie, člověk ho k životu nepotřebuje.

protože křesťanství je všude protěžováno

protože nejsem věřící

Protože to zavání propagací

protože víra v něco vyššího, než je člověk, učí člověka pokoře, zdravému rozumu, zušlechťuje ho

přivede to člověka k zamyšlení nad sebou samým

samostatnou výuku náboženství bych odmítala, ale považuji důležité mluvit o náboženství např v hodinách ZSV

Samozřejmě bych si vybral konkrétního učitele, na kterém záleží.

stejne jako predmet dejepis. I v nabozenstvi se probira historie sveta a stvoreni.

to nema co delat se zakladnim vzdelani. Kdo chce informace, tak si je najde.

učitel by vnucoval sv nazory

V dnešní době jsou náboženská dogmata vyvrácena vědou.

Velké rozšíření vědomostí nejen náboženských, ale také historických, zeměpisných, kulturních a politických.

Věřit má člověk pouze v sám sebe.

více se dozvěděli o jiných vírách

Víra do škol nepatří, je to ryze soukromá věc

Víra je ěc každého člověka, a nemělo by být povinné aby se děti učili něčemu takovému povinně.

Víra je osobní věc každého jedince, vymývat mozky dětem je svinstvo.

Víra je pro každého jeho osobní, intimní věc. Člověk by si měl v dospělosti sám vybrat jakou cestou půjde, zda si vybere to či ono náboženství nebo zůstane ateistou. Dětem by ve škole nemělo být vtloukáno o náboženství nic (kromě základních informací v rámci předmětů jako je dějepis nebo základy společenských věd) , protože učitelé budou mít tendenci jedno náboženství vyzdvihovat nad druhé...

Viz Dan Dennett:-) Je nutné, aby se k náboženství přistupovalo jako ke kulturnímu fenoménu a aby se studovalo a rozumělo se mu. Tedy se musí studovat všechna náboženství.

Výuka náboženství ve škole by byla přípustná pouze jako dobrovolný předmět se souhlasem rodičů.

xxx

Z toho důvodu, aby dítě získalo komplexní přehled o dané problematice a mohlo srovnávat.

Základní věci o náboženství by měli děti znát. Je to takový všeobecný základ. Učitelé by měli vysvětlit, že být nábožný není nic špatného.

15. Považujete následující náboženství v České republice za plnohodnotná?1=ano,2=ne, je to pouze sekta,3=ne, je to móda pro mladé,4=ne, nejsou plnohodnotná vůbec

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3” a „4”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Křesťanství1.3770.782
Satanismus2.6230.895
Hinduismus2.3111.535
Budhismus2.1421.499
Hare Kršna2.4251.018
Šintoismus2.6791.595
Taoismus2.6041.673
Stará náboženství (Vikingská, Mayská, Egyptská,...)2.8871.346

Graf

16. Proč si myslíte, že se mladí lidé přidávájí k "exotickým" náboženstvím?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-

...

aby byli zajímaví či aby někam zapadli

Aby se odlišili od ostatních

buď chtějí být zajímaví, někam patřit, nebo je nadchla a ztotožňují se s hlavními myšlenkami daného náboženství

Co si mám představit pod pojmem "exotický"? :) Žádné náboženství tak nevnímám.

člověk přirozeně tíhne k určitým formám víry. mladá generace hledá alternativu k náboženství a myšlení, které tady dominuje - tedy křesťanství

Dříve se o cizích náboženstvích moc nevědělo, natož aby je zde někdo praktikoval. Situace se mění až dnes a nemyslím si, že by se to týkalo pouze mladých lidí, ale je jich více zřejmě proto, že jsou otevřeni novým myšlenkám spíše než starší generace.

flink ?

hledají alternativy

hledaji neco noveho

Hledají něco nového

Hledají něco, co by je naplňovalo. Chtějí se odpoutat od křesťanských tradic, které jsou v naší kultuře hluboce zakořeněné

Hledají sebe sama

Hledají v dnešním zrychleném světě duchovno, protože cítí, že nejsou jen tělem, nýbrž i duší.

