Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vztah veřejnosti ke psům

Vztah veřejnosti ke psům

Investiční produkty
Do jakých produktů investujete, kde ukládáte peníze? Investovali byste do zlata?

(dotazník k diplomové práci - veřejné výsledky 31. 3. 2017)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Zdeněk Zaňka
Šetření:09. 10. 2014 - 16. 10. 2014
Počet respondentů:229
Počet otázek (max/průměr):10 / 9.93
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:93,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:59
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Zajímá mne postoj veřejnosti ke psům. Předem děkuji za čas, který dotazníku věnujete.

Odpovědi respondentů

1. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19-3015165,94 %65,94 %  
31-504921,4 %21,4 %  
0-18187,86 %7,86 %  
51 a více114,8 %4,8 %  

Graf

2. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena16973,8 %73,8 %  
Muž6026,2 %26,2 %  

Graf

3. Dosažené vzdělání

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední s maturitou10446,02 %45,41 %  
Vysokoškolské9742,92 %42,36 %  
Základní187,96 %7,86 %  
Výuční list41,77 %1,75 %  
Střední31,33 %1,31 %  

Graf

4. Jak velká je obec kde žijete?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
0-10.0007332,16 %31,88 %  
Více jak 500.0014821,15 %20,96 %  
10.001-50.0004318,94 %18,78 %  
100.001-500.0003716,3 %16,16 %  
50.001-100.0002611,45 %11,35 %  

Graf

5. Máte rádi psy?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano16069,87 %69,87 %  
Mám neutrální postoj5122,27 %22,27 %  
Ne187,86 %7,86 %  

Graf

6. Koho si vážíte více?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Obou stejně9843,36 %42,79 %  
Lidí8838,94 %38,43 %  
Psů4017,7 %17,47 %  

Graf

7. Považujete tresty za týrání zvířat za dostatečné?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jsou nízké9843,17 %42,79 %  
Týrání zvířat by mělo být bráno stejně jako týrání lidí7934,8 %34,5 %  
Jsou odpovídající4419,38 %19,21 %  
Jsou moc vysoké62,64 %2,62 %  

Graf

8. Narážíte často na psí exkrementy?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano15668,42 %68,12 %  
Ne7231,58 %31,44 %  

Graf

9. Máte psa / psy?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne12353,95 %53,71 %  
Ano, jednoho7834,21 %34,06 %  
Ano, dva187,89 %7,86 %  
Ano, tři83,51 %3,49 %  
Ano, více10,44 %0,44 %  

Graf

10. Souhlasíte s utrácením psů v případě delšího pobytu v útulku?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne18481,78 %80,35 %  
Ano4118,22 %17,9 %  

Graf


(placená inzerce)

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

9. Máte psa / psy?

  • odpověď Ne:
    • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 5. Máte rádi psy?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Věk

2. Pohlaví

3. Dosažené vzdělání

4. Jak velká je obec kde žijete?

5. Máte rádi psy?

6. Koho si vážíte více?

7. Považujete tresty za týrání zvířat za dostatečné?

8. Narážíte často na psí exkrementy?

9. Máte psa / psy?

10. Souhlasíte s utrácením psů v případě delšího pobytu v útulku?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Věk

2. Pohlaví

3. Dosažené vzdělání

4. Jak velká je obec kde žijete?

5. Máte rádi psy?

6. Koho si vážíte více?

7. Považujete tresty za týrání zvířat za dostatečné?

8. Narážíte často na psí exkrementy?

9. Máte psa / psy?

10. Souhlasíte s utrácením psů v případě delšího pobytu v útulku?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Zaňka, Z.Vztah veřejnosti ke psům (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://vztah-verejnosti-ke-psum.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.