Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vztah seniorů a mladé generace

Vztah seniorů a mladé generace

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Michaela Bocskorová
Šetření:21. 03. 2011 - 26. 03. 2011
Počet respondentů:73
Počet otázek (max/průměr):12 / 12
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:67,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:01
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Jsem studentka plzeňského gymnázia a tímto průzkumem bych ráda získala podklady pro svou seminární práci. Výsledky budou zvěřejněny na vyplnto.cz pro širokou veřejnost.

Vyplnění dotazníku nezabere více než 5 minut:)Děkuji za Váš čas:)

Odpovědi respondentů

1. Jste

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena5575,34 %75,34 %  
muž1824,66 %24,66 %  

Graf

2. Váš věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20-25 let2432,88 %32,88 %  
15-19 let2128,77 %28,77 %  
26-40 let1824,66 %24,66 %  
41-55 let912,33 %12,33 %  
56 a více11,37 %1,37 %  

Graf

3. Nejvyšší dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední s maturitou3345,21 %45,21 %  
základní1723,29 %23,29 %  
1723,29 %23,29 %  
vyučen68,22 %8,22 %  

Graf

4. Jak často se stýkáte s příbuznými v seniorském věku(např. prarodiče)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jedenkrát týdně a častěji2635,62 %35,62 %  
CCa jedenkrát za 14 dní1926,03 %26,03 %  
Cca jedenkrát měsíčně1621,92 %21,92 %  
Méně často1216,44 %16,44 %  

Graf

5. Kdo je podle Vás senior?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Člověk po odchodu do důchodu2534,25 %34,25 %  
Člověk starší 60 let2128,77 %28,77 %  
Člověk starší 65 let1723,29 %23,29 %  
Člověk starší 70 let79,59 %9,59 %  
když na sobě cítí příznaky stáří11,37 %1,37 %  
člověk, který se tak cítí a už nemá dobrou kondici11,37 %1,37 %  
nic11,37 %1,37 %  

Graf

6. Myslíte si, že životní styl lidí po odchodu do důchodu se:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Výrazně změní5980,82 %80,82 %  
Změní se jen málo1115,07 %15,07 %  
Nevím34,11 %4,11 %  

Graf

7. Myslíte si,že jsou u nás senioři věkově diskriminovaní?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano2534,25 %34,25 %  
Nevím1723,29 %23,29 %  
Spíše ne1419,18 %19,18 %  
Ano1216,44 %16,44 %  
Ne56,85 %6,85 %  

Graf

8. Co považujete za charakteristické znaky seniorského věku?

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Úbytek fyzických a duševních sil a schopností2.8081.991
Častý pobyt v nemocnici2.9861.137
Zdravotní problémy2.8081.223
Osamělost3.0271.15
Závislost na druhých3.0960.991
Nedostatek financí2.8491.087
Jiné2.6991.937

Graf

9. Jaké jsou podle vás záliby seniorů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Práce na zahradě6183,56 %83,56 %  
Péče o vnoučata5980,82 %80,82 %  
Procházky, setkávání s přáteli4561,64 %61,64 %  
Kultura(divadla, koncerty, výstavy)3852,05 %52,05 %  
Nákupy3649,32 %49,32 %  
Cestování2939,73 %39,73 %  
Jiné1520,55 %20,55 %  
Další vzdělávání(např. univerzita třetího věku)1419,18 %19,18 %  
Sportovní aktivity79,59 %9,59 %  

Graf

10. Co je podle Vás nejdůležitější hodnotou pro seniory?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Rodina6183,56 %83,56 %  
Zdraví6082,19 %82,19 %  
Finanční zabezpečení2128,77 %28,77 %  
Štěstí v životě, osobní spokojenost2027,4 %27,4 %  
Přátelé1520,55 %20,55 %  
Koníčky, zábava1419,18 %19,18 %  
Jiné34,11 %4,11 %  

Graf

11. Jaký je podle Vás senior jako řidič osobního vozidla?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pomaleji reaguje, nezná nové předpisy5271,23 %71,23 %  
Zkušený a opatrný1317,81 %17,81 %  
Nevím79,59 %9,59 %  
Agresivní, má potřebu ostatní řidiče vychovávat11,37 %1,37 %  

Graf

12. Myslíte si, že jsou u nás senioři diskriminováni?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano2736,99 %36,99 %  
Ne1926,03 %26,03 %  
Nevím1824,66 %24,66 %  
Určitě ano56,85 %6,85 %  
Určitě ne45,48 %5,48 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Váš věk:

  • odpověď 15-19 let:
    • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi základní na otázku 3. Nejvyšší dosažené vzdělání:

9. Jaké jsou podle vás záliby seniorů?

  • odpověď Procházky, setkávání s přáteli:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Koníčky, zábava na otázku 10. Co je podle Vás nejdůležitější hodnotou pro seniory?
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Přátelé na otázku 10. Co je podle Vás nejdůležitější hodnotou pro seniory?
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Další vzdělávání(např. univerzita třetího věku) na otázku 9. Jaké jsou podle vás záliby seniorů?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste

2. Váš věk:

3. Nejvyšší dosažené vzdělání:

4. Jak často se stýkáte s příbuznými v seniorském věku(např. prarodiče)?

5. Kdo je podle Vás senior?

6. Myslíte si, že životní styl lidí po odchodu do důchodu se:

7. Myslíte si,že jsou u nás senioři věkově diskriminovaní?

8. Co považujete za charakteristické znaky seniorského věku?

9. Jaké jsou podle vás záliby seniorů?

10. Co je podle Vás nejdůležitější hodnotou pro seniory?

11. Jaký je podle Vás senior jako řidič osobního vozidla?

12. Myslíte si, že jsou u nás senioři diskriminováni?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste

2. Váš věk:

3. Nejvyšší dosažené vzdělání:

4. Jak často se stýkáte s příbuznými v seniorském věku(např. prarodiče)?

5. Kdo je podle Vás senior?

6. Myslíte si, že životní styl lidí po odchodu do důchodu se:

7. Myslíte si,že jsou u nás senioři věkově diskriminovaní?

8. Co považujete za charakteristické znaky seniorského věku?

9. Jaké jsou podle vás záliby seniorů?

10. Co je podle Vás nejdůležitější hodnotou pro seniory?

11. Jaký je podle Vás senior jako řidič osobního vozidla?

12. Myslíte si, že jsou u nás senioři diskriminováni?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Bocskorová, M.Vztah seniorů a mladé generace (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://vztah-senioru-a-mlade-genera.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.