Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vztah mládí, vzdělání a víry

Vztah mládí, vzdělání a víry

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Bc. Jiří Sojka
Šetření:18. 11. 2011 - 26. 11. 2011
Počet respondentů:441
Počet otázek (max/průměr):12 / 11.98
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:85,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:08
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-5 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Chtěl bych Vás poprosi o vyplnění krátkého průzkumu, který se týká vztahu mladých lidí, víry a vzdělání.

Odpovědi respondentů

1. Jsi pokřtěný/á?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne a neuvažuji o tom24455,33 %55,33 %  
ano17239 %39 %  
ne, ale uvažuji o tom224,99 %4,99 %  
ne a uvažuji o tom30,68 %0,68 %  

Graf

2. Jsi věřící?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, v něco věřím, ale neodpovídá to žádnému náboženství (nebo o tom alespoň nevím)21648,98 %48,98 %  
Ne, v nic ani v nikoho nevěřím11926,98 %26,98 %  
Ano, věřím v boha či jiného představitele některého z náboženství10624,04 %24,04 %  

Graf

3. Do kostela či jiného svatostánku chodíš:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
příležitostně20346,03 %46,03 %  
nikdy18642,18 %42,18 %  
alespoň jednou týdně317,03 %7,03 %  
alespoň jednou měsíčně214,76 %4,76 %  

Graf

4. Víra není pro člověka důležitá (narozdíl od životního přístupu, zodpovědnosti a toleranci ostatních).

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím13531,25 %30,61 %  
spíše souhlasím9722,45 %22 %  
souhlasím7918,29 %17,91 %  
nesouhlasím6915,97 %15,65 %  
nevím5212,04 %11,79 %  

Graf

5. Lidé, kteří jsou věřící a kteří svou víru propagují, mi:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevadí20947,39 %47,39 %  
jsou mi lhostejní13029,48 %29,48 %  
vadí10223,13 %23,13 %  

Graf

6. Věřit v něco nebo v někoho může člověku v životě pomoct (psychicky apod.):

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím25156,92 %56,92 %  
spíše souhlasím15535,15 %35,15 %  
nevím245,44 %5,44 %  
nesouhlasím61,36 %1,36 %  
spíše nesouhlasím51,13 %1,13 %  

Graf

7. Souhlasím s názorem, že čím mladší a vzdělanější člověk, tím spíše je nevěřící (ve smyslu nějaké známé církve):

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím10223,13 %23,13 %  
spíše nesouhlasím9621,77 %21,77 %  
nevím9421,32 %21,32 %  
souhlasím8218,59 %18,59 %  
nesouhlasím6715,19 %15,19 %  

Graf

8. Moji rodiče (popř. osoby či osoba, kteří mne vychovávali) jsou věřící.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne27762,81 %62,81 %  
ano13931,52 %31,52 %  
nevím255,67 %5,67 %  

Graf

9. Tvé pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena26058,96 %58,96 %  
muž18141,04 %41,04 %  

Graf

10. Jaký je tvůj věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
23 let10523,81 %23,81 %  
24 let6715,19 %15,19 %  
22 let4710,66 %10,66 %  
28 a více let419,3 %9,3 %  
19 let327,26 %7,26 %  
25 let306,8 %6,8 %  
20 let296,58 %6,58 %  
21 let296,58 %6,58 %  
16 let173,85 %3,85 %  
26 let122,72 %2,72 %  
27 let92,04 %2,04 %  
18 let81,81 %1,81 %  
17 let81,81 %1,81 %  
15 a méně let51,13 %1,13 %  
nevim10,23 %0,23 %  
3310,23 %0,23 %  

Graf

11. Tvé nejvyšší dosažené vzdělání je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské - bakalářské18040,82 %40,82 %  
středoškolské s maturitou17539,68 %39,68 %  
vysokoškolské - magisterké (inženýrské)419,3 %9,3 %  
základní306,8 %6,8 %  
středoškolské bez maturity132,95 %2,95 %  
vyšší odborné20,45 %0,45 %  

Graf

12. Pocházím z obce, která má:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nad 100 tisíc obyvatel13530,61 %30,61 %  
do 20 tisíc obyvatel7917,91 %17,91 %  
do 2 tisíc obyvatel7817,69 %17,69 %  
do 5 tisíc obyvatel6214,06 %14,06 %  
do 50 000 obyvatel5913,38 %13,38 %  
do 100 tisíc obyvatel286,35 %6,35 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 5 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Jsi pokřtěný/á?

 • odpověď ano:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi alespoň jednou týdně na otázku 3. Do kostela či jiného svatostánku chodíš:

2. Jsi věřící?

 • odpověď Ano, věřím v boha či jiného představitele některého z náboženství:
  • 4.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi alespoň jednou týdně na otázku 3. Do kostela či jiného svatostánku chodíš:

5. Lidé, kteří jsou věřící a kteří svou víru propagují, mi:

 • odpověď nevadí:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi alespoň jednou týdně na otázku 3. Do kostela či jiného svatostánku chodíš:

6. Věřit v něco nebo v někoho může člověku v životě pomoct (psychicky apod.):

 • odpověď souhlasím:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi alespoň jednou týdně na otázku 3. Do kostela či jiného svatostánku chodíš:

11. Tvé nejvyšší dosažené vzdělání je:

 • odpověď středoškolské s maturitou:
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 20 let na otázku 10. Jaký je tvůj věk?
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi 19 let na otázku 10. Jaký je tvůj věk?
 • odpověď základní:
  • 13.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 16 let na otázku 10. Jaký je tvůj věk?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jsi pokřtěný/á?

2. Jsi věřící?

3. Do kostela či jiného svatostánku chodíš:

4. Víra není pro člověka důležitá (narozdíl od životního přístupu, zodpovědnosti a toleranci ostatních).

5. Lidé, kteří jsou věřící a kteří svou víru propagují, mi:

6. Věřit v něco nebo v někoho může člověku v životě pomoct (psychicky apod.):

7. Souhlasím s názorem, že čím mladší a vzdělanější člověk, tím spíše je nevěřící (ve smyslu nějaké známé církve):

8. Moji rodiče (popř. osoby či osoba, kteří mne vychovávali) jsou věřící.

9. Tvé pohlaví:

10. Jaký je tvůj věk?

11. Tvé nejvyšší dosažené vzdělání je:

12. Pocházím z obce, která má:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jsi pokřtěný/á?

2. Jsi věřící?

3. Do kostela či jiného svatostánku chodíš:

4. Víra není pro člověka důležitá (narozdíl od životního přístupu, zodpovědnosti a toleranci ostatních).

5. Lidé, kteří jsou věřící a kteří svou víru propagují, mi:

6. Věřit v něco nebo v někoho může člověku v životě pomoct (psychicky apod.):

7. Souhlasím s názorem, že čím mladší a vzdělanější člověk, tím spíše je nevěřící (ve smyslu nějaké známé církve):

8. Moji rodiče (popř. osoby či osoba, kteří mne vychovávali) jsou věřící.

9. Tvé pohlaví:

10. Jaký je tvůj věk?

11. Tvé nejvyšší dosažené vzdělání je:

12. Pocházím z obce, která má:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Jiří Sojka, B.Vztah mládí, vzdělání a víry (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://vztah-mladi-vzdelani-a-viry.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.