Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vztah k vytrvalostním sportům

Vztah k vytrvalostním sportům

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Ivana Nová
Šetření:15. 12. 2009 - 13. 01. 2010
Počet respondentů:20
Počet otázek (max/průměr):49 / 47.25
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:16,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.10:34
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

chtěla bych poprosit všechny aktivní sportovce, kteří jsou starší 18 let a věnují se převážně individuálním vytrvalostním sportům (běh, silniční kolo, MTB, běh na lyžích, OB, LOB, triatlon, atletika - delší běhy...), zda věnují cca 15 min vyplnění dotazníku, který slouží jako podklad pro mou diplomovou práci. Děkuji za čas a ochotu!

Ivana

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

Pozorně si přečtěte každou větu tohoto dotazníku. U otázek č. 1 - 21 použijte k vyjádření míry Vašeho souhlasu či nesouhlasu s danými výroky škálu od ZCELA NEPLATÍ (zásadně nesouhlasím s tímto výrokem) po ZCELA PLATÍ (úplně mě vystihuje).Otázky se týkají Vašeho přesvědčení a chování ve vztahu ke sportu za poslední 3 měsíce.

Odpovědi respondentů

1. Sportuji, abych se necítil/a podrážděný/á.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zcela neplatí525 %25 %  
spíše neplatí420 %20 %  
neplatí420 %20 %  
spíše platí315 %15 %  
platí210 %10 %  
zcela platí210 %10 %  

Graf

2. Trénuji i navzdory opakovaným zdravotním problémům.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše platí945 %45 %  
zcela neplatí420 %20 %  
neplatí315 %15 %  
platí210 %10 %  
zcela platí15 %5 %  
spíše neplatí15 %5 %  

Graf

3. Pro dosažení žádoucích výsledků neustále zvyšuji intenzitu cvičení.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše neplatí525 %25 %  
spíše platí525 %25 %  
zcela neplatí420 %20 %  
platí315 %15 %  
neplatí210 %10 %  
zcela platí15 %5 %  

Graf

4. Nejsem schopný/á omezit dobu, po kterou cvičím.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
neplatí840 %40 %  
zcela neplatí420 %20 %  
spíše platí420 %20 %  
platí210 %10 %  
spíše neplatí15 %5 %  
zcela platí15 %5 %  

Graf

5. Raději bych sportoval/a, než abych trávil/a čas s rodinou a přáteli.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zcela neplatí525 %25 %  
spíše neplatí525 %25 %  
neplatí525 %25 %  
spíše platí420 %20 %  
platí15 %5 %  

Graf

6. Trávím hodně svého času sportováním.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
platí735 %35 %  
spíše platí420 %20 %  
zcela platí420 %20 %  
zcela neplatí315 %15 %  
neplatí210 %10 %  

Graf

7. Cvičím déle, než jsem měl/a původně v úmyslu.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
neplatí630 %30 %  
spíše platí525 %25 %  
zcela neplatí315 %15 %  
spíše neplatí315 %15 %  
platí210 %10 %  
zcela platí15 %5 %  

Graf

8. Sportuji, abych nebyl/a nervózní.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zcela neplatí420 %20 %  
spíše platí420 %20 %  
platí420 %20 %  
neplatí420 %20 %  
zcela platí210 %10 %  
spíše neplatí210 %10 %  

Graf

9. Trénuji, i přestože jsem zraněný/á.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zcela neplatí630 %30 %  
neplatí315 %15 %  
spíše platí315 %15 %  
spíše neplatí315 %15 %  
platí315 %15 %  
zcela platí210 %10 %  

Graf

10. Stále zvyšuji tréninkové objemy, abych dosáhl/a požadovaného výsledku.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše platí840 %40 %  
zcela neplatí315 %15 %  
spíše neplatí315 %15 %  
neplatí315 %15 %  
platí210 %10 %  
zcela platí15 %5 %  

Graf

11. Nejsem schopný/á sportovat méně.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše platí630 %30 %  
zcela neplatí525 %25 %  
neplatí525 %25 %  
spíše neplatí315 %15 %  
zcela platí15 %5 %  

Graf

12. Myslím na trénink i tehdy, když bych se měl/a koncentrovat na školu/práci.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše neplatí525 %25 %  
zcela neplatí420 %20 %  
spíše platí420 %20 %  
neplatí315 %15 %  
platí210 %10 %  
zcela platí210 %10 %  

