Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vztah k životnímu prostředí

Vztah k životnímu prostředí

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Michal Lehuta
Šetření:14. 02. 2014 - 05. 03. 2014
Počet respondentů:372
Počet otázek (max/průměr):24 / 21.95
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:81,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:48
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, jsem studentem ČZU v Praze a píšu diplomovou práci na téma Ekologické chování domácností. Žádám Vás o vyplnění několika otázek, které Vám zabere maximálně pár minut. Cílem dotazníku je zjistit, jaký je vztah Vaší domácnosti k životnímu prostředí. Dotazník je určen pro všechny, kteří mají chuť jej vyplnit.

Odpovědi respondentů

1. Zajímáte se o informace, týkající se šetrného chování k životnímu prostředí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano.17647,31 %47,31 %  
Rozhodně ano.10026,88 %26,88 %  
Spíše ne.7921,24 %21,24 %  
Rozhodně ne.174,57 %4,57 %  

Graf

2. Domníváte se, že máte dostatek informací, ohledně šetrného chování k životnímu prostředí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano.21357,26 %57,26 %  
Spíše ne.10427,96 %27,96 %  
Rozhodně ano.4311,56 %11,56 %  
Rozhodně ne.123,23 %3,23 %  

Graf

3. Šetříte elektrickou energií a vodou z důvodu ochrany životního prostředí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano.15240,86 %40,86 %  
Spíše ne.12132,53 %32,53 %  
Rozhodně ano.6818,28 %18,28 %  
Rozhodně ne.318,33 %8,33 %  

Graf

4. Snažíte se šetřit vodou některým z níže uvedených způsobů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Preferujeme sprchování před koupáním.24766,4 %66,4 %  
Využíváme plné kapacity pračky/myčky.20956,18 %56,18 %  
Využíváme regulaci splachování (dvojsplachování) WC.16744,89 %44,89 %  
Používáme myčku nádobí.16243,55 %43,55 %  
Žádná z uvedených možností.266,99 %6,99 %  
Nešetříme.184,84 %4,84 %  

Graf

5. Snažíte se šetřit elektrickou energií některým z níže uvedených způsobů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zbytečně nesvítíme.28476,34 %76,34 %  
Používáme úsporné žárovky.25668,82 %68,82 %  
Využíváme úsporné programy u spotřebičů.15240,86 %40,86 %  
Odpojujeme adaptér co nejříve po nabytí spotřebiče.14037,63 %37,63 %  
Omezujeme stand-by režim (klidový řežim) u spotřebičů.10829,03 %29,03 %  
Žádná z uvedených možností.133,49 %3,49 %  
Nešetříme.123,23 %3,23 %  

Graf

6. Řídíte se při nákupu výrobků (např. biopotravin, pracích prášků, výrobků s recyklovatelným obalem atd.) tím, zda jsou šetrné k životnímu prostředí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
občas16744,89 %44,89 %  
minimálně/vůbec16043,01 %43,01 %  
vždy/velmi často4512,1 %12,1 %  

Graf

7. V posledních pěti letech jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žádná z uvedených možností.23162,1 %62,1 %  
podepsal/a petici týkající se životního prostředí.8121,77 %21,77 %  
se zůčastnila aktivit na ochranu přírody (brigády, obnova zeleně atd.)6216,67 %16,67 %  
daroval/a peníze na podporu nějaké skupiny, hnutí, které se zabývá ochranou životního prostředí369,68 %9,68 %  
se připojil/a protestu či demonstraci týkající se životního prostředí.236,18 %6,18 %  

Graf

8. Snažíte se omezovat jízdu autem z důvodu ochrany životního prostředí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
minimálně/vůbec17948,12 %48,12 %  
občas12032,26 %32,26 %  
vždy/velmi často7319,62 %19,62 %  

