Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vztah občanů ČR k českým dějinám

Vztah občanů ČR k českým dějinám

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jan Volný
Šetření:22. 11. 2009 - 25. 11. 2009
Počet respondentů:39
Počet otázek (max/průměr):15 / 15
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:63,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:47
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Rád bych Vás, potencionální respondenty, poprosil o vyplnění dotazníku, týkajícího se vztahu Čechů k dějinám vlastního národa. Dotazník zkoumá význam slavných osobností, případně událostí a jejich historický dopad na současnou českou společnost.

Předem děkuji za vyplnění dotazníku.

Odpovědi respondentů

1. Které období středověkých českých dějin hodnotíte nejpozitivněji?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
období vlády Lucemburků1435,9 %35,9 %  
období vlády Přemyslovců1333,33 %33,33 %  
období tzv. Velké Moravy717,95 %17,95 %  
období husitského hnutí512,82 %12,82 %  

Graf

2. Který z těchto středověkých panovníků se nejvýrazněji zapsal do českých dějin?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Karel IV., otec vlasti3487,18 %87,18 %  
Přemysl Otakar II., král železný a zlatý37,69 %7,69 %  
Vratislav II., první český král12,56 %2,56 %  
Jan Jindřich - markrabě Moravský12,56 %2,56 %  

Graf

3. Jak hodnotíte vztah Čechů a Němců v dějinách?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Neutrálně. Pozitivní a negativní aspekty česko-německých vztahů jsou přibližně v rovnováze.2051,28 %51,28 %  
Záporně. Němci byli národem, jenž nás vždy vykořisťoval a utlačoval.1538,46 %38,46 %  
Kladně. Němci byli a jsou národem, na který jsme ekonomicky a historicky navazovali.410,26 %10,26 %  

Graf

4. Která bitva českých dějin znamenala pro české země největší katastrofu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Bitva na Bílé hoře r. 1620 (znamenající zhroucení českého stavovského povstání a následné obnovení habsburské moci.)3076,92 %76,92 %  
Bitva na Moravském poli r. 1278 (znamenající politickou destabilizaci a hospodářské problémy pro české země.)615,38 %15,38 %  
Bitva u Lipan r. 1434 (představující ,,bratrovražedný" konflikt mezi husity a následné oslabení politického vývoje v českých zemích.)25,13 %5,13 %  
Všechny vyjmenované přinesly dekadenci společnosti12,56 %2,56 %  

Graf

5. Která bitva českých dějin má největší dějinný význam?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Bitva u Zborova r. 1917 (ve které Českoslovenští legionáři prolomili rakousko-uherské linie a získali tak mezinárodní respekt a uznání).2256,41 %56,41 %  
Bitva u Domažlic r. 1431 (v níž husité drtivě porazili křižácká vojska a donutili tak papežskou stranu k rovnocennému dialogu).820,51 %20,51 %  
Bitva u Kressenbrunnu r. 1260 (v níž český král Přemsl Otakar II. porazil uherského krále Bélu IV.)410,26 %10,26 %  
ani jedna z tohoto výčtu12,56 %2,56 %  
nevím12,56 %2,56 %  
bitva u Sokolova12,56 %2,56 %  
...12,56 %2,56 %  
Všechny měly zásadní vliv na vývoj čes. spol.12,56 %2,56 %  

Graf

6. Který z těcho světců zanechal největší historický odkaz českému národu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Svatí Cyril a Metoděj (kteří vytvořili písmo hlaholici a prosadili staroslověnštinu jako bohoslužebný jazyk.)2153,85 %53,85 %  
Svatý Václav, patron české země, symbolizující českou státnost.1435,9 %35,9 %  
Svatá Anežka Česká, zakladatelka špitálů a kláštera klarisek.25,13 %5,13 %  
žádný12,56 %2,56 %  
Konstantin a Metoděj ze Soluně - Thesaloniky12,56 %2,56 %  

Graf

7. Husitské reformní hnutí a události s ním spojené hodnotím:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Neutrálně, nemám jednoznačný názor na husitské reformní hnutí.2358,97 %58,97 %  
Pozitivně, jedná se o nejslavnější období českých dějin.1025,64 %25,64 %  
Negativně, husitské reformní hnutí v konečném důsledku odsunulo české země na druhou kolej.615,38 %15,38 %  

Graf

8. Jaký je podle Vás hlavní význam národního obrození?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jazykový. Protagonisté NO pomohli oživit a uchovat český jazyk.1846,15 %46,15 %  
Kulturní. NO pomohlo lidem k uvědomění svébytné a nezaměnitelné kultury českého národa.1230,77 %30,77 %  
Politický. NO motivovalo Čechy k touze po větší politické suverenitě v rámci habsburské monarchie.615,38 %15,38 %  
všechny tyto tři odpovědi dohromady12,56 %2,56 %  
všechny tři možnosti12,56 %2,56 %  
všechny tři odpovědi12,56 %2,56 %  

Graf

9. Případný konflikt mezi Německou Říší a Československem v roce 1938 by podle Vás skončil:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Prohrou. Německo v té době disponovalo vojenskou sílu, se kterou se nemohl měřit nikdo na světě.2974,36 %74,36 %  
Patem. Ztráty na obou stranách by byly příliš velké, takže by se Německá říše a Československo pokoušely o sjednání kompromisu.923,08 %23,08 %  
Výhrou. Systém pohraničních opevnění a odhodlanost českého národa by Němce zadržely. 12,56 %2,56 %  

Graf

10. Kterého z těchto komunistických prezidentů hodnotíte nejlépe?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ludvíka Svobodu1538,46 %38,46 %  
Antonína Novotného1128,21 %28,21 %  
Antonína Zápotockého717,95 %17,95 %  
Gustáva Husáka512,82 %12,82 %  
Klementa Gottwalda12,56 %2,56 %  

Graf

11. Vývoj v Československu, potažmo v České republice po roce 1989 hodnotím:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Kladně, jde o jednoznačný posun k lepšímu.2256,41 %56,41 %  
Neutrálně, změnil se sice ekonomický systém a zahraniční spojenci České republiky, ale pro obyčejného člověka se mnoho nezměnilo.1025,64 %25,64 %  
Záporně, Česká republika nastoupila cestu sociální a morální nestability.717,95 %17,95 %  

Graf

12. Jakého jste pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena2358,97 %58,97 %  
Muž1641,03 %41,03 %  

Graf

13. Do jaké věkové kategorie patříte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 - 30 let3076,92 %76,92 %  
30 - 40 let512,82 %12,82 %  
více než 40let25,13 %5,13 %  
Do 18 let25,13 %5,13 %  

Graf

14. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středoškolské2461,54 %61,54 %  
Vysokoškolské1230,77 %30,77 %  
Základní37,69 %7,69 %  

Graf

15. Jaké je Vaše povolání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Student2666,67 %66,67 %  
Zaměstnaný1128,21 %28,21 %  
Nezaměstnaný12,56 %2,56 %  
Osoba samostatně výdělečně činná12,56 %2,56 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Volný, J.Vztah občanů ČR k českým dějinám (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://vztah-obcanu-cr-k-ceskym-dejinam.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.