Graf

13. Sportování obětuji velké množství svého volného času.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše platí525 %25 %  
platí525 %25 %  
zcela platí420 %20 %  
zcela neplatí315 %15 %  
neplatí210 %10 %  
spíše neplatí15 %5 %  

Graf

14. Sportuji déle, než jsem zprvu očekával/a.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
platí630 %30 %  
spíše platí420 %20 %  
neplatí420 %20 %  
zcela neplatí315 %15 %  
spíše neplatí210 %10 %  
zcela platí15 %5 %  

Graf

15. Trénuji, abych se necítil/a napjatý/á..

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zcela neplatí525 %25 %  
spíše platí420 %20 %  
platí420 %20 %  
neplatí315 %15 %  
zcela platí210 %10 %  
spíše neplatí210 %10 %  

Graf

16. Cvičím bez ohledu na neustálé zdravotní problémy.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zcela neplatí735 %35 %  
spíše platí525 %25 %  
spíše neplatí315 %15 %  
platí315 %15 %  
neplatí210 %10 %  

Graf

17. Stále prodlužuji délku cvičení, abych dosáhl/a požadovaného výsledku/přínosu.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zcela neplatí525 %25 %  
spíše platí525 %25 %  
spíše neplatí420 %20 %  
neplatí315 %15 %  
platí210 %10 %  
zcela platí15 %5 %  

Graf

18. Nejsem schopný/á snížit intenzitu svého cvičení.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
neplatí735 %35 %  
zcela neplatí525 %25 %  
spíše neplatí420 %20 %  
spíše platí315 %15 %  
zcela platí15 %5 %  

Graf

19. Jdu raději trénovat, abych se vyhnul/a trávení času s rodinou/přáteli.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
neplatí840 %40 %  
zcela neplatí735 %35 %  
spíše neplatí315 %15 %  
spíše platí15 %5 %  
platí15 %5 %  

Graf

20. Značnou část svého času věnuji sportování.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše platí630 %30 %  
platí630 %30 %  
zcela neplatí315 %15 %  
zcela platí315 %15 %  
neplatí210 %10 %  

Graf

21. Trénuji déle, než jsem si (na)plánoval/a.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zcela neplatí630 %30 %  
spíše platí630 %30 %  
spíše neplatí420 %20 %  
neplatí210 %10 %  
platí15 %5 %  
zcela platí15 %5 %  

Graf

22. Jste aktivní sportovec/-kyně?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1680 %80 %  
ne420 %20 %  

Graf

23. Jakému druhu sportu se věnujete nejčastěji?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ostatní individuální vytrvalostní sporty735 %35 %  
cyklistika (MTB, silniční kolo)420 %20 %  
běh420 %20 %  
atletika (delší běhy)210 %10 %  
běh na lyžích15 %5 %  
triatlon15 %5 %  
OB, LOB15 %5 %  

Graf

24. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
amatér/ka1785 %85 %  
profesionál/ka315 %15 %  

Graf

25. Závodíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 26, neotázka č. 27].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1155 %55 %  
ano945 %45 %  

Graf

26. Jak často závodíte?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
V sezóně mám cca 10-12závodů.111,11 %5 %  
6x111,11 %5 %  
v létě ne, v zimě 3x měsíčně111,11 %5 %  
v závodní sezóně jednou týdně, jinak výjimečně111,11 %5 %  
skoro kazdy vikend111,11 %5 %  
jen v létě, a to každý týden, někdy i častěji111,11 %5 %  
cca. 6-8 závodů do roka111,11 %5 %  
5111,11 %5 %  
1x měsíčně111,11 %5 %  

Graf

27. Kolik let se již sportu věnujete?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20420 %20 %  
10315 %15 %  
12315 %15 %  
0210 %10 %  
6210 %10 %  
1515 %5 %  
1415 %5 %  
1615 %5 %  
315 %5 %  
515 %5 %  
415 %5 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:10.83
Minimum:0
Maximum:20
Variační rozpětí:20
Rozptyl:36.38
Směrodatná odchylka:6.03
Medián:11
Modus:20

Graf

28. Kolikrát týdně chodíte sportovat?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5630 %30 %  
3420 %20 %  
0315 %15 %  
1315 %15 %  
415 %5 %  
715 %5 %  
615 %5 %  
1015 %5 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:3.44
Minimum:0
Maximum:7
Variační rozpětí:7
Rozptyl:4.5
Směrodatná odchylka:2.12
Medián:3.5
Modus:5

