Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vztah občanů ČR k obnovitelným zdrojům

Vztah občanů ČR k obnovitelným zdrojům

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Andrea Geršlová
Šetření:09. 12. 2011 - 10. 12. 2011
Počet respondentů:19
Počet otázek (max/průměr):21 / 21
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:69 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.06:32
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Prosím o vyplnění krátkého dotazníku, který je součástí seminární práce

Odpovědi respondentů

1. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena1368,42 %68,42 %  
muž631,58 %31,58 %  

Graf

2. Vaše národnost je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
česká19100 %100 %  

Graf

3. Nejvyšší dosažený stupeň vzdělání je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské Bc.1157,89 %57,89 %  
středoškolské s maturitou842,11 %42,11 %  

Graf

4. Obor Vašeho vzdělání je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ekonomický1052,63 %52,63 %  
humanitní526,32 %26,32 %  
lékařský315,79 %15,79 %  
technický15,26 %5,26 %  

Graf

5. V jakém odvětví jste zaměstnán/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nezaměstnán/a736,84 %36,84 %  
služby736,84 %36,84 %  
jiné526,32 %26,32 %  

Graf

6. Jaký je Váš rodinný stav?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
svobodný/á1578,95 %78,95 %  
žiji s partnerkou/partnerem210,53 %10,53 %  
ženatý/vdaná210,53 %10,53 %  

Graf

7. Geografická poloha místa Vašeho narození je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nížinná oblast1789,47 %89,47 %  
vrchovina210,53 %10,53 %  

Graf

8. Jaký je Váš názor na využití solární energie?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dobrý526,32 %26,32 %  
nedostatečný526,32 %26,32 %  
chvalitebný421,05 %21,05 %  
výborný315,79 %15,79 %  
dostatečný210,53 %10,53 %  

Graf

9. Jaký je Váš názor na využití větrné energie?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
chvalitebný736,84 %36,84 %  
nedostatečný631,58 %31,58 %  
výborný315,79 %15,79 %  
dostatečný210,53 %10,53 %  
dobrý15,26 %5,26 %  

Graf

10. Jaký je Váš názor na využití vodní energie?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
chvalitebný631,58 %31,58 %  
dobrý526,32 %26,32 %  
nedostatečný421,05 %21,05 %  
výborný315,79 %15,79 %  
dostatečný15,26 %5,26 %  

Graf

11. Vaše náboženské vyznání je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
bez vyznání1894,74 %94,74 %  
evangelické15,26 %5,26 %  

Graf

12. Jaký máte vztah ke spalování biomasy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevyužívám kotel na biomasu ani neuvažuji o jeho pořízení19100 %100 %  

Graf

13. Jaký máte vztah k využití tepelných čerpadel?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
tepelné čerpadlo nevyužívám ani neuvažuji o jeho pořízení1578,95 %78,95 %  
využívám tepelné čerpadlo315,79 %15,79 %  
tepelné čerpadlo nevyužívám, ale uvažuji o jeho pořízení15,26 %5,26 %  

Graf

14. Považujete využívání obnovitelných zdrojů energie jako předpoklad trvale udržitelného rozvoje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, využití obnovitelných zdrojů vidím jako důležitý předpoklad trvale udržitelného rozvoje1473,68 %73,68 %  
ne, využití obnovitelných zdrojů nevidím jako důležitý předpoklad trvale udržitelného rozvoje315,79 %15,79 %  
nevím, o danou problematiku se nezajímám210,53 %10,53 %  

Graf

15. Je podle Vás důležité hledání nových energetických zdrojů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano1789,47 %89,47 %  
Nevím, o danou problematiku se nezajímám15,26 %5,26 %  
Ne15,26 %5,26 %  

Graf

16. Jaký máte názor na využití obnovitelných zdrojů v současné energetice?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
současná energetika nevyužívá obnovitelné zdroje dostatečně1578,95 %78,95 %  
současná energetika využívá obnovitelné zdroje tak akorát421,05 %21,05 %  

Graf

17. Jaký máte názor na cenovou dostupnost tepelných čerpadel?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím, o dané téma se nezajímám1263,16 %63,16 %  
cena tepelných čerpadel mi přijde vysoká421,05 %21,05 %  
cena tepelných čerpadel mi přijde přiměřená315,79 %15,79 %  

Graf

18. Jaký máte názor na stav životního prostředí v místě Vašeho bydliště?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
chvalitebný736,84 %36,84 %  
dostatečný526,32 %26,32 %  
dobrý421,05 %21,05 %  
nedostatečný210,53 %10,53 %  
výborný15,26 %5,26 %  

Graf

19. Jaký máte názor na stav osvěty o problematice životního prostředí v médiích?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
není dostatečná1578,95 %78,95 %  
nevím, o dané téma se nezajímám315,79 %15,79 %  
je dostatečná15,26 %5,26 %  

Graf

20. Jaký máte názor na informovanost o problematice současné energetiky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
není dostatečná1368,42 %68,42 %  
nevím, o dané téma se nezajímám526,32 %26,32 %  
je dostatečná15,26 %5,26 %  

Graf

21. Jaký máte názor na cenovou dostupnost kotlů pro spalování biomasy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím, o dané téma se nezajímám1789,47 %89,47 %  
cena kotlů pro spalování biomasy mi přijde vysoká210,53 %10,53 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Geršlová, A.Vztah občanů ČR k obnovitelným zdrojům (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://vztah-obcanu-cr-k-obnoviteln.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.