Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vztah studentů ke Coca-cole

Vztah studentů ke Coca-cole

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Monika Laisková
Šetření:22. 04. 2013 - 27. 04. 2013
Počet respondentů:190
Počet otázek (max/průměr):11 / 11
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:81,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:08
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

jsem studentkou Univerzity Karlovy v Praze a ráda bych Vás požádala o vyplnění dotazníku na téma "vztah studentů ke Coca-cole"

Dotazník je anonymní a je určen pro studenty vysokých škol. Výsledky dotazníku budou sloužit jako podklad pro mou diplomovou práci.

 

Děkuji za Váš čas!!

 

Odpovědi respondentů

1. Jste

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena13068,42 %68,42 %  
Muž6031,58 %31,58 %  

Graf

2. Jste studentem vysoké školy?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano11962,63 %62,63 %  
ne7137,37 %37,37 %  

Graf

3. Jaký je váš věk?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
232513,16 %13,16 %  
222312,11 %12,11 %  
20189,47 %9,47 %  
24189,47 %9,47 %  
26168,42 %8,42 %  
21157,89 %7,89 %  
25126,32 %6,32 %  
1784,21 %4,21 %  
1984,21 %4,21 %  
1673,68 %3,68 %  
ostatní odpovědi 18
28
27
39
14
40
43
30
88
41
15
42
31
32
48
29
36
53
12
37
13
33
49
34
4021,05 %21,05 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:23.26
Minimum:16
Maximum:40
Variační rozpětí:24
Rozptyl:20.55
Směrodatná odchylka:4.53
Medián:23
Modus:23

Graf

4. Pil/a jste si v posledních 6 měsících nápoj Coca-cola?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano15782,63 %82,63 %  
ne3317,37 %17,37 %  

Graf

5. Jak celkově hodnotíte značku Coca-cola?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
velmi dobrá7036,84 %36,84 %  
dobrá4523,68 %23,68 %  
vynikající3116,32 %16,32 %  
ucházející2714,21 %14,21 %  
špatná178,95 %8,95 %  

Graf

6. Na základě Vašich zkušeností, budete i nadále pít Coca-colu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pravděpodobně ano6534,21 %34,21 %  
určitě ano5730 %30 %  
určitě ne2513,16 %13,16 %  
možná2211,58 %11,58 %  
pravděpodobně ne2111,05 %11,05 %  

Graf

7. Na základě Vašich zkušeností, doporučil(a) byste Coca-colu svým přátelům a známým?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pravděpodobně ano5629,47 %29,47 %  
určitě ano4423,16 %23,16 %  
pravděpodobně ne3216,84 %16,84 %  
možná3116,32 %16,32 %  
určitě ne2714,21 %14,21 %  

Graf

8. Vezměte, prosím, v úvahu vše, co víte o ostatních kolových nápojích a posuďte, zda by Vám pití tohoto výrobku dávalo něco víc a zda by jeho nakupování bylo výhodnější i v případě, kdyby tento výrobek stál stejně jako ostatní podobné výrobky. Myslíte si, že nakupování výrobku Coca-cola by bylo oproti ostatním...

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
celkem výhodné9047,37 %47,37 %  
málo výhodné4121,58 %21,58 %  
velmi výhodné3116,32 %16,32 %  
nevýhodné157,89 %7,89 %  
mimořádně výhodné136,84 %6,84 %  

Graf

9. Nyní si přečtěte několik výroků, které by se mohly týkat Vašich případných pocitů, které máte ve vztahu k Coca Cola. Ke každému výroku vyplňte prosím, zda s ním zcela souhlasíte, spíše souhlasíte, ani souhlasíte ani nesouhlasíte, spíše nesouhlasíte nebo zcela nesouhlasíte:

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

10. S jakou pravděpodobností budete konzumovat Coca-colu i během příštího roku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
určitě ano5931,05 %31,05 %  
spíše ano4121,58 %21,58 %  
pravděpodobně ano3618,95 %18,95 %  
pravděpodobně ne3216,84 %16,84 %  
určitě ne2211,58 %11,58 %  

Graf

11. Jak je pravděpodobné, že byste doporučil(a) značku Coca-cola svému příteli nebo kolegovi? (na stupnici 0 -10)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 5 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