Graf

9. Třídíte ve Vaší domácnosti běžný odpad?

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

10. V případě, že jste odpověděli jinak než vždy/velmi často, zvolte prosím důvod:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Z časových důvodů.3626,28 %9,68 %  
Jiný důvod.3223,36 %8,6 %  
Rádi bychom, ale v okolí našeho bydliště (do 200 metrů) nejsou zřízeny kontejnery na tříděný odpad.2618,98 %6,99 %  
Nevím2618,98 %6,99 %  
Mám možnost třídit, ale považuji to za zbytečné.1712,41 %4,57 %  

Graf

11. Třídíte ve Vaší domácnosti bioodpad (kompostovaný kuchyňský odpad, zahradní odpad)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
minimálně/vůbec20254,3 %54,3 %  
vždy/velmi často9726,08 %26,08 %  
občas7319,62 %19,62 %  

Graf

12. V případě, že jste odpověděli jinak než vždy/velmi často, zvolte prosím důvod:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Rád/a bych, ale nemám možnost kompostování ani třídění odpadu.11241,48 %30,11 %  
Netuším, jak bioodpad třídit.6323,33 %16,94 %  
Jiný důvod.2810,37 %7,53 %  
Nevím.2710 %7,26 %  
Z časových důvodů.269,63 %6,99 %  
Mám možnost třídit, ale považuji to za zbytečné.145,19 %3,76 %  

Graf

13. Třídíte ve Vaší domácnosti nebezpečný odpad (baterky, zářivky, lepidla, barvy, léky, tonery, oleje atd.)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vždy/velmi často17948,12 %48,12 %  
občas11430,65 %30,65 %  
minimálně/vůbec7921,24 %21,24 %  

Graf

14. V případě, že jste odpověděli jinak než vždy/velmi často, zvolte prosím důvod:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Rád/a bych, ale v okolí našeho bydliště není zřízen sběrný dvůr.5326,63 %14,25 %  
Netuším, jak nebezpečný odpad třídit.4321,61 %11,56 %  
Nevím.3517,59 %9,41 %  
Jiný důvod.3015,08 %8,06 %  
Mám možnost třídit, ale považuji to za zbytečné199,55 %5,11 %  
Z časových důvodů.199,55 %5,11 %  

Graf

15. Třídíte ve Vaší domácnosti elektroodpad, respektive odevzdáváte vysloužilé elektrospotřebiče zpátky prodejci či do sběrných dvorů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vždy/velmi často25067,2 %67,2 %  
občas6517,47 %17,47 %  
mnimálně/vůbec5715,32 %15,32 %  

Graf

16. V případě, že jste odpověděli jinak než vždy/velmi často, zvolte prosím důvod:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jiný důvod.2722,31 %7,26 %  
Z časových důvodů.2117,36 %5,65 %  
Mám možnost třídit, ale považuji to za zbytečné.2016,53 %5,38 %  
Rád/a bych, ale v blízkém okolí našeho bydliště není provozován sběrný dvůr ani prodejna elektra.2016,53 %5,38 %  
Nevím.1714,05 %4,57 %  
Netuším, jak elektroodpad třídit.1613,22 %4,3 %  

Graf

17. Vaše pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena27674,19 %74,19 %  
Muž9625,81 %25,81 %  

Graf

18. Váš věk:

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
225314,25 %14,25 %  
234712,63 %12,63 %  
24369,68 %9,68 %  
21297,8 %7,8 %  
20287,53 %7,53 %  
25174,57 %4,57 %  
26164,3 %4,3 %  
18133,49 %3,49 %  
28112,96 %2,96 %  
27102,69 %2,69 %  
ostatní odpovědi 19
34
17
35
29
31
36
42
50
48
40
47
32
49
38
39
15
16
44
56
14
12
30
33
46
78
43
37
68
11
57
65
13
51
1
45
11230,11 %30,11 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:25.43
Minimum:18
Maximum:48
Variační rozpětí:30
Rozptyl:41.56
Směrodatná odchylka:6.45
Medián:23
Modus:22

