Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vztah studentů ČZU k ochraně životního prostředí a ke třídění odpadů

Vztah studentů ČZU k ochraně životního prostředí a ke třídění odpadů

Vnímání popisků zboží v e-shopech
Jak Vás ovlivňují různé popisky zboží v e-shopu? Přesvědčí Vás víc parametry v tabulce, nebo grafický leták?

(cca 3 min., veřejné výsledky začátkem září)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Tomáš Hercík
Šetření:16. 11. 2019 - 22. 11. 2019
Počet respondentů:100
Počet otázek (max/průměr):24 / 22.84
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:88,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:19
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Cílem tohoto výzkumu je zjistit vztah studentů ČZU k ochraně životního prostředí a ke třídění odpadů. Data jsou určena pro seminární práci předmětu Předdiplomní statistický seminář.

Odpovědi respondentů

1. Jaké je vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena6666 %66 %  
Muž3434 %34 %  

Graf

2. Na jaké fakultě studujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
PEF6969 %69 %  
FAPPZ99 %9 %  
TF88 %8 %  
FLD55 %5 %  
FŽP55 %5 %  
FTZ44 %4 %  

Graf

3. Studujete bakalářský nebo navazující magisterský obor?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Navazující magisterský6464 %64 %  
Bakalářský3636 %36 %  

Graf

4. Bydlíte …?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Doma (sám / u rodičů)7272 %72 %  
Na koleji1919 %19 %  
Na studentském bytě99 %9 %  

Graf

5. Jakých obvykle dosahujete studijních výsledků?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jak kdy, průměrně mám dvojky7676 %76 %  
Jsem věčný trojkař1515 %15 %  
Jsem jedničkář99 %9 %  

Graf

6. Zajímá vás ekologie a ekologické problémy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 7, Neotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano8484 %84 %  
Ne1616 %16 %  

Graf

7. Jaký globální ekologický problém je podle vás nejvíce nebezpečný?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Kácení lesů a pralesů2529,76 %25 %  
Úbytek pitné vody2226,19 %22 %  
Hromadění odpadu1517,86 %15 %  
Oteplování planety1011,9 %10 %  
Nadměrná těžba neobnovitelných surovin67,14 %6 %  
Nebezpečné plynné odpady (emise)55,95 %5 %  
Jiný11,19 %1 %  

Graf

8. Jak často volíte možnost chůze před cestou autem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Občas3838 %38 %  
Často3131 %31 %  
Zřídka1515 %15 %  
Vždy1414 %14 %  
Nikdy22 %2 %  

Graf

9. Při čištění zubů nechávám téct vodu z kohoutku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nikdy6868 %68 %  
Zřídka1515 %15 %  
Občas99 %9 %  
Vždy44 %4 %  
Často44 %4 %  

Graf

10. Pro nákupy využívám vlastní tašku místo koupi nových?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Často4444 %44 %  
Vždy3131 %31 %  
Občas1414 %14 %  
Zřídka99 %9 %  
Nikdy22 %2 %  

Graf

11. Pro pití používám plastová brčka?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zřídka3939 %39 %  
Občas2828 %28 %  
Nikdy2323 %23 %  
Často88 %8 %  
Vždy22 %2 %  

Graf

12. Znáte nějaká občanská sdružení v ČR, které se zabývají ochranou životního prostředí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano5454 %54 %  
Ne4646 %46 %  

Graf

13. Souhlasíte s tím, že třídění odpadů řeší ekologické problémy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše souhlasím5656 %56 %  
Rozhodně souhlasím2727 %27 %  
Spíše nesouhlasím1313 %13 %  
Nevím22 %2 %  
Rozhodně nesouhlasím22 %2 %  

Graf

14. Ve vaší rodině třídíte odpad?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 16, Neotázka č. 15].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano8989 %89 %  
Ne1111 %11 %  

Graf

15. Pokud netřídíte odpad, z jakého důvodu odpad netřídíte? Zvolte jednu z následujících odpovědí nebo uveďte vlastní:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevěřím, že to má nějaký význam327,27 %3 %  
Chybí kontejnery na tříděný odpad218,18 %2 %  
Plnost kontejneru na tříděný odpad19,09 %1 %  
Neznám důvody19,09 %1 %  
Nemá smysl třídit když v ČR to stejně ve většině případů školní na směsném19,09 %1 %  
Nekupuji nic co by šlo třídit19,09 %1 %  
Kontejnery jsou daleko od domova19,09 %1 %  
Jsem líný/líná třídit19,09 %1 %  

Graf

16. Označte, co z uvedených možnosti nejvíce třídíte? Můžete vybrat více možností. Vyberte všechny, které odpovídají skutečnosti:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Plasty8797,75 %87 %  
Sklo8595,51 %85 %  
Papír8292,13 %82 %  
Elektronika5359,55 %53 %  
Oděvy4752,81 %47 %  
Nápojové kartony3741,57 %37 %  
Kovy3741,57 %37 %  
Bioodpad2932,58 %29 %  

Graf

17. Víte, co se třídí do žlutého kontejneru?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Plast9696 %96 %  
Papír22 %2 %  
Sklo barevné11 %1 %  
Bioodpad11 %1 %  

Graf

18. Víte, co se třídí do modrého kontejneru?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Papír9393 %93 %  
Plast44 %4 %  
Elektrozařízení11 %1 %  
Sklo čiré11 %1 %  
Bioodpad11 %1 %  

Graf

19. Víte, co se třídí do zeleného kontejneru?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Sklo barevné7979 %79 %  
Sklo čiré1515 %15 %  
Nevím22 %2 %  
Bioodpad22 %2 %  
Textil11 %1 %  
Plast11 %1 %  