Hledají ve světě, který pociťují jako zmatený, něco, čeho by se mohli pevně chytit.

hledají, zkouší

chcu najst alternativu k skompromitovanej majoritou presadzovanej katolickej cirkvi

Chtějí být "moderní", nechají se někým ispirovat. Chtějí se za každou cenu odlišit od klasických módních trendů, ale neuvědomují si, že vytváří nový módní trend.

Chtějí být výjmeční.

chtějí být zajímaví; zkusit něco nového

chtějí být zajímavý a hlavně se nudí

chteji neco noveho

chtějí poznat něco nového

chtějí rebelovat

chtějí se něším lišit

chteji se odlisit

chteji se odlisovat

Chtějí se odlišit, přijde jim to zajímavé...

chteji se vide szit s dobou a byt in

chtějí vybočit z řady, vyniknout

chteji vyniknout

Chtějí vypadat v něčem vyjímečné

Chuť poznat něco nového, útěk před stereotypem

chuť vyzkoušet něco nového

je to "in"

Je to moderní

Je to něco nového a chtějí být originální a upoutat pozornost.

Je to něco relativně nového, nacházejí v tom klid a smysl.

je to zajímavé

jiné než křesťanství

jsou otevřenější k hledání odpovědí na otázky, proč tu jsme

Jsou otrávení současným životním stylem a tzv. exotická náboženství nabízejí něco jiného, slibného.

Jsou spíše přírodního rázu, vycházejí z podstaty materiální.

Jsou znechuceni církví a v jiných náboženstvích vidí více svobod.

Lebo cíti, že kresťanství lže a není aktuálni této době

lebo je to "zen" :D hladanie niecoho noveho, nieco lepsie ako odstupenie mora alebo premienanie vody na vino...uz asi prisli na to ze to nefunguje a je to strata casu

Líbí se jim jiné pojetí myšlenky v co věřit, převtělování, energie apod.

Mají více informací než předešlé generace a snaží se najít své místo. A pak chtějí byt cool.

Majoritní náboženství jim nemohou dát nic nového.

móda

móda

moda

móda

móda, zajímavá náplň, aj.

může to být snaha býti zajímavý

Myslí si, že budou zajímavější.

náležitost k sociálním skupinám

nemam sajnu

neřekl bych že se přidávají k exotickým náboženstvím,pokud ano tak nejspíš protože protože chtějí něco jiného než jsou tradiční známá náboženství

Netuším, je to jejich věc a dokud mě někdo z nich neohrožuje, nic mi po tom není.

Nevědí, co se sebou.

neví roupama coby, ale rozumný důvod k tomu nemají (většinou, někdy hledají odpovědi na základní filozofické otázky, které jim místní náboženství neposkytne)

nevím

Nevím

Nevím

nevim

nevim

nevim

Nevím, asi je lákají neznáme a cizí věci

Nevím.

Nevím.

Nevím. Chtějí se asi odlišovat, chtějí si připadat něčím výjimeční.

nevyhovující princip monoteismu, ztotožnění se se zásadami polyteistických (tedy většinou "exotických") náboženství, snaha odlišovat se, přinášející kulturní rozhled, zájem o historii

Neznám nikoho, kdo by to dělal - nemyslím, že by se přidávali.

Nuda, odpor k propagovaným ideologiím, touha zkusit něco jiného.

nuda...

odlišení se od ostatní, velký zážitek a prožitek z toho náboženství v zahraniční zemi

Po dlouhém diktátu křesťanství ve střední evropě chtějí vyzkoušet něco nového.

Pořád je to o vyhnutí se většině,nebo spíš tomu,co většina provozuje.Takže,když je třeba v ČR "nejpopulárnější" křesťanství,mladí lidé se přidají třeba k budhismu,protože je to něco nového,co neznají...ostatně,tak je to u všeho,ne?!:)

protoze jsou opruzeni krestanstvim v podobe, jak je znaji z mladi ci dejepisu a navic maji vetsi moznosti zjistovnai informaci o dalsich nabozenstvich

Protože je to zajímavé.

Protože je zmanipulují.

Protože jim nejsou sympatické aspekty tradičních náboženství a přiklánějí se ke způsobům života, které se lépe skloubí právě s jinými vírami

Protože jsme nejateističtější stát světa. Komunistům se tu za 40 let usilovné práce podařilo víru potlačit. Dnešní mladí mají často už nevěřící rodiče a nemají se tak k čemu vracet/obracet, nemají ve víře kořeny. Křesťanství si pojí s fanatickými katolíky a považují to spíš za náboženství svých babiček, nebo středověku. Takže exotické náboženství je pro ně lákavé.

protože jsou exotická :)

Protože nejsou tak konvenční a jsou pro ně zajímavější.

protože v těchto náboženstvích jsou jiné, pro ně zajímavé hodnoty

přijdou jim zajímavé

Složité, souvisí s New Age, pocit duchovní vyprahlosti (který má také složité příčiny), ale zároveň nedůvěra ke standardním náb.tradicím, např. pro jejich historii a institucionalizovanost. Tedy potřeba "alternativismu", který je stále módnější.

tezko rict, co je k tomu vede. ale asi maji nejakou vidinu něceho noveho, zvlastniho...

Tezko rict....me osobne laka klid

to je individualni

touha vyzkoušet něco nového po svém

většinou je jejich základem vnitřní klid a meditace a tyto věci v dnešní uspěchané době chybí a mladí je proto vyhledávají

vliv jiných kultur na mladé lidi, jiné názory, ne tolik ortodoxní víra aj.

Vzdor společnosti, provokace, hledání sebe sama.

xxx

z nudy

Z nudy a touhy nějakým způsobem vyčlenit se z davu.

Zájem

Zcela logicky, vlivel genů, výchovy, prostředí jsou tak nastaveni, že budou něčemu takovému věřit.

ze zajímavosti, zvědavosti, nejistoty??

Ze zvědavosti

Zmatek?

Zvědavost, touha někam patřit, ztotožnění se způsobem smýšlení...

17. Definujte ateismus

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Vědomí, že se o sebe musím postarat sám, nikdo mi zadarmo nic nedá. Osobní zodpovědnost a odvaha nést následky svých rozhodnutí.

....

"jsem ateista, az se bojim, ze me Pan Buh potresta" :) asi tak!

"nevíra v boha", víra v to, co je skutečné, dokázané

"nevíra" a schopnost nenechat se ovlivnit náboženskýma fanatikama

1) V užším slova smyslu nevíra v božstva. 2) Obecněji či aktivněji pak popírání náboženství a boj proti němu vůbec.

Absence víry v deity a jiné nadpřirozené fenomény. (Není to tedy víra. -pouze pokud bychom definovali víru hodně široce (věřím, že existuje svět a že se mi vše jen nezdá..). Spíše analogické k tomu, že plešatost není barva vlasů, ale absence vlasů.)

Ateista - nevěřící

ateista je clovek, ktery neveri v nic nadprirozeneho. (ve smyslu Boha)

Ateista je člověk, který je bez víry, ve smyslu, že nemá konkrétního Boha, ke kterému by se skláněl, případně by se na něj obracel.

Ateista je člověk, který nemá potřebu diskutovat a přemýšlet o vyšší moci.

Ateista=nevěřící.Nevěří v žádného boha,nevěří v duši,nevěří v nic,v co věří nějaké náboženství...takže teoreticky nevěří v nic.

Ateisté nevěří v žádného boha, nebo nadpřirozenou bytost. Ve směs věří jen v sami sebe. Někteří rádi věří v duchy a podobně..

Bez jakéhokoliv boha?

bez jakékoliv víry

bezbožství, nevíra

bezvěrectví ve smyslu víry v nějaký vyšší princip

člověk bez víry

Člověk bez víry. Rčení, že ateista nenávidí Boha (s čímž jsem se již setkala v několika křesťanských textech), je nesmyslné, neboť nemůžeme nenávidět v něco, o čem jsme přesvědčeni, že neexistuje.

člověk nevěří

Člověk nevěří v žádnou vyšší moc

člověk věří v sám sebe

Člověk, který nevěří v boha v jakékoliv podobě. Nejsem si jistá, zda je ateista i ten, který věří ve vesmír, osud a podobné věci

Člověk, který v nic nevěří.

Je popíraní jakékoliv existence boha.

jistota, že Bůh/bohové není/nejsou

Názor, že člověk a celý svět vznikl sam od sebe a že po smrti nic není.

názor, že neexistuje bůh

Názor/životní postoj, který tvrdí, že neexistuje žádná vyšší, božská moc

neexistence náboženství

Nechuť připustit, že člověk není všemocný a že nad ním stojí někdo vyšší.

Někdo (ateista), jež se neztotožňuje ani s jedním náboženstvím a ani o to neusiluje - podle mého názoru si každý může "vybrat" a je to hlavně o nezájmu a neinformovanosti většiny.

nepriklanet se k zadnemu nabozenstvi

nepřijetí víry v jakéhokoliv boha

nepříslušnost k žádnému náboženství

Neuznává náboženství, víru.

neverenie v nijakeho boha, viera nieco ine v prirodu, v seba, v lepsiu buducnost (fikcia :D:D)

neveri v Boha

neveri v nic

neverici

neverici v boha

nevěří v boha, ale může věřit v něco jiného

nevěřící

nevěřící

nevěřící člověk

nevěřící člověk, v podstatě ten co se neupírá v žádnou víru

nevěřící v boha

Něveřícnost v boha nebo bohy, nebo ve vyšší sílu.

nevěřit v nic, 90% technicky založených lidí. ale osobně bych řekl, že za to může církev, která tak znechucuje lidi fanatickým výkladem bible, že radši nevěří v nic

neveřit v žádného boha

neviera v boha; neviera v neexistujucu bytost ktora mnou hybe/ovplyvnuje moje osudy

Nevím

nevim

Nevíra

nevíra

nevíra

nevíra

nevíra

nevíra

nevíra

nevíra v Boha

nevira v boha

Nevíra v Boha.

Nevíra v boha/bohy.

Nevíra v cokoli vyššího. Víra sám v sebe, v člověka.

nevíra v existenci Boha

nevíra v existenci cehokoli, jakekoli vyšší síly.

Nevíra v nějaký neuchopitelný vyšší řád či nadpřirozeno a nechuť se k něčemu takovému emocionálně vázat a identifikovat se s tím. Nechuť řídit se principy, které nemají jasný smysl a účel. Nevíra v nějaké absolutní pravdy. Ochota akceptovat prvek náhody či nahodilosti.

Nevíra v nic.

nevíra v žádného boha, ale ani v žádnou vyšší moc

Nevíra. Ateista nevěří v nic, co není podloženo vědeckým výzkumem či nejde logicky vysvětlit. Já například úplný ateista nejsem, ale věřím jen v takové "duchařiny", přírodní energii, přírodu a v to, že smrtí to nekončí.

nevyznavajici, neverici

Nevyznávání žádného boha. Nevěřící.

Nezájem k jakékoliv víře.

Odmítáni boha či božstev, život bez víry v cokoliv nadpřirozeného.

odmítání jakékoliv víry v transcendentní skutečnost, stav bez náboženského vyznání

Odmítání představy, že existuje Bůh.

odmítání víry v Boha nebo božstva

Odmítání víry v jakoukoliv vyšší bytost.

Odmitnutí náboženství

opak víry

Popření existence boha nebo jakékoliv nadpřirozené bytosti

Přesvědčení o neexistenci boha (bohů)

přesvědčení že Bůh neexistuje.

Přesvědčení, že existence nevznikla za přispění ani není ovládání jakoukoliv nadřazenou bytostí/bytostmi, ale že vznikla a rozvíjí se sama nebo že nikdy nevznikla a byla tu vždy (konkrétně ale může mít každý ateista představu odlišnou).

Slepá víra v to, že svět kolem nás se dá pochopit pouze s použitím lidského vědomí, či už individuálního nebo kolektivního a není tak žádný důvot sahat po jekémkoli transcendentní vysvetení pozorované skutečnosti.

Spoléhání se sama na sebe, nedůvěra v nadřazenou autoritu, racionalita a zodpovědnost.

stav be náboženské víry k některé oficiální nebo neoficiální víře, nevěří v existenci boha nebo bohů obecně, jde ale de facto také víru. Náboženství obecně je druh politiky jak působit a ovládat věřící jedince prostředkem je pak místo politických prohlášení nebo stanov stran, Bible, Korán

Stav, kdy dotyčný jedinec nevěří v žádné božstvo a nemodlí se v něj.

Stav, kdy jedinec nevěří v žádného boha, nadpřirozeno apod.

Ti,co nevěří,že svět řídí Bůh.Že někdy sestoupí na zem...

To nelze....kazdy ma nejakou viru! I kdyz verim treba ve spravedlnost, tak uz v neco verim!!!!

Tzn., že se nehlásíme k žádné víře.

verim v seba a v svojich blizkych a nie v nejake vymyslene bludy pre slabochov a uboziakov

Věřím sám v sebe

víra a přesvědčení v neexistenci jakéhokoli boha

víra sama v sebe, odpovědnost sám sobě

vira v nic

víra v sebe sama

Víra v to, že bůh neexistuje

víra ve vědu a techniku

Víra ve vědu, v nic nadpřirozeného

víra, že člověka nic nepřevyšuje

xxx

Žádná "vyšší moc" neřídí dění na světe, o všem rozhodují pouze lidé.

žádná víra v cokoli - ne jenom v boha, ale ani v astrologii atd.

18. Myslíte, že každý člověk začne ke konci života v něco věřit, kvůli strachu ze smrti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Někdo ano, někdo ne.6662,26 %62,26 %  
Ne, jsem nevěřící2119,81 %19,81 %  
Ano, nejsem věřící98,49 %8,49 %  
Ne, jsem věřící76,6 %6,6 %  
Ano, jsem věřící32,83 %2,83 %  

Graf

19. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena7368,87 %68,87 %  
Muž3331,13 %31,13 %  

Graf

20. Váš věk:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
231110,38 %10,38 %  
22109,43 %9,43 %  
18109,43 %9,43 %  
2498,49 %8,49 %  
2198,49 %8,49 %  
2065,66 %5,66 %  
2565,66 %5,66 %  
2854,72 %4,72 %  
2654,72 %4,72 %  
1754,72 %4,72 %  
ostatní odpovědi 16
27
30
34
35
19
29
15
dvacetpět
43
42
41
44
padesat osm
Patnáct
promiňte, neudávám
46
šestnáct
60
3028,3 %28,3 % 

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 9 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Odsuzujete vyznavače jiné víry?

 • odpověď Ne:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 2. Jste věřící

5. Dokázali byste být ve vztahu s osobou jiného náboženství, pokud jste nevěřící, s věřící osobou?

 • odpověď Ano:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Budu mít o víru dítěte zájem, podpořím ho v ní. na otázku 7. Pokud bude Vaše dítě vyznávat/vyznává jinou víru, než vy, jak budete reagovat?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Křesťanství=2 na otázku 8. Jaký máte vztah k následujícím vírám? (1=velmi kladný,3=nevím o ní/nemám dostatek informací, 5=velmi negativní)

6. Budete trvat/trváte na tom, aby vaše děti vyznávali Vaši víru, popřípadě bylo nevěřící, jako Vy?

 • odpověď Ne:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Taoismus=2 na otázku 11. Myslíte si, že jste dobře informován o následujících vírách? 1=Ano, velmi, 5= Ne, neznám je.

8. Jaký máte vztah k následujícím vírám? (1=velmi kladný,3=nevím o ní/nemám dostatek informací, 5=velmi negativní)

 • odpověď Buddhismus=1:
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Hinduismus=1 na otázku 8. Jaký máte vztah k následujícím vírám? (1=velmi kladný,3=nevím o ní/nemám dostatek informací, 5=velmi negativní)
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Šintoismus=1 na otázku 8. Jaký máte vztah k následujícím vírám? (1=velmi kladný,3=nevím o ní/nemám dostatek informací, 5=velmi negativní)
 • odpověď Satanismus=5:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Animistická náboženství=5 na otázku 8. Jaký máte vztah k následujícím vírám? (1=velmi kladný,3=nevím o ní/nemám dostatek informací, 5=velmi negativní)
 • odpověď Šintoismus=3:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Buddhismus=3 na otázku 8. Jaký máte vztah k následujícím vírám? (1=velmi kladný,3=nevím o ní/nemám dostatek informací, 5=velmi negativní)
 • odpověď Taoismus=3:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Buddhismus=4 na otázku 11. Myslíte si, že jste dobře informován o následujících vírách? 1=Ano, velmi, 5= Ne, neznám je.
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Buddhismus=3 na otázku 8. Jaký máte vztah k následujícím vírám? (1=velmi kladný,3=nevím o ní/nemám dostatek informací, 5=velmi negativní)

9. Znáte někoho, kdo je vyloženě odpůrcem náboženství a nenechá si ani vysvětlit jejich podstatu, protože k nim má vyloženě odpor?

 • odpověď Ne:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Křesťanství=3 na otázku 11. Myslíte si, že jste dobře informován o následujících vírách? 1=Ano, velmi, 5= Ne, neznám je.

10. Pokud potkáte někoho popsaného výše a jste věřící, budete se mu snažit vysvětlit proč věříte/ klady víry?

 • odpověď Nejsem věřící:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi HInduismus=5 na otázku 11. Myslíte si, že jste dobře informován o následujících vírách? 1=Ano, velmi, 5= Ne, neznám je.
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nejsem věřící na otázku 4. Odsuzujete vyznavače jiné víry?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 13. Souhlasili byste s výukou náboženství na škole svého dítěte?

11. Myslíte si, že jste dobře informován o následujících vírách? 1=Ano, velmi, 5= Ne, neznám je.

 • odpověď Džinismus=5:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi HInduismus=5 na otázku 11. Myslíte si, že jste dobře informován o následujících vírách? 1=Ano, velmi, 5= Ne, neznám je.
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Taoismus=5 na otázku 11. Myslíte si, že jste dobře informován o následujících vírách? 1=Ano, velmi, 5= Ne, neznám je.
 • odpověď Křesťanství=1:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Judaismus=1 na otázku 11. Myslíte si, že jste dobře informován o následujících vírách? 1=Ano, velmi, 5= Ne, neznám je.
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Islám=1 na otázku 11. Myslíte si, že jste dobře informován o následujících vírách? 1=Ano, velmi, 5= Ne, neznám je.

12. Myslíte, že jsou následující náboženství nebezpečná? 1=Ano, velmi, 5=Ne. vůbec

 • odpověď Islám=1:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Judaismus=1 na otázku 12. Myslíte, že jsou následující náboženství nebezpečná? 1=Ano, velmi, 5=Ne. vůbec
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Islám=5 na otázku 8. Jaký máte vztah k následujícím vírám? (1=velmi kladný,3=nevím o ní/nemám dostatek informací, 5=velmi negativní)
 • odpověď Křesťanství=1:
  • 4.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Judaismus=1 na otázku 12. Myslíte, že jsou následující náboženství nebezpečná? 1=Ano, velmi, 5=Ne. vůbec

15. Považujete následující náboženství v České republice za plnohodnotná?1=ano,2=ne, je to pouze sekta,3=ne, je to móda pro mladé,4=ne, nejsou plnohodnotná vůbec

 • odpověď Budhismus=1:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Hare Kršna=1 na otázku 15. Považujete následující náboženství v České republice za plnohodnotná?1=ano,2=ne, je to pouze sekta,3=ne, je to móda pro mladé,4=ne, nejsou plnohodnotná vůbec
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Hinduismus=1 na otázku 15. Považujete následující náboženství v České republice za plnohodnotná?1=ano,2=ne, je to pouze sekta,3=ne, je to móda pro mladé,4=ne, nejsou plnohodnotná vůbec
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Šintoismus=1 na otázku 15. Považujete následující náboženství v České republice za plnohodnotná?1=ano,2=ne, je to pouze sekta,3=ne, je to móda pro mladé,4=ne, nejsou plnohodnotná vůbec
  • zobrazit další souvislosti
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Stará náboženství (Vikingská, Mayská, Egyptská,...)=1 na otázku 15. Považujete následující náboženství v České republice za plnohodnotná?1=ano,2=ne, je to pouze sekta,3=ne, je to móda pro mladé,4=ne, nejsou plnohodnotná vůbec
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Taoismus=1 na otázku 15. Považujete následující náboženství v České republice za plnohodnotná?1=ano,2=ne, je to pouze sekta,3=ne, je to móda pro mladé,4=ne, nejsou plnohodnotná vůbec
 • odpověď Hinduismus=1:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Šintoismus=1 na otázku 15. Považujete následující náboženství v České republice za plnohodnotná?1=ano,2=ne, je to pouze sekta,3=ne, je to móda pro mladé,4=ne, nejsou plnohodnotná vůbec
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Stará náboženství (Vikingská, Mayská, Egyptská,...)=1 na otázku 15. Považujete následující náboženství v České republice za plnohodnotná?1=ano,2=ne, je to pouze sekta,3=ne, je to móda pro mladé,4=ne, nejsou plnohodnotná vůbec
 • odpověď Hinduismus=4:
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Budhismus=4 na otázku 15. Považujete následující náboženství v České republice za plnohodnotná?1=ano,2=ne, je to pouze sekta,3=ne, je to móda pro mladé,4=ne, nejsou plnohodnotná vůbec
 • odpověď Šintoismus=1:
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Stará náboženství (Vikingská, Mayská, Egyptská,...)=1 na otázku 15. Považujete následující náboženství v České republice za plnohodnotná?1=ano,2=ne, je to pouze sekta,3=ne, je to móda pro mladé,4=ne, nejsou plnohodnotná vůbec
 • odpověď Šintoismus=4:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Taoismus=4 na otázku 15. Považujete následující náboženství v České republice za plnohodnotná?1=ano,2=ne, je to pouze sekta,3=ne, je to móda pro mladé,4=ne, nejsou plnohodnotná vůbec
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Budhismus=4 na otázku 15. Považujete následující náboženství v České republice za plnohodnotná?1=ano,2=ne, je to pouze sekta,3=ne, je to móda pro mladé,4=ne, nejsou plnohodnotná vůbec
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Hare Kršna=4 na otázku 15. Považujete následující náboženství v České republice za plnohodnotná?1=ano,2=ne, je to pouze sekta,3=ne, je to móda pro mladé,4=ne, nejsou plnohodnotná vůbec
 • odpověď Taoismus=1:
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Šintoismus=1 na otázku 15. Považujete následující náboženství v České republice za plnohodnotná?1=ano,2=ne, je to pouze sekta,3=ne, je to móda pro mladé,4=ne, nejsou plnohodnotná vůbec
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Stará náboženství (Vikingská, Mayská, Egyptská,...)=1 na otázku 15. Považujete následující náboženství v České republice za plnohodnotná?1=ano,2=ne, je to pouze sekta,3=ne, je to móda pro mladé,4=ne, nejsou plnohodnotná vůbec
 • odpověď Taoismus=4:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Šintoismus=4 na otázku 15. Považujete následující náboženství v České republice za plnohodnotná?1=ano,2=ne, je to pouze sekta,3=ne, je to móda pro mladé,4=ne, nejsou plnohodnotná vůbec
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Hare Kršna=4 na otázku 15. Považujete následující náboženství v České republice za plnohodnotná?1=ano,2=ne, je to pouze sekta,3=ne, je to móda pro mladé,4=ne, nejsou plnohodnotná vůbec

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Co se Vám vybaví pod pojmem víra?

2. Jste věřící

4. Odsuzujete vyznavače jiné víry?

5. Dokázali byste být ve vztahu s osobou jiného náboženství, pokud jste nevěřící, s věřící osobou?

6. Budete trvat/trváte na tom, aby vaše děti vyznávali Vaši víru, popřípadě bylo nevěřící, jako Vy?

7. Pokud bude Vaše dítě vyznávat/vyznává jinou víru, než vy, jak budete reagovat?

8. Jaký máte vztah k následujícím vírám? (1=velmi kladný,3=nevím o ní/nemám dostatek informací, 5=velmi negativní)

9. Znáte někoho, kdo je vyloženě odpůrcem náboženství a nenechá si ani vysvětlit jejich podstatu, protože k nim má vyloženě odpor?

10. Pokud potkáte někoho popsaného výše a jste věřící, budete se mu snažit vysvětlit proč věříte/ klady víry?

11. Myslíte si, že jste dobře informován o následujících vírách? 1=Ano, velmi, 5= Ne, neznám je.

12. Myslíte, že jsou následující náboženství nebezpečná? 1=Ano, velmi, 5=Ne. vůbec

13. Souhlasili byste s výukou náboženství na škole svého dítěte?

15. Považujete následující náboženství v České republice za plnohodnotná?1=ano,2=ne, je to pouze sekta,3=ne, je to móda pro mladé,4=ne, nejsou plnohodnotná vůbec

18. Myslíte, že každý člověk začne ke konci života v něco věřit, kvůli strachu ze smrti?

19. Jste:

20. Váš věk:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Co se Vám vybaví pod pojmem víra?

2. Jste věřící

4. Odsuzujete vyznavače jiné víry?

5. Dokázali byste být ve vztahu s osobou jiného náboženství, pokud jste nevěřící, s věřící osobou?

6. Budete trvat/trváte na tom, aby vaše děti vyznávali Vaši víru, popřípadě bylo nevěřící, jako Vy?

7. Pokud bude Vaše dítě vyznávat/vyznává jinou víru, než vy, jak budete reagovat?

8. Jaký máte vztah k následujícím vírám? (1=velmi kladný,3=nevím o ní/nemám dostatek informací, 5=velmi negativní)

9. Znáte někoho, kdo je vyloženě odpůrcem náboženství a nenechá si ani vysvětlit jejich podstatu, protože k nim má vyloženě odpor?

10. Pokud potkáte někoho popsaného výše a jste věřící, budete se mu snažit vysvětlit proč věříte/ klady víry?

11. Myslíte si, že jste dobře informován o následujících vírách? 1=Ano, velmi, 5= Ne, neznám je.

12. Myslíte, že jsou následující náboženství nebezpečná? 1=Ano, velmi, 5=Ne. vůbec

13. Souhlasili byste s výukou náboženství na škole svého dítěte?

15. Považujete následující náboženství v České republice za plnohodnotná?1=ano,2=ne, je to pouze sekta,3=ne, je to móda pro mladé,4=ne, nejsou plnohodnotná vůbec

18. Myslíte, že každý člověk začne ke konci života v něco věřit, kvůli strachu ze smrti?

19. Jste:

20. Váš věk:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Winterová, B.Vztah k náboženství (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://vztah-k-nabozenstvi.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.