Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vztah občanů ČR k českým dějinám

Vztah občanů ČR k českým dějinám

Povědomí o značkách kvality potravin
Podle čeho si vybíráte při nakupování potraviny? Všímáte si značek kvality?

(cca 3 minuty, dotazník pro bakalářskou práci)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jan Volný
Šetření:22. 11. 2009 - 25. 11. 2009
Počet respondentů:39
Počet otázek (max/průměr):15 / 15
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:63,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:47
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Rád bych Vás, potencionální respondenty, poprosil o vyplnění dotazníku, týkajícího se vztahu Čechů k dějinám vlastního národa. Dotazník zkoumá význam slavných osobností, případně událostí a jejich historický dopad na současnou českou společnost.

Předem děkuji za vyplnění dotazníku.

Odpovědi respondentů

1. Které období středověkých českých dějin hodnotíte nejpozitivněji?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
období vlády Lucemburků1435,9 %35,9 %  
období vlády Přemyslovců1333,33 %33,33 %  
období tzv. Velké Moravy717,95 %17,95 %  
období husitského hnutí512,82 %12,82 %  

Graf

2. Který z těchto středověkých panovníků se nejvýrazněji zapsal do českých dějin?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Karel IV., otec vlasti3487,18 %87,18 %  
Přemysl Otakar II., král železný a zlatý37,69 %7,69 %  
Vratislav II., první český král12,56 %2,56 %  
Jan Jindřich - markrabě Moravský12,56 %2,56 %  

Graf

3. Jak hodnotíte vztah Čechů a Němců v dějinách?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Neutrálně. Pozitivní a negativní aspekty česko-německých vztahů jsou přibližně v rovnováze.2051,28 %51,28 %  
Záporně. Němci byli národem, jenž nás vždy vykořisťoval a utlačoval.1538,46 %38,46 %  
Kladně. Němci byli a jsou národem, na který jsme ekonomicky a historicky navazovali.410,26 %10,26 %  

Graf

4. Která bitva českých dějin znamenala pro české země největší katastrofu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Bitva na Bílé hoře r. 1620 (znamenající zhroucení českého stavovského povstání a následné obnovení habsburské moci.)3076,92 %76,92 %  
Bitva na Moravském poli r. 1278 (znamenající politickou destabilizaci a hospodářské problémy pro české země.)615,38 %15,38 %  
Bitva u Lipan r. 1434 (představující ,,bratrovražedný" konflikt mezi husity a následné oslabení politického vývoje v českých zemích.)25,13 %5,13 %  
Všechny vyjmenované přinesly dekadenci společnosti12,56 %2,56 %  

Graf

5. Která bitva českých dějin má největší dějinný význam?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Bitva u Zborova r. 1917 (ve které Českoslovenští legionáři prolomili rakousko-uherské linie a získali tak mezinárodní respekt a uznání).2256,41 %56,41 %  
Bitva u Domažlic r. 1431 (v níž husité drtivě porazili křižácká vojska a donutili tak papežskou stranu k rovnocennému dialogu).820,51 %20,51 %  
Bitva u Kressenbrunnu r. 1260 (v níž český král Přemsl Otakar II. porazil uherského krále Bélu IV.)410,26 %10,26 %  
ani jedna z tohoto výčtu12,56 %2,56 %  
nevím12,56 %2,56 %  
bitva u Sokolova12,56 %2,56 %  
...12,56 %2,56 %  
Všechny měly zásadní vliv na vývoj čes. spol.12,56 %2,56 %  

Graf

6. Který z těcho světců zanechal největší historický odkaz českému národu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Svatí Cyril a Metoděj (kteří vytvořili písmo hlaholici a prosadili staroslověnštinu jako bohoslužebný jazyk.)2153,85 %53,85 %  
Svatý Václav, patron české země, symbolizující českou státnost.1435,9 %35,9 %  
Svatá Anežka Česká, zakladatelka špitálů a kláštera klarisek.25,13 %5,13 %  
žádný12,56 %2,56 %  
Konstantin a Metoděj ze Soluně - Thesaloniky12,56 %2,56 %  

Graf

7. Husitské reformní hnutí a události s ním spojené hodnotím:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Neutrálně, nemám jednoznačný názor na husitské reformní hnutí.2358,97 %58,97 %  
Pozitivně, jedná se o nejslavnější období českých dějin.1025,64 %25,64 %  
Negativně, husitské reformní hnutí v konečném důsledku odsunulo české země na druhou kolej.615,38 %15,38 %  

Graf

8. Jaký je podle Vás hlavní význam národního obrození?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jazykový. Protagonisté NO pomohli oživit a uchovat český jazyk.1846,15 %46,15 %  
Kulturní. NO pomohlo lidem k uvědomění svébytné a nezaměnitelné kultury českého národa.1230,77 %30,77 %  
Politický. NO motivovalo Čechy k touze po větší politické suverenitě v rámci habsburské monarchie.615,38 %15,38 %  
všechny tyto tři odpovědi dohromady12,56 %2,56 %  
všechny tři možnosti12,56 %2,56 %  
všechny tři odpovědi12,56 %2,56 %  

Graf

9. Případný konflikt mezi Německou Říší a Československem v roce 1938 by podle Vás skončil:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Prohrou. Německo v té době disponovalo vojenskou sílu, se kterou se nemohl měřit nikdo na světě.2974,36 %74,36 %  
Patem. Ztráty na obou stranách by byly příliš velké, takže by se Německá říše a Československo pokoušely o sjednání kompromisu.923,08 %23,08 %  
Výhrou. Systém pohraničních opevnění a odhodlanost českého národa by Němce zadržely. 12,56 %2,56 %  

Graf

10. Kterého z těchto komunistických prezidentů hodnotíte nejlépe?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ludvíka Svobodu1538,46 %38,46 %  
Antonína Novotného1128,21 %28,21 %  
Antonína Zápotockého717,95 %17,95 %  
Gustáva Husáka512,82 %12,82 %  
Klementa Gottwalda12,56 %2,56 %  

Graf

11. Vývoj v Československu, potažmo v České republice po roce 1989 hodnotím:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Kladně, jde o jednoznačný posun k lepšímu.2256,41 %56,41 %  
Neutrálně, změnil se sice ekonomický systém a zahraniční spojenci České republiky, ale pro obyčejného člověka se mnoho nezměnilo.1025,64 %25,64 %  
Záporně, Česká republika nastoupila cestu sociální a morální nestability.717,95 %17,95 %  

Graf

12. Jakého jste pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena2358,97 %58,97 %  
Muž1641,03 %41,03 %  

Graf

13. Do jaké věkové kategorie patříte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 - 30 let3076,92 %76,92 %  
30 - 40 let512,82 %12,82 %  
více než 40let25,13 %5,13 %  
Do 18 let25,13 %5,13 %  

Graf

14. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středoškolské2461,54 %61,54 %  
Vysokoškolské1230,77 %30,77 %  
Základní37,69 %7,69 %  

Graf

15. Jaké je Vaše povolání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Student2666,67 %66,67 %  
Zaměstnaný1128,21 %28,21 %  
Nezaměstnaný12,56 %2,56 %  
Osoba samostatně výdělečně činná12,56 %2,56 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Volný, J.Vztah občanů ČR k českým dějinám (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://vztah-obcanu-cr-k-ceskym-dejinam.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.