6. Na základě Vašich zkušeností, budete i nadále pít Coca-colu?

 • odpověď určitě ano:
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi určitě ano na otázku 7. Na základě Vašich zkušeností, doporučil(a) byste Coca-colu svým přátelům a známým?
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 5.2.Byla by to pro mě velká změna, pokud by Coca-cola přestala existovat a já bych musel/a kupovat pouze jiné značky nápojů.=zcela souhlasím na otázku 9. Nyní si přečtěte několik výroků, které by se mohly týkat Vašich případných pocitů, které máte ve vztahu k Coca Cola. Ke každému výroku vyplňte prosím, zda s ním zcela souhlasíte, spíše souhlasíte, ani souhlasíte ani nesouhlasíte, spíše nesouhlasíte nebo zcela nesouhlasíte:
 • odpověď určitě ne:
  • 7.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi určitě ne na otázku 10. S jakou pravděpodobností budete konzumovat Coca-colu i během příštího roku?

7. Na základě Vašich zkušeností, doporučil(a) byste Coca-colu svým přátelům a známým?

 • odpověď určitě ano:
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 0 - určitě ne až 10 - určitě ano=10 na otázku 11. Jak je pravděpodobné, že byste doporučil(a) značku Coca-cola svému příteli nebo kolegovi? (na stupnici 0 -10)
 • odpověď určitě ne:
  • 6.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi špatná na otázku 5. Jak celkově hodnotíte značku Coca-cola?
  • 6.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi 0 - určitě ne až 10 - určitě ano=0 na otázku 11. Jak je pravděpodobné, že byste doporučil(a) značku Coca-cola svému příteli nebo kolegovi? (na stupnici 0 -10)

9. Nyní si přečtěte několik výroků, které by se mohly týkat Vašich případných pocitů, které máte ve vztahu k Coca Cola. Ke každému výroku vyplňte prosím, zda s ním zcela souhlasíte, spíše souhlasíte, ani souhlasíte ani nesouhlasíte, spíše nesouhlasíte nebo zcela nesouhlasíte:

 • odpověď 5.1. S ohledem na to, co mi Coca-cola poskytuje, řekl/a bych, že patřím mezi její věrné spotřebitele=zcela nesouhlasím:
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi špatná na otázku 5. Jak celkově hodnotíte značku Coca-cola?
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi určitě ne na otázku 7. Na základě Vašich zkušeností, doporučil(a) byste Coca-colu svým přátelům a známým?
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 0 - určitě ne až 10 - určitě ano=0 na otázku 11. Jak je pravděpodobné, že byste doporučil(a) značku Coca-cola svému příteli nebo kolegovi? (na stupnici 0 -10)
 • odpověď 5.2.Byla by to pro mě velká změna, pokud by Coca-cola přestala existovat a já bych musel/a kupovat pouze jiné značky nápojů.=zcela nesouhlasím:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi špatná na otázku 5. Jak celkově hodnotíte značku Coca-cola?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 5.1. S ohledem na to, co mi Coca-cola poskytuje, řekl/a bych, že patřím mezi její věrné spotřebitele=zcela nesouhlasím na otázku 9. Nyní si přečtěte několik výroků, které by se mohly týkat Vašich případných pocitů, které máte ve vztahu k Coca Cola. Ke každému výroku vyplňte prosím, zda s ním zcela souhlasíte, spíše souhlasíte, ani souhlasíte ani nesouhlasíte, spíše nesouhlasíte nebo zcela nesouhlasíte:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi určitě ne na otázku 7. Na základě Vašich zkušeností, doporučil(a) byste Coca-colu svým přátelům a známým?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 0 - určitě ne až 10 - určitě ano=0 na otázku 11. Jak je pravděpodobné, že byste doporučil(a) značku Coca-cola svému příteli nebo kolegovi? (na stupnici 0 -10)
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi určitě ne na otázku 6. Na základě Vašich zkušeností, budete i nadále pít Coca-colu?