Graf

29. Jak dlouho trvá Váš běžný trénink?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
0210 %10 %  
90 minut210 %10 %  
30 min15 %5 %  
5 hodin15 %5 %  
2 hod15 %5 %  
cca 2hod, dvě fáze denně15 %5 %  
1 h15 %5 %  
1-2hod15 %5 %  
1,5 hodiny15 %5 %  
3 hodiny15 %5 %  
cca 2-3 hodiny15 %5 %  
4515 %5 %  
hodinu15 %5 %  
dvě hodiny15 %5 %  
půl až dvě hodiny15 %5 %  
1h15 %5 %  
115 %5 %  
1-2 hodiny15 %5 %  

Graf

30. Trénujete i několikrát denně (vícefázově)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 31, neotázka č. 32].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1365 %65 %  
ano735 %35 %  

Graf

31. Popiště, prosím, krátce, jak to probíhá.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

1. trénink s mladším týmem (žačky) - 1,5h 2. trénink se starším týmem (juniorky) - 1,5h

Dopoledne posilovna, odpoledne vybeh

chodím na typický atletický trénink - rozcvičení + hlavní náplň (úseky/rychlost/odrazy/posilovna) nebo klusat/běhat na 40 - 90 minut

Mám své periody, kdy trénuju dvojfázově. Trvá to tak měsíc jednou ročně.

mix posilovani beh kolo v lete plavani

Přes zimu: ráno plavání, odpoledne běh nebo posilovna. Přes léto se odpoledne běh střídá s kolem.

V přípravném období dopolední fáze, odpolední fáze - celkem 5xtýdně, dva dny tedy volno. V sezóně tři dny dopoledne, dopoledne - jeden den volno, a tak stále dokola.

32. V jaké intenzitě probíhá většina Vašich sportovních aktivit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední1260 %60 %  
nízká630 %30 %  
vysoká420 %20 %  

Graf

33. Vedete si tréninkový deník (či si zaznamenáváte najeté km)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1785 %85 %  
ano315 %15 %  

Graf

34. Z jakého důvodu si vedete (či nevedete) tréninkový deník?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

asi z lenosti

Dříve jsem si tréninkový deník vedla, vím, že je to dobrá věc, ale moc mně nebaví každý den zapisovat jednotlivé tréninky. To je asi také důvod, proč jsem přestala. Je to škoda- na konci sezóny nevidím celkové kilometry.

efektivita

jsou to jen cisla

Naco? Sportuju pro radost.

nechce se mi

nechce se mi

nejsem profesionál

není potřeba

neni to pro mne podstatne

nesportuji

nevedu

nevedu

nevím

Pro porovnávání s jinými obdobími, popř.lidmi.

prostě ne. A proč se každá otázka xkrát opakuje v jiné obměně?

Prostě se mi nechce.

Sportuji pro radost, tréninkový deník by pro mě neměl význam.

umožňuje mi to sledovat vývoj výkonnosti

zbytečný

35. Vytváříte si přibližný sportovní plán na celý týden?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1680 %80 %  
ano420 %20 %  

Graf

36. Plánujete si předem, jak dlouho budete trénovat a kolik?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1365 %65 %  
ano735 %35 %  

Graf

37. Věnujete se nějakým dalším koníčkům kromě sportu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1995 %95 %  
ne15 %5 %  

Graf

38. Proč jste začal/-a sportovat?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-

baví mě to

Bavilo me to

chci se libit slecnam, chci byt spokojeny se svim telem

chtěla jsem smysluplně trávit volný čas, i nyní, kdy žádný nemám, nechci přestat, baví mě to.

je to fajn

jen tak

když jsem byla malá vrážela jsem do dveří a rodiče mě přihlásili do sportovních kroužků kvůli zlepšení koordinace. od té doby mi to zůstalo.

Ke sportu mě přivedli rodiče asi ve 3letech, v té době mně to bylo celkem jedno. Dnes je to pro zábavu, odreagování a také kvůli kamarádům, kteří se mnou trénují.

kvůli partě v oddíle.

mám to v rodině

nejlepsi relaxace

nesportuji

nezačal

nudila sem se doma

Primoc energie :)

Prostě mě to baví už od mala.

