Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vztah k přímé demokracii na lokální úrovni v ČR

Vztah k přímé demokracii na lokální úrovni v ČR

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Martin Kusal
Šetření:13. 12. 2011 - 16. 12. 2011
Počet respondentů:30
Počet otázek (max/průměr):11 / 10.93
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:83,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:46
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Žádám Vás o vyplnění krátkého dotazníku, který poslouží pro potřeby mé seminární práce. Předem Děkuji za ochotu.

Odpovědi respondentů

1. Vybavujete si nějaké referendum na místní úrovni, které se za posledních 5-10 let uskutečnilo ve vaší obci?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2790 %90 %  
ano310 %10 %  

Graf

2. Vybavujete si nějaké referendum na celostátní úrovni, které se za posledních 5-10let uskutečnilo v České republice?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2583,33 %83,33 %  
ne516,67 %16,67 %  

Graf

3. Účastnil/a jste se někdy referenda na lokální úrovni?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2896,55 %93,33 %  
ano13,45 %3,33 %  

Graf

4. Je pro vás využití přímé demokracie důležité? Sledujete např. vztah politických stran v jejich volebním programu k přímé demokracii – alespoň v otázce přímé volby prezidenta?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1860 %60 %  
ne1033,33 %33,33 %  
nevím26,67 %6,67 %  

Graf

5. Víte o tom, že jako občan/ka můžete iniciovat vypsání místního referenda?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1860 %60 %  
ne1240 %40 %  

Graf

6. Mezi země, které nejvíce využívají různé prvky přímé demokracie, patří Švýcarsko, domníváte se, že by i ČR měla využívat více možnosti referend, lidové iniciativy či odvolání starostů či zastupitelů na místní a poslanců či senátorů na celostátní úrovni?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2068,97 %66,67 %  
nevím517,24 %16,67 %  
ne413,79 %13,33 %  

Graf

7. Jste zastáncem vyššího počtu referend v České republice?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2066,67 %66,67 %  
nevím516,67 %16,67 %  
ne516,67 %16,67 %  

Graf

8. Je pro vás důležitější možnost rozhodovat pomocí referenda na místní než na celostátní úrovni?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1550 %50 %  
ne1136,67 %36,67 %  
nevím413,33 %13,33 %  

Graf

9. Jste pro přímou volbu starostů?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1963,33 %63,33 %  
ne620 %20 %  
nevím516,67 %16,67 %  

Graf

10. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysokoškolské1446,67 %46,67 %  
Středoškolské s maturitou1446,67 %46,67 %  
Vyšší odborné13,33 %3,33 %  
Základní13,33 %3,33 %  

Graf

11. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena1756,67 %56,67 %  
Muž1343,33 %43,33 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kusal, M.Vztah k přímé demokracii na lokální úrovni v ČR (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://vztah-k-prime-demokracii-na.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.