10. S jakou pravděpodobností budete konzumovat Coca-colu i během příštího roku?

 • odpověď určitě ano:
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 5.1. S ohledem na to, co mi Coca-cola poskytuje, řekl/a bych, že patřím mezi její věrné spotřebitele=zcela souhlasím na otázku 9. Nyní si přečtěte několik výroků, které by se mohly týkat Vašich případných pocitů, které máte ve vztahu k Coca Cola. Ke každému výroku vyplňte prosím, zda s ním zcela souhlasíte, spíše souhlasíte, ani souhlasíte ani nesouhlasíte, spíše nesouhlasíte nebo zcela nesouhlasíte:
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 5.2.Byla by to pro mě velká změna, pokud by Coca-cola přestala existovat a já bych musel/a kupovat pouze jiné značky nápojů.=zcela souhlasím na otázku 9. Nyní si přečtěte několik výroků, které by se mohly týkat Vašich případných pocitů, které máte ve vztahu k Coca Cola. Ke každému výroku vyplňte prosím, zda s ním zcela souhlasíte, spíše souhlasíte, ani souhlasíte ani nesouhlasíte, spíše nesouhlasíte nebo zcela nesouhlasíte:
 • odpověď určitě ne:
  • 7.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi určitě ne na otázku 6. Na základě Vašich zkušeností, budete i nadále pít Coca-colu?

11. Jak je pravděpodobné, že byste doporučil(a) značku Coca-cola svému příteli nebo kolegovi? (na stupnici 0 -10)

 • odpověď 0 - určitě ne až 10 - určitě ano=0:
  • 7.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi špatná na otázku 5. Jak celkově hodnotíte značku Coca-cola?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste

2. Jste studentem vysoké školy?

3. Jaký je váš věk?

4. Pil/a jste si v posledních 6 měsících nápoj Coca-cola?

5. Jak celkově hodnotíte značku Coca-cola?

6. Na základě Vašich zkušeností, budete i nadále pít Coca-colu?

7. Na základě Vašich zkušeností, doporučil(a) byste Coca-colu svým přátelům a známým?

8. Vezměte, prosím, v úvahu vše, co víte o ostatních kolových nápojích a posuďte, zda by Vám pití tohoto výrobku dávalo něco víc a zda by jeho nakupování bylo výhodnější i v případě, kdyby tento výrobek stál stejně jako ostatní podobné výrobky. Myslíte si, že nakupování výrobku Coca-cola by bylo oproti ostatním...

9. Nyní si přečtěte několik výroků, které by se mohly týkat Vašich případných pocitů, které máte ve vztahu k Coca Cola. Ke každému výroku vyplňte prosím, zda s ním zcela souhlasíte, spíše souhlasíte, ani souhlasíte ani nesouhlasíte, spíše nesouhlasíte nebo zcela nesouhlasíte:

10. S jakou pravděpodobností budete konzumovat Coca-colu i během příštího roku?

11. Jak je pravděpodobné, že byste doporučil(a) značku Coca-cola svému příteli nebo kolegovi? (na stupnici 0 -10)

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste

2. Jste studentem vysoké školy?

3. Jaký je váš věk?

4. Pil/a jste si v posledních 6 měsících nápoj Coca-cola?

5. Jak celkově hodnotíte značku Coca-cola?

6. Na základě Vašich zkušeností, budete i nadále pít Coca-colu?

7. Na základě Vašich zkušeností, doporučil(a) byste Coca-colu svým přátelům a známým?

8. Vezměte, prosím, v úvahu vše, co víte o ostatních kolových nápojích a posuďte, zda by Vám pití tohoto výrobku dávalo něco víc a zda by jeho nakupování bylo výhodnější i v případě, kdyby tento výrobek stál stejně jako ostatní podobné výrobky. Myslíte si, že nakupování výrobku Coca-cola by bylo oproti ostatním...

9. Nyní si přečtěte několik výroků, které by se mohly týkat Vašich případných pocitů, které máte ve vztahu k Coca Cola. Ke každému výroku vyplňte prosím, zda s ním zcela souhlasíte, spíše souhlasíte, ani souhlasíte ani nesouhlasíte, spíše nesouhlasíte nebo zcela nesouhlasíte:

10. S jakou pravděpodobností budete konzumovat Coca-colu i během příštího roku?

11. Jak je pravděpodobné, že byste doporučil(a) značku Coca-cola svému příteli nebo kolegovi? (na stupnici 0 -10)

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Laisková, M.Vztah studentů ke Coca-cole (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://vztah-zakazniku-ke-coca-cole.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.