Graf

19. Místo Vašeho bydliště:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Hl. m. Praha7319,62 %19,62 %  
Jihomoravský4812,9 %12,9 %  
Moravskoslezský4010,75 %10,75 %  
Středočeský328,6 %8,6 %  
Ústecký297,8 %7,8 %  
Královéhradecký225,91 %5,91 %  
Zlínský215,65 %5,65 %  
Jihočeský205,38 %5,38 %  
Olomoucký195,11 %5,11 %  
Vysočina184,84 %4,84 %  
Plzeňský164,3 %4,3 %  
Karlovarský123,23 %3,23 %  
Liberecký123,23 %3,23 %  
Pardubický102,69 %2,69 %  

Graf

20. Přibližný počet obyvatel obce, ve které žijete:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
100000 a více11831,72 %31,72 %  
10001-500006918,55 %18,55 %  
501-20004512,1 %12,1 %  
2001-50004211,29 %11,29 %  
50001-100000379,95 %9,95 %  
5001-10000379,95 %9,95 %  
do 500246,45 %6,45 %  

Graf

21. Vaše pracovní zaměření:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
student22259,68 %59,68 %  
zaměstnanec9625,81 %25,81 %  
nezaměstnaný195,11 %5,11 %  
OSVČ195,11 %5,11 %  
na mateřské dovolené123,23 %3,23 %  
důchodce41,08 %1,08 %  

Graf

22. Nejvyšší dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské s maturitou17948,12 %48,12 %  
vysokoškolské13235,48 %35,48 %  
základní318,33 %8,33 %  
středoškolské bez maturity/vyučen164,3 %4,3 %  
vyšší odborné143,76 %3,76 %  

Graf

23. Počet členů Vaší domácnosti:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
4 a více17045,7 %45,7 %  
29124,46 %24,46 %  
38823,66 %23,66 %  
1236,18 %6,18 %  

Graf

24. Celkový čistý příjem Vaší domácnosti:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
25-34999 Kč11631,18 %31,18 %  
15-24999 Kč9826,34 %26,34 %  
45 000 a více6517,47 %17,47 %  
35-44999 Kč5013,44 %13,44 %  
0-14999 Kč4311,56 %11,56 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 7 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

6. Řídíte se při nákupu výrobků (např. biopotravin, pracích prášků, výrobků s recyklovatelným obalem atd.) tím, zda jsou šetrné k životnímu prostředí?

 • odpověď minimálně/vůbec:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mám možnost třídit, ale považuji to za zbytečné. na otázku 12. V případě, že jste odpověděli jinak než vždy/velmi často, zvolte prosím důvod:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nešetříme. na otázku 5. Snažíte se šetřit elektrickou energií některým z níže uvedených způsobů?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rozhodně ne. na otázku 3. Šetříte elektrickou energií a vodou z důvodu ochrany životního prostředí?

7. V posledních pěti letech jste:

 • odpověď Žádná z uvedených možností.:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Plzeňský na otázku 19. Místo Vašeho bydliště:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Plast=minimálně/vůbec na otázku 9. Třídíte ve Vaší domácnosti běžný odpad?

11. Třídíte ve Vaší domácnosti bioodpad (kompostovaný kuchyňský odpad, zahradní odpad)?

 • odpověď minimálně/vůbec:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nešetříme. na otázku 5. Snažíte se šetřit elektrickou energií některým z níže uvedených způsobů?

18. Váš věk:

 • odpověď < 1 - 21 >:
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi základní na otázku 22. Nejvyšší dosažené vzdělání:

20. Přibližný počet obyvatel obce, ve které žijete:

 • odpověď 100000 a více:
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Hl. m. Praha na otázku 19. Místo Vašeho bydliště:

21. Vaše pracovní zaměření:

 • odpověď student:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi základní na otázku 22. Nejvyšší dosažené vzdělání:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevím. na otázku 16. V případě, že jste odpověděli jinak než vždy/velmi často, zvolte prosím důvod:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi < 1 - 21 > na otázku 18. Váš věk:

23. Počet členů Vaší domácnosti:

 • odpověď 4 a více:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rozhodně ne. na otázku 2. Domníváte se, že máte dostatek informací, ohledně šetrného chování k životnímu prostředí?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Zajímáte se o informace, týkající se šetrného chování k životnímu prostředí?