Graf

20. Víte, co se třídí do hnědého kontejneru?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Bioodpad8181 %81 %  
Nevím1212 %12 %  
Papír22 %2 %  
Elektrozařízení22 %2 %  
Sklo čiré22 %2 %  
Plast11 %1 %  

Graf

21. Nachází se ve Vašem okolí dostatečný počet kontejnerů na tříděný odpad?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, počet kontejnerů je dostatečný, ale kontejnery jsou často plné5353 %53 %  
Ano, počet kontejnerů je plně dostačující3434 %34 %  
Ne, počet kontejnerů není dostačující1313 %13 %  

Graf

22. Rozumíte informacím o třídění uvedených na obalech?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4545 %45 %  
Jen někdy4444 %44 %  
Nerozumím77 %7 %  
Ani nevím, že tam takové informace jsou44 %4 %  

Graf

23. Znáte využití tříděného odpadu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Znám některé využití tříděného odpadu, ale nevím, jestli znám všechna7979 %79 %  
Domnívám se, že znám většinu využití tříděného odpadu88 %8 %  
Neznám žádné využití77 %7 %  
O využití tříděného odpadu se nezajímám66 %6 %  

Graf

24. Proč si myslíte, že lidé netřídí odpad? Zvolte jednu z následujících odpovědí nebo doplníte vlastní:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Lenost5353 %53 %  
Nezájem o životní prostředí2424 %24 %  
Málo času99 %9 %  
Málo informací99 %9 %  
Protože si lidé myslí, že roztříděný odpad skončí na stejné skládce jako směsný odpad 11 %1 %  
Vždycky když se někoho zeptám, tak mi řekne, ze to stejně konci všechno v jednom11 %1 %  
Počet kontejnerů není dostatečný a většinou se jedná o 4 druhý kontejnerů. Chybí (v našem městě) kontejnery na kovy a na bioodpad. Navíc město nenabízí vývoz popelnic třeba 1 za dva týdny. Takže tam většinou lidi nacpou i bioodpad a jiné tříděné věci. Když už za to musí platit tak se jim nechce na sběrný dvůr.. 11 %1 %  
Nízká frekvence vyvážení a někde chybějící kontejnery11 %1 %  
myslím, že je to kombinace výše uvedeného11 %1 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

12. Znáte nějaká občanská sdružení v ČR, které se zabývají ochranou životního prostředí?

  • odpověď Ne:
    • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jsem věčný trojkař na otázku 5. Jakých obvykle dosahujete studijních výsledků?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaké je vaše pohlaví?

2. Na jaké fakultě studujete?

3. Studujete bakalářský nebo navazující magisterský obor?

4. Bydlíte …?

5. Jakých obvykle dosahujete studijních výsledků?

6. Zajímá vás ekologie a ekologické problémy?

7. Jaký globální ekologický problém je podle vás nejvíce nebezpečný?

8. Jak často volíte možnost chůze před cestou autem?

9. Při čištění zubů nechávám téct vodu z kohoutku?

10. Pro nákupy využívám vlastní tašku místo koupi nových?

11. Pro pití používám plastová brčka?

12. Znáte nějaká občanská sdružení v ČR, které se zabývají ochranou životního prostředí?

13. Souhlasíte s tím, že třídění odpadů řeší ekologické problémy?

14. Ve vaší rodině třídíte odpad?

16. Označte, co z uvedených možnosti nejvíce třídíte? Můžete vybrat více možností. Vyberte všechny, které odpovídají skutečnosti:

17. Víte, co se třídí do žlutého kontejneru?

18. Víte, co se třídí do modrého kontejneru?

19. Víte, co se třídí do zeleného kontejneru?

20. Víte, co se třídí do hnědého kontejneru?

21. Nachází se ve Vašem okolí dostatečný počet kontejnerů na tříděný odpad?

22. Rozumíte informacím o třídění uvedených na obalech?

23. Znáte využití tříděného odpadu?

24. Proč si myslíte, že lidé netřídí odpad? Zvolte jednu z následujících odpovědí nebo doplníte vlastní:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaké je vaše pohlaví?

2. Na jaké fakultě studujete?

3. Studujete bakalářský nebo navazující magisterský obor?

4. Bydlíte …?

5. Jakých obvykle dosahujete studijních výsledků?

6. Zajímá vás ekologie a ekologické problémy?

7. Jaký globální ekologický problém je podle vás nejvíce nebezpečný?

8. Jak často volíte možnost chůze před cestou autem?

9. Při čištění zubů nechávám téct vodu z kohoutku?

10. Pro nákupy využívám vlastní tašku místo koupi nových?

11. Pro pití používám plastová brčka?

12. Znáte nějaká občanská sdružení v ČR, které se zabývají ochranou životního prostředí?

13. Souhlasíte s tím, že třídění odpadů řeší ekologické problémy?

14. Ve vaší rodině třídíte odpad?

16. Označte, co z uvedených možnosti nejvíce třídíte? Můžete vybrat více možností. Vyberte všechny, které odpovídají skutečnosti:

17. Víte, co se třídí do žlutého kontejneru?

18. Víte, co se třídí do modrého kontejneru?

19. Víte, co se třídí do zeleného kontejneru?

20. Víte, co se třídí do hnědého kontejneru?

21. Nachází se ve Vašem okolí dostatečný počet kontejnerů na tříděný odpad?

22. Rozumíte informacím o třídění uvedených na obalech?

23. Znáte využití tříděného odpadu?

24. Proč si myslíte, že lidé netřídí odpad? Zvolte jednu z následujících odpovědí nebo doplníte vlastní:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Hercík, T.Vztah studentů ČZU k ochraně životního prostředí a ke třídění odpadů (výsledky průzkumu), 2019. Dostupné online na https://vztah-studentu-czu-k-ochrane.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.