Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vztah zákazníků k ekologicky šetrným hotelům

Vztah zákazníků k ekologicky šetrným hotelům

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Dagmar Dvořáková
Šetření:05. 03. 2014 - 25. 03. 2014
Počet respondentů:53
Počet otázek (max/průměr):9 / 9
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:75 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:49
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

Vámi zodpovězené otázky budou sloužit především pro výzkum k diplomové práci, která bude zveřejněna po její obhajobě (Theses.cz). Výzkum se zabývá vztahem zákazníka k ekologicky šetrným hotelům.

 

Předem děkuji za Vaše odpovědi.

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

Ekologicky šetrný hotel může být definován jako ubytovací zařízení, které se snaží minimalizovat dopad své činnosti (provozu) na životní prostředí. Eco-hotely dodržují přísná kritéria, která vedou k zajištění bezpečného, netoxického a energeticky úsporného ubytování pro hotelové klienty.

Zde jsou některé základní charakteristiky zeleného hotelu:
- Housekeeping používá netoxické čistící prostředky a prací prostředky.
- Využití 100% organické bavlny u povlečení, ručníků aj.
- Nekuřácké prostředí.
- Obnovitelné zdroje energie, jako je solární nebo větrná energie.
- Koše na recyklaci v pokojích hostů nebo v lobby.
- Energeticky úsporné osvětlení.
- Nabídka organických a místně pěstovaných potravin.

Odpovědi respondentů

1. Za jakým účelem nejčastěji rezervujete ubytování ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Volný čas4279,25 %79,25 %  
Pracovní cesta1120,75 %20,75 %  

Graf

2. Zajímáte se o životní prostředí a ekologii v průběhu Vašeho cestování?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, jsem více šetrný k životnímu prostředí doma, než na cestách2343,4 %43,4 %  
Ano1935,85 %35,85 %  
Ne, o životní prostředí se nezajímám1120,75 %20,75 %  

Graf

3. Je pro Vás důležité, aby Vámi vybrané ubytovací zařízení implementovalo některé z postupů, které jsou šetrné k životnímu prostředí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nepříliš důležité2649,06 %49,06 %  
Není důležité1324,53 %24,53 %  
Důležité1222,64 %22,64 %  
Velmi důležité23,77 %3,77 %  

Graf

4. Cítil/a jste se být informován/a o tom, zda hotel, který jste v poslední době navštívil/a implementoval některé z postupů šetrných k životnímu prostředí?

Například upozornění na možnost opakovaného využití hotelových ručníků aj.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne2750,94 %50,94 %  
Ano2649,06 %49,06 %  

Graf

5. Jste ochotni zaplatit vyšší cenu, pokud budete vědět, že dané ubytovací zařízení je tzv. eco-friendly (implementuje některý z postupů šetrných k životnímu prostředí)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne4075,47 %75,47 %  
Ano1324,53 %24,53 %  

Graf

6. Uvažoval/a byste o pobytu v eco-hotelu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Neuvažuji o takovém typu ubytování2343,4 %43,4 %  
Rád/a bych takový hotel navštívil/a1935,85 %35,85 %  
V takovém hotelu jsem již bydlel/a1120,75 %20,75 %  

Graf

7. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena3667,92 %67,92 %  
Muž1732,08 %32,08 %  

Graf

8. Do které z níže uvedených věkových skupin se řadíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 - 30 let3158,49 %58,49 %  
31 - 45 let1324,53 %24,53 %  
46 - 62 let713,21 %13,21 %  
Méně než 18 let11,89 %1,89 %  
63 a více let11,89 %1,89 %  

Graf

9. Jaký je Váš měsíční příjem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Do 20 000,- Kč2649,06 %49,06 %  
Mezi 20 000,- Kč – 45 000,- Kč1528,3 %28,3 %  
Nechci odpovídat713,21 %13,21 %  
Nad 45 000,- Kč59,43 %9,43 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Za jakým účelem nejčastěji rezervujete ubytování ?

2. Zajímáte se o životní prostředí a ekologii v průběhu Vašeho cestování?

3. Je pro Vás důležité, aby Vámi vybrané ubytovací zařízení implementovalo některé z postupů, které jsou šetrné k životnímu prostředí?

4. Cítil/a jste se být informován/a o tom, zda hotel, který jste v poslední době navštívil/a implementoval některé z postupů šetrných k životnímu prostředí?

5. Jste ochotni zaplatit vyšší cenu, pokud budete vědět, že dané ubytovací zařízení je tzv. eco-friendly (implementuje některý z postupů šetrných k životnímu prostředí)?

6. Uvažoval/a byste o pobytu v eco-hotelu?

7. Jaké je Vaše pohlaví?

8. Do které z níže uvedených věkových skupin se řadíte?

9. Jaký je Váš měsíční příjem?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Za jakým účelem nejčastěji rezervujete ubytování ?

2. Zajímáte se o životní prostředí a ekologii v průběhu Vašeho cestování?

3. Je pro Vás důležité, aby Vámi vybrané ubytovací zařízení implementovalo některé z postupů, které jsou šetrné k životnímu prostředí?

4. Cítil/a jste se být informován/a o tom, zda hotel, který jste v poslední době navštívil/a implementoval některé z postupů šetrných k životnímu prostředí?

5. Jste ochotni zaplatit vyšší cenu, pokud budete vědět, že dané ubytovací zařízení je tzv. eco-friendly (implementuje některý z postupů šetrných k životnímu prostředí)?

6. Uvažoval/a byste o pobytu v eco-hotelu?

7. Jaké je Vaše pohlaví?

8. Do které z níže uvedených věkových skupin se řadíte?

9. Jaký je Váš měsíční příjem?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Dvořáková, D.Vztah zákazníků k ekologicky šetrným hotelům (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://vztah-zakazniku-eko-hotel.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.