Protože sportovala celá má rodina a kamarádi z okolí.

rodiče mě k tomu vedli

životní motto,udržení postavy

39. Omezuje Vás nějakým způsobem Vaše sportování? Chtěl/-a byste sportovat méně?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1785 %85 %  
ano315 %15 %  

Graf

40. Jaké jsou Vaše sportovní cíle? Čeho chcete dosáhnout?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-

bavit se

být fit a mít dobrou kondičku, neochablé svalstvo, vytvarovanou postavu

Být zdráv a fit

byt zdrava, na umisteni moc nezalezi

Finále na Mistrovství České republiky v jednotlivcích.

Chci se uzdržet ve formě, být zdravá a mít ideální tělesné proporce.

Moje sportovní cíle nejsou příliš vysoké- sportuji a trénuji spíše kvůli fyzické kondici a postavě než kvůli umístění na nějaké vrcholové soutěži.

nemám speciálně vytyčené cíle, chci se zlepšovat v závodech, účastnit se pravidelně mistrovství republiky, ale pokud to nevyjde, sportovat nepřestanu, baví mě to.

Nic moc. Sportuji, protože mě to baví a mám z toho dobrý pocit i náladu. Nesportuju proto, abych něčeho dosáhla.

ničeho

no mataon ale mam problem kolenem,z vnejsi strany me boli uz asi po 6 -ti az 7 KM nevim co stim druhy den to uz neboli ale nemuzu zvysovat KM pokud mi muzete nekdo poradit moje ICQ 301997264 diky

po zranění kolene už nejsou tak vysoké, myslím jen na mistrovství republiky

udrzovat se v kondici

udržet se v dobré kondici

velke

výsledků

zábava

zlepšení tělesné kondice

žádné

41. Dáváte si pozor, co a v jakém množství jíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 42, neotázka č. 43].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1050 %50 %  
ne1050 %50 %  

Graf

42. Z jakého důvodu si hlídáte svou stravu?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-

abych měla lepší výkonnost, abych byla i v běžném životě zdravější/hubenější

chci dlouho a zdrave zit

Je to součást zdravého životního stylu.

jen tak

kondice, trenink, postava

neni nutno se prejidat

Snažím se vyhýbat jedům v jídle a mít optimální příjem vitaminů, minerálů a látek potřebných pro správnou funkci těla.

vybírám si spíše zdravá jídla, hodně ovoce a zeleniny

vyvážená strava

43. Co Vás motivuje k tomu, abyste i nadále sportoval/-a?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-

baví mě to

bavi me to

baví mě to

baví mě to, zdraví, přátelé

Baví mě to. Formuje to postavu, ....apod.

byt lepsi nez minulý rok

dosažení vytrvalosti

Motivací je pro mě ideální tělesná hmotnost a můj manžel.

nechci jednoiu skončit jakou koule, která nebude schopná pohybu

nic

nic

nic

Rodina, kamarádi, škola - FSpS, kondice, postava...

team

Touha neumrit na kardiovaskularne onemocneni a chci vypadat dobre

zábava

zábava, lepší výkony, přátelé, s kterými trénuji

Závodění samozřejmě.

zvyk

44. Můžete stručně popsat harmonogram Vašeho typického týdne (práce, volný čas)?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-

dopoledne prace, odpoledne rodina, navecir sport

kazdy den stejny : hodina cviceni s cinakma pak 20Km kolo a kazdy 4 ty den pauza v lete na kole kolem 40KM denne + plavani taky kazdy den

ne

ne

ne

ne

Nemam ted cas.. sorry

po - pá pracuji + úklid doma trochu volného času víkend - práce, občas sport

po škole nebo po práci se věnuji sportu

pondělí - trénink od 16:00 do 19:00 hod. úterý - volný čas + povinnosti středa - volný čas povinnosti čtvrtek - trénink od 16:00 do 19:00 hod. pátek - volný čas povinnosti

Pondělí až pátek, dopoledne škola, dvě odpoledne tělesná aktivita, zbytek dne učení a relaxace. Sobota a neděle, dle počasí, v létě oba dny sportovní aktivita, procházky, relaxace. V zimě jeden den sport, druhý relaxace.

práce - škola volný čas

práce práce práce

přes týden studium od rána do večera, během toho, v extrémních případech předtím/potom si vyšetřím čas na sport, o víkendu je to podobné, jen mám možnost lépe si zorganizovat studium

ráno bázen, pak škola, sporty ve škole a odpoledne běh/ kolo - přes všední dny je to většinou stejné, sobota a neděle patří odpočinku a lehčímu tréninku

škola do 4 hodin, tréninky od 5 většinou do 8 hodin s přestávkami, učení, spánek

To záleží na rozvrhu ve škole.

víkend sport, týden práce, někdy lezecká stěna, posilovna, bazén

45. Popište, prosím, krátce svou sportovní historii (jakým sportům jste se věnoval/-a, na jaké úrovni…).

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-

...