2. Domníváte se, že máte dostatek informací, ohledně šetrného chování k životnímu prostředí?

3. Šetříte elektrickou energií a vodou z důvodu ochrany životního prostředí?

4. Snažíte se šetřit vodou některým z níže uvedených způsobů?

5. Snažíte se šetřit elektrickou energií některým z níže uvedených způsobů?

6. Řídíte se při nákupu výrobků (např. biopotravin, pracích prášků, výrobků s recyklovatelným obalem atd.) tím, zda jsou šetrné k životnímu prostředí?

7. V posledních pěti letech jste:

8. Snažíte se omezovat jízdu autem z důvodu ochrany životního prostředí?

9. Třídíte ve Vaší domácnosti běžný odpad?

10. V případě, že jste odpověděli jinak než vždy/velmi často, zvolte prosím důvod:

11. Třídíte ve Vaší domácnosti bioodpad (kompostovaný kuchyňský odpad, zahradní odpad)?

12. V případě, že jste odpověděli jinak než vždy/velmi často, zvolte prosím důvod:

13. Třídíte ve Vaší domácnosti nebezpečný odpad (baterky, zářivky, lepidla, barvy, léky, tonery, oleje atd.)?

14. V případě, že jste odpověděli jinak než vždy/velmi často, zvolte prosím důvod:

15. Třídíte ve Vaší domácnosti elektroodpad, respektive odevzdáváte vysloužilé elektrospotřebiče zpátky prodejci či do sběrných dvorů?

16. V případě, že jste odpověděli jinak než vždy/velmi často, zvolte prosím důvod:

17. Vaše pohlaví:

18. Váš věk:

19. Místo Vašeho bydliště:

20. Přibližný počet obyvatel obce, ve které žijete:

21. Vaše pracovní zaměření:

22. Nejvyšší dosažené vzdělání:

23. Počet členů Vaší domácnosti:

24. Celkový čistý příjem Vaší domácnosti:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Zajímáte se o informace, týkající se šetrného chování k životnímu prostředí?

2. Domníváte se, že máte dostatek informací, ohledně šetrného chování k životnímu prostředí?

3. Šetříte elektrickou energií a vodou z důvodu ochrany životního prostředí?

4. Snažíte se šetřit vodou některým z níže uvedených způsobů?

5. Snažíte se šetřit elektrickou energií některým z níže uvedených způsobů?

6. Řídíte se při nákupu výrobků (např. biopotravin, pracích prášků, výrobků s recyklovatelným obalem atd.) tím, zda jsou šetrné k životnímu prostředí?

7. V posledních pěti letech jste:

8. Snažíte se omezovat jízdu autem z důvodu ochrany životního prostředí?

9. Třídíte ve Vaší domácnosti běžný odpad?

10. V případě, že jste odpověděli jinak než vždy/velmi často, zvolte prosím důvod:

11. Třídíte ve Vaší domácnosti bioodpad (kompostovaný kuchyňský odpad, zahradní odpad)?

12. V případě, že jste odpověděli jinak než vždy/velmi často, zvolte prosím důvod:

13. Třídíte ve Vaší domácnosti nebezpečný odpad (baterky, zářivky, lepidla, barvy, léky, tonery, oleje atd.)?

14. V případě, že jste odpověděli jinak než vždy/velmi často, zvolte prosím důvod:

15. Třídíte ve Vaší domácnosti elektroodpad, respektive odevzdáváte vysloužilé elektrospotřebiče zpátky prodejci či do sběrných dvorů?

16. V případě, že jste odpověděli jinak než vždy/velmi často, zvolte prosím důvod:

17. Vaše pohlaví:

18. Váš věk:

19. Místo Vašeho bydliště:

20. Přibližný počet obyvatel obce, ve které žijete:

21. Vaše pracovní zaměření:

22. Nejvyšší dosažené vzdělání:

23. Počet členů Vaší domácnosti:

24. Celkový čistý příjem Vaší domácnosti:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Lehuta, M.Vztah k životnímu prostředí (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://vztah.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.