Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vztah k občanům romské národnosti

Vztah k občanům romské národnosti

Dopis Ježíškovi - Vánoční dárky 2023
Jaké dárky Vám udělají pod stromečkem radost a jaké byste radši nedostávali?

(veřejné výsledky pro všechny "ježíšky" již 14. prosince ve 12:00)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Kuba Ševča
Šetření:20. 11. 2009 - 24. 11. 2009
Počet respondentů:68
Počet otázek (max/průměr):10 / 10
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:74,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:02
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento dotazník zkoumá vztahy k občanům romské národnosti. Jedná se o dobrovolný a anonymní dotazník, pokud nechcete, vyplňovat jej nemusíte. Prosíme Vás, abyste vyplňovali dotazník co možná nejupříměji a pravdivě.
Políčka, prosíme, zaškrtávejte křížkem.

Odpovědi respondentů

1. Jaký si myslíte, že máte vztah k občanům romské národnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše špatný3551,47 %51,47 %  
Spíše dobrý1725 %25 %  
Špatný1217,65 %17,65 %  
Dobrý45,88 %5,88 %  

Graf

2. Vadilo by Vám bydlet vedle romské rodiny?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vadilo3044,12 %44,12 %  
Spíše vadilo2638,24 %38,24 %  
Nevadilo710,29 %10,29 %  
Spíše nevadilo57,35 %7,35 %  

Graf

3. Myslíte si, že je averze většiny obyvatelstva vůči romům oprávěná?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Je oprávněná6088,24 %88,24 %  
Není oprávněná811,76 %11,76 %  

Graf

4. Souhlasíte s názory některých politických uskupení (DS, NS) vůči Romům?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, nesouhlasím 4972,06 %72,06 %  
Ano, souhlasím 1927,94 %27,94 %  

Graf

5. Setkali jste se někdy s agresivitou ze strany Romů obecně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, setkal6291,18 %91,18 %  
Ne, nesetkal68,82 %8,82 %  

Graf

6. Setkali jste se někdy s agresivitou ze strany Romů na Vaši osobu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, setkal3957,35 %57,35 %  
Ne, nesetkal2942,65 %42,65 %  

Graf

7. Setkali jste se někdy s agresivitou vůči Romům?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, setkal4667,65 %67,65 %  
Ne, nesetkal2232,35 %32,35 %  

Graf

8. Chovali jste se někdy agresivně Vy vůči Romům?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, nechoval5783,82 %83,82 %  
Ano, choval1116,18 %16,18 %  

Graf

9. Vyplňte, prosíme, Váš věk

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
211116,18 %16,18 %  
2568,82 %8,82 %  
2268,82 %8,82 %  
2068,82 %8,82 %  
2457,35 %7,35 %  
1745,88 %5,88 %  
2345,88 %5,88 %  
1834,41 %4,41 %  
3034,41 %4,41 %  
3634,41 %4,41 %  
ostatní odpovědi 28
19
50
16
68
58
33
38
32
35
27
55
26
1725 %25 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:24.73
Minimum:17
Maximum:50
Variační rozpětí:33
Rozptyl:47.55
Směrodatná odchylka:6.9
Medián:22.5
Modus:21

Graf

10. Jaké je Vaše pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena4464,71 %64,71 %  
muž2435,29 %35,29 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Vadilo by Vám bydlet vedle romské rodiny?

  • odpověď Vadilo:
    • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Špatný na otázku 1. Jaký si myslíte, že máte vztah k občanům romské národnosti?

6. Setkali jste se někdy s agresivitou ze strany Romů na Vaši osobu?

  • odpověď Ano, setkal:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, choval na otázku 8. Chovali jste se někdy agresivně Vy vůči Romům?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaký si myslíte, že máte vztah k občanům romské národnosti?

2. Vadilo by Vám bydlet vedle romské rodiny?

3. Myslíte si, že je averze většiny obyvatelstva vůči romům oprávěná?

4. Souhlasíte s názory některých politických uskupení (DS, NS) vůči Romům?

5. Setkali jste se někdy s agresivitou ze strany Romů obecně?

6. Setkali jste se někdy s agresivitou ze strany Romů na Vaši osobu?

7. Setkali jste se někdy s agresivitou vůči Romům?

8. Chovali jste se někdy agresivně Vy vůči Romům?

9. Vyplňte, prosíme, Váš věk

10. Jaké je Vaše pohlaví

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaký si myslíte, že máte vztah k občanům romské národnosti?

2. Vadilo by Vám bydlet vedle romské rodiny?

3. Myslíte si, že je averze většiny obyvatelstva vůči romům oprávěná?

4. Souhlasíte s názory některých politických uskupení (DS, NS) vůči Romům?

5. Setkali jste se někdy s agresivitou ze strany Romů obecně?

6. Setkali jste se někdy s agresivitou ze strany Romů na Vaši osobu?

7. Setkali jste se někdy s agresivitou vůči Romům?

8. Chovali jste se někdy agresivně Vy vůči Romům?

9. Vyplňte, prosíme, Váš věk

10. Jaké je Vaše pohlaví

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Ševča, K.Vztah k občanům romské národnosti (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://vztah-k-obcanum-romske-narodnosti.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.