5 let aktivne hazena 10 let aktivne volejbal Cely zivot - beh, cyklistika, lyze

atletice, závodně , 1.liga v ČR

běh, cyklistika, volejbal - rekreačně taekwon do - zelenej pásek tanec - 1*

cyklistika - nízká úroveň sjezdové lyžování - nízká úroveň aerobic - střední úroveň

fitness, sportovní aerobik, mistrovství Evropy, zranění kolene, zábava

gymnastika, plavani, atletika, hazena, fotbal

Kanoistice, na vrcholové úrovni. Byl jsem členem juniorské reprezentace (účast na olympiádě mládeže v Lignanu), nyní se snažím dostat do seniorské (vítězství na Kyperské regatě)

lezení na skále, běh, běh na lyžích, fotbal - 3. ženská liga, sjezdové lyžování, vysokohorská turistika, vždy amatérsky, tanec - poloprofesionálně

Moc jsem se sportu zezačátku nevěnovala. Jen tak málo rekreačně. Až později jsem začala hrát volejbal, který mě tak bavil, že jsem ho začala hrát závodně.

ne

OB,volejbal

Od 4 do 10 let jsem závodně dělala sportovní gymnastiku. Od 10 do 22 let jsem byla členkou oddílu běžeckého lyžování. Od 12 do 15 lez jsem závodně hrála basketbal. Vše, co jsem dělala na závodní úrovni se týkalo krajských závodů. Nyní sportuji rekreačně. Převážně se věnuji běhu a jízdě na kole.

plavání (jako malý - ale závodně) volejbal - na špičkové úrovni (v žákovských a dorosteneckých kategoriích jsme patřili k nejlepším v republice) fotbal - v dospělosti rekreačně florbal - v dospělosti na regionální registrované úrovni

pozarni sport{atletika}- repre fotbal-krajsky prebor rekreacne temer vsechny sporty

v mladi vubec nicemu,liny pecival :-) v osme tride jsem zacal cvicit s cinkama v ucnaku trosku behat, a kdyz jsem zacal chodit do pacetak zaclo jezdeni na kole

vždy sem se sportu vyhýbal a vyhýbám

začala jsem s fotbalem (druhá a třetí ženská liga, tzn. nižší úroveň), později (po roce) k němu přidala i atletiku. fotbal jsem omezila, už hraji jen zápasy. hlavní náplň mého sportovního života teď tvoří atletika (delší běhy), zúčastňuji se pravidelně závodů nejvyšší domácí úrovně (mistrovství republiky), zahraničních jen velmi výjimečně. jako doplňující trénink jezdím hodně na horském kole a plavu.

Začínala jsem s bruslením, pak následovala atletika, tenis, plavání a teď triatlon. V triatlonu jezdím čský pohár- větší cíle asi nemám.

46. Označili byste sami sebe za „závislé na sportu“?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1155 %55 %  
ne735 %35 %  
nevím210 %10 %  

Graf

47. Seřaďte, prosím, následující hodnoty podle důležitosti, kterou pro Vás v životě mají (od 1 = nejdůležitější, po 6 = nejméně důležitá):

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
zdraví1.450.448
přátelé3.60.74
rodina2.21.76
sport4.352.028
práce4.451.448
peníze4.951.448

Graf

48. Kolik Vám je let?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21315 %15 %  
26210 %10 %  
23210 %10 %  
24210 %10 %  
19210 %10 %  
20210 %10 %  
31210 %10 %  
4015 %5 %  
2715 %5 %  
2915 %5 %  
1515 %5 %  
1815 %5 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:23.5
Minimum:18
Maximum:31
Variační rozpětí:13
Rozptyl:16.62
Směrodatná odchylka:4.08
Medián:23
Modus:21

Graf

49. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena1470 %70 %  
muž630 %30 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Nová, I.Vztah k vytrvalostním sportům (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://vztah-k-vytrvalostnim-sportum.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.