Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vztah současné společnosti k Desateru božích přikázání

Vztah současné společnosti k Desateru božích přikázání

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jana Weinfurter
Šetření:10. 12. 2010 - 17. 12. 2010
Počet respondentů:49
Počet otázek (max/průměr):17 / 17
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:49,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:25
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondenti,

toto dotazníkové šetření provádím v rámci své bakalářské práce na téma Význam a hodnota Desatera božích přikázání v dnešní době.

Dotazník je určen věkové kategorii 15 - 20 let!

Cílem mého průzkumu je zjištění vztahu a postoje mladé generace k Desateru.

Dotazování je anonymní a zabere Vám maximálně 5 minut. Výsledky budou veřejně přístupné.

 

Děkuji za Váš čas a ochotu.

 

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

Cílem mé práce je zjistit jakou hodnotu má Desatero v dnešním světě z hlediska morálky a etiky zakořeněné uvnitř v nás.

 Dotazník není určen pouze věřícím lidem v Boha a příslušníkům křesťanské církve, protože i když nejste věřící, určitě se mnoha zákony podvědomě řídíte a mají pro Vás nějaký význam (určitě víte, že krást a zabíjet se nemá :-)

Jsou jednotlivá přikázání aplikovatelná v dnešní době? Platí tyto morální pravidla i dnes? Řídíte se jimi?

 

Odpovědi respondentů

1. Je pro Vás Desatero morální směrovkou, základem pravidel slušného chování a má pro Vás osobní přínos nebo je to podle Vás náboženský text určený pouze pro vyznavatele víry?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Netýká se mě to, nemá to pro mě význam2142,86 %42,86 %  
Ano, i když nejsem věřící, Desatero pro mě má osobní přínos, je to pro mě ukazatel jak být dobrým člověkem1836,73 %36,73 %  
Ano, jsem věřící a ctím Desatero612,24 %12,24 %  
Nevím48,16 %8,16 %  

Graf

2. Která boží přikázání znáte? (zatrhněte)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5. Nezabiješ4795,92 %95,92 %  
7. Nepokradeš4795,92 %95,92 %  
6. Nesesmilníš4591,84 %91,84 %  
4. Cti otce svého a matku svou, abys dlouho živ byl a dobře Ti bylo na zemi4387,76 %87,76 %  
2. Nevezmeš jména Božího nadarmo3877,55 %77,55 %  
9. Nepožádáš manželky bližního svého3469,39 %69,39 %  
1. Nebudeš mít jiného Boha mimo mne2959,18 %59,18 %  
8. Nepromluvíš křivého svědectví2244,9 %44,9 %  
10. Aniž požádáš statku jeho2142,86 %42,86 %  
3. Pomni, abys den sváteční světil1836,73 %36,73 %  

Graf

3. Jsou pro Váš všechna přikázání srozumitelná, víte co znamenají ? (zatrhněte prosím ta, kterým nerozumíte)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
10. Aniž požádáš statku jeho3571,43 %71,43 %  
3. Pomni, abys den sváteční světil2551,02 %51,02 %  
9. Nepožádáš manželky bližního svého1224,49 %24,49 %  
1. Nebudeš mít jiného Boha mimo mne1020,41 %20,41 %  
2. Nevezmeš jména Božího nadarmo714,29 %14,29 %  
6. Nesesmilníš612,24 %12,24 %  
4. Cti otce svého a matku svou, abys dlouho živ byl a dobře Ti bylo na zemi510,2 %10,2 %  
5. Nezabiješ510,2 %10,2 %  
7. Nepokradeš510,2 %10,2 %  
8. Nepromluvíš křivého svědectví510,2 %10,2 %  

Graf

4. Které je podle Vás nejdůležitější? (seřaďte)

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
1. Nebudeš mít jiného Boha mimo mne7.53110.29
2. Nevezmeš jména Božího nadarmo7.4086.568
3. Pomni, abys den sváteční světil6.9394.629
4. Cti otce svého a matku svou, abys dlouho živ byl a dobře Ti bylo na zemi3.8373.279
5. Nezabiješ2.4297.51
6. Nesesmilníš4.985.53
7. Nepokradeš3.8985.071
8. Nepromluvíš křivého svědectví4.9394.221
9. Nepožádáš manželky bližního svého5.8573.347
10. Aniž požádáš statku jeho7.1843.905

Graf

5. Myslíte si, že kdybyste dodržoval Desatero, budete lepším člověkem?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2857,14 %57,14 %  
ano1224,49 %24,49 %  
nevím918,37 %18,37 %  

Graf

6. Myslíte si, že kdybyste dodržoval/a Desatero, budete lepším člověkem?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2959,18 %59,18 %  
ano1224,49 %24,49 %  
nevím816,33 %16,33 %  

Graf

7. Myslíte si, že by výklad Desatera měl být zahrnutý v učivu základní školy? (třeba v rámci občanské výchovy)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2551,02 %51,02 %  
ne1632,65 %32,65 %  
nevím816,33 %16,33 %  

Graf

8. Myslíte si, že je správné dodržovat přikázání č. 1 - Nebudeš mít jiného Boha mimo mne ?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3673,47 %73,47 %  
nevím714,29 %14,29 %  
ano612,24 %12,24 %  

Graf

9. Myslíte si, že je správné dodržovat č. 2 - Nevezmeš božího jména nadarmo ?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2959,18 %59,18 %  
nevím1224,49 %24,49 %  
ano816,33 %16,33 %  

Graf

10. Myslíte si, že je správné dodržovat přikázání č. 3 - Pomni, abys den sváteční světil ?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2244,9 %44,9 %  
nevím1632,65 %32,65 %  
ano1122,45 %22,45 %  

Graf

11. Myslíte si, že je správné dodržovat přikázání č. 4 - Cti otce svého a matku svou ?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4591,84 %91,84 %  
nevím36,12 %6,12 %  
ne12,04 %2,04 %  

Graf

12. Myslíte si, že je správné dodržovat přikázání č. 5 - Nezabiješ ?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4693,88 %93,88 %  
ne36,12 %6,12 %  

Graf

13. Myslíte si, že je správné dodržovat přikázání č. 6 - Nesesmilníš ?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2551,02 %51,02 %  
ne1734,69 %34,69 %  
nevím714,29 %14,29 %  

Graf

14. Myslíte si, že je správné dodržovat přikázání č. 7 - Nepokradeš ?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4387,76 %87,76 %  
nevím510,2 %10,2 %  
ne12,04 %2,04 %  

Graf

15. Myslíte si, že je správné dodržovat přikázání č. 8 - Nepromluvíš křivého svědectví ?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4081,63 %81,63 %  
nevím714,29 %14,29 %  
ne24,08 %4,08 %  

Graf

16. Myslíte si, že je správné dodržovat č. 9 - Nepožádáš manželky bližního svého ?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2959,18 %59,18 %  
nevím1326,53 %26,53 %  
ne714,29 %14,29 %  

Graf

17. Myslíte si, že je správné dodržovat přikázání č. 10 - Aniž požádáš statku jeho ?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím2244,9 %44,9 %  
ano1938,78 %38,78 %  
ne816,33 %16,33 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Weinfurter, J.Vztah současné společnosti k Desateru božích přikázání (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://vztah-soucasne